Inrikes 28 september, 2019

Finska oljejättens skärgårdssatsning – klimatneutrala ön finansieras med oljepengar

”Världens ondaste företag” försöker bygga en klimatneutral ö i Norrtälje skärgård. Men samtidigt som de investerar miljoner i Zero Island fortsätter företaget handla med rysk råolja – och står för lika stora klimatutsläpp som hela Malta.

När båten lägger till är det som på tv.

Mer specifikt: det är som i reklamfilmen på oljebolaget Nestes hemsida. En blandning av en trailer till någon av Göta Kanal-filmerna och Pripps Blås ölreklam. Pappa får vatten i ansiktet. Surgubben Olsson hejar på folk som använder dasset, förmodligen för att förbränningstoaletten därinne bidrar till en hållbar framtid. Solen ligger på, det går gäss på havet och i vita bokstäver står det textat att Sveriges framtid skapas på den här ön.

Lika delar nostalgisk skärgårdsromantik och teknikoptimism.

– De ville ha något i stil med Vi på Saltkråkan, säger Olle Tejle.

Han driver tillsammans med Hugo Olofsson värdshuset på den ö som det finska oljebolaget Neste i fjol valde ut för att illustrera den svenska framtid som de själva vill vara en del i att utforma.
Lidö i Norrtälje skärgård skulle med hjälp av oljebolagets pengar och Olle Tejle på värdshuset bli helt klimatneutral – på bara ett år.

Från fastlandet tar man sig hit med båten Romana, som går på fossilfri diesel. Den lägger till vid bryggan vid det som nu benämns som Zero Island. Ön består till största delen av ett naturreservat, men utöver ett sommarhus och en bondgård drivs den helt i Lidö Värdshus regi. Numera med hjälp av pengar från Neste, som förra året frågade Olle Tejle om de ville samarbeta fram Zero Island.

– Det gick väldigt fort. Vi sa ja och de kom och spelade in en reklamfilm och launchade den, berättar Olle Tejle i värdshusets matsal. Det surrar av konferensstämning och mjuk gitarr. När dealen med Neste var gjord drogs projektet igång. Små och stora åtgärder sattes in för att nå noll­utsläppsmålet. All belysning byttes till LED, en solcellspark byggdes och alla fordon började drivas med Nestes fossilfria diesel.

Olle Tejle visar runt. Nolla Cabin, ett litet trekantshus med solceller på taket, har gjort nyheter om sig som Sveriges första helt klimatneutrala semestermål. För en natt betalar man över 3 000 kronor. Stugan har varit fullbokad nästan hela sommaren.

Bakom den breder solcellsparken ut sig. Den står för en fjärdedel av Lidö Värdshus elförbrukning på dryga 20 000 kilowattimmar. Parken byggdes på uppdrag av Neste av en underleverantör till det finska bolaget Fortum, som äger stora delar av Oskarshamns kärnkraftsverk och vars elproduktion till 60 procent består av kärnkraft och naturgas. Neste betalade för solcellsparken som kostade drygt en och en halv miljon kronor.

– När den skulle installeras frågade de om vi ville ha den där borta i skogen, men det ville vi inte. Vi ville att den skulle synas, säger Olle Tejle.

Det är en solig men blåsig septemberdag, Olle Tejle guidar bland skyltarna som beskriver de 18 klimatåtgärderna som sattes in under året. Bland dem finns en ny kompostmaskin som gör allt komposterbart till jord. Värdshuset odlar med jorden eller låter gäster ta med sig den hem. Maskinen kostade 350 000 kronor och hade, liksom mycket annat på ön, aldrig kunnat genomföras utan pengar från Neste.

– I slutändan handlar ju allt om ekonomi. Ekologiskt och närproducerat kostar mer men man kan inte ta mer betalt, säger Olle Tejle.
Så varför kastar då ett finskt oljebolag pengar i Östersjön strax utanför Norrtälje? Enligt Olle Tejle av samma anledning som när de 2015 tog bort oljan från sitt bolagsnamn och gick från Neste Oil till bara Neste.

– Om man lägger massa pengar så vill man ha payback. Det är väl inte konstigt, så är det oavsett vilken business man håller på med. Det klart att de ser det som en marknadsföringskampanj, säger han.

Varenda efterfrågan leder till ökad lönsamhet inom industrin och gör att det exploateras nya områden i marginalerna

Sverige är i internationella mått mätt ett offensivt land vad gäller klimatarbete. Neste är offensiva i samma frågor, menar Olle Tejle. De vill in på den svenska marknaden, och vad värmer de svenska hjärtana mer än en skärgårdsidyll?

– Men de gör ändå någonting bra här. Istället för att bara köpa en annons i en tidning har man faktiskt gjort någonting.

Ja, Neste har verkligen gjort någonting. Bolaget, som till hälften är ägt av finska staten, har de senaste åren framförallt gjort sig kända för sin egen så kallade HVO, ett fossilfritt diesel gjort på vegetabilisk olja i stället för fossil.

I början av 10-talet tillverkades denna vegetabiliska diesel av palmolja, och Neste mötte skarp kritik från flera stora miljöorganisationer för vad som ansågs vara hyckleri: palmolja är knappast en klimatsmart råvara.

2011 utsågs de till världens ondaste företag i tävlingen ”Public Eye Peoples award” anordnat av Greenpeace i Schweiz och Berne Declaration. Av 50 000 röster kammade Neste Oil, som bolaget ju hette då, hem 17 000.

Sedan dess har företaget bytt ut den råa palmoljan mot restprodukter från industrin och arbetat flitigt för att nå en ledande position för hållbarhetsarbete bland företag, i takt med att palmoljan i allt mindre utsträckning setts med blida ögon på. Och kanske får man se det i sin kontext. Bland oljebolagen tycks Neste vara guds gåva till klimatet. De rankades av tidningen Corporate Knights som nummer två av mest hållbara företag i världen.

Men ändå har kritiken inte tystnat helt. För restprodukterna som de använder i framställningen utgörs till stor del av PFAD, palm fatty acid distillate, en avfallsprodukt från just palmoljeraffinaderier.

– PFAD har en aning lägre attraktivitet än palmoljan, men det finns en enorm efterfrågan från drivmedelsindustrin och kemi­industrin. Sverige har varit en stor användare eftersom det klassats som en restprodukt, som skräp, säger Jens Forsmark, sakkunnig för hållbara transporter på Naturskyddsföreningen. Från föreningens sida uppmanar de alla företag och konsumenter att inte använda några palmoljeprodukter som drivmedel.

Neste menar dock att deras PFAD är hållbarhetscertifierad och helt spårbar och att deras ökade produktion inte ökar efterfrågan på palmolja, och att de därför inte medverkar till en påskyndad skövling av skogar i framförallt Indonesien och Malaysia.

Men från Jens Forsmark på Naturskyddsföreningen är tonläget ett annat. Enligt honom driver all efterfrågan på palmoljeprodukter upp efterfrågan, vilket i sin tur ökar priserna och också förekomsten av avverkning.

– Efterfrågan på palmoljan växer enormt när transportsektorn försöker lämna fossila bränslen. Det har gjort att mer än hälften av palmoljan som importeras till EU går till bränslen. Varenda efterfrågan leder till ökad lönsamhet inom industrin och gör att det exploateras nya områden i marginalerna, säger han.

Naturskyddsföreningen påpekar att biodiesel med palmolja, PFAD inräknat, har upp till tre gånger så stor miljöpåverkan som vanlig diesel just på grund av skogsskövling. Och den hållbarhetscertifiering, RSPO, som Neste framhåller för sina produkter har i en rapport från Amnesty visat sig vara godtycklig. Även inom ramen för RSPO förekommer fusk, barnarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter, påpekar rapporten.

Organisationen Eyes on the Forest har också kunnat påvisa att flera av Nestes åtminstone tidigare leverantörer kan kopplas till skövling av en nationalpark i Indonesien. I och med att PFAD har klassificerats som restprodukt har den inte behövt spåras längre än till fabriken där den producerats.

Men den 1 juli i år ändrades reglerna för PFAD i Sverige. Råvaran klassas inte längre som en restprodukt och den skattesubvention som produkten tidigare haft togs bort. Krav på att ursprunget ska kunna spåras hela vägen infördes och den nya klassificeringen innebär att priserna kommer att höjas. Sverige är i dag den i särklass största konsumenten av PFAD i Europa och beslutet väntas ha stor effekt på den globala efterfrågan. Neste står dock fast vid sin användning, och vid sin egen definition av PFAD som restprodukt.

– De förnybara råvarorna som används i Nestes produkter uppfyller alltid, nu och i framtiden, Nestes egna och de lagstadgade hållbarhetskriterier för varje marknad, även i Sverige, säger Nestes Communications Manager för Renewable Road Transport, Mattias Hellström.

Men enligt Jens Forsmark på Naturskyddsföreningen är det en fråga om perspektiv. Neste, anser han, har goda ambitioner. På de flesta av deras odlingar uppfyller man kraven för hållbarhetsarbete. Men det räcker inte att bara se på enskilda områden.

– De tar på sig rollen som good guy och zoomar in på sina odlingar och tycker att de gör det jättebra. Men zoomar vi ut på systemnivå är RSPO genomkorrupt. Det är så mycket fusk och kan slinka in all möjlig palmolja inom den stämpeln. Det är områden och länder där folk som protesterar försvinner spårlöst. Det är en brutal värld där varje efterfrågan gör att någon aktör avverkar mer skog, och Neste bidrar till att höja priset. Därför måste vi så länge det inte är någon ordning i den övergripande produktionen hålla oss borta från palmoljan, säger han.

Men det är inte heller bara turerna kring palmoljan som kan ifrågasättas vad gäller Nestes miljöarbete. Sitt namnbyte till trots är de fortfarande ett oljebolag. 2018 hade bolaget intäkter på 14,9 miljarder euro. Av sin försäljning var bara 14 procent förnybara produkter. De köpte nämligen in 15,3 ton råolja från Ryssland och de totala utsläppen landade på 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är lika mycket som hela nationen Malta.

– Klimatfördelarna med de förnybara produkter som vi producerar varje år är mer än dubbelt så mycket som de kombinerade årliga utsläppen från Nestes fossila och förnybara produktraffinaderier och företagets logistik, säger Mattias Hellström som svar på frågan om hur de ser på nämnda siffror.

Nestes resonemang är alltså att deras utsläpp vägs upp av att deras kunder, som använder sig av fossilfri diesel, i sin tur släpper ut mindre än de skulle gjort om de hade kört på vanlig diesel.
Det kan sägas sätta fingret på själva kärnan i den kapitalistiska logikens klimatarbete. Nestes försäljning av förnybart bränsle går strålande, och när efterfrågan på förnybart fortsätter att öka ligger Neste i täten, medan siffror som rör koldioxidutsläpp och råolja ligger väl dolda i hållbarhetsrapporternas statistik.

Med den soliga reklamfilmen från Norrtälje skärgård och det slagkraftiga konceptet ”Zero Island” gör Neste i flera nyhets­artiklar om ön sig ett namn för sin förnybara diesel. Försäljningen för Neste MY fortsätter också att peka uppåt, även om ön aldrig blev riktigt klimatneutral den heller.

Ett år efter projektets start summerades resultaten för Lidö: en minskning på 78 procent i utsläpp, från 180 ton koldioxid till 40 ton.

– Det är fantastiskt, men det är inte hundra procent. För det behöver man mycket, mycket mer pengar och det måste funka runtomkring också. Alla glassar i glassboxen ligger i plast. Folk vill fortfarande ha glass, så vi måste ha glass. Det är ett moment 22, säger Olle Tejle.

Han berättar att han och kollegan Hugo Olofsson ganska kort efter att projektet lanserats insåg att målet om 100 procent klimatneutralt på ett år var en omöjlighet.

– Vi kan aldrig kontrollera kunden som kommer hit och vad den gör. Och allt som produceras, bord och stolar till exempel, hur långt ska man dra det med sånt? Så är det med alltihop, hur bra är elbilar egentligen? Och hur mycket går åt till att producera batterier?

Frågorna kring grön teknik, PFAD, förnybara och hållbara alternativ leder allt som oftast till samma slutsats. Det tycks inte finnas några goda alternativ så länge tillväxten evigt måste fortsätta att öka. Så länge Neste och andra företag och bolag strävar efter ökad försäljning lär nya problem uppstå och resultaten blir ofta godtyckliga. Zero Island – en nästan koldioxidneutral ö, delfinansierad av rysk råolja.

Men det håller inte Neste med om.

– Vi anser att det är möjligt att göra ön till nollutsläppsö, det är utmanande, men inte en för stor utmaning, säger Mattias Hellström från Neste.

Arbetet kommer att fortsätta. De 40 ton koldioxid som ön släppte ut under sitt första år klimatkompenserades.

I taxibåten på väg tillbaka till fastlandet skrattar taxichauffören och himlar med ögonen.

– Det är bara reklam. Det där bränslet passar i alla fall inte min motor, säger han.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Kultur 14 juli, 2024

Bladvändare om Walter Benjamins badsemester

Enstöringen Ludwig Wittgenstein, doldisen Ernst Cassirer, slarvern Walter Benjamin och nazisten Martin Heidegger. Foto: Wikimedia, AP (montage).

Wolfram Eilenbergers gruppbiografi över 20-talets filosofer sätter det personliga i förgrunden, men fastnar ibland i sina egna arketyper.

I Wolfram Eilenbergers Trollkarlarnas tid: Filosofins stora årtionde 1919-1929, tecknas ett fängslande grupporträtt av fyra förgrundsgestalter inom den tyskspråkiga filosofin. Den bortglömda Ernst Cassirer, den ångestfyllda, rebelliska Martin Heidegger, den frisinnade men enstöriga Ludwig Wittgenstein, och det vilsna geniet Walter Benjamin.

Det är en brokig skara – på många vis. Men de är sammanbundna av tiden, närmare bestämt efterkrigsåren och Weimarrepublikens politiska och sociala flux. Med undantag för Heiddegger och Cassirer stötte de aldrig in i varann, men om de hade gjort det så hade det garanterat lett till hätska diskussioner. Eilenbergs metod – att väva samman vitt skilda tänkare, aktiva under samma period, känns igen från den tidigare på svenska utgivna Frihetens lågor: Filosofins räddning i en mörk tid 1933–1943, som skildrade Simone de Beauvoir, Simone Weil, Hannah Arendt och Ayn Rand.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Inrikes 13 juli, 2024

I vår tids politik har det mänskliga blivit en bugg

Att politikerna låter som papegojor har lämnat plats för falukorvspopulisterna Jan Emanuel Johansson och Sara Skyttedal. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Sociala medier har fått politiker att välja korta, förutbestämda budskap framför att svara på journalisternas frågor. Inte konstigt att så många föredrar roliga frifräsare som verkar äkta – som Donald Trump och Sara Skyttedal.

Inför det amerikanska presidentvalet 1908 kom en ny teknologi att sprida kandidaternas budskap när William Taft och William Jennings Bryan spelade in sammanlagt 22 fonografcylindrar, en primitiv uppfinning som möjliggjorde inspelningar som varade två minuter per cylinder. Rösten separerades från människan, partiernas budskap kokades ned till ”ljudsnuttar” (sound bites), minnesvärda korta kommentarer.

Trots att reklamen i tidskriften Edison Phonograph Monthly försökte påvisa vilket radikalt teknologiskt skifte det innebar att kunna höra ”presidentkandidater i ens eget hem och lyssna till deras politiska åsikter uttryckta i deras verkliga röster” sågs inte inspelningarna som mer än kuriosa: en entreprenör i New York tog till och med betalt för ”debatten” han skapade i en spelhall, när han spelade upp cylindrarna bakom pappfigurer på Taft och Bryan.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Agri Ismaïl
Författare.
Ledare 12 juli, 2024

Underskatta inte hotet från LO

LO:s nya ordförande Johan Lindholm vill se en mer offensiv socialdemokrati. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Den nytillträdda LO-ordföranden Johan Lindholm hotar att dra in pengarna till Socialdemokraterna. Vi har hört det förr, men denna gång kan det vara på allvar.

Plötsligt skakar marken i arbetarrörelsen. De sex miljoner kronor LO ger årligen till partiet kan komma att dras in om inte Socialdemokraterna levererar arbetarpolitik, sade LO:s nyvalde, beryktat bråkige ordförande Johan Lindholm till Expressen härom veckan (25/6).

Framför allt handlar det om karensavdraget, som Lindholm, med rätta, kallar ”orättvis klasslagstiftning”. De som drabbas hårdast är de som tjänar sämst. Som kör bussen, tar hand om barnen och de gamla, lagar maten, håller rent, bygger landet. LO:s medlemmar, som inte kan arbeta från soffan när de blir sjuka.

Attityden är främmande. LO har nämligen länge fungerat som Socialdemokraternas fackliga utskott. Den del av organisationen som ansvarat för klassfrågorna, men som framför allt följer partilinjen och ordnar fram arbetarröster i valet.

Företrädare för både Socialdemokraterna och facken ska ha blivit nervösa. Men menar Lindholm verkligen allvar?

Hade någon frågat mig för några år sedan hade jag fnyst åt frågan. Min fackliga erfarenhet består nämligen, tyvärr, av en rad besvikelser. Över att sjunkande medlemstal möts med klagosång och passivitet. Att de reformistiska rötterna sitter så djupt att man går med på att sälja ut både strejkrätten och lagen om anställningsskydd. Att inte kunna försäkra kollegan som funderar på att gå med i facket, att ja, 500 kronor är mycket på en städlön, men den dagen du behöver hjälp kommer facket att finnas där. Trakasserier, uppdrivet tempo och utslitna axlar väger många gånger nämligen lätt, när det i andra vågskålen finns samförstånd och fred.

Med ett LO som vågar stå mer självständigt mot socialdemokratin finns goda chanser att skjuta det politiska landskapet åt vänster.

År 1995 var 85 procent av arbetarna anslutna till ett fackförbund. 2023 hade siffran sjunkit till 59 procent. En förklaring till det stadiga tappet, som fackligt engagerade gärna för fram, är nyliberalismens intåg i Sverige och i människors medvetanden. Kollektivism blev omodernt. Klasskampen hamnade i skuggan av kulturkrig.

Det ligger mycket i det. Men lika mycket handlar tappet om att medlemmarna tagit sin hand från en organisation som inte längre håller vad den lovar. Som levererar just besvikelser.

Visst hade Johan Lindholm kunnat varit en fortsättning på den utvecklingen. En frasradikal som sluter upp i ledet när det gäller. Men mycket talar faktiskt för motsatsen. Som ordförande för Byggnads var han en av dem som vägrade skriva under las-överenskommelsen. Han representerade ett av de förbund som slutade ge pengar till Socialdemokraterna, och i sitt installationstal på LO-kongressen lyfte han vikten av organisatorisk självförbättring för att stärka medlemssiffrorna.

Men viktigare än Johan Lindholm som person är faktiskt tiden. Mitt i all rasistisk smörja drar nämligen en vänstervind genom landet. Främst tar den sig uttryck i att Socialdemokraterna för första gången verkar mena allvar med att vilja driva en så radikal fråga som arbetstidsförkortning – som till och med spås bli valfråga 2026.

Läs mer

Låt oss inte vara naiva. LO kommer aldrig att hejda sig själv från en god, klassöverskridande kompromiss, oavsett vem som styr. Men med ett LO som vågar stå mer självständigt mot socialdemokratin, ställa krav och sätta klassfrågorna i centrum, finns goda chanser att skjuta det politiska landskapet åt vänster. Det är en utveckling att möta med så öppna armar det bara går.

Melinda Kandel
Tjänstledig städare och tidigare aktiv i Fastighetsanställdas förbund.
Kultur 11 juli, 2024

Isande precision om Chiles klassamhälle

Hanna Nordenhöks översättning av Zeráns språk är precist. Meningarna är korta, något som passar det svenska språket. Foto: Lorena Palavecino.

Likt ett klassiskt drama med subtila lager vecklas hembiträdet Estelas tragedi ut. Det motstånd som kokat i henne sedan länge ekar även på Santiagos gator. Allt är på väg att brista.

När romanen börjar har tragedin redan inträffat. Hembiträdet Estela García är inlåst, häktad? Flickan är död. Från sin cell talar Estela, hon vill bli utsläppt, hon ska berätta för oss vad som har hänt. Är det mord och var det Estela som begick det?

Med det till synes enkla greppet, blir jag fångad av den chilenska författaren Alia Trabucco Zeráns senaste roman Rent hus. Men det handlar inte bara om mordmysteriet eller den olycksbådande profetian, uttalad av Estelas mor och som tagen ur en grekisk tragedi, om att döden alltid kommer i par om tre. Trabucco Zerán har strukturerat romanen i korta kapitel som blir till lagom stora munsbitar, skrivna med ett rakt och direkt språk. På så sätt bryter hon med den spanskspråkiga litterära traditionen av långa meningar med satser som avlöser varandra. Resultatet ser enkelt ut, men det kräver stor precision och skicklighet. Estela talar direkt till mig.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Adriana Aires Rastén
Översättare och poet
Rörelsen 11 juli, 2024

Drömmen om jämlikhet har ersatt socialistiska ambitioner

Tygpåse i tunnelbanan med ett jämlikhetsbudskap. Foto: Helena Landstedt/TT.

Detta är en insändare. Skribenten ansvarar själv för alla åsikter som uttrycks.

I en artikel i Flamman #24 hävdar Carl Cederström att giljotinen skrämde Marx från att använda ordet jämlikhet. Tanken som han hämtat från den amerikanske historikern Darrin McMahon är att maskinen blev en symbol för upplysningen och dess jämlikhetstanke. Med ”skräckväldets” massavrättningar skulle en motvilja ha uppstått mot att använda ordet jämlikhet.

Stämmer detta? Jag har inte läst McMahon men är tveksam till tesen. I artikeln lämnas inte heller några belägg för att Marx på grund av giljotinen skulle ha skrämts från att använda ordet jämlikhet. I stället hänvisas till att det bland de utopiska socialisterna fanns en motvilja och att den skulle ha delats av Marx.

Jag är övertygad om att helt andra skäl är anledningen till att Marx inte använde ordet jämlikhet i Kommunistiska manifestet. Cederström berör också i förbigående dessa skäl. Jämlikhet var för Marx en ”illusion” som distraherade folk från den verkliga kampen som gick ut på att störta kapitalismen.

I Manifestet slås tydligt fast att kommunisternas läror ingalunda vilar på ”idéer och principer”. Jämlikhet är en sådan idé. Idéer är ju i grunden bara ett uttryck för rådande maktförhållanden och den klasskamp som pågår enligt Marx. Under kapitalistiska förhållanden är jämlikhet därför en omöjlighet.

Uppgiften är att få ett slut på utsugningen, på löneslaveriet, att ersätta kapitalismen med en ny produktionsordning. Detta innebär inte att Marx var motståndare till social och ekonomisk jämlikhet, men så som verkligheten såg ut var andra uppgifter viktigare. Marx’ uppfattning delades av den socialdemokratiska arbetarrörelse som växte fram under slutet på 1800-talet. Programmatiskt talades inte om jämlikhet utan uppgiften var att ersätta kapitalismen med en ny produktionsordning.

Marx var inte motståndare till social och ekonomisk jämlikhet, men så som verkligheten såg ut då var andra uppgifter viktigare.

Detta är slående om vi går till den svenska socialdemokratins partiprogram. Jämlikhetstanken finns i programmen från första början men den är inte central. Det första partiprogrammet från 1897 skrevs av Axel Danielsson efter mönster från den tyska socialdemokratins Erfurtprogram. Uppgiften är arbetarklassens befrielse genom avskaffandet av det privata ägandet av produktionsmedel. Så länge detta är huvuduppgiften finns ingen anledning att lägga stor energi på att åstadkomma den jämlikhet som ändå med automatik skulle komma med det socialistiska samhället.

Inte förrän med det partiprogram som antas 1944 och som är skrivet av Ernst Wigforss dyker ordet jämlikhet upp tre gånger. Perspektivet och inriktningen är inte längre ett avskaffande av den privata äganderätten till produktionsmedlen. Nu ska det borgerliga samhället omdanas så att ”bestämmanderätten över produktionen lägges i hela folkets händer”. Då blir jämlikhetsfrågan central och ordet relevant. Det är ett samhälle på ”frihetens och likställighetens grund” som ska ersätta kapitalismen.

Läs mer

I takt med att de socialistiska ambitionerna sedan bli mindre framträdande i partiprogrammen under slutet av 1900-talet ökar frekvensen av ordet jämlikhet. Jämlikhet blir under 1960- och 1970-talet den centrala politiska frågan samtidigt som ägandefrågan tonas ned programmatiskt till förmån för ett individperspektiv som tar sig uttryck i formuleringar om människors lika värde och krav på lika chanser.

Per Sundgren
Författare och tidigare politiker.
Kultur 10 juli, 2024

Konstfest med något för alla i Örebro

”El Rey gick ovan el Rainbow blev en vacker Rosa, festmåltid på Ekekas Mantel” av Valeria Montti Colque. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd.

Konst för vem som helst blir ofta lite hur som helst. Men Jonatan Habib Engqvist låter sig till sist förföras av rituell tårtparad med andinska gudar.

Jag har sett ett par upplagor av Open art Örebros återkommande konstbiennal, i år precis som tidigare är det ett sammelsurium av huvudsakligen föreställande skulpturer och arkitektoniska ingripanden av varierande verkshöjd runtom i Örebros stadskärna.

Rätt lyckad är Waldemart Klyuzkos röd-vita spärrband på Rådhusets samtliga fönster och på en byggnadsställning runt den gamla Engelbrektsstatyn på Stortorget. Avspärrningens funktion – av att både varna och skydda – fungerar alldeles utmärkt som hänvisning till det pågående kriget i Ukraina, utan medföljande historielektion.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonatan Habib Engqvist
Författare och kurator.
Inrikes 09 juli, 2024

Hyresgästföreningen vill se mer trädgårdsstad: ”Villor kan behöva rivas”

Gamla Enskede är ett exempel på en trädgårdsstad. Foto: Pär Fredin/TT.

Ett nytt S-förslag vill se mer blandad bebyggelse i utanförskapsområden. Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen behövs det även mer hyreslägenheter i villaområden.

Fler villor i utsatta områden. Det var en av punkterna när Lawen Redar i juni presenterade Socialdemokraternas integrationspolitiska program. Syftet är att främja integrationen genom att få folk att leva mer blandat.

Att bebyggelse behöver blandas är också en av slutsatserna i rapporten Den verkliga trädgårdsstaden, som nyligen presenterades av Hyresgästföreningen. Enligt Martin Hofverberg, chefsekonom på HGF, är ett av syftena att ta tillbaka ett ord vars betydelse kapats.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Kommentar/Utrikes 08 juli, 2024

Med sin karaktäristiska gröna kostym har Marine Tondelier visat upp ett resolut motstånd mot extremhögern. Foto: Louise Delmotte/AP.

Det klimatpolitiska stjärnskottet Marine Tondelier lyckades förena den grälsjuka vänstern med mittenväljarna i en republikansk allians mot extremhögern. Kan hon visa vägen framåt i ett splittrat land?

När Emmanuel Macron chockartat kallade till nyval 9 juni efter att högerextrema Nationell samling segrat Europavalet, ringde Ekologisternas ledare Marine Tondelier omedelbart upp sina kollegor hos Socialistpartiet och Det okuvade Frankrike.

Hon förklarade att fältet låg öppet för extremhögern, och att det nu var dags att släppa käbblandet. Efter en sömnlös natt i ständiga telefonmöten lyckades Tondelier med bedriften att sy ihop en ny allians mellan de bittra vänsterrivalerna. Dagen därpå kunde hon meddela att en principöverenskommelse nåtts om att bilda Nya Folkfronten.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Halil Karaveli
Senior forskare vid Institute for security and development policy (ISDP) i Stockholm, och författare till ”Fransk klasskamp och demokratins framtid” (Verbal förlag).
Utrikes 08 juli, 2024

Chiquita-domen stoppar inte bananjättarnas brutalitet: ”Ond frukt”

Enligt Fredrik Gertten bör man inte lita på bananbolagens egna certifieringar eftersom de bara innebär löften om att inte avverka urskog. Foto: Keith Srakocic/AP.

En dom mot Chiquita har gett hopp om förändring i den smutsiga fruktindustri. Men enligt regissören Fredrik Gertten är den enda lösningen att helt sluta köpa bananer.

”De måste ha varit tretusen.”

Det säger den enda överlevande efter en massaker på arbetare vid en bananplantage i delstaten Magdalena vid Colombias nordkust i Gabriel Garcia Marquez klassiska roman Hundra år av ensamhet.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Kommentar/Utrikes 07 juli, 2024

I sydfranska Sète kan extremhögern vara på väg att bryta den röda dominansen. Foto: wikimedia commons.

I sydfranska Sète är det tydligt att vänsterns folkfront är den enda kraft som kan hindra Le Pen. Nu har Macrons anhängare ett val: demokrati eller främlingsfientlighet?

I sydfranska Sète märks det knappt att högerextrema Nationell samling just fått 33,5 procent av rösterna i parlamentsvalets första omgång. På Kommunistpartiets fasad vid en central genomfartsgata hänger valaffischerna med kandidaten Gabriel Blascos ansikte och slagord om den nya folkfront som samlar större delen av den breda franska vänstern.

Socialistpartiets lokaler på ett torg jag passerar vid hamnen är också stängda och ser sömnigare ut. Men intrycket är detsamma: här är vänstern på hemmaplan. Det är inte mycket som tyder på att staden dagen före gav Nationell samling en stor majoritet av sina röster.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]