Inrikes 28 september, 2019

Finska oljejättens skärgårdssatsning – klimatneutrala ön finansieras med oljepengar

”Världens ondaste företag” försöker bygga en klimatneutral ö i Norrtälje skärgård. Men samtidigt som de investerar miljoner i Zero Island fortsätter företaget handla med rysk råolja – och står för lika stora klimatutsläpp som hela Malta.

När båten lägger till är det som på tv.

Mer specifikt: det är som i reklamfilmen på oljebolaget Nestes hemsida. En blandning av en trailer till någon av Göta Kanal-filmerna och Pripps Blås ölreklam. Pappa får vatten i ansiktet. Surgubben Olsson hejar på folk som använder dasset, förmodligen för att förbränningstoaletten därinne bidrar till en hållbar framtid. Solen ligger på, det går gäss på havet och i vita bokstäver står det textat att Sveriges framtid skapas på den här ön.

Lika delar nostalgisk skärgårdsromantik och teknikoptimism.

– De ville ha något i stil med Vi på Saltkråkan, säger Olle Tejle.

Han driver tillsammans med Hugo Olofsson värdshuset på den ö som det finska oljebolaget Neste i fjol valde ut för att illustrera den svenska framtid som de själva vill vara en del i att utforma.
Lidö i Norrtälje skärgård skulle med hjälp av oljebolagets pengar och Olle Tejle på värdshuset bli helt klimatneutral – på bara ett år.

Från fastlandet tar man sig hit med båten Romana, som går på fossilfri diesel. Den lägger till vid bryggan vid det som nu benämns som Zero Island. Ön består till största delen av ett naturreservat, men utöver ett sommarhus och en bondgård drivs den helt i Lidö Värdshus regi. Numera med hjälp av pengar från Neste, som förra året frågade Olle Tejle om de ville samarbeta fram Zero Island.

– Det gick väldigt fort. Vi sa ja och de kom och spelade in en reklamfilm och launchade den, berättar Olle Tejle i värdshusets matsal. Det surrar av konferensstämning och mjuk gitarr. När dealen med Neste var gjord drogs projektet igång. Små och stora åtgärder sattes in för att nå noll­utsläppsmålet. All belysning byttes till LED, en solcellspark byggdes och alla fordon började drivas med Nestes fossilfria diesel.

Olle Tejle visar runt. Nolla Cabin, ett litet trekantshus med solceller på taket, har gjort nyheter om sig som Sveriges första helt klimatneutrala semestermål. För en natt betalar man över 3 000 kronor. Stugan har varit fullbokad nästan hela sommaren.

Bakom den breder solcellsparken ut sig. Den står för en fjärdedel av Lidö Värdshus elförbrukning på dryga 20 000 kilowattimmar. Parken byggdes på uppdrag av Neste av en underleverantör till det finska bolaget Fortum, som äger stora delar av Oskarshamns kärnkraftsverk och vars elproduktion till 60 procent består av kärnkraft och naturgas. Neste betalade för solcellsparken som kostade drygt en och en halv miljon kronor.

– När den skulle installeras frågade de om vi ville ha den där borta i skogen, men det ville vi inte. Vi ville att den skulle synas, säger Olle Tejle.

Det är en solig men blåsig septemberdag, Olle Tejle guidar bland skyltarna som beskriver de 18 klimatåtgärderna som sattes in under året. Bland dem finns en ny kompostmaskin som gör allt komposterbart till jord. Värdshuset odlar med jorden eller låter gäster ta med sig den hem. Maskinen kostade 350 000 kronor och hade, liksom mycket annat på ön, aldrig kunnat genomföras utan pengar från Neste.

– I slutändan handlar ju allt om ekonomi. Ekologiskt och närproducerat kostar mer men man kan inte ta mer betalt, säger Olle Tejle.
Så varför kastar då ett finskt oljebolag pengar i Östersjön strax utanför Norrtälje? Enligt Olle Tejle av samma anledning som när de 2015 tog bort oljan från sitt bolagsnamn och gick från Neste Oil till bara Neste.

– Om man lägger massa pengar så vill man ha payback. Det är väl inte konstigt, så är det oavsett vilken business man håller på med. Det klart att de ser det som en marknadsföringskampanj, säger han.

Varenda efterfrågan leder till ökad lönsamhet inom industrin och gör att det exploateras nya områden i marginalerna

Sverige är i internationella mått mätt ett offensivt land vad gäller klimatarbete. Neste är offensiva i samma frågor, menar Olle Tejle. De vill in på den svenska marknaden, och vad värmer de svenska hjärtana mer än en skärgårdsidyll?

– Men de gör ändå någonting bra här. Istället för att bara köpa en annons i en tidning har man faktiskt gjort någonting.

Ja, Neste har verkligen gjort någonting. Bolaget, som till hälften är ägt av finska staten, har de senaste åren framförallt gjort sig kända för sin egen så kallade HVO, ett fossilfritt diesel gjort på vegetabilisk olja i stället för fossil.

I början av 10-talet tillverkades denna vegetabiliska diesel av palmolja, och Neste mötte skarp kritik från flera stora miljöorganisationer för vad som ansågs vara hyckleri: palmolja är knappast en klimatsmart råvara.

2011 utsågs de till världens ondaste företag i tävlingen ”Public Eye Peoples award” anordnat av Greenpeace i Schweiz och Berne Declaration. Av 50 000 röster kammade Neste Oil, som bolaget ju hette då, hem 17 000.

Sedan dess har företaget bytt ut den råa palmoljan mot restprodukter från industrin och arbetat flitigt för att nå en ledande position för hållbarhetsarbete bland företag, i takt med att palmoljan i allt mindre utsträckning setts med blida ögon på. Och kanske får man se det i sin kontext. Bland oljebolagen tycks Neste vara guds gåva till klimatet. De rankades av tidningen Corporate Knights som nummer två av mest hållbara företag i världen.

Men ändå har kritiken inte tystnat helt. För restprodukterna som de använder i framställningen utgörs till stor del av PFAD, palm fatty acid distillate, en avfallsprodukt från just palmoljeraffinaderier.

– PFAD har en aning lägre attraktivitet än palmoljan, men det finns en enorm efterfrågan från drivmedelsindustrin och kemi­industrin. Sverige har varit en stor användare eftersom det klassats som en restprodukt, som skräp, säger Jens Forsmark, sakkunnig för hållbara transporter på Naturskyddsföreningen. Från föreningens sida uppmanar de alla företag och konsumenter att inte använda några palmoljeprodukter som drivmedel.

Neste menar dock att deras PFAD är hållbarhetscertifierad och helt spårbar och att deras ökade produktion inte ökar efterfrågan på palmolja, och att de därför inte medverkar till en påskyndad skövling av skogar i framförallt Indonesien och Malaysia.

Men från Jens Forsmark på Naturskyddsföreningen är tonläget ett annat. Enligt honom driver all efterfrågan på palmoljeprodukter upp efterfrågan, vilket i sin tur ökar priserna och också förekomsten av avverkning.

– Efterfrågan på palmoljan växer enormt när transportsektorn försöker lämna fossila bränslen. Det har gjort att mer än hälften av palmoljan som importeras till EU går till bränslen. Varenda efterfrågan leder till ökad lönsamhet inom industrin och gör att det exploateras nya områden i marginalerna, säger han.

Naturskyddsföreningen påpekar att biodiesel med palmolja, PFAD inräknat, har upp till tre gånger så stor miljöpåverkan som vanlig diesel just på grund av skogsskövling. Och den hållbarhetscertifiering, RSPO, som Neste framhåller för sina produkter har i en rapport från Amnesty visat sig vara godtycklig. Även inom ramen för RSPO förekommer fusk, barnarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter, påpekar rapporten.

Organisationen Eyes on the Forest har också kunnat påvisa att flera av Nestes åtminstone tidigare leverantörer kan kopplas till skövling av en nationalpark i Indonesien. I och med att PFAD har klassificerats som restprodukt har den inte behövt spåras längre än till fabriken där den producerats.

Men den 1 juli i år ändrades reglerna för PFAD i Sverige. Råvaran klassas inte längre som en restprodukt och den skattesubvention som produkten tidigare haft togs bort. Krav på att ursprunget ska kunna spåras hela vägen infördes och den nya klassificeringen innebär att priserna kommer att höjas. Sverige är i dag den i särklass största konsumenten av PFAD i Europa och beslutet väntas ha stor effekt på den globala efterfrågan. Neste står dock fast vid sin användning, och vid sin egen definition av PFAD som restprodukt.

– De förnybara råvarorna som används i Nestes produkter uppfyller alltid, nu och i framtiden, Nestes egna och de lagstadgade hållbarhetskriterier för varje marknad, även i Sverige, säger Nestes Communications Manager för Renewable Road Transport, Mattias Hellström.

Men enligt Jens Forsmark på Naturskyddsföreningen är det en fråga om perspektiv. Neste, anser han, har goda ambitioner. På de flesta av deras odlingar uppfyller man kraven för hållbarhetsarbete. Men det räcker inte att bara se på enskilda områden.

– De tar på sig rollen som good guy och zoomar in på sina odlingar och tycker att de gör det jättebra. Men zoomar vi ut på systemnivå är RSPO genomkorrupt. Det är så mycket fusk och kan slinka in all möjlig palmolja inom den stämpeln. Det är områden och länder där folk som protesterar försvinner spårlöst. Det är en brutal värld där varje efterfrågan gör att någon aktör avverkar mer skog, och Neste bidrar till att höja priset. Därför måste vi så länge det inte är någon ordning i den övergripande produktionen hålla oss borta från palmoljan, säger han.

Men det är inte heller bara turerna kring palmoljan som kan ifrågasättas vad gäller Nestes miljöarbete. Sitt namnbyte till trots är de fortfarande ett oljebolag. 2018 hade bolaget intäkter på 14,9 miljarder euro. Av sin försäljning var bara 14 procent förnybara produkter. De köpte nämligen in 15,3 ton råolja från Ryssland och de totala utsläppen landade på 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är lika mycket som hela nationen Malta.

– Klimatfördelarna med de förnybara produkter som vi producerar varje år är mer än dubbelt så mycket som de kombinerade årliga utsläppen från Nestes fossila och förnybara produktraffinaderier och företagets logistik, säger Mattias Hellström som svar på frågan om hur de ser på nämnda siffror.

Nestes resonemang är alltså att deras utsläpp vägs upp av att deras kunder, som använder sig av fossilfri diesel, i sin tur släpper ut mindre än de skulle gjort om de hade kört på vanlig diesel.
Det kan sägas sätta fingret på själva kärnan i den kapitalistiska logikens klimatarbete. Nestes försäljning av förnybart bränsle går strålande, och när efterfrågan på förnybart fortsätter att öka ligger Neste i täten, medan siffror som rör koldioxidutsläpp och råolja ligger väl dolda i hållbarhetsrapporternas statistik.

Med den soliga reklamfilmen från Norrtälje skärgård och det slagkraftiga konceptet ”Zero Island” gör Neste i flera nyhets­artiklar om ön sig ett namn för sin förnybara diesel. Försäljningen för Neste MY fortsätter också att peka uppåt, även om ön aldrig blev riktigt klimatneutral den heller.

Ett år efter projektets start summerades resultaten för Lidö: en minskning på 78 procent i utsläpp, från 180 ton koldioxid till 40 ton.

– Det är fantastiskt, men det är inte hundra procent. För det behöver man mycket, mycket mer pengar och det måste funka runtomkring också. Alla glassar i glassboxen ligger i plast. Folk vill fortfarande ha glass, så vi måste ha glass. Det är ett moment 22, säger Olle Tejle.

Han berättar att han och kollegan Hugo Olofsson ganska kort efter att projektet lanserats insåg att målet om 100 procent klimatneutralt på ett år var en omöjlighet.

– Vi kan aldrig kontrollera kunden som kommer hit och vad den gör. Och allt som produceras, bord och stolar till exempel, hur långt ska man dra det med sånt? Så är det med alltihop, hur bra är elbilar egentligen? Och hur mycket går åt till att producera batterier?

Frågorna kring grön teknik, PFAD, förnybara och hållbara alternativ leder allt som oftast till samma slutsats. Det tycks inte finnas några goda alternativ så länge tillväxten evigt måste fortsätta att öka. Så länge Neste och andra företag och bolag strävar efter ökad försäljning lär nya problem uppstå och resultaten blir ofta godtyckliga. Zero Island – en nästan koldioxidneutral ö, delfinansierad av rysk råolja.

Men det håller inte Neste med om.

– Vi anser att det är möjligt att göra ön till nollutsläppsö, det är utmanande, men inte en för stor utmaning, säger Mattias Hellström från Neste.

Arbetet kommer att fortsätta. De 40 ton koldioxid som ön släppte ut under sitt första år klimatkompenserades.

I taxibåten på väg tillbaka till fastlandet skrattar taxichauffören och himlar med ögonen.

– Det är bara reklam. Det där bränslet passar i alla fall inte min motor, säger han.

Rörelsen 01 oktober, 2023

Vänsterpartiet får inte svika igen om ramverken

Sverige har fastnat i 90-talets åtstramningsiver, menar fem V-debattörer. Foto: Jessica Gow/TT.

När både Moderaterna och EU öppnar för att lämna åtstramningspolitiken måste Vänsterpartiet äntligen bryta med gamla ekonomiska dogmer.

Svensk politik närmar sig ett viktigt vägskäl i den ekonomiska politiken. Finansminister Elisabeth Svantesson vill revidera det finanspolitiska ramverket. För Vänsterpartiet öppnas därmed dörren för att göra om och göra rätt, för att erbjuda ett trovärdigt alternativ till åtstramningspolitiken.

Vänsterpartiets vårbudget 2022 är tydlig: ”En finanspolitik som syftar till att upprätthålla en aggregerad efterfrågan på den nivå som är förenlig med full sysselsättning, både på kort och lång sikt, kan inte kombineras med dagens finanspolitiska ramverk.” Klart och koncist. Det enda som saknas är ett erkännande om att Vänsterpartiet under fem år stod bakom detta ramverk.

Det här är inte platsen för att förklara hur vårt parti kunde ställa sig bakom budgetregler oförenliga med principen om full sysselsättning. Det får lämnas till en framtida partihistorik. Nu gäller det att lära av gångna misstag. Då finns möjligheterna att vara både visionär och realistisk.

För många känns säkert resonemang om finanspolitiska ramverk avlägset. Men det handlar om budgetregler som sätter ramarna för hur mycket som kan satsas på farmors äldreomsorg, barnens skola eller de klimatsatsningar som formar barnbarnens verklighet.

Sedan 1997 har finanspolitiken i Sverige styrts av regler som kräver budgetöverskott och hindrar staten att låna till investeringar. Skattepengar har i stället samlats på hög, i dag har offentlig sektor finansiella tillgångar som överstiger skulderna med 1 650 miljarder kronor.

Det finanspolitiska ramverket reviderades senast 2016. I praktiken var det en uppgörelse mellan Moderaternas dåvarande ekonomiska talesperson Ulf Kristersson och dåvarande finansministern Magdalena Andersson. Resultatet blev att offentlig sektor avkrävs ett årligt överskott motsvarande 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel. Av skäl som aldrig redovisats övergav Vänsterpartiet tidigare principer och ställde sig bakom uppgörelsen.

Därmed band partiet sig för att vår politik skulle rymmas inom de trånga ramarna för ett årligt budgetöverskott på cirka 20 miljarder kronor i dagens penningvärde. Resultatet blev att stolta ambitioner fick förenas med blygsamma budgetförslag, och tal om ”klimatnödläge” följdes av snålt tilltagna satsningar.

Samtidigt växte kritiken inom arbetarrörelsen mot dessa budgetregler som lade en våt filt över möjligheterna till satsningar på välfärden och klimatet. LO, Reformisterna, SSU, fackliga ekonomer, Kommunal, Handels och andra fackförbund krävde en mer offensiv ekonomisk politik.

Våren 2022 hann dock verkligheten, och den interna kritiken, ifatt Vänsterpartiets ledning. Då föreslogs att ramverket skulle sättas på paus och att ett mindre budgetunderskott skulle godtas för att möjliggöra lånefinansiering av klimatinvesteringar. Ett indirekt men ändå tydligt erkännande av att partiets politik hade hämmats av stödet till ramverket.

När principerna för budgetpolitiken nu ses över igen får Vänsterpartiet inte än en gång trampa snett.

Vi behöver återgå till de principer som präglade det egna förslaget till ramverk som Vänsterpartiet presenterade 2011. En av dess grundbultar var att statens investeringar bör lånefinansieras. Det skulle öppna dörren för satsningar på grön omställning, bostäder, järnvägar, vägar och vatten som i dag skjuts på en osäker framtid. Samtidigt skulle skatteintäkter frigöras för välfärdssatsningar. Att bryta med ramverket är alltså en förutsättning för att lösa våra största samhällsproblem.

Utrymmet för en sådan politik är enormt. Den offentliga skulden är i dag cirka 30 procent av BNP, lägre än vad som anges önskvärt i dagens ramverk. Och det är 30 procentenheter, eller 1 800 miljarder kronor, lägre än EU:s skuldtak på 60 procent av BNP. En nivå som flertalet EU-länder dessutom överstiger.

Att Vänsterpartiets ekonomiska politik underordnats det finanspolitiska ramverket har ofta mötts av intern kritik. Ledningens svar var då ofta att ”vi arbetar för att en översyn ska tidigareläggas”. Det var att smita från sakfrågorna. Det finanspolitiska ramverket är inte en lag utan en frivillig överenskommelse mellan självständiga partier. Det går att stå utanför.

Vänsterpartiet ska förstås försöka påverka en kommande översyn, men troligen blir resultatet ändå budgetregler som försvårar för en ekonomisk vänsterpolitik. Då måste partiledningen våga säga: ”Tack men nej tack, då står vi utanför.” Inte som förra gången krypa till korset och sätta Vänsterpartiets bomärke under ett nyliberalt regelverk.

Kultur 30 september, 2023

”Det här stället måste rivas”: utställning avslöjar konsthistoriens rasbiologiska rötter

Simon Ferner i arbete med sin masterutställning ”Av jord är du kommen”. Foto: Privat.

I sin masterutställning avslöjar konstnären Simon Ferner den svenska konsthistoriens och rasbiologins gemensamma rötter – på vägen upptäcks en mörk skandal.

Det är uppenbarligen inte ett porträtt, i alla fall inte av det klassiska slaget som man kan hitta i ett gammalt album, ett foto taget i en ateljé. Bakgrunden är neutral, men betraktaren möts av en intensiv, resignerad blick. Det mest avslöjande om mannen – som vi ännu inte vet vem han är – är de grova händerna och den randiga arbetarskjortan som skymtar vid kragen, men också genom en stor reva på jackbröstet. Bilden är ett av sex fotografier överförda till kraftiga tygstycken monterade som fanor i Simon Ferners masterutställning på Konstakademien, ”Mejan”, på Skeppsholmen i Stockholm. Vanligtvis skriver konstkritiker inte om nybakade konstnärer, men det här är inte vilken utställning som helst. Det är berättelsen om de misshandlade, de osynliga, de bortglömda och obegravda.

Vi träffas för en tidig fredagsöl på Södermalm i Stockholm. När jag ber honom att beskriva sin kommande utställning tar han ett djupt andetag.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Ledare 30 september, 2023

Skicka Musk till Mars – låt folket styra jorden

Så rakt de kan stå när det offentliga kliver in. Foto: Johan Nilsson/TT.

Teknikbolagens oförmåga att ta itu med vår tids största utmaningar visar att offentliga investeringsbanker borde ta över. Men då måste vi bryta med nyliberalismen.

När motordrivna sparkcyklar först blev på modet i New York varnade en tidningsartikel 1916 för den ”djävulsvagn” som riskerade bli ”stadslivets nya farsot”. Den lynniga farkosten har ”vildhästens humör och ålens list”, men läsarna bör ändå ta modet till sig och prova, ”för man har bara en nacke och två ben och kommer troligen undan med ett par av dem”.

Autopeden, som fordonet kallades, blev snabbt populär med sin rapphet och låga bränsleförbrukning. Samtidigt skojar artikeln, som publicerades i New York Herald den 8 oktober samma år, om hur ”vulgärt” det vore att ”hittas död i skogen eller mosad på Broadway”. Detta var långt innan gatutrafiken hade reglerats ordentligt, och först 14 år senare fick staden sina första trafikljus.

Den motoriserade sparkcykeln är alltså över ett sekel gammal. Ändå hyllas grundarna till företag som Voi och Lime som ”entreprenörer”. Så vari består deras innovationer?

För det första sysslar sådana bolag inte främst med teknologi. Framgången ligger snarare i att hitta luckor i regleringarna, som att strössla sparkcyklarna över hela staden och lämpa över ansvaret för kaoset på det allmänna, eller att runda svenska arbetsmarknadslagar för de nattliga cykelhämtarna. Att framställa lågbetalda arbetare som ”egenföretagare” för att slippa betala sociala avgifter är den nya serviceekonomins främsta innovation.

En annan är att vinna upphandlingskontrakt för att fokusera på de tjänster som ger mest utdelning, som när vårdbolaget Kry fakturerar staten tusenlappar för varje snuvig storstadsbo som loggar in på appen

Problemet är alltså inte teknologin i sig, som man en del vänsterkritik kan få en att tro. Tvärtom är den i regel både omtyckt och framtagen i samspel med det offentliga, från den komplexa grundforskning från 1700-talet och framåt som ligger bakom batteriets uppfinnande, eller det internet som apparna surfar på. Vilket är toppen, så länge detta samspel erkänns snarare än saboteras.

Något som blir tydligt i Walter Isaacsons nya biografi om Elon Musk (Fri tanke, 2023) är hur bråttom det är för det offentliga att kliva fram ur skuggorna igen. Det är knappast rimligt att han enbart i egenskap av mångmiljardär tillåts bestämma spelreglerna på X, ett av världens största offentliga torg, eller rycka in på Putins sida i kriget genom att tillfälligt slå av den satellitdrivna internettjänsten Starlink och avbryta en ukrainsk offensiv. Det är dags att försätta kommunikationsmedlen i folkets händer.

Som Cory Doctorow visar i sin nya bok Internet con: How to seize the means of communication (Verso, 2023) har de flesta nättjänster från början varit till hjälp för användarna. Facebook låter oss hålla kontakt med vänner, Tinder träffa nya dejter, X diskutera forskning och politik – och tjänsternas popularitet visar att de tillfredsställer behov som finns i våra hjärtan. Men genom att höja kostnaden för att lämna plattformarna kan de också försämra tjänsterna genom att tvinga på oss allt fler annonser. Därför skulle det behövas reklamfria utmanare med vad han kallar ”interoperabilitet” – möjligheten att flytta till en bättre tjänst med sin data. Ett sådant alternativ har bara det allmänna intresset och musklerna att ta fram.

Detta vore dock omöjligt i dag. Det finanspolitiska ramverkets mål för låg skuldsättning och överskott i offentliga verksamheter stryper Sverige som innovationsland – vilket i sin tur får knäppa miljardärer som investerar i pojkrumstrams som digital konst (NFT), kryptovalutor och rymdturism att framstå som de enda med handlingskraft. Resultaten av denna offentliga paralys syns överallt, inte minst i oförmågan att bygga ut förnybar energi eller höghastighetsbanor.

Medan regeringen benfast försvarar falska ”superentreprenörer” som skickar hem våra pizzor på cykel, vars enda innovation är usla arbetsvillkor, står de existentiellt nödvändiga framstegen stilla. Om inte posten och andra offentliga inrättningar antingen sålts ut eller tvingats till ständiga nedskärningar, så hade de kunnat skapa hållbara budtjänster. Inte minst behövs en demokratisk investeringsbank som styrs av medborgarna.

I fotoarkivet Getty hittar jag en bild från 1916 där suffragetten Priscilla Norman poserar på en autoped som hon körde till sitt Londonkontor. Jag påminns om att progressiva rörelser alltid har varit modernister, och dagdrömmer om att hoppa på.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kultur 29 september, 2023

Klassens minst populära

Geografen Christophe Guilluy tar i sin bok sikte på de undanträngda. Foto: Michel Euler/AP.

Snarare än att samlas kring politiska krav, kämpar den nya ”folkliga” klassen för sin existens. Men när missnöjesgrupperna kokar, saknar vänstern en radikal kritik av det ekonomiska systemet. Mathias Wåg har läst ”De degraderade”.

Protesterna i Frankrike dör aldrig ut. Så fort en våg ebbat ut väller en ny fram. Strejker mot höjningar av pensionsåldern eller försämrad arbetsrätt, landsbygdsbor i gula trafikvästar som blockerar rondeller mot höjda bränslepriser, klimataktivister som förstör maskiner, universitetsockupationer, förortskravaller efter polisens dödsskjutningar. Breddar man bilden kan man räkna in det ökande missnöjesröstandet på populistpartierna, Marine Le Pens Nationell samling till höger och Jean-Luc Mélenchons Det okuvliga Frankrike till vänster.

Geografen Christophe Guilluy beskriver Frankrike som ett kluvet land mellan en ny superrik elit i storstäderna och de nya folkliga klasserna i småstäder och landsbygd. Han använder just begreppet folkliga klasser, les classes populaires, för att beteckna de samhällsskikt som förskjuts allt mer ut i periferin i det franska samhället.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Mathias Wåg
Grävande journalist och aktivist.
Utrikes 29 september, 2023

Den långa (åter)marschen

Shenzhen är en av många städer i Guangdong som växt raketartat under de senaste decennier. Foto: Ng Han Guan/AP.

Ungdomsarbetslösheten har exploderat i Kina, medan strejkerna har fördubblats på ett år. För att främja social harmoni och säkra tillväxten ska högutbildade arbetslösa ungdomar nu skickas ut från städerna för att få landsbygden att blomstra.

I maj saknade var femte kinesisk ungdom mellan 16 och 24 år ett jobb. Sedan dess har närmare 11,6 miljoner universitetsstudenter tagit examen som även de letar en sysselsättning. Det är framför allt i städerna som de unga har svårt att hitta ett arbete, och i augusti upphörde staten att publicera siffror på sysselsättningsgraden.

Ungdomsarbetslösheten är, tillsammans med det ökande antalet äldre, statsrådets största inrikespolitiska utmaning. 2022 hade Kina två personer i arbetsför ålder per pensionär, och 2042 beräknas bara en vara kvar. Detta oroar inte endast statsrådet utan även dagens unga, särskilt med anledning av att majoriteten av dem är enda barn och att det allmänna pensionssystemet är undermåligt. Dessutom är den offentligt finansierade vården så underfinansierad att barn- och mödradödligheten återigen ökar, och i flera provinser har man lika många patienter liggande i vårdsalar som i korridorerna.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Ledare 28 september, 2023

Riksbanken måste underställas folkviljan igen

Riksbankschef Erik Thedéen föreläser på Ekonomiska museet i Stockholm – där hans typ av institution hör hemma. Foto: Anders Wiklund/TT.

Sveriges ekonomiska politik hålls gisslan av en odemokratisk centralbank som bara har ett verktyg i lådan – räntehammaren. Det är dags att återta kontrollen.

Häromveckan var det dags igen, Riksbanken höjde räntan med 0,25 procentenheter till 4 procent och flaggade för att fler höjningar var på gång. Sveriges många hushåll med stora lån känner hur snaran börjar dras åt. Kritiken lät inte vänta på sig. Det är som måndag hela veckan vid varje ny räntehöjning.

Näringslivstoppar vars branscher drabbas hårt är som vanligt ute och klagar. LO-ekonomer tycker att Riksbanken bör utnyttja utrymmet att föra en självständig räntepolitik som är anpassad till den svenska ekonomins och arbetsmarknadens förhållanden, och inte bara blint följa andra stora centralbankers räntehöjningar.

Det hörs till och med kritik från bankekonomer som tycker att det är fel att penningpolitiken styr medan finanspolitiken är förvisad till baksätet, det vill säga att förändringar i styrräntan premieras medan skattepolitik och investeringar hålls tillbaka. Hedrande med tanke på de gigantiska vinster som bankerna gör i detta läge. Men de oroar sig väl för att fastighetsbranschen kan kollapsa om räntan fortsätter uppåt.

Argast av alla är Andreas Cervenka som i Aftonbladet (21/9) förklarade att i princip allt Riksbanken gjort det senaste decenniet har varit fel. Misstag efter misstag har gett oss 15 förlorande år, argumenterar han. ”Med sådana vänner behöver svensk ekonomi inga fiender.”

Men tänk om människorna på Riksbanken inte är dumma i huvudet? Tänk om institutionen bara är riggad på fel sätt. Det formella beslutet om centralbankens självständighet trädde i kraft 1999, delvis eftersom det var ett kriterium för EU-inträdet. Det är ingen naturlag att den måste vara självständig.

Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

Den bakomliggande idén är att det skulle vara farligt att låta folket och de folkvalda ha direkt inflytande över penningpolitiken. I stället överlåter man ansvaret på en teknokratisk ekonomisk elit. Med detta oberoende skapades också en striktare separation mellan finanspolitiken och penningpolitiken, två politikområden som egentligen hänger tätt samman.

Trots penningpolitikens komplexitet så har Riksbanken bara fått ett övergripande mål, att hålla inflationen på två procent per år, och ett trubbigt verktyg för att nå målet, att höja och sänka räntan. Något motsvarande mål om att hålla arbetslösheten låg finns inte. Det behöver kanske inte påpekas att man för det mesta också misslyckas att nå inflationsmålet.

Men nu börjar den här nyliberala uppdelningen äntligen att ifrågasättas. Nyligen var den franska ekonomiprofessorn Eric Monnet i Stockholm och talade vid Arena Idés konferens New economic order om behovet av att demokratisera penningpolitiken.

Monnet menar att de senaste 15 åren har retoriken inte visat sig stämma med verkligheten. Centralbanker har fokuserat mer på att stabilisera finansmarknader än på att nå inflationsmål. Man har också använt sig av många fler verktyg än räntan, som exempelvis stödköp av värdepapper (så kallade kvantitativa lättnader), valutaswapar och riktade lån.

Dessutom har den förda penningpolitiken lett till en stigande ojämlikhet, skyhöga bankvinster och en dysfunktionell bostadsmarknad. Områden som borde ligga på de folkvaldas bord. Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

I Sverige ifrågasatte nyligen professor Bo Rothstein Riksbankens självständighet i DN-Debatt (4/9). Han möttes av tystnad, inte en enda replik. Här är frågan belagd med tabu – det är hög tid att det krossas.

Enna Gerin
är biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Inrikes 27 september, 2023

”Idéer från vänster kan bli mainstream”

Elinor Odeberg och Philippa Sigl-Glöckner samtalar med Silvia Kakembo på Södra teaterns scen. Foto: Jacob Lundberg.

Stämningen var hoppfull när internationella vänsterekonomer samlades på Södra teatern i Stockholm för att diskutera hur ekonomin kan underställas demokratiskt inflytande.

Glöm snacket om löneprisspiraler och omättliga arbetare som driver på inflationen genom orimliga lönekrav. Mitt under polykrisens perfekta storm av krig och pandemi dök den upp: vinstpristornadon. Vad som ursprungligen avfärdades som en absurd idé är i dag en allmänt accepterad sanning om ekonomin. Och den har kraften att vända hela den ekonomiska spelplanen över ända.

Ingen vet det bättre än Isabella Weber (bilden).

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Utrikes 27 september, 2023

Etnisk rensning framför omvärldens ögon

Anhöriga till soldater som dog förra veckan begraver sina söner innan de lämnar. Foto: Marut Vanyan.

Efter månaders blockad av enklaven Nagorno-Karabach gav Armenien i förra veckan till slut upp: svält, sjukdomar och bombardemang har fått en stadig ström armenier att lämna området. Forskare talar nu om folkmord.

För två veckor sedan stod jag vid blockaden av enklaven Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan. Ingen humanitär hjälp hade kommit in på flera månader och människor som jag talade med inne i den armeniska regionen i Azerbajdzjan berättade om hunger, sjukdomar och desperation. Detta trots att Internationella domstolen i Haag vid två tillfällen beordrat landet att öppna den.

Blockaden framför var stillsam. Ett par azerbajdzjanska lastbilar körde fram och tillbaka med byggmateriel nedanför kullen där landets flagga hängde högt. Bakom låg den ryska militärbasen där de fredsbevarande styrkorna skulle finnas.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Canbäck
Frilansjournalist och författare med fokus på den postsovjetiska världen.[email protected]
Nyheter 26 september, 2023

Veckan som gått

Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Per Gahrton (bilden) avlider vid 80 års ålder.

Gahrton började som riksdagsledamot för Folkpartiet, där han företrädde partiets vänsterfalang och bland annat förespråkade vapenleveranser till Nordvietnam. 1969 utsågs han av Veckojournalen till ”årets argaste unga man”.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Kommentar/Utrikes 26 september, 2023

Stefanos Kasselakis vill förvandla Syriza till de amerikanska Demokraterna. Foto: Yorgos Karahalis/AP.

Efter att ha öppnat partiledarvalet har Greklands största vänsterparti tagits över av en okänd affärsmagnat som vill förvandla partiet till de amerikanska Demokraterna. Vänsterpopulismens flaggskepp ser därmed ut att förlisa på egen hand.

I söndags kväll kom den kalldusch som medlemmarna i det grekiska vänsterpartiet Syriza anat skulle välla över dem.

I andra omgången av partiets ledarval vann den unge affärsmannen Stefanos Kasselakis mot den tidigare arbetsmarknadsministern Effie Achtsioglou med över 56 procent av rösterna.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]