Annonsera i Flamman

Med annonser i de stora morgontidningarna når du många människor. Men då ingår det också många som inte tillhör din målgrupp – människor som ändå räknas med när annonsfakturan ska betalas. I Flamman når du inte vem som helst, men du når rätt personer – tusentals vänstersympatisörer och politiskt intresserade över hela landet, aktiva och engagerade bokköpare, mötesbesökare, tidskriftsläsare och jobbsökare!

Aktuell TS-kontrollerad upplaga (2013) är 3.700 ex. Antalet faktiska läsare är högre: tidningen läses i flerpersonershushåll, på bibliotek och i samlingslokaler. Vi räknar med drygt 7.000 läsare totalt. Läsarna är jämnt spridda åldersmässigt och geografiskt. Vi kan ta fram siffor på hur många prenumeranter vi har i just ditt område.

Papperstidningen

 

Hel- och halvsidor
Vi ger er ett bra pris för halvsidesannonser eller större.

Frekvensrabatt
Rabatt ges på återkommande införanden. Kontakta oss gärna och diskutera längre annonsserier.

Ibladning
Ni kan skicka med broschyrer, reklamblad eller hela bilagor i tidningen. Kontakta oss för pris.

Layouthjälp
Vi producerar er annons för en fast kostnad på 500 kr.

Bokning och inlämning
Bokning av annons måste göras senast fredagar för plats i nästkommande veckas Flamman. Inlämning av färdiga original senast måndag lunch. För annonser som vi layoutar åt er vill vi ha ett färdigt underlag senast torsdag veckan innan. Skicka in annonsoriginal som PDF, TIFF eller JPG till annons@flamman.se

Flamman.se

Kontakta oss direkt för pris, i första hand via e-post.

Fredrik Andersson
annons@flamman.se
08-650 82 37 (Delar telefonnummer med prenumerantavdelningen.
Telefontider: Måndagar och torsdagar, kl 10-17.

Beväpna dig med Flammans papperstidning

Prenumerera på Flamman

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jonas Thunberg | Webmaster: Cathrine Sandqvist | 08-650 80 10 | red@flamman.se | Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm