Nyheter/Utrikes 29 april, 2022

Det förlorade kriget mot opioiderna

Det amerikanska kriget mot drogerna har varit ett dyrt misslyckande och många ifråga­sätter nu den repressiva strategin. Sam­tidigt sprider polisen allt mer fantastiska myter om det fentanyl som skördar allt fler döds­offer på gatan. Vad är sant och vad är lögn i opioid­krisens USA?

I augusti förra året spred San Diego-polisen en film på hur en av deras poliser segnade ned medvetslös i samband med ett tillslag där han hanterat den syntetiska opioiden fentanyl. Det var inte den första nyheten om hur poliser ska ha skadats under liknande utryckningar, men den kom att få stor uppmärksamhet, långt bortom södra Kalifornien.

Den pågående opioidkrisen i USA är landets kanske största folkhälsoproblem. Läkemedels­företaget Purdue Pharma lanserade den starka opioiden oxycontin i mitten av 90-talet, och 2001 skrevs närmare sex miljoner recept ut av preparatet. Den överdrivna utskrivningen av oxycontin var planerad och uppmuntrad av Purdue Pharma och deras ägare, familjen Sackler, och den ledde till opioidberoende och efterföljande dödliga överdoser inom helt andra samhällsskikt än de som tidigare sökt sig till opioider. När sedan läkare i början av 2010-talet inte längre var lika pigga på att skriva ut opioider, vände sig många till heroin och en ny våg dödliga överdoser tog fart. Och sedan mitten av 2010-talet har flödet av olagligt producerade syntetiska opioider som fentanyl fortsatt den negativa trenden – överdoser tar nu livet av över 100 000 personer om året i USA, enligt uppskattningar från hälsomyndigheten CDC.

Fentanyl syntetiserades i slutet av 50-talet och började användas medicinskt under sent 60-tal. Det är en enormt stark syntetisk opioid, 80–100 gånger starkare än morfin, och med analoger – det vill säga liknande preparat som tagits fram för att kringgå lagar – som kan vara hela 10 000 gånger starkare än morfin. I brukarmiljöer började en analog till fentanyl upptäckas i heroinbeslag i mitten av 70-talet, en blandning som fick gatunamnet ”china white” och som under slutet av 70-talet började skörda dödsoffer. Inom vården används fentanyl ofta i form av depotplåster, där fentanylet absorberas in i blodet genom huden.

När polisen i San Diego kollapsar på gatan är det möjligtvis denna information han har tagit till sig och missförstått. Polismannen som svimmade hade precis hanterat en påse med pulver som misstänktes vara fentanyl eller kokain, och poliserna runt omkring honom gav honom genast naloxon som fick honom att vakna. Men naloxon, alltså preparatet som används för att häva opioidöverdoser, är i det här fallet placebo. Man överdoserar inte fentanyl genom att röra vid en påse med pulver. Luftburet fentanyl existerar inte, och ingen har överdoserat av att få ett korn i ögat. Troligen existerar inte heller fentanyldoppad cannabis, trots att jag läser om det i New York Times denna månad. Det är bara några exempel på myter som aktivt sprids om fentanyl i USA, ofta av polisen, och medier som inte ifrågasätter poliskällor. Zachary Siegel, en journalist på Health in Justice Action Lab, ett forskningscentrum kopplat till Northeastern University School of Law, länkar från sitt Substack-nyhetsbrev till flera nyhetsartiklar runtom i USA. I Ohio ska en polis ha borstat bort pulver från bröstet och överdoserat en timme senare, i New Jersey ska en polis ha rört analogen karfentanil och sedan känt att han var på väg att dö, och under ett tillslag i Orange County i Florida ska fyra poliser i vita skyddsdräkter ha fått föras till sjukhus för möjlig exponering. Vidare ska en åklagare i Ohio ha svimmat i rätten efter att ha stått i närheten av fentanyl och i ett ungdomsfängelse i samma stat ska fentanyl ha blivit ”luftburen” och fört sju personer till sjukhus.

Ryan Marino som är toxikolog och arbetar med beroendemedicin menar i Detroit Free Press att detta är omöjligt. För att fentanyl ska bli luftburet och orsaka överdos krävs ”någon sorts vindtunnel och enorma mängder fentanyl”. Zachary Siegel skriver på sin Substack att det enda fallet av oavsiktlig fentanylexponering i den medicinska litteraturen är ett fall där en veterinär av misstag sprutade karfentanil i sitt eget öga, och att denna kände sig dåsig men mådde bra efter att ha använt en opioid-­antagonist (alltså ett preparat av samma slag som naloxon).

Att fentanyl utgör är ett enormt problem är dock ingen myt. Dödligheten bland opioidberoende är hög, och förekomsten av fentanyl i andra droger gör att överdoserna även drabbar festknarkare och andra brukare av centralstimulanter.

– När jag började jobba på sprut­bytesprogrammet för fem år sedan hittade man fentanyl i vad som såldes som till exempel heroin, och även i pressade piller som xanax, säger Donald Baird som fram tills nyligen arbetade på San Francisco Needle Exchange.

– Och folk dog av oavsiktliga överdoser. Men under åren började jag oftare se att opioidbrukare sökte efter fentanyl, det var deras huvudsakliga drog. När jag slutade på sprutbytesprogrammet i samband med pandemin var mitt intryck att fentanyl var den vanligaste opioiden i omlopp.

Donald Baird är utbildad i att häva överdoser. På en kurs fick han tipset att folk som brukar amfetamin är opioidbrukares bästa vänner, eftersom amfetaminbrukare håller sig vakna och kan reagera på opioidöverdoser. Han har själv sett vänner dö sedan fentanyl började bli populärt på gatan.

– I de flesta fallen var det folk som knappt tyckte om opioider, utan snarare börjat med dem för att deras partner höll på eller liknande. Det är frustrerande att höra om vänner som dött för att de rökt fentanyl på egen hand, utan någon där som kan hjälpa dem att häva överdosering.

Själv har han hittills sluppit ingripa, men han var med när en av hans kollegor på sprutbytet hjälpte någon som överdoserat på toaletten.

– Och så har jag identifierat en överdos på gatan. Jag såg hur någon var blå om läpparna, och ropade ”har någon narcan?”. Och någon kom ut ur en närliggande port med nässpray och fick liv i honom. Han såg ut att ha varit nära döden, men hans kläder var fina och nya, han var inte den typen man kanske tror överdoserar på fentanyl på gatan i San Francisco, säger Donald Baird .

Att fentanyl sedan flera år regel­bundet återfinns i helt andra droger, som illegalt tillverkade xanax-­tabletter, kokain och metamfetamin, gör att kunskap om hur naloxon (i USA kallat narcan) fungerar, hur man använder det och hur man känner igen en överdos är nödvändig för alla som brukar droger. Osanningar som de som spreds i San Diego-­polisens film och påstådda händelseförlopp försvårar för dem som arbetar med att sprida ökad kunskap om droger. I november förra året, några månader efter debaclet i San Diego, skrev forskare kopplade till Health in Justice Action Lab en rapport med titeln ”Can touch this”. I den kom de fram till att närmare 80 procent av tillfrågade poliser svarade ja på påståendet att ”utryckningspersonal som påträffar fentanyl har stor risk att överdosera genom att röra eller inhalera det”. Efter en utbildning tillfrågades poliserna igen och ungefär 40 procent av dem vidhöll fortfarande att påståendet var sant.

Jag träffar Sam (namnet är fingerat på grund av omständigheter runt hans arbete), som arbetar med skadereduktion professionellt men som också tar med sig filosofin genom livet.

– En vanlig myt är att man kan överdosera genom att vara nära eller röra fentanyl. Det är en fullständig lögn som sprids av polisen, med hjälp av media, säger han.

Sam menar att myterna om fentanyl fyller en funktion.

– Myterna kommer från polisen och sprids vidare av medier som använder sig av poliskällor, som står oemotsagda. Jag upplever det som att det är både öppet och okomplicerat. Det handlar om att få ökade anslag, större befogen­heter. Att poliser svimmar när de är i närheten av fentanyl har säkert olika psykologiska orsaker, men det har också blivit ett narrativ som polisen håller fast vid trots att de vet att det inte är sant.

Sam talar också om andra som skor sig på misären runt fentanyl, som den lokala San Francisco-­författaren och guvernörs­kandidaten Michael Shellenberger. Shellenberger har skrivit boken San Fransicko: Why progressives ruin cities och är del av en reaktionär rörelse som använder opioidkrisens tragik till att utmana stadens liberala styre från höger. Han är emot skade­reduktion och vill att brukare ska ges plats på härbärgen i stället för att få bostäder. Tidigare i år blev han avvisad från ett centrum för hemlösa efter att han, med myndigheternas goda minne, försökt klättra över ett staket för att fotografera personer som brukade därinne.

Sam fortsätter:

– I mitt arbete stöter jag på jag andra myter också, om hemlöshet, om folk som ”vägrar få hjälp” och bor på gatan för att de valt det. Det är bekvämt för folk att tro det. Och det gör att när det kommer förslag på konkreta lösningar som bygger på omtanke, så säger folk ”vi gör redan det, och det hjälper inte”. Men om man zoomar in så saknas både kapacitet och lösningar som möter folk där de är. Byråkratin är så krånglig att vi har lediga stödlägenheter samtidigt som folk bor på gatan.

Opioidkrisen och bostads­krisen följer varandra i San Francisco och andra dyra städer där man lätt halkar ur samhället när man möter motgångar i livet. Sam menar att det är grymt att ens föreslå beroendebehandling åt någon som efteråt kommer att slussas ut på gatan. Men opioidkrisen drabbar givetvis inte bara dem som är hemlösa, och för att bryta trenden av dödliga överdoser menar Sam att det krävs radikalare metoder.

– Från ett skadereduktionsperspektiv skulle det viktigaste för att vända utvecklingen med dödliga överdoser vara en säker tillgång till droger. Alltså att till exempel en heroinbrukare kan få heroin utskrivet som är testat och rent. Subutex och metadon är ju egentligen exempel på detta, och det vore bra om tillgången till sådana substanser var bättre, men det finns program i till exempel Kanada och Schweiz som gör det med andra opiater, eller till och med andra droger, som amfetamin. I det här läget, när folk överdoserar på opioider som de inte visste att de hade tagit, handlar det ju om alla droger.

Och skadereduktion, som började som en krisreaktion på aids­krisen på 80-talet när man märkte att det inte gick att nå injektionsbrukare med moraliserande eller repression, har fått ett allt större utrymme i amerikanska städers hantering av krisen. Tidigare radikala idéer som trygga rum att bruka i, sprutbyten och utbildningar i hur man häver överdoser, har i vissa städer blivit en etablerad kultur, samtidigt som amerikaners uppfattning av kriget mot drogerna blir allt mer negativ. Enligt American Civil Liberties Unions undersökning tycker 83 procent av alla amerikaner att kriget mot drogerna är ett misslyckande och 65 procent att det är dags attdet får ett slut. Att fentanyl i det läget från polisens håll utmålas som en helt unik ondska och presenteras som en ny drog med risker även för folk som inte går i närheten av droger, följer en sorts logik.

– Lögnen har en önskvärd effekt. Från polisens sida handlar det om att måla upp en bild av att de försöker hjälpa folk, och att de här drogerna nu går ut över dem personligen. Det är ett syndabockstänkande som leder till ytterligare skador och mer misär samtidigt som det är baserat på felaktigheter, menar Sam.

En av polisens mediestrategier i fråga om fentanyl har blivit att presentera beslag enligt hur många som enligt polisens beräkningar potentiellt skulle kunna överdosera om drogerna hade varit i omlopp. En falsk matematik som leder till rubriker som ”Knarkhund hittar tillräckligt mycket fentanyl för att ha ihjäl 3 miljoner personer”. Det ingår i en större kraftsamling för att ta tillbaka kontrollen över samtalet. Med Black lives matter-­protesterna fick abolitionismen, den amerikanska ideologi som ifrågasätter polisens och fängelsernas existens, en nytändning och polisens metoder, budget och prioriteringar skärskådades på ett brett plan. Det går att se fentanylmytologin som en del av den backlash mot allt från det antirasistiska utbildningsperspektivet Critical race theory till transungdomar som har pågått sedan Joe Biden intog Vita huset, och liberalerna i stor utsträckning övergav de antirasistiska aktivisternas idéer och därmed lämnade fältet fritt för den amerikanska högerns tankesmedjor.
Sam fortsätter:

– De här myterna grundar sig också i rädsla. Rädsla både för fentanyl som sådant, men också rädsla för att bemöta problemen med något annat än drogkrigs-­policy. Att vägra sprida korrekt information är en del av det, det har varit mer fördelaktigt att skapa rädsla, samtidigt som man straffar dem som inte tar rädslan till sig. På så vis behåller man kontrollen.

Med fentanylet har opioidkrisen nått en ny nivå och USA står nu inför ett vägskäl. Hårdare straff, fler poliser och mer övervakning är vägen som följts hittills, och som resulterat i hundratusentals dödsoffer om året. Om landet vågar ta en annan väg återstår att se.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfattar veckan som gått. Prenumera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Ledare 29 maj, 2023

Strategiska stämningar – högerns nya vapen mot pressfriheten

Torypartiet och Italiens bröder är två av många europeiska högerpartier som försvarat ”slapps”, strategiska stämningar för att motverka granskningar. Foto: Alberto Pezzali/AP.

Stämningar mot journalister har blivit en vanlig metod för att tysta granskningar. Men samtidigt som både Mathias Wåg och Bianca Meyer utsätts för metoden i Sverige, så försöker våra EU-representanter urvattna unionens försök att bemöta den.

Förra veckan hölls rättegången mot Mathias Wåg. Vänsterjournalisten, som bland annat har belönats med Guldspaden, stäms för grovt förtal för att 2018 ha beskrivit högerextremisten Dan Lindberg som ”en av Sveriges ökändaste dömda nazister” på Twitter. Detta som kommentar på en artikel i högerextrema Nya Tider, som kräver svar från Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson, och där Lindberg beskrivs som ”journalist”.

Relevant information när någon anklagas för att smita undan ”granskning”, kan tyckas.

Samtidigt pågår ett liknande fall där högerextremisten Nick Alinia har stämt Bianca Meyer för ett januariavsnitt av hennes podd Unge Meyers lidande, med titeln ”Att håna en nazistpyssling”. Där kallar medpoddaren Jonatan Unge honom för ”nassepyssling”, med hänvisning till Alinias extremism i längd och åsikter.

Bakom båda stämningarna står den högerextrema aktivisten Christian Peterson, som kallar sig själv ”Förtalsombudsmannen”. Då det i båda fallen handlar om 20 000 kronor – en summa som lätt kan kampanjas ihop – motiveras stämningarna knappast av pengar. Troligen inte heller om den skada som individerna har lidit, med tanke på att de själva har mångfaldigat spridningen av denna bortglömda tweet och månadens nyord ”nazistpyssling”.

I stället handlar det om att göra det svårare att prata explicit om extremhögern, och därmed även att granska den. Poängen är inte ens att vinna, utan att göra försvararen – och i förlängningen oss alla – för rädd och trött för att upprätthålla sina granskningar.

Internationellt kallas denna strategi för slapp eller strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande (”strategic lawsuits against public participation”). Den har på senare år blivit ett viktigt verktyg i händerna på alla som vill undvika granskning, i synnerhet kriminella nätverk och högerregeringar.

Den 1 juni hördes vittnesmålet från stjärnjournalisten Roberto Saviano, som har stämts av Italiens tidigare inrikesminister Matteo Salvini som han – även det på Twitter 2018 – har kallat ”ministern för den kriminella underjorden”. I november stod han också inför rätta för att ha kallat premiärminister Georgia Meloni och hennes vice Salvini för ”jävlar” (bastardi) på grund av deras uttalanden om migranter, och en tredje tvist gäller hans beskrivning av kulturministern Gennaro Sangiuliano som en ”medioker journalist och Putins levnadstecknare”.

Det finns många exempel bland Moderaternas systerpartier i Europa, som grekiska Ny Demokratis förföljelse av den holländska journalisten Ingeborg Beugel för hennes rapporter om hur landet behandlar flyktingar. Storbritannien har under Torypartiet blivit ett europeiskt centrum för ”slappar”, som inkluderar oligarken Roman Abramovitjs stämning av journalisten Catherin Belton för hennes bok Putins krets (Bonniers, 2021) och det kazakiska gruvbolaget ENRC:s stämning mot journalisten Tom Burgis för hans bok om ”smutsiga pengar”. Båda journalister vann sina mål, men till priset av mycket tid och pengar. Ändå stoppade Torypartiet i november en lagändring som skulle göra det svårare att tysta granskningar via domstolarna. Metoden är använd sedan länge av högerpartier i Polen, Ungern och Slovenien.

Den 27 april 2022 tog EU fram ett direktivförslag för att motverka dessa attacker mot pressfriheten, till applåder från bland annat organisationen Case (”Coalition against slapps in Europe”). Sverige har som ordförandeland varit ansvarigt för att ta fram ett kompromissförslag. Hur regeringen har agerat? Du vet redan svaret.

Som tidningen Journalisten har rapporterat menar Case att det svenska förslaget är ”självdestruktivt, går tvärtemot syftet med direktivet och undergräver dess andemening.” Enligt organisationen är lagen så urvattnad att den endast täcker en tiondel av de 570 slapp-målen som identifierats, förlorar sin avskräckande effekt då skadeståndsklausulen tagits bort, samt definierar ”ogrundade” påståenden så snävt att lagen blir oanvändbar.

Det ligger en stark symbolik i att Unesco utser den svenska tryckfrihetsförordningen till världsminne samma år som Sverige tappar en placering i det pressfrihetsindex som sammanställs av Reportrar utan gränser. Detta sedan riksdagen i januari röstade igenom den ”spionlag” som ska försvåra för granskningar som kan skada Sveriges förhållande till andra länder. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot.

Att Tidölaget – känt för att förespråka ”journalistrugby” mot reportrar – skulle ta hoten på allvar är knappast troligt. Snarare lär detta bli ännu ett område där Sverige en gång i tiden excellerade, men där de senaste årtiondenas högergir har gjort oss till medelmåttor.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Kultur 29 maj, 2023

Vem blir smalast och snyggast?

"Flickdjur" är danska Cecilie Linds åttonde bok. Foto: Laerke Posselt.

I “Flickdjur” är besattheten av att inte äta en fråga om kontroll, (auto)erotik och att göra sig tom och mottaglig för andras drömmar.

”Vem vill inte knulla en tjej på femton” säger en man i Flickdjur. Och det räcker att se på hur dagens reklam kapitaliserar på och sexualiserar ungdom för att instämma. Sällan har skönhetsideal varit så närvarande, tillgängliga och inflytelserika. Genom att leka med och omfamna klyschor skriver Cecilie Lind utmanande om flickskap, ätstörning och barns sexualitet.

Cecilie Lind (f. 1991) debuterade 2010 och har sedan dess gett ut åtta böcker. Flickdjur, översatt från danska av Jonas Rasmussen, är en 176 sidor lång roman med formen av en långdikt, i betydelsen att styckena är oregelbundna i sin längd: ibland är de en sida, men i de flesta fall är de några rader korta. Linds språk är starkt poetiskt och späckat med dramatiska övergångar och bilder ur flickdjurens universum – en värld bestående av päls, sidenklänningar och rosor.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Utrikes 27 maj, 2023

Här står klimatförändringarna folket upp till halsen

På Bulacans gator är klimatförändringarna en del av vardagen. Foto: Jonas Sjöstedt.

Ständiga regnstormar tvingar invånarna i filippinska Bulacan att vada i vatten. Nu kräver de förändring – men emot sig har de stora kapitalintressen. Jonas Sjöstedt rapporterar från klimatförändringarnas frontlinje.

Det är eftermiddag, vattnet stiger sakta och täcker allt fler gator i Bulacan strax norr om Manila. Vattnet svämmar över stadens gator nästan alla eftermiddagar. Har det regnat mycket eller om tidvattnet är högt så att havsvattnet tränger in blir det ännu värre.

I det smutsiga vattnet flyter sopor. En hund står och äter ur en kastad blöja. Flugorna surrar i luften. Folk vadar genom det smutsiga vattnet.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Nyheter 26 maj, 2023

Vänstern behöver en kommunistisk horisont

Lisa Jonasson, "Spelrum" (Collage av pappersklipp och trä, 2021). Foto: Nora Bencivenni.

En vänster som slutar tänka bortom kapitalismen blir konservativ, skrämd och kan enbart föreställa sig framtiden i form av dystopier. I den tredje delen av Flammans utopiserie letar Mathias Wåg efter de frön till ett annat samhälle som kapitalismen sår överallt.

Vi älskar våra dystopier. Vi frossar i nyheter om förfallet, trots att det skrämmer oss. Våra partier tävlar om vem som kan måla upp mörkast framtidsscenario och mobilisera hämndkänslor mot utpekade syndabockar som beskylls för katastrofen. På våra sociala medier lyfts det mest upprörande innehållet fram av algoritmerna. Vår populärkultur översvämmas av berättelser om undergången och postapokalypsen, den ödelagda jorden där zombierna eller mördarmaskinerna driver runt. Dystopierna har vi överallt, utopierna ser vi ingenstans.

En av Sveriges radios populäraste poddar är P3 Dystopia, som nu är inne på sitt femte år. P3 Dystopia är ”podden om allt som går åt helvete”, om ”saker som står på spel” och ”vår tids stora ödesfrågor”. Avsnitten handlar om olika större katastrofscenarier som klimatförstörelse, krig, svält, pandemier, regnskogsskövlingar och gigantiska vulkanutbrott. Men den levererar också dystopiska skildringar av mer vardagliga fenomen, som det slitsamma lönearbetet, influerare, hälsoindustrin, ungas klimatångest, tappad framtidstro, drogbekämpning, identitetspolitik och reklam. Programmet tar tendenser som finns i dag och driver dem till sin spets, ser hur de skulle kunna utvecklas till framtida katastrofer om de fortsätter på samma bana som nu. Dramatiserade scenarier blandas med kommentarer från forskare och filosofer, som vrider och vänder på hotbilderna.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Mathias Wåg
Grävande journalist och aktivist.
Rörelsen 26 maj, 2023

Släta inte över problemen med islamism

Imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi är ”stolt” över att vara inspirerad av Muslimska brödraskapet. Foto: Jessica Gow/TT.

Yasmine Abdullahi skriver i en ledare i Flamman nummer 19 om Jimmie Åkesson, SD och islamhat. Hennes artikel är starkt vinklad och måste bemötas, då det faktum att det finns islamhat och att muslimer ofta diskrimineras i det svenska samhället bara är en del av problematiken kring islam i Sverige. Att SD är ett osympatiskt främlingsfientligt parti gör inte islamisterna och deras politik mera sympatisk.

Muslimska brödraskapet, som mer än andra varit ideologiska inspiratörer och format islams agenda hos oss, anser sig vara talesmän för ett av Gud inspirerat perfekt samhällssystem. Detta står följaktligen över allting och kan inte kritiseras. Muslimska brödraskapet är mot sekulär lagstiftning och anser att lagarna i ett samhälle ska härledas ur sharia. Islam utgår från Koranen och den så kallade heliga seden, sunna. Denna grundläggande hållning innebär att Muslimska brödraskapet är i opposition till de sekulära värderingar som råder i Västvärlden inom bland annat kvinnors rättigheter, yttrandefrihet, hbtq-rättigheter och religionsfrihet för alla.

Givet är att social sammanhållning och integration blir svåra att genomföra, då sådana trossatser styr tanke och handling.

Imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi förklarar i DN att han är stolt över att vara inspirerad av Muslimska brödraskapet. Det säger allt om hans livssyn. Någon revolt mot denna totalitära övertygelse har inte märkts bland andra ledande svenska muslimer.

Muslimska Brödrarskapet grundades 1928 men fick vind i seglen och spred sina läror med framgång först i och med den iranska revolutionen 1979, som radikaliserat islam. Kortkort och annan lätt klädsel försvann efterhand i stora delar av den muslimska världen. Slöjan, hijab, blev uniform för anständiga kvinnor.

Den europeiska vänster, som en gång kämpade solidariskt med den spanska arbetarklassen mot francofascismen, lyfte inte ett finger då deras kamrater som stött ayatollah Khomeini, blev förföljda och mördade tillsammans med kurder. Islamofascismen segrade och sitter alltjämt kvar vid makten. Hur kan Yasmine Abdullahi kritisera motstånd mot slöjan som förtryckande religiöst förbud, då hon vet vad som hänt de kämpande kvinnorna i Iran?

När ska sanningen börja få genomslag i alla kretsar i Sverige? Det är bittert att erkänna strukturella misstag, men någonstans måste det börja. Inte minst för de muslimers skull som bara vill vara ifred och sköta sin relation till Gud på egen hand.

Yasmine Abdullahi svarar direkt:

Hej Ullmar,

Det är intressant att du fokuserar på islamism, när min text handlar om islamofobin. Inte en gång uttrycker jag stöd för odemokratiska ideologier. Jag undrar också varifrån du får att muslimer i Sverige skulle efterleva det muslimska brödraskapets linje. Det kanske kommer som en överraskning, men studier visar att majoriteten av svenska muslimer inte är medlemmar i något samfund.

Jag är inte emot att Sverige undersöker vad som föder extrema tankesätt. Men man behöver för den skull inte avfärda ett av de största problemen som Sverige har – nämligen den växande islamofobin.

Yasmine Abdullahi

Kultur 25 maj, 2023

Rushdie släpper loss gudinnekrafter

Salman Rushdie förlorade synen på sitt högra öga efter att ha attackerats med kniv under en föreläsning 2022. Foto: Frank Franklin II/AP.

Episk fantasi om civilisationers ständiga rörelse i uppgång och fall.

I inledningen av Segerstaden, Salman Rushdies femtonde roman, är det 1300-tal och miljön är Vijayanagarriket i södra Indien, en hinduisk högkultur som existerade mellan 1300-och 1600-talet och som utgör ett slags Sydasiens Romarrike. Här har det nyligen utkämpats ett krig mellan två mindre kungadömen och den nioåriga flickan Pampa Kampana bevittnar när hennes mor begår rituellt självmord. Efter denna traumatiska händelse blir Pampa Kampana tagen i besittning av gudinnan Pampa, som ger henne evigt liv och magiska krafter och berättar om hennes kommande öde: hon ska spela en central roll för uppkomsten av staden Bisnaga, ”Segerstaden”.

De krafter som Pampa Kampana får är att genom sitt berättande skapa och ge liv åt Segerstaden. Staden blir genom hennes berättande till ett världens pluralistiska underverk, där kvinnorna får handlingsfrihet och inflytande i ett samhälle som tidigare varit patriarkalt och dominerats av militären. Allt religiöst förtryck försvinner och en smältdegel uppstår där kulturer och religioner tillåts att samexistera.

Men även en berättare som har magiska krafter är så pass mänsklig att hon till slut blir offer för sina egna ambitioner. Under åren som går i stadens historia blir den ena härskaren avlöst av nästa och nästa, och samtidigt som lojaliteterna och maktförhållandena förändras, går också Pampa Kampanas berättande ned sig i maktbegär, missförstånd och glömska.

Segerstaden går småningom över i en militär succession och barbari, för att precis som andra civilisationer till slut falla. Under sina 240 levnadsår låter Pampa Kampana genom sitt berättande dock Segerstaden ständigt återuppstå.

Med Segerstaden har Rushdie skapat en historisk fantasi, inspirerad av både indisk forntidshistoria och hinduisk myt. I detta har Rushdie intresserat sig för civilisationens uppgång och fall och historieskrivningen. I ett stycke säger Pampa Kampana: ”Historia är inte bara konsekvensen av människors handlingar utan också deras glömska.”

Men boken är lika mycket en allegoriskt bländande hyllning till berättandets kraft och uthållighet. Civilisationer kommer och går, men orden och skrifterna består alltid. ”Ord är den enda segraren”, som Pampa Kampana utropar i ett stycke av romanen.

Det är svårt att läsa romanen och inte tänka på priset Rushdie har betalat för sitt engagemang sedan 1988, då Irans ayatolla Khomeini utfärdade en fatwa mot honom, eller på den knivattack som han utsattes för 2022 under en föreläsning som vara nära att kosta honom livet.

Ledare 25 maj, 2023

Skolans halspulsåder blöder – dags att ingripa

De kämpande lärarna behöver vårt stöd. Foto: Anders Wiklund/TT.

Nedskärningar gör att tusentals tjänster försvinner. Lärarna behöver vårt stöd, så låt oss ta till gatorna.

”Ett stålbad.” ”Makabert.” ”Början på slutet för den svenska skolan.”

När regeringens brutala nedskärningar tvingar skolor att sparka personal skräder lärarna inte orden. Därför löper i maj en protestvåg genom landet – Stockholm (6/5), Arvika (13/5), Gävle (23/5), Göteborg (25/5), Umeå (27/5) och Örebro (31/5). Fler städer lär följa.

Varje kartnål vittnar om en egen tragedi.

I Stockholm startade Hanna Garberg och andra upprörda lärare Instagramkontot ”Stockholms skolor larmar” med vittnesmål från svältfödda skolor:

Vi som är kvar ska undervisa, finnas på skolgården och samtidigt ta hand om elever som behöver stöd, som slåss, som behöver gå undan.

I min klass har jag 31 elever, 7 med flera diagnoser och ytterligare 4 med behov av särskilt stöd. I dag har vi två elevassistenter till klassen, till hösten ingen. Vem ska hjälpa? Vem ska lyssna? Vem ska trösta? Och från mitt perspektiv: hur ska jag orka?

I Göteborg går 59 skolor med underskott, och förvaltningen beräknar att 500 tjänster ska försvinna till hösten. I Örebro har man enligt Sveriges Lärare genomgått ett ”stålbad” på över 200 miljoner kronor sedan 2017. ”En så stor andel som cirka 25 procent av eleverna i grundskolan blir inte behöriga till ett nationellt gymnasieprogram”, säger Pär Boström på Sveriges Lärare Örebro. ”Utslagningen börjar redan i grundskolan.”

Detta nyliberala ekonomiska tänkande delar högern med Socialdemokraterna. Det som måste till är alltså ett systemskifte.

Efter protesten gick S-styret i Stockholm med på att skjuta till 102 miljoner – en seger visserligen, men enligt Sveriges Lärare saknas 12 miljarder i skolsektorn och tillfälliga pengar är just tillfälliga. Eller med läraren Hanna Garbergs ord: ”Det är som att få ett litet plåster på en blödande halspulsåder.” (Vi Lärare, 16/5)

Men trots regeringens nedskärningar så påstår Lotta Edholm i söndagens Agenda att hon ”satsar”, och nämner ett sidoprojekt om speciallärare. Men allt som inte är att räkna upp budgeten – på både statlig och kommunal nivå – är att hålla såret öppet.

Det finns alltså fler bovar än ”friskoleministern”, som Daniel Suhonen nyligen kallade henne. De har dock tråkigare namn som ”finanspolitiska ramverket” och ”överskottsmålet” som innebär att Sverige ska eftersträva en onödigt låg statsskuld samt tvinga skolor och sjukhus att göra ett överskott. Principerna infördes på 1990-talet och är alltså inte den naturliga ordning som de ofta framställs som. Dessa årliga nedskärningar kallas sedan för ”effektiviseringar” eller ”reformutrymme” för att föra väljarna bakom ljuset. Detta nyliberala ekonomiska tänkande delar högern med Socialdemokraterna. Det som måste till är alltså ett systemskifte.

Men folket låter sig inte luras. Vi ser ju hur klasserna sväller medan bibliotek och skolgårdar krymper, och hur Sveriges lärare går på knäna för att hjälpa våra barn. Därför vill en majoritet kasta ut de vinstdrivande företagen ur skolan och välfärden, och att det offentliga borde sluta drivas med vinst som syfte.

Lärarna visar vägen genom att ta till gatorna – vi är skyldiga dem att ansluta oss.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Kultur 24 maj, 2023

I Ester Nilssons värld förenas människorna i köttet

Med bara havregryn i skålen hade ”Egenmäktigt förfarande” blivit en torftig bok.

I Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande bjuder huvudpersonen Ester Nilsson över sitt kärleksintresse Hugo Rask på ”gruyèrekyckling med ris och grönsallad” – en maträtt plockad direkt från sjuttiotalets receptkort. Morgonen efter vill Ester bjuda på frukost, men Hugo betackar sig. Han förklarar att frukost för honom inte är något mer än ”energi så att man orkar fram till lunch”. Ester blir frustrerad av hans instrumentella förhållningssätt till maten, och försöker förgäves förklara att frukost är ”mer än att bara äta […] mer än bara energi”.

”Är du hungrig?” är en återkommande replik i Ester Nilsson-böckerna. När jag läste dem tillsammans med min flickvän blev Esters och Hugos matvanor ett stående skämt och samtalsämne. Vi lagade den beiga gruyèrekycklingen till middag och letade upp den ”berömda kiosk” där Ester köper en vegokorv inför sitt första möte på tu man hand med Hugo Rask. Vi besökte till och med det Seven Eleven där Ester äter ett av sina ”mer torftiga morgonmål i livet” – en kaffe och en trekantsmacka utan pålägg. Att äta maten blev ett sätt att förstå Ester och hennes värld.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Jacob Lundberg
Marknadsförare och skribent på Flamman.jacob.lundberg@flamman.se
Kommentar/Kultur 24 maj, 2023

Den samiske arkitekten Joar Nangos Girjegumpi på Venedigbiennalen. Foto: Joar Nango.

Valet står inte mellan Gert Wingårdhs betongklossar och handlagda tegelhus på Östermalm. En arkitekturdebatt som inte besvarar hur de marginaliserade ska bo är inte värd någonting.

Grattis killar! Nu får ni som månat om er progressiva kultur-aura äntligen riskfritt titulera er konservativa. Naturligtvis krävs det att rätt man vid rätt tidpunkt tar skuttet över till andra sidan. Inte oväntat blev det alla statusstressade metrosexuella småbarnspappors idol, den melankoliske Eric Schüldt, som till slut gjorde det. Nu skedde det häromveckan i Expressen, där han delgav sina funderingar efter en promenad i Lärkstan, ett kvarter i centrala Stockholm där de sekelgamla enfamiljsvillorna kostar mellan 70 och 100 miljoner kronor. Varför kan inte fler få bo så här fint? filosoferade han generöst. Sedan följde en punschmyndig uppräkning av Stora Konstnärer, vars ära behöver återställas efter att de utsatts för… ja, någon oklar kränkning. I texten smakar han på ordet med samma vällust och lika många gånger som Jimmie Åkesson sade Skamlös Vinhora i den senaste partiledardebatten. ”Konservativ” – kittlande i munnen som en hantverksöl i en gentrifierad närförort. Den Schüldt pekar ut som hindret för att välfärdens arbetsbin ska få ta del av skönhet är arkitekten Gert Wingårdh, som inte precis gjort sig känd för att rita sossiga flerbostadshus, utan prisats för sina högprofilerade glas- och betongbyggnader beställda av ängsliga kommunpolitiker som velat sätta sin bygd ”på kartan”. De här samma-typ-av-annorlunda-saker i monumentalformat har inte bara gett honom det finaste svenska arkitekturpriset, utan även en topplacering på Arkitekturupprorets dödslista. En tvekamp som således utspelas på en intellektuell yta stor som en laptop. För att ändå visa sig från sin innovativa sida lanserar Schüldt i samma text begreppet historiepositivitet, en benämning som landar misstänkt nära Sverigedemokraternas astigmatiska körsbärsplockning i föreställningen om hur folk bodde och levde förr i tiden. Vågar verkligen ingen vara mer visionär i en så livsviktig fråga som vårt framtida boende, våra livsmiljöer och reella hot mot tak över huvudet? Jo självklart. Men inte här.

När jag skriver det här håller de sista detaljerna på att sättas i årets arkitekturbiennal i Venedig. Den nordiska paviljongen är vikt åt den samiska arkitekten Joar Nango, som de senaste 20 åren ägnat sig åt helt andra saker än triviala fasadfrågor som marmorpilastrar kontra Bauhaus. Fokus för Nango, född i nordnorska Alta 1979, är i stället människans nomadiska historia – och kanske framtid? – och vårt beroende av olika sorters kunskaper i relation till hållbarhet och överlevnadsknep. Ordet fastighet antyder att hus handlar om något solitt och orörligt. Som vi vet är det en illusion. Hus förstörs i krig, spolas bort i översvämningar eller står tomma när lånelöften spricker och avgifter chockhöjs. Människomassor sätts i rörelse. Som sinnebilden för de här tillfälliga livsvillkoren, står i paviljongen något som liknar en husvagn på medar, fylld med det allra nödvändigaste samt med ett litet bibliotek. Girjegumpi: The Sámi architecture library (nordsamiska: girji, bok, och gumpi, en mobil renskötarstuga på slädmedar, ofta dragen av en snöskoter). Litteraturen i den inredda stugan består av rariteter om samisk byggkunskap, aktivism och urfolks specialistkunskap.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.kultur@flamman.se
Inrikes/Nyheter 24 maj, 2023

Barnet uppgav att pappan bet henne ”över hela kroppen” – familjen flyttades till annan kommun

Tidigare civilminister Ida Karikainen ville att fenomenet ”social dumpning” skulle utredas. Nuvarande civilminister Erik Slottner lade ned utredningen. Foto: Jessica Gow, Christine Olsson/TT.

Regeringens nedlagda utredning om ”social dumpning” skapar oro bland kommunpolitiker. Tack vare en JO-anmälan mot Sundbybergs kommun kan Flamman nu ge en unik inblick i hur en familj med stora problem i stället för stöd fick hjälp att flytta.

Det var 2019 som socialtjänsten i Sundbyberg för första gången fick höra talas om familjen. Dokument som Flamman har tagit del av hänvisar till en lång rad orosanmälningar under åren som följer. Polis, privatpersoner, skola och socialjour har alla varnat socialtjänsten. På tre år visar åtminstone fyra utredningar att det med stor sannolikhet förekommer våld i hemmet.

Mamman och pappan slår varandra. Enligt Sundbybergs socialtjänst, som gör utredningarna, är det våld de använder potentiellt dödligt. Pappan i familjen har dessutom vanföreställningar och stoppas av polisen med narkotika på sig.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Tor Gasslander
Redaktionschef. Tipsa om nyheter på 070–2902554.tor.gasslander@flamman.se