Inrikes 14 januari, 2013

”Den långe” är död

Lars Werner är död. Älskad av folket, respekterad av sina politiska motståndare och fruktad av sina interna politiska motståndare var han en av det svenska 1900-talets viktiga politiska profiler.

I princip född in i Sveriges kommunistiska parti anslöt sig den unge och långe höjdhoppartalangen till partiets ungdomsförbund. Efter det skulle politiken ta allt mer tid och idrotten mindre. Hans tid i Vänsterpartiet och dess föregångare skulle bli livslång men också kantad av motsättningar och internationella konflikter. Och det började skakigt. Redan vid Ungernrevolten 1956 lämnade pappa Hjalmar partiet i protest mot Sovjetunionens militära ingripande på den ungerska regimens sida. Men sonen Lars blev kvar och skulle i olika omgångar konfronteras med den internationella kommunistiska rörelsens grenar som partiledare. Inte minst under APK-utbrytningen 1977, en för många unga idag bortglömd historia men som då satte enorma spår i både partiets och enskilda människors liv. Det krävde ett inte så litet arbete av partiledning och partiordförande.

 Lars Werner kom att bli en av nyckelpersonerna i arbetet för ett modernt vänsterparti. Han var en av initiativtagarna till de 29:s brev till partistyrelsen 1963 som bidrog till att CH Hermansson valdes till partiledare. Werner blev partiledare 1975, då hade han varit vice ordförande för VPK sedan 1967. Han valde att fortsätta på Hermanssons inslagna väg på eurokommunism. På senare tid, bland annat i Janne Josefssons reportage från 2004, framställdes han som en partiledare som haft allt för nära relationer med östländers ambassader men det är alltid lättare att döma med historiens facit i hand. För partikamraterna i Werners samtid var det tydligt vilken sorts socialism som han representerade. Det märktes i fördömandet av invasionen av Tjeckoslovakien 1968 och Afghanistan 1979 och vid statskuppen i Polen 1981. Det märktes i det demokratiuttalande som partikongressen antog 1981, där man i skarpa ordalag kritiserade bristen på demokratiska fri- och rättigheter i socialistiska länder. De som arbetade nära Werner under åren som partiledare vittnar också om att han inte var rädd att säga sin åsikt inför öststatspolitiker, även om det ibland kunde leda till hårda diskussioner och en ganska så kylig stämning.

Denna tidnings chefredaktör gick på sitt första politiska möte någonsin när Lars Werner höll tal. VPK Järfälla firade 75-årsjubileum i biografen Falken i Jakobsberg och inför en halvfull sal höll han ett fint och jordnära politiskt tal om vad som krävdes i samtiden och påverkade nog livsbanan rejält för åtminstone två unga män i publiken. Förutom Flammans chefredaktör satt även Vänsterpartiets nuvarande partisekreterare Aron Etzler i publiken, också han på sitt första möte. Lars Werner gjorde bestående intryck på människor.

Lars Werner var alltid sig själv. En bullrig och rolig murare, för alltid präglad av den hårda jargong och de politiska motsättningarna mellan kommunister och socialdemokrater som fanns i fackföreningsrörelsen i Stockholm under framför allt 1950-talet.

En egenskap han hade var att han alltid hade ett gott råd över till sina medmänniskor. Det påpekar så skilda politiska personligheter som förre folkpartiledaren Ola Ullsten och före detta Gnistanredaktören Stefan Lindgren i sina kommentarer efter hans bortgång. Vad Ullsten fick för råd förtäljer inte historien med Lindgren bytte alla sina skor till en storlek större efter att Werner påpekat att han själv fått operera fötterna efter att ha ”stilat med myggjagare” alldeles för länge. Flammans chefredaktör fick följande råd, angående sin nyfödde son, vid en diskussion om en artikel bara veckor före Lars Werners död. ”Tänk på att så som du är mot din son blir också han som människa. Min är över 50 nu men kommer alltid att vara fem år för mig.” Sådan var han: hjärtlig, snabb och drastisk.

Lika vänlig som han kunde vara mot sina vänner och bekanta, lika hård kunde han vara mot sina politiska motståndare. När han tyckte att det krävdes kunde han vara mycket tuff i den politiska debatten och många som har varit på motståndarsidan i en politisk debatt har fått uppleva det. Hans mer hårdföra sida kom till exempel väl till pass under de järnhårda motsättningar som föregick partisplittringen 1977, då en stor grupp partimedlemmar runt denna tidning efter många års interna strider bildade det moskvatrogna partiet APK. Partiledningen valde att under de stridigheter som föregick APK-utbrytningen så långt det var möjligt undvika medlemsuteslutningar. I stället arbetade man för att stärka interndemokratin och att övertyga kamrater om att den självständiga politiken gentemot andra kommunistiska och socialistiska partier var rätt väg att gå. Det blev en tung tid för en ny partiledare, men Werner stod pall. Ett hårt och intensivt arbete tillsammans med partisekreteraren Tore Forsberg mot APK-fraktionen, ledde till skadorna av utbrytningen blev betydligt mindre än vad de hade kunnat bli.

Politiskt beskrivs Werner som pragmatisk, men principfast. Han ville se resultat inom politiken. Det nutida uttrycket ”det räcker inte att ha rätt, utan man måste också få rätt”, stämde väl in på Lars Werner. Förutom självständigheten mot Öst kom han att så många frön som fått stor betydelse för Vänsterpartiet i dag. Kanske har han inte alltid fått det erkännande som han förtjänat.

Det var under hans tid, inte Gudrun Schymans, som partiet bytte namn och program under uppslitande former i början av 1990-talet. Werner hade själv hållit sig utanför debatten om namnbyte, men på kongressen som behandlade namnbytet valde han att gå ”all-in” och höll ett tal där han förespråkade ett slopande av K:et. Förslaget vann med fyra rösters majoritet.

Det var under Werners tid som Vänsterpartiet inledde samarbete med Socialdemokraterna, något som inte hade setts som möjligt tidigare. När Gudrun Schyman 1996 kunde deklarera att hon var partiledare för ett feministiskt parti var det efter många och långa diskussioner som tog sin början redan på 1970-talet. Werner såg tidigt vikten av både miljöfrågor och feminism, även om det inte var de frågor han själv var starkast i.

Lars Werner var fast rotad i arbetarklassen. Han hade ett starkt fackligt engagemang och var under en tid ordförande i Murarfackföreningen. Han var också en extremt populär partiledare. Folkkär, skulle man kunna säga. Oavsett vad väljarna tyckte om VPK så tyckte del flesta om Lars Werner. Hans siffror på partiledares popularitet i jämförelse med sitt parti är oöverträffade än idag och 1989 innehade han faktiskt topp-positionen i den numera för pressen så intressanta tävlingen om populäraste partiledaren. I ett läge där VPK hade 7,7 procent i samma opinionsundersökning, i och för sig skyhöga siffror för den tiden. Ibland skojades det om att partiet borde byta namn till Wernerpartiet kommunisterna.

Att han inte ledde sitt parti till större siffror än han faktiskt gjorde hade mycket med Socialdemokratin att göra. Werner var partiledare under i princip hela den gyllene period för socialdemokratin som nu skildras i dokumentärer och diskussioner. Med en vänsterinriktad socialdemokrati som inte sällan låg mellan 45 och 50 procent i opinionsundersökningar var det inte lätt att profilera sig och ta kärnväljare från det hållet. I det perspektivet står sig Vänsterpartiets siffror från hans tid faktiskt bättre än de liknande siffror som dagens vänsterparti uppvisar, sida vid sida av en decimerad socialdemokrati.

Lars Werner var också partiledare under en annan tid. Han hade mycket större svängrum för att vara sig själv än vad dagens politiker har. Det gällde för övrigt alla partiledare på den tiden. När kvällspressen söker med ljus och lykta efter privata skandaler måste också partiledarna hela tiden passa sig för att inte säga eller göra något som någon skulle kunna uppfatta som olämpligt. Under en sådan tid kunde Lars Werner knappast ha varit partiledare. Han sade alltid vad han tyckte och gjorde som han fann bäst. Att han skulle ha brytt sig om vad Aftonbladet skulle tycka om saken är otänkbart. På så vis skapar också vår hårdbevakade tid färre partiledare av kött och blod, som vågar vara ärliga och uppträda som vanliga dödliga. På många vis är det synd.

1993 valde han att sluta som partiledare och Gudrun Schyman tog över. Då hade hon redan utmanat Werner på kongressen innan dess, men förlorat med cirka en tredjedel av rösterna. Han satt kvar i riksdagen resten av mandatperioden. I oktober 1994 lämnade han riksdagen efter 29 år. Men han var inte overksam.

Han fortsatte att besöka mötena med partiföreningen i Tyresö, han var ledamot i Stiftelsen Vänsterpartiet och engagerad i Syninge kursgård. Han ansåg att debatt och studier var vitalt för partiet och därför lade han ner många arbetstimmar på det. Stiftelsen Vänsterpartiet förvaltar pengar att tillföra studie- och ungdomsverksamhet. Kursgården Syninge är den enda som partiet har kvar – han beklagade djupt att partiet gjorde sig av med Bona folkhögskola. Som före detta ordförande fanns han kvar och gav råd och stöd, något som bland andra Lars Ohly uppgett att han värdesatt högt. Men han passade sig för att recensera partiledningen.

Föredettingar ska inte bedöma efterträdarna, det lärde jag mig av CH”, sade han en gång i en intervju med Flamman.

Han ville vara tillgänglig och till nytta för Vänsterpartiet och aktiverade sig i Pensionärsföreningen. Han försökte stötta sina efterträdare på ordförandeposten och kom gärna förbi 84:an eller riksdagen.

Då och då ringde han Flammanredaktionen och utbytte åsikter. För yngre läsare kan nämnas, att Lars Werner tillhörde den generation politiker som använde telefonen som redskap även för idéutveckling och nätverkande. Och Lasses småprat var mycket rättframt.

Ibland, innan foten började jävlas på allvar, kom han upp till redaktionen för lite småprat. Och när han klev in, med kroppshyddan som var så enorm att den fick korridoren att krympa, ja då viftade man inte bort honom.

Det var han som var partiledare de dramatiska månader under 1989-1990 när muren föll och ett helt system föll i bitar. Med sitt lugn och sin pragmatism lotsade han ett parti in i en ny tid på ett sätt som kunde ha blivit betydligt mer uppslitade än det faktiskt blev. Många västeuropeiska syskonpartier dog eller blev socialdemokratiska under den här tiden, det är lätt att glömma idag.

Nu är ”den långe” död. Han sörjs närmast av hustrun Berit, barn och barnbarn. Och Flammans redaktion böjer sina huvuden i sorg för en av de verkligt stora. 

Utrikes 29 september, 2023

Den långa (åter)marschen

Shenzhen är en av många städer i Guangdong som växt raketartat under de senaste decennier. Foto: Ng Han Guan/AP.

Ungdomsarbetslösheten har exploderat i Kina, medan strejkerna har fördubblats på ett år. För att främja social harmoni och säkra tillväxten ska högutbildade arbetslösa ungdomar nu skickas ut från städerna för att få landsbygden att blomstra.

I maj saknade var femte kinesisk ungdom mellan 16 och 24 år ett jobb. Sedan dess har närmare 11,6 miljoner universitetsstudenter tagit examen som även de letar en sysselsättning. Det är framför allt i städerna som de unga har svårt att hitta ett arbete, och i augusti upphörde staten att publicera siffror på sysselsättningsgraden.

Ungdomsarbetslösheten är, tillsammans med det ökande antalet äldre, statsrådets största inrikespolitiska utmaning. 2022 hade Kina två personer i arbetsför ålder per pensionär, och 2042 beräknas bara en vara kvar. Detta oroar inte endast statsrådet utan även dagens unga, särskilt med anledning av att majoriteten av dem är enda barn och att det allmänna pensionssystemet är undermåligt. Dessutom är den offentligt finansierade vården så underfinansierad att barn- och mödradödligheten återigen ökar, och i flera provinser har man lika många patienter liggande i vårdsalar som i korridorerna.

Ungdomsarbetslösheten hotar således både landets tillväxtpotential och det sociala kontraktet mellan det kinesiska folket och landets kommunistiska parti, som ska leverera ekonomisk framgång och stabilitet i utbyte mot sitt politiska monopol.

I det kinesiska statsrådets 15-punktsplan som antogs under våren ingår att högutbildade arbetslösa ungdomar, med hjälp av statlig finansiering, ska omskolas till yrken som arbetsmarknaden efterfrågar och att statligt ägda företag ska anställa en del av de unga som är högutbildade och arbetslösa. Även kommunistpartiets ungdomsförbund har engagerats i statsrådets agenda. Ungdomsförbundet i Guangdong-provinsen antog i år en handlingsplan som ska ”få ungdomar att bidra till Kinas utveckling” genom att ”sända 300 000 ungdomar till landsbygden till och med 2025”. Ungdomsförbundet i Guangdong vill att stadsungdomar ska flytta till landsbygden, att de unga som har flyttat från landsbygden (för att studera/arbeta i städer) ska flytta tillbaka till landsbygden samt att ungdomar som lever på landsbygden ska stanna kvar där för att ”hjälpa till med högkvalitativa utvecklingsprojekt i 100 län, 1 000 kommuner och 10 000 byar” i provinsen.

Att initiativet lanseras i Guangdong, som är landets folkrikaste provins, är inte förvånande. Invånarantalet har ökat markant sedan 1980-talet, och glesbygdsbor har flyttat dit från hela Kina för att försörja sig. I dag beräknas det bo 126 miljoner människor där. Provinsen är även en av landets ekonomiskt viktigaste, där många ekonomiska reformer har prövats sedan marknadsekonomi infördes och de första storskaliga privata industrierna tilläts.

Sysslolösa. Två rekryterare väntar på besökare till montern under en jobbmässa i Beijing. Foto: Mark Schiefelbein/AP.

I Guangdong finns flera av Kinas ledande teknikföretag, och Huawei har både sitt huvudkontor och utbildningscenter här, tillsammans med Kinas svällande textilindustri. Landet har i några decennier varit världens största klädtillverkare, men sedan 2015 har textilindustrin installerat allt fler robotar, vilka har ökat produktiviteten samtidigt som många arbetare gjorts överflödiga och sagts upp.

Statsrådets omfattande nedstängning av samhället under covid-pandemin och handelskonflikten mellan Kina och USA har också bidragit till att stora privata arbetsgivare som e-handelsjätten Alibaba, söktjänsten Baidu och hyrbilsappen Didi Chuxing, var och ett, sagt upp flera tusen personer bara i år. Både privatägda och offentligt ägda företag har sagt upp folk eller, tack vare brister i lagstiftningen, slutat att betala ut löner i år. Detta i sin tur har lett till en markant ökning av strejker. Enligt Hongkong-baserade China labour bulletin, som bevakar arbetsrättsliga frågor på fastlandet och gör årliga sammanställningar av rapporterade strejker, har 140 strejker ägt rum till följd av uppsägningar inom tillverkningsindustrin de första fem månaderna 2023, dubbelt så många som 2022. Majoriteten har varit på fabriker i Guangdong, där unga kvinnor från landsbygden utgör lejonparten av arbetarna.

Det regionala ungdomsförbundet har en särskild betydelse för kommunistpartiet. Det var i Guangdongs huvudort Guangzhou som riksungdomsförbundets första kongress hölls den 5 maj 1922.

Ungdomsarbetslösheten hotar både landets tillväxtpotential och det sociala kontraktet mellan det kinesiska folket och landets kommunistiska parti.

I sitt tal vid 100-årsfirandet sade Xi Jinping att ”förverkligandet av den kinesiska drömmen är ett historiskt maraton och dagens ungdom måste sträva efter att vara de första att förverkliga det nationella välståndet”. Alla politiska ledare i Kina har använt ungdomsförbundet till att påverka och mobilisera ungdomar i den riktning som statsrådet slagit fast, och förbundet fungerar också so en plantskola varifrån framtida rikspolitiker plockas.

Xi Jinping har dock gått längre än sina företrädare sedan marknadsekonomi infördes – både när det kommer till att mobilisera ungdomar och att minska risken för fraktionsbildande inom partiet – genom att eliminera oliktänkande på ett tidigt stadium. Redan 2015, två år in i hans första mandatperiod, inledde centralkommissionen för disciplinär inspektion ett ”inspektions- och korrigeringsarbete” inom partiets ungdomsförbund. Initiativet ska få ungdomsförbundets medlemmar att ”inte komma med tomma slagord” och förbundet att ”inte utvecklas till ett tomt skal”, utan ”träna en generation av pålitliga efterträdare”, som Xi uttryckte det 2017.

Detta korrigeringsarbete har skett parallellt med att enpartistaten har stärkt sitt inflytande på arbetsmarknaden. Under några decennier var de privata företagen i stort sett befriade från partiets närvaro vid anställningsförfarandet, men nu är det inte endast i offentligt ägda företag som medlemskap i partiet krävs vid anställning av mellanchefer och företagsledare, utan enligt nya regelverk även i medelstora och stora privatägda företag.

Blötlagd. En majsbonde försöker dränera sitt fält under hösten 2021, då Henanprovinsen drabbades av de värsta skyfallen på 40 år. Foto: Ng Han Guan/AP.

Vetenskapliga studier gjorda vid olika universitet på uppdrag av kommunistpartiets universitetsorgan visar att anledningen till att ungdomar söker medlemskap i partiet har förändrats de senaste decennierna. I början av 1990-talet angav över 80 procent av studentmedlemmarna ideologisk övertygelse som främsta anledning till sitt medlemskap, och 2005 låg siffran ännu på 75 procent. Men enligt den senaste studien, som genomfördes 2019 med 3 000 medverkande från Jiangxi-provinsens ungdomsförbund, angav hälften ideologisk övertygelse som främsta anledning och den andra hälften karriär. Flera inhemska forskare hävdar att medlemskap i partiet är så viktigt för karriären att det numera är den främsta orsaken till att unga kineser söker sig till partiet.

Det första tillkännagivandet om att ungdomar skulle slussas från städer till volontärarbete på landsbygden, kom från Ministeriet för jordbruk och landsbygdsfrågor i Guangdong. Därefter läckte ungdomsförbundets handlingsplan till inhemska och utländska sociala medier.

Enligt handlingsplanen ska 10 000 studenter från provinsens universitet och högskolor årligen sändas som volontärer till ”mindre utvecklade delar i Guangdong, för att med sin talang återuppliva landsbygden”. Det ska följas upp med lokala incitament som ska göra att de som återvänder till sin landsbygdsort och de som flyttar eller sänds som volontärer, ska stanna kvar på landsbygden. Därtill ska 1 000 grupper av volontärer med yrkesutbildning årligen sändas till landsbygden under sommaren för att lära ut sin yrkeskunskap och hjälpa till med att starta småföretag, och 1 000 unga entreprenörer från hela landet ska rekryteras årligen för att delta i utvecklingen av byar och mindre städer i provinsen.

2022 hade Kina två personer i arbetsför ålder per pensionär, och 2042 beräknas bara en vara kvar.

Svårigheten för unga att få ett jobb gör att många känner sig tvungna att delta i det volontärarbete som ungdomsförbundet organiserar i Guangdong – i hopp om att säkra ett framtida betalt arbete. Det är också troligt att projektet är ett pilotprojekt som kommer att förfinas, och att fler regionala ungdomsförbund kommer att hjälpa statsrådet att ”återuppliva landsbygden”.

Initiativet kan stävja både fraktionsbildande inom partiet och social oro i samhället genom att minska antalet oliktänkare bland ungdomar, samtidigt som de regionala ungdomsförbunden i officiella sammanhang kommer få dela äran med statsrådet för att ha hjälpt det kinesiska folket att utveckla landet – i den riktning som partiet har stakat ut.

Ledare 28 september, 2023

Riksbanken måste underställas folkviljan igen

Riksbankschef Erik Thedéen föreläser på Ekonomiska museet i Stockholm – där hans typ av institution hör hemma. Foto: Anders Wiklund/TT.

Sveriges ekonomiska politik hålls gisslan av en odemokratisk centralbank som bara har ett verktyg i lådan – räntehammaren. Det är dags att återta kontrollen.

Häromveckan var det dags igen, Riksbanken höjde räntan med 0,25 procentenheter till 4 procent och flaggade för att fler höjningar var på gång. Sveriges många hushåll med stora lån känner hur snaran börjar dras åt. Kritiken lät inte vänta på sig. Det är som måndag hela veckan vid varje ny räntehöjning.

Näringslivstoppar vars branscher drabbas hårt är som vanligt ute och klagar. LO-ekonomer tycker att Riksbanken bör utnyttja utrymmet att föra en självständig räntepolitik som är anpassad till den svenska ekonomins och arbetsmarknadens förhållanden, och inte bara blint följa andra stora centralbankers räntehöjningar.

Det hörs till och med kritik från bankekonomer som tycker att det är fel att penningpolitiken styr medan finanspolitiken är förvisad till baksätet, det vill säga att förändringar i styrräntan premieras medan skattepolitik och investeringar hålls tillbaka. Hedrande med tanke på de gigantiska vinster som bankerna gör i detta läge. Men de oroar sig väl för att fastighetsbranschen kan kollapsa om räntan fortsätter uppåt.

Argast av alla är Andreas Cervenka som i Aftonbladet (21/9) förklarade att i princip allt Riksbanken gjort det senaste decenniet har varit fel. Misstag efter misstag har gett oss 15 förlorande år, argumenterar han. ”Med sådana vänner behöver svensk ekonomi inga fiender.”

Men tänk om människorna på Riksbanken inte är dumma i huvudet? Tänk om institutionen bara är riggad på fel sätt. Det formella beslutet om centralbankens självständighet trädde i kraft 1999, delvis eftersom det var ett kriterium för EU-inträdet. Det är ingen naturlag att den måste vara självständig.

Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

Den bakomliggande idén är att det skulle vara farligt att låta folket och de folkvalda ha direkt inflytande över penningpolitiken. I stället överlåter man ansvaret på en teknokratisk ekonomisk elit. Med detta oberoende skapades också en striktare separation mellan finanspolitiken och penningpolitiken, två politikområden som egentligen hänger tätt samman.

Trots penningpolitikens komplexitet så har Riksbanken bara fått ett övergripande mål, att hålla inflationen på två procent per år, och ett trubbigt verktyg för att nå målet, att höja och sänka räntan. Något motsvarande mål om att hålla arbetslösheten låg finns inte. Det behöver kanske inte påpekas att man för det mesta också misslyckas att nå inflationsmålet.

Men nu börjar den här nyliberala uppdelningen äntligen att ifrågasättas. Nyligen var den franska ekonomiprofessorn Eric Monnet i Stockholm och talade vid Arena Idés konferens New economic order om behovet av att demokratisera penningpolitiken.

Monnet menar att de senaste 15 åren har retoriken inte visat sig stämma med verkligheten. Centralbanker har fokuserat mer på att stabilisera finansmarknader än på att nå inflationsmål. Man har också använt sig av många fler verktyg än räntan, som exempelvis stödköp av värdepapper (så kallade kvantitativa lättnader), valutaswapar och riktade lån.

Dessutom har den förda penningpolitiken lett till en stigande ojämlikhet, skyhöga bankvinster och en dysfunktionell bostadsmarknad. Områden som borde ligga på de folkvaldas bord. Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

I Sverige ifrågasatte nyligen professor Bo Rothstein Riksbankens självständighet i DN-Debatt (4/9). Han möttes av tystnad, inte en enda replik. Här är frågan belagd med tabu – det är hög tid att det krossas.

Enna Gerin
är biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Inrikes 27 september, 2023

”Idéer från vänster kan bli mainstream”

Elinor Odeberg och Philippa Sigl-Glöckner samtalar med Silvia Kakembo på Södra teaterns scen. Foto: Jacob Lundberg.

Stämningen var hoppfull när internationella vänsterekonomer samlades på Södra teatern i Stockholm för att diskutera hur ekonomin kan underställas demokratiskt inflytande.

Glöm snacket om löneprisspiraler och omättliga arbetare som driver på inflationen genom orimliga lönekrav. Mitt under polykrisens perfekta storm av krig och pandemi dök den upp: vinstpristornadon. Vad som ursprungligen avfärdades som en absurd idé är i dag en allmänt accepterad sanning om ekonomin. Och den har kraften att vända hela den ekonomiska spelplanen över ända.

Ingen vet det bättre än Isabella Weber (bilden).

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Utrikes 27 september, 2023

Etnisk rensning framför omvärldens ögon

Anhöriga till soldater som dog förra veckan begraver sina söner innan de lämnar. Foto: Marut Vanyan.

Efter månaders blockad av enklaven Nagorno-Karabach gav Armenien i förra veckan till slut upp: svält, sjukdomar och bombardemang har fått en stadig ström armenier att lämna området. Forskare talar nu om folkmord.

För två veckor sedan stod jag vid blockaden av enklaven Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan. Ingen humanitär hjälp hade kommit in på flera månader och människor som jag talade med inne i den armeniska regionen i Azerbajdzjan berättade om hunger, sjukdomar och desperation. Detta trots att Internationella domstolen i Haag vid två tillfällen beordrat landet att öppna den.

Blockaden framför var stillsam. Ett par azerbajdzjanska lastbilar körde fram och tillbaka med byggmateriel nedanför kullen där landets flagga hängde högt. Bakom låg den ryska militärbasen där de fredsbevarande styrkorna skulle finnas.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Canbäck
Frilansjournalist och författare med fokus på den postsovjetiska världen.[email protected]
Nyheter 26 september, 2023

Veckan som gått

Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Per Gahrton (bilden) avlider vid 80 års ålder.

Gahrton började som riksdagsledamot för Folkpartiet, där han företrädde partiets vänsterfalang och bland annat förespråkade vapenleveranser till Nordvietnam. 1969 utsågs han av Veckojournalen till ”årets argaste unga man”.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Kommentar/Utrikes 26 september, 2023

Stefanos Kasselakis vill förvandla Syriza till de amerikanska Demokraterna. Foto: Yorgos Karahalis/AP.

Efter att ha öppnat partiledarvalet har Greklands största vänsterparti tagits över av en okänd affärsmagnat som vill förvandla partiet till de amerikanska Demokraterna. Vänsterpopulismens flaggskepp ser därmed ut att förlisa på egen hand.

I söndags kväll kom den kalldusch som medlemmarna i det grekiska vänsterpartiet Syriza anat skulle välla över dem.

I andra omgången av partiets ledarval vann den unge affärsmannen Stefanos Kasselakis mot den tidigare arbetsmarknadsministern Effie Achtsioglou med över 56 procent av rösterna.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Inrikes 24 september, 2023

Liberalerna förstår inte pacifismens kärna

På årsdagen av den ryska invasionen medverkade Greta Thunberg i en demonstration arrangerad av pacifistiska organisationer som Svenska freds. Foto: Fredrik Persson/TT.

Ledarskribenter förlöjligar utan att begripa dess kärna – som är att ifrågasätta militarismen, en ideologi som ständigt har dragit in världen i krig.

Under sommaren har Jesper Ahlin Marceta på DN Ledare skrivit en del om pacifismen, ofta på tidningens sedvanliga mästrande sätt. Jag tror att det är svårt att förstå vad det innebär att vara pacifist utan att först förstå att pacifismen, likt antifascism och antikommunism, främst är en reaktiv ideologi. Pacifismen är antimilitaristisk. För att förstå den bör vi därför förstå den ideologi som den motsätter sig.

Den klassiska militarismen, som var mainstream bland eliten under början av 1900-talet, ser krig som är en naturlig och viktig del av den mänskliga tillvaron: nationer som inte befinner sig i krig riskerar att förlora sina dygder och bli dekadenta. Den klassiska militarismen är i stort sett död som ideologi i Sverige och västvärlden.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Karim Jebari
Filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier.
Kultur 24 september, 2023

Hur Naomi blev den andra Naomi

Trots att ”Doppelgänger”, Naomi Kleins sjätte bok, är hennes mest personliga, är hon fortfarande lika vass och relevant. Foto: Dan Hansson/SvD/TT.

Konspirationsteoretiker, säger Klein, ”har fel om fakta, men prickar rätt på känslorna”. Myra Åhbäck Öhrman har läst Naomi Kleins nya ”Doppelgänger”.

”Till mitt försvar var det aldrig min avsikt att skriva den här boken”.

Så inleder Naomi Klein Doppelganger: A trip into the mirror world, och jag är benägen att tro henne. I jämförelse med hennes tidigare verk, som No logo (1999), en kritik av varumärkefieringen hos okontrollerad global kapitalism och The Shock doctrine (2007), om hur nationella kriser utnyttjas för att minska motståndet mot kontroversiella politiska förändringar, känns premissen okaraktäristiskt privat. Klein tar nämligen avstamp i något så vardagligt som irritationen över att ständigt förväxlas med ”Den andra Naomi” – Naomi Wolf.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 23 september, 2023

Att komma fram till Samarkand

Positionen i gränslandet mellan de historiska civilisationerna har gjort Samarkand till en unik plats. Foto: Jonas Sjöstedt.

På resa mellan Uzbekistans mytomspunna städer upptäcker Jonas Sjöstedt ett land inklämt mellan två världsdelar och i skärningspunkten mellan storstadens modernitet och glesbygdens tradition – där arvet från Sovjet är lika närvarande som det från de islamiska och centralasiatiska civilisationerna.

Det är fantastiskt vackert, ändå är nästan inga turister på plats när jag och tonårsbarnen vandrar runt Registan, det gamla torget i Samarkand med byggnader som en gång i tiden var skolor. Här studerades filosofi, astrologi, matematik och teologi redan för 500 år sedan. Kanske beror frånvaron av människor på att det är så varmt, nästan 40 grader. Vi sätter oss på en bänk i skuggan under ett par träd på en innergård och bara tar in skönheten och atmosfären. Det är som att kliva in i en saga.

Samarkand, Bukhara och Khiva. Namnen på de uråldriga städerna längs Sidenvägen har något lockande och sagolikt över sig. Det är historiska städer med fantastiska gamla moskéer, uråldriga koranskolor, gränder och myllrande marknader där det säljs frukt, nötter och textilier. Det är vackra innergårdar där folk dricker te i skuggan under mullbärsträden. För äldre svenskar har säkert Thorstein Bergmans vemodiga visa ”Om du nånsin kommer fram till Samarkand”, som sjungits in av såväl Lena Andersson som Lill Lindfors, bidragit till denna längtan.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Utrikes 23 september, 2023

Bland sanddyner och teknikpionjärer formas framtidens bosättare

Med modeord som ”uppstartsnation” kombineras territoriell nybyggaranda med högteknologiskt entreprenörskap. Så hoppas Israel skapa en sionism för nästa generation.

Dagens Israel är ett splittrat land. Mängder med människor har tagit till gatorna i Tel Aviv sedan regeringen i våras föreslog en kontroversiell lag som fråntar Högsta domstolen rätt att påverka regeringens beslut. Eftersom Israel saknar en grundlag har Högsta domstolen spelat en viktig roll för landets demokrati, och den har fungerat som en garant för sekulär politik i ett land som präglas av allt mer extrema värderingar.

Samtidigt är frågan om ockupationen frånvarande och den minoritet som vill blanda in Palestinafrågan anklagas för att riskera att skada den unika enigheten i demonstrationstågen. Protesterna handlar om Israels demokrati, och därmed även om något så existentiellt som landets identitet och fortlevnad.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johanna Adolfsson
Kulturgeograf och forskare.