Fakta om Flamman

Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906. Redaktionen ligger på Kungsholmen i Stockholm, men tidningen kommer ut i hela landet. En liten del av vårt nyhetsmaterial finns också fritt tillgängligt på www.flamman.se.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Anna Herdy

Tidningsföreningens ordförande:

Josefine Morge

Post- och besöksadress:
Flamman
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

Antal anställda:
6

Upplaga:
3 700

Tryckeri:
Norra Skåne Offset

Ägare:
Tidningsföreningen Norrskensflamman

Kontakt

Tidningshistoria

Vanliga frågor

Beväpna dig med Flammans papperstidning

Prenumerera på Flamman

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jonas Thunberg | Webmaster: Cathrine Sandqvist | 08-650 80 10 | red@flamman.se | Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm