Om Flamman

Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906. Redaktionen ligger i Hökarängen i södra Stockholm, men tidningen kommer ut i hela landet. En liten del av vårt nyhetsmaterial finns också gratis tillgängligt på www.flamman.se.

Kontakta redaktionen: [email protected]

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Leonidas Aretakis ([email protected])

Tidningsföreningens ordförande: Mats Einarsson ([email protected])

Ägare: Tidningsföreningen Norrskensflamman

Antal anställda: 5

Upplaga: 3 100 (2022)

Tryckeri: Markbladet Tryckeri AB

Post- och besöksadress:
Flamman
Pepparvägen 9B
123 56 Farsta

Stöd Flamman

Det bästa sättet att stödja Flamman är genom att prenumerera. Du kan också donera valfri summa via Swish (1234417630) eller bankgiro (608-9668). Märk betalningen ”gåva”.

Bli medlem – skaffa en andel:

Flamman ges ut av Tidningsföreningen Norrskensflamman. Till medlem i föreningen antas enligt stadgan §4, moment 1, ”den som inbetalt insats, prenumererar på Flamman och kan förväntas bidra till föreningens ändamål”. För att köpa en andel ska du fylla i och skicka in en medlemsansökan, samt betala 500 kronor per andel till plusgiro 60091-6. Ange namn + ”andel”.