Nyheter 13 november, 2021

20-talets klimatvänster måste sätta revolutionen på paus

2010-talets radikala klimat­rörelse samlades kring Naomi Kleins anti­kapitalistiska slagord och skepsis mot ny teknik. Men för det nya årtiondets rörelse har krisens allvar gjort det nödvändigt att anlägga en nyktrare blick. Kajsa Borgnäs nya bok har potential att bli 20-talets klimatbibel.

2014 publicerades Naomi Kleins bok Det här förändrar allt, med den talande undertiteln ”kapitalismen kontra klimatet”. Det var förmodligen årtiondets viktigaste klimatbok, som skapade mängder av ekomarxister och populariserade begreppet ”technofix”, det vill säga idén att krisen kan lösas på teknisk väg. Kleins budskap var otvetydigt: vi står inför valet att förändra vårt ekonomiska system eller ägna decennier åt att suga koldioxid ur atmosfären, med teknik som förmodligen inte fungerar. ”No solution but revolution” var slagordet.

Problemet var bara att Klein inte förklarade hur detta skulle gå till. I boken fanns ett kort avsnitt om hur klimatrörelsen förenades med ursprungsfolk i kampen mot oljeprospektering, men den som föreställde sig att en sådan rörelse skulle nå revolutionär sprängkraft var milt uttryckt naiv. Ingenstans i boken fanns några tankar om hur arbetarklassen kunde vinnas för en klimatagenda. I ett ökänt avsnitt skrev Klein att västvärlden måste gå tillbaka till 1970-talets konsumtionsnivå för att klara utmaningen. Som Leigh Philips påpekade i boken Austerity ecology var detta typiskt för Kleins klassblinda angreppssätt: majoriteten av amerikanerna hade efter årtionden av åtstramningspolitik stannat kvar vid just 1970-talets konsumtionsnivå. Dessutom kunde man fråga sig om någon rörelse är kapabel att driva kravet på standardsänkningar. Vilken politisk kraft kan begära att vi genomgår en finanskris av 2008 års magnitud år efter år? Inget parti, inga företag och inga medborgare kommer acceptera detta. Problemet med tillväxtkritiker som Klein är att de alltid slutar diskutera där samtalet borde börja.

Mest problematisk var dock Kleins skepsis mot så kallad ”technofix”. Klein var blind för att en revolution faktiskt höll på att ske – men inte på ekonomins område, utan teknikens. De senaste 20 åren har den globala kapaciteten för förnybar el nästan fyrdubblats, till 2 900 gigawatt. Tyskland och Kina har mer än hundradubblat sin solcellskapacitet på 15 år. Detta betyder inte att det ser ljust ut. Samtidigt befinner sig 500 kolkraftverk i planerings- eller byggstadiet, och antalet nysålda elbilar kommer överskrida bensin- och dieselbilarna först 2030. Det går med andra ord vansinnigt fort – men ändå för långsamt.

Om Kleins Det här förändrar allt var förra årtiondets viktigaste klimatbok – sina svagheter till trots – kom i dagarna en titel med potential att bli detta årtiondes viktigaste bok. Den är skriven av Kajsa Borgnäs, chef för den tyska fackliga tankesmedjan Stiftung Arbeit und Umwelt (Stiftelsen arbete och miljö), och heter Ingen tid för illusioner. En reseguide. Det är en märkligt lam titel: dels för att begreppet ”reseguide” är obegripligt – Borgnäs gör inga resor i boken – och dels för att det låter som en tillrättalagd politikerbiografi, typ Göran Perssons Min väg, mina val. Men innehållet i boken är dynamit. Där visar Borgnäs att begreppet ”technofix” har spelat ut sin roll, eftersom tron på rena teknik- eller politiklösningar (det vill säga ”nedväxt”) i dag ter sig löjeväckande.

I ett vänstersammanhang är Borgnäs budskap kontroversiellt. Om omställningen blir en kamp mellan olika grupper – en ren kraftmätning mellan arbete och kapital – kommer vi inte göra tillräckligt snabba framsteg. Föreställningen om att kapitalismen står mot klimatet är med andra ord en farlig illusion. Budskapet svider i ett socialistiskt hjärta, men är helt nödvändigt. Borgnäs använder sig av en symbolisk bild från dagbrottet i Garzweiler i Ruhrområdet för att illustrera sin tes. Det var där som tusentals klimatdemonstranter i rörelsen Ende Gelände samlades 2019 för att protestera mot brunkolsbrytningen. Vad flertalet demonstranter inte visste var att några kilometer från området, i kraftverket Niederaussen, satt ett 40 meter långt stålrör fastskruvat. Detta är en så kallad ”koldioxidtvätt” som separerar koldioxiden ur röken efter förbränningen. Tekniken tar bort nio tiondelar av utsläppen och är fullt funktionsduglig – men används inte eftersom det får elpriset att stiga. Med rätt subventioner och skatter skulle det dock kunna användas direkt.

Vilken är rätt väg ut ur klimatkrisen? Att protestera mot brunkolsbrytning? Kräva regleringar av marknaden så att koldioxidtvättar installeras på varenda kraftverk? Borgnäs svar är: båda två! Ett halvår efter protesterna fattade tyska politiker beslut om att fasa ut all kolkraft till 2038. Man tillsatte en kolkommission, beslutade om att ge 400 miljarder i kompensationspaket till kolregionerna och planerade en kraftig utbyggnad av förnybar el och järnvägar. Inom vänstern finns en föreställning att det är omöjligt att förtidspensionera fossilt kapital under kapitalismen, men tvärtemot den föreställningen fattade konservativa politiker just ett sådant beslut. Borgnäs poäng är att det varken är marknaden eller politiken, tekniken eller ekonomin som själv kan lösa klimatkrisen. Det viktiga är att alla krafter drar åt samma håll.

Ingen tid för illusioner påminner på många sätt om Kim Stanley Robinsons science fiction-roman The ministry for the future. Den är något så sällsynt som en klimatutopi och troligen vår tids viktigaste skönlitterära bok. Den berättar om hur en ohygglig värmebölja i Indien utlöser en klausul i Parisavtalet, varpå ett ministerium för att skydda de oföddas rättigheter skapas. Robinson skildrar hur en palett av åtgärder sätts in, med allt från experiment med svavelaerosoler till en ”koldioxidpeng” som betalas ut till oljeföretag. Robinsons bok är inte någon rosenskimrande skildring av framtiden – värmeböljor dödar miljoner och diktaturer som Saudiarabien blir extremt rika. Men poängen är att de saudiska oljeföretagen låter de fossila resurserna ligga kvar i marken. Det den gamla anarkisten Robinson visar är att allt som fungerar måste användas. I en intervju i tidningen Jacobin underströk han nyligen detta: till och med så kallad geoenginering, det vill säga storskalig manipulation av klimatet, måste upp på bordet. Vi kan komma att behöva sådana tekniker i framtiden, så varför inte börja forska på det på allvar? Kanske skulle man med en travesti på den socialdemokratiska ideologin kunna kalla det för en ”funktionsekologi”.

Arbetarrörelsen kommer alltid att vara antikapitalistisk. Det är dess bultande hjärta och det som besjälar dess jämlikhetsideologi. Men i tider av djupgående kris – som på 1930-talet – har den tvingats samarbeta med kapitalet, rentav rädda det. Visst kommer vi att behöva omforma vårt ekonomiska system i grunden det närmaste seklet. Och visst kan vi behöva ta till som det Andreas Malm kallar ”krigskommunism”, det vill säga expropriering av oljebolag utan ersättning till ägarna. Men vi kommer också att behöva marknaden när vi ska tredubbla elproduktionen fram till 2050. Ingen enskild aktör kan lösa detta – så låt företag som bygger solceller, vindkraftverk och batterier sno åt sig alla oljebolagens statliga subventioner. Kort sagt: låt tusen blommor blomma.

Det Borgnäs bok visar på ett pedagogiskt sätt är att väldigt många diskussioner om klimatet kretsar kring falska dikotomier. Kapitalismen kontra klimatet är ett exempel, när det vi egentligen borde tala om är hur vi får marknad och stat att samarbeta på ett målinriktat sätt. Tillväxt eller inte tillväxt är en annan falsk dikotomi – det viktiga är tillväxtens sammansättning. Våra diskussioner om välstånd kretsar deprimerande ofta kring huruvida vi kan äta rött kött tre gånger om dagen och ha hundratals hästkrafter under motorhuven. När det vi egentligen borde tala om är det bakomliggande: hur vi ska skydda mobiliteten, värmen och kylan, ett hälsosamt liv, människors status. Ingen tid för illusioner uppdaterar på så sätt Kleins dänga om ”kapitalismen kontra klimatet” för 2020-talet. Hennes paroll har inte samma genomslagskraft som Kleins, men är bättre anpassad till den gröna industrialiseringens 2020-tal. Visst, skriver Borgnäs, måste mycket bli väldigt annorlunda, ”men bara för att det vi tycker är verkligt viktigt ska kunna förbli ungefär som det är”.

Ingen tid för illusioner

Kajsa Borgnäs. En reseguide
Atlas förlag

Rasmus Landström
Författare, litteraturredaktör och medlem i Flammans styrelse.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Nyheter/Utrikes 19 april, 2024

Efter inreseförbudet: Jannis Varoufakis tänker inte hålla käften

Jannis Varoufakis talar i Atenförorten Nikea inför det grekiska valet 2019. Foto: Petros Giannakouris/AP.

Efter att Berlinpolisen upplöste den palestinska kongressen förbjöds den grekiska politikern Jannis Varoufakis att arbeta. Nu förklarar han varför de vill tysta honom.

Den tre dagar långa palestinska kongressen i Berlin förra helgen var tänkt att sända en signal om solidaritet med folket i Gaza. Under mottot ”Vi anklagar” ville palestinska, judiska, tyska och andra internationella aktivister samlas för att tala om den fruktansvärda situationen i Gaza och sätta press på den tyska regeringen att kräva en vapenvila. Men bara två timmar efter att den inleddes fredagen den 12 april tog sig polisen in i byggnaden, stängde av strömmen och tvingade hundratals deltagare att lämna evenemanget. Därefter upplöstes konferensen.

En av de planerade talarna var Greklands förre finansminister Jannis Varoufakis. Polisen ställde inte bara in hans tal – han meddelade också att han hade belagts med ett allmänt förbud mot att verka i Tyskland och att han inte ens fick tala via videoöverföring. Tysk media rapporterar nu att detta straff nu har reducerats till ett inreseförbud.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Loren Balhorn
Chefredaktör för Jacobin i Tyskland.
Nyheter/Utrikes 18 april, 2024

Bosättare fördrev palestinier med hjälp av Israels armé

En israelisk soldat iförd kostym vid ett högtidsfirande organiserat av bosättare på Västbanken. Foto: AP Photo/Leo Correa.

Israelisk militär och bosättare kritiseras av Human Rights Watch för sin behandling av palestinier på Västbanken. Organisationen rapporterar att palestinier har fördrivits från sina hem, och många vågar inte återvända.

– Bosättare och soldater har fördrivit hela palestinska samhällen. De har förstört varje hem, med uppenbart stöd från styrande israeliska myndigheter, säger Bill Van Esveld, biträdande barnrättschef på Human Rights Watch (HRW), i ett uttalande på organisationens hemsida. Han fortsätter: 

– Medan världen fokuserar på Gaza så ökar övergreppen på Västbanken, underblåst av årtionden av straffrihet och likgiltighet bland Israels allierade.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Saga Grande
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Inrikes 18 april, 2024

Borta med vinden

Vattenfall har investerat miljarder i tre stora vindkraftparker runt Fredrika. Produktionen täcker ungefär en procent av hela landets elbehov, men intäkterna för byn och för Åsele kommun är små. Foto: Robert Henriksson / DN / SCANPIX.

Vind- och vattenkraften i trakterna kring Fredrika producerar en procent av Sveriges el. Samtidigt stängs bibliotek och äldreboenden i närområdet. Med de regler som finns i Sverige stannar vinsterna sällan kvar i bygden.

Skylten som visar vägen mot biblioteket sitter kvar i Fredrikas centrum, men i början av februari slog det igen dörrarna för gott.

Bibliotekarien Britt-Marie Arvidsson har kört de två milen in till Fredrika för att visa oss biblioteket. Det ryms i ett enda, lite större rum i den låga röda skolbyggnaden. Trots det begränsade utrymmet finns allt som man kan vänta sig: skönlitteratur, deckare, fakta, och en avdelning om bygden och landets norra delar. Barnen har ett eget hörn med en kåta där man kan krypa in för att läsa i lugn och ro.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Arne Müller
Journalist i Umeå, som har skrivit boken "Norrsken: Drömmen om den gröna industrin", som granskar industriprojekten i norra Sverige.
Nyheter/Utrikes 18 april, 2024

Google-arbetare avskedas efter protest: ”AI-drivet folkmord”

Teknikarbetare protesterar utanför Googles huvudkontor i San Francisco i december 2023. Foto: Santiago Mejia/San Francisco Chronicle/AP.

28 anställda sägs upp efter att ha kritiserat teknikbolagets samarbete med israelisk militär.

Minst nio anställda på teknikjätten Google greps i tisdags under en tio timmar lång sittprotest inne på företagets kontor i New York City och Sunnyvale. Under onsdagen meddelade Google i ett internt meddelande att 28 anställda har avskedats för medverkan i protesterna, rapporterar The Verge.

– Allt fler är villiga att riskera sina jobb för att stå upp mot medverkan till folkmord, säger organisatören och Google-arbetaren Ray Westrick till Democracy Now!.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Peter Eriksson
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Utrikes 18 april, 2024

Putin trappar upp jakten på socialister: ”Värre än någonsin”

Georgier protesterar mot den ”ryska lagen” om utländska agenter den 9 april 2024, som har spridit sig i regionen. Foto: Shakh Aivazov/AP.

Ryska socialistiska rörelsen är senast i raden att klassas som utländska agenter och förbjudas att verka i landet. ”Jag räknar inte med att överleva kriget”, säger den svartlistade statsvetaren Greg Judin till Flamman.

Varje fredag håller Rysslands oppositionella andan. Då presenterar nämligen det ryska justitiedepartementet de senaste tillskotten till sin lista med ”utländska agenter”, där både individer, organisationer och medier kan hamna.

Fredagen den 5 april utökades listan med ett nytt namn: Ryska socialistiska rörelsen (RSR), en vänstergrupp med rötter i trotskismen. Flamman ringer upp Ilya Budraitskis (bilden), en av organisationens medgrundare, som sedan krigets början befinner sig i exil i USA.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kultur 18 april, 2024

”Smärtpunkten” hyllar den hårda vården

Tony Olsson, spelad av Martin Nick Alexandersson och Riksteaterns producent Isa Stenberg (Maria Sid). David Dencik spelar Lars Norén. Foto: Nicklas Elmrin /SVT.

SVT:s serie om dubbelmordet i Malexander gestaltar en kriminalpolitik i förändring, men är okritisk till dagens trender. Kriminologen Hanna Tenenbaum har sett ”Smärtpunkten”.

Den 28 maj 1999 sköts poliserna Olle Borén och Robert Karlström ihjäl i Malexander av tre nynazister. Händelsen skakade Sverige. Själv var jag bara tre år, och berättelser om de sår som dåden lämnade fick jag ta del av långt senare.

SVT:s Smärtpunkten tar avstamp några månader tidigare, och gestaltar arbetet med Noréns pjäs 7:3, med tre fångar varav två nynazister i rollerna. Pjäsen spelades på scener utanför anstalter och efter den sista föreställningen rymde skådespelarna. Jakten på dem slutade med morden i Malexander.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Hanna Tenenbaum
Kriminolog.
Veckobrev 17 april, 2024

Jag älskar Sverige mer än Ivar Arpi

Till Sveriges försvar mot nationalisterna! Foto: Privat.

Jag skriver detta på väg hem från en föreläsning om Sveriges psykedeliska historia i Skövde, som jag måste säga är en fantastisk plats. Det första man möts av vid stationen är nämligen ett jättelikt kulturhus. Att det ser ut som en tegelborg från Super Mario Bros gör inte saken sämre.

Kulturhuset byggdes 1964 efter en ritning av Hans-Erland Heineman och sägs vara Sveriges första. Innanför tegelväggarna finns konsthall, biograf, danssalonger, restaurang, konferensrum, en teater med 500 stolar, samt ett bibliotek som pryds av ett praktfullt betongverk av Siri Derkert, ”Senapsträdet och himlens fåglar”.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Nyheter/Utrikes 17 april, 2024

Högerextrema norrmän återskapar Hamsuns röst med AI: ”Groteskt”

Författaren Knut Hamsuns signatur. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Författarens ättlingar är skeptiska till projektet – men det högernationalistiska förlaget har inga planer på att stoppa det.

Det norska högerextrema förlaget Legatum Publishing har planer på att använda AI för att återskapa den nazistiska nationalikonen Knut Hamsuns röst. Syftet är att den konstgjorda rösten ska läsa in Hamsuns bok ”Svält” på engelska. 

Då det gått mer än 70 år efter författarens död så tappar förlaget Gyldendal rättigheterna till verket, som därmed får användas av vem som helst. Frågan om upphovsrätten även gäller någons röst är dock inget lagen har beslutat om än.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Saga Grande
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Kultur 17 april, 2024

Bilden av den mörke titanen saknar distans

Hur mycket Lars Norén tål Sverige? Författaren porträtteras nu i en dokumentär på SVT av Sindra Grahn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT.

Lite genikult skadar inte, men dokumentären om dramatikerns konstnärskap hade mått bra av att våga gräva vidare kring gränslinjen mellan etik och estetik.

Hur mycket Lars Norén tål Sverige? Bara det senaste året har två fackböcker givits ut, hans sista oavslutade dagbok har publicerats, ett teatermanus har blivit serieroman, ett antal pjäser har satts upp och i dagarna sänds en dokumentär och en dramaserie om hans liv och verk.

Det hela hade inte varit så problematiskt om det inte kombinerats med en förgudning av honom. En ny ton har infunnit sig i samtalet: Norén beskrivs som en dyster titan, en mobbad olympier.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Landström
Författare, litteraturredaktör och medlem i Flammans styrelse.
Inrikes 17 april, 2024

Greta Thunberg har äntligen blivit farlig

Klimatungdomens växande radikalism tyder på mognad. Foto: Pascal Bastien/Avaaz/AP.

Den klimatrörelse som Alex Schulman drömmer om skulle snabbt bli irrelevant.

Jorden har feber. Mars blev den tionde månaden i rad som det globala värmerekordet slogs. Medeltemperaturen de senaste tolv månaderna är 1,56 grader högre än under förindustriell tid. Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader vid slutet av århundradet framstår som alltmer omöjligt att uppnå. Samtidigt fortsätter utsläppen att öka. Alla förhoppningar om kraftfulla åtgärder mot klimatförändringen har grusats, alla vackra löften från världens makthavare dragits i smutsen.

Min generation har helt enkelt misslyckats fullständigt, och vet om det. I en desperat jakt på syndabockar riktar somliga in sig på klimatrörelsen, och inte minst dess ikoniska ledargestalt Greta Thunberg – som nu blivit för radikal och obekväm. ”Hon hade chansen att förändra världen och kastade bort den”, skriver Alex Schulman i en bitter krönika i DN.

Hans besvikelse visar att han svalt myten om Greta Thunberg med hull och hår: berättelsen om det oskyldiga barnet som säger sanningen till makten, bjuds in till parlament och FN för att hålla tal, och äntligen förmår världens makthavare att ta sitt förnuft till fånga. Men den berättelsen har naturligtvis alltid varit falsk. Inte för att den överdriver Thunbergs betydelse eller genomslagskraft, utan för att den förtiger att den verkliga makten vare sig vilar i FN:s generalförsamling eller i några nationella parlament.

Att mänskligheten i dag befinner sig i en existentiell kris beror i grunden på ett kapitalistiskt ekonomiskt system baserat på hänsynslös exploatering av människor och natur. Ett system som sätter majoriteten av världens tillgångar – och därmed makten över de mest avgörande ekonomiska besluten – i händerna på en liten minoritet.

Läs mer

Miljardärer och kapitalförvaltare utövar alltså lika mycket makt över vår gemensamma framtid som folkvalda politiker. För den som inte vill se detta är det bekvämt att göra Greta Thunberg till syndabock.

Men det somliga vill se som urartning är snarare ett tecken på mognad. Det är både förutsägbart och logiskt att klimatrörelsen blir mer konfrontativ i takt med att tiden rinner ut och den politiska utvecklingen går åt fel håll. Att rörelsen blir mer systemkritisk och knyter an till andra frågor – som motståndet mot Israels blodiga krig i Gaza – är nödvändigt.

Att rörelsen blir mer systemkritisk och knyter an till andra frågor – som motståndet mot Israels blodiga krig i Gaza – är nödvändigt.

En tänkande politisk rörelse måste klara att peka på samband. Mellan militarisering och miljöförstöring. Mellan Israels brott mot palestinierna och fossilindustrins brott mot hela mänskligheten. Mellan den nationalistiska högerns förakt för svaghet och kapitalets behov att söndra och härska. Mellan växande ojämlikhet och urvattnad demokrati. Mellan åtstramad välfärd och utarmning av naturresurser.

Klimatkatastrofen är mänsklighetens allvarligaste kris hittills, men långtifrån den första. Förstörelsen av ekosystem, lokalsamhällen och människoliv har accelererat sedan kapitalismens födelse. Långt innan temperaturkurvorna började peka uppåt existerade överflöd sida vid sida med svält och misär, maktfullkomlighet intill maktlöshet. Mänskligheten lägger mer kraft och resurser på att utveckla och köpa nya högteknologiska vapen än klimatomställning.

Att de unga klimataktivisterna förstår detta bättre än Alex Schulman är inte så konstigt. De har ju redan testat det han föreslår – att snällt sitta utanför parlamenten och be politiker att ”lyssna på vetenskapen”. Tack vare dem finns det nu verkligt hopp. Inte om frälsning genom modiga beslut av världens makthavare, utan om en demokratisk folkrörelse som formar framtiden underifrån.