Kultur 28 maj, 2014

Mer än heroiska proletärer

Arbetarlitteraturen är en bred tradition, och den pågår. Det visar Magnus Nilsson i en ny avhandling. Rasmus Landström har läst den.

När man säger arbetarlitteratur ser många Ivar Lo Johanssons krumma jordproletärer framför sig. Man tänker trettiotalet med raka och realistiska berättelser. På statare med fötterna djupt nerborrade i potatislandet. Vissa kanske till och med ser någon av Albin Amelins målningar framför sig. Bilder på sotiga, heroiska proletärer vid valsverket.
Själv kommer jag ofta på mig själv med att önska att vi kunde sudda bort dessa bilder. Jag tror nämligen att de gör en ofantlig skada. Arbetarlitteraturen ser inte ut så i dag – och den såg inte ut så på trettiotalet heller. Låt oss därför en gång för alla plocka sönder dessa föreställningar.

För det första: den svenska arbetarlitteraturen har aldrig idealiserat arbetarklassen. Varken dess styrka eller dess lidande. Snarare har den alltid gett en nyanserad och diversifierad bild av klassen. Jämför till exempel modern i Ivar Los Analfabeten – egnahemshustrun som längtar tillbaka till statartillvaron – med Stig Sjödins drömmande och upproriska valsverkare i Sotfragment. En större spännvidd mellan två karaktärer hittar du inte. Denna föreställning om att arbetarlitteraturen framställer proletären med stort P stämmer möjligen på den sovjetiska arbetarlitteraturen men inte på den svenska.
För det andra: arbetarlitteraturen fick visserligen sitt publika genombrott på trettiotalet men det betyder på intet sätt att den är bunden till den tiden. Den hade ett rejält uppsving på sextio- och sjuttiotalet samt under början av tjugohundratalet. Arbetarlitteraturen existerar med andra ord inte i någon förgången guldålder.
För det tredje: föreställningen om att arbetarlitteraturen är rak och realistisk är i grunden felaktig. Snarare har den alltid varit experimentell, till såväl form som innehåll. Historien om arbetarlitteraturen är historien om modernistiska formexperiment, kollektivskildringar och språkmaterialistisk poesi. Ändå är det som om den realistiska, självbiografiska trettiotalsromanen alltid hamnar i vägen för denna mångfald.

Vad kommer då alla dessa felaktiga föreställningar om arbetarlitteraturen ifrån? På den frågan finns det givetvis flera svar. Men en viktig förklaring är att den är gravt underutforskad. Den mesta forskning som har gjorts har kretsat kring trettiotalets autodidakter och den har ofta lyft fram just den realistiska berättelsen om klassresenären. Dessutom har Uppsala universitet och den litteratursociologiska institutionen under Lars Furuland länge varit dominerande. Där har man fokuserat på författarnätverk och förlagsforskning snarare än litteraturens idéinnehåll och formexperiment. Vi har med andra ord en rik forskning om vad Ivar Lo och Moa Martinsson gjorde för att slå igenom, men en ganska fattig forskning om hur dessa förhöll sig till Karl Marx idéer om klasskamp och utsugning.
Nu ska man dock inte överdriva denna skevhet. På senare år har en rad intressanta studier utifrån postkoloniala, genusvetenskapliga och marxistiska perspektiv gjorts. Alltifrån Ebba Witt Brattströms tongivande studie om Moa Martinsson kamp mot patriarkatet till Annika Olssons postkoloniala studie av sextiotalets rapportböcker: Att ge den andra sidan röst. Och nyligen har ytterligare ett spännande bidrag kommit.
Det är Magnus Nilssons bok Literature and Class som undersöker arbetarlitteraturen utifrån ett marxistiskt perspektiv. Nilsson är professor vid Malmö högskola och en skarp litteraturanalytiker. I Literature and Class går han i polemik mot ytterligare en vrångbild av arbetarlitteraturen. Att den skulle vara reformistisk och ensidigt hylla välfärdsstaten.

Här pekar Magnus Nilsson på någonting jag själv inte reflekterat över. Det finns en föreställning om att arbetarlitteraturen ofta utspelar sig i strejkernas och matköernas tidevarv. Att man som läsare ska förfasa sig över ett barbariskt förflutet och samtidigt förstå att ”sedan kom socialdemokratin”. Men detta är en vrångbild. Snarare har arbetarlitteraturen varit tämligen kritisk mot välfärdskapitalismen. Magnus Nilsson drar upp en idépolitisk linje från Folke Fridells uppgörelse med folkhemmet på fyrtiotalet ända fram till i dag. Han tar en bok som Kristian Lundbergs Yarden som exempel. Det är en skildring av anställda vid ett bemanningsföretag vid Malmö hamn. Men det är också ett angrepp på idén om det ”postindustriella” välfärdssamhället. En roman som visar att vi inte alls lämnat det gamla klassamhället bakom oss, men att det ser annorlunda ut.
Här ligger arbetarlitteraturens styrka menar Magnus Nilsson. Att den ständigt omförhandlar klassbegreppet. På så sätt pekar han på att det är precis tvärtemot vad många föreställer sig. Arbetarlitteraturens styrka är dess förmåga att just lämna bilden av stataren eller jordproletären bakom sig och istället låta den papperslösa hamnarbetaren träda fram.

Rasmus Landström
Författare, litteraturredaktör och medlem i Flammans styrelse.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Essä 14 juni, 2024

Maskinen som kapade ojämlikheten

Bild: Mirazooze/Adobe Stock, Wikimedia.

Giljotinen var det redskap som skulle jämna ut samhällspyramiden. I stället skrämde maskinen självaste Marx från att ta ordet jämlikhet i mun.

På den tiden tog färden över Atlanten minst en månad. Vanligtvis strök en och annan matros med under färden, föll överbord eller dog i sjukdom, men det var inte för besättningsmännen som giljotinen var avsedd. Det var av helt andra anledningar som denna rätt otympliga tingest, bland andra livsnödvändigheter, packats ombord på skeppet.

I oktober 1789, bara några månader efter stormningen av Bastiljen, stod den första upplagan av giljotinen färdig att användas. Sitt namn hade den fått av uppfinnaren själv, doktor Joseph-Ignace Guillotin, som för övrigt var motståndare till dödsstraffet. Han tänkte, något optimistiskt kanhända, att avrättningar medelst giljotin var så tekniskt effektiva att själva underhållningsvärdet skulle gå förlorat. Utan publik inga avrättningar, tänkte han enligt läran om konsumtionsetik.

Så blev det emellertid inte. Giljotinen blev inte bara en publikframgång, utan en kraftfull symbol för vad upplysningen i grunden ville torgföra: jämlikhet.

Om detta kan man läsa i vad som får betraktas som den definitiva idéhistorien av jämlikhet. Över lite drygt 400 sidor sammanfattar den amerikanske historikern Darrin McMahon den långa historien – longue durée som det heter på fackspråk— från förhistoriska tider fram till våra egna dagar, där jämlikhet tycks svårare att föreställa sig än på länge.

McMahon, till vardags professor vid prestigeuniversitetet Dartmouth i USA, har tidigare gjort sig känd för liknande böcker, en om geni och en om lycka (som båda tog sin utgångspunkt i antikens Grekland).

Den här gången vågar sig alltså McMahon ännu längre tillbaka, till perioden före ”civilisationernas” tid, som på senare tid fått en särskild plats i vissa historiker och antropologers hjärtan. Det är något med den tiden, före jordbrukets brutala inbrott och då människor ännu drev omkring i flockar och jagade och samlade, som fått många forskare, däribland Jared Diamond och (den numera bortgångne) David Graeber, att skönja en förlorad tid av jämlikhet och harmoni.

Huggsexa. Robespierre väntar på halshuggning med sina kamrater på Revolutionstorget i Paris den 28 juli 1794. Bild: Gallica Digital Library, ”Halshuggning av Robespierre”, 1794 .

Idén att det verkligen var ett paradis av lycka och jämlikhet ställer sig McMahon skeptisk till. Han har ändå en rad roande detaljer att berätta om tiden, bland annat om en rit som lever kvar än i dessa dagar, och som av antropologer fått namnet ”håna köttet”. En föregångare, kan man säga, till ”jantelagen” och den så kallade ”svenska kungliga avundsjukan”. När tuppiga ynglingar kommer tillbaka till gruppen efter att ha fällt ett stort byte möts de inte av hejarop, som man kanske skulle tro. I stället samlas de äldre runt bytet och skrattar och hånar, pekar och ojar sig. Ju större djuret är, desto mer öser de på. Så gjorde man alltså för att sätta yngre sprättar på plats. Sensmoralen: gruppen måste alltid gå före individen.

Exakt vad jämlikhet betyder, och hur man sedan frambringar det, är en annan femma. Som med andra svävande begrepp med ljus klang skiftar innebörden vilt genom historien. I antikens Grekland låg betydelsen nära rättvisa, och symboliserades därför ofta med en våg medan det under kristna epoker symboliserats med treenigheten – fadern, sonen och den helige anden – som i Augustines tappning stod för en obrytbar och ”absolut jämlikhet” som kunde appliceras även mellan folk, som tre vänner, tre släktingar eller tre grannar.

Och sedan, i efterdyningarna av den franska revolutionen, symboliserades den av giljotinen.

Jean-Jacques Rousseau var redan död när giljotinen föddes, men det var hans texter (i synnerhet Om ojämlikheten mellan människorna) som mer än några andra formade upplysningens jämlikhetstanke och som inspirerade många av slagorden under franska revolutionen. Enligt Rousseau var den naturliga jämlikheten som existerade mellan människor oförenlig med samhällets korrumperade krafter. Alla människor var födda fria och lika, som Rousseau uttryckte det, men överallt var de ändå i bojor.

Han vände sig mot all form av ojämlikhet – vare sig den var ett resultat av merit eller medfödd rang – men gjorde ett undantag i fallet kvinnor. Från början hade han faktiskt försvarat kvinnans rätt till jämlikhet, men ändrade sig senare på den punkten. Hans egna förehavanden – att han bland annat övertalade sin fru att, mot henne vilja, skicka iväg alla deras barn till ett barnhem där de sedan gick en säker död till mötes – behöver vi inte gå djupare in på. Men hans reaktionära kvinnosyn var extrem redan för sin tid. Kort efter Rousseaus död frågade Mary Wollstonecraft i Till försvar för kvinnans rättigheter vad det var för jämlikhet som fjättrade halva mänskligheten till botten av sitt öde.

Giljotinen blev inte bara en publikframgång, utan en kraftfull symbol för vad upplysningen i grunden ville torgföra: jämlikhet.

I det avseendet var giljotinen mer inkluderande. Den gjorde vare sig skillnad på kön eller klass. Tidigare hade det bara varit aristokratin som haft privilegiet att bli avrättade på ett så smärtfritt vis som halshuggning. Men nu, med giljotinen, stod alla plötsligt lika inför lagen. Från stråtrövare till kungar och drottningar och slutligen även till revolutionära jakobiner, däribland Robespierre, som varit ivriga påhejare av giljotinen.

Symbolkraften var stark. Det var ett instrument för utjämning, i den mest bokstavliga betydelsen. Dikter skrevs om jättar som kortades och kortväxta som restes så att alla blev lika långa. Giljotinen jämnade ut, liksom man snoppar av sparrisar i olika längd för att de sedan ska få plats i en ugnsform. Därav smeknamnet niveleur, utjämnare.

Inte undra på att man i denna anda fick för sig att baxa ombord ett exemplar för att visa den ”nya” världen. Den amerikanska revolutionen må ha kommit före den franska, men den var långt ifrån lika radikal.

Man visste inte då att det hela skulle urarta och att man senare skulle se tillbaka på tiden som ”skräckväldet”.

Minnet av åren 1793–94, då drygt 16 000 avrättades i Frankrike, levde kvar länge. Och att giljotinen och massavrättningarna blev så intimt förknippade med jämlikhetsbegreppet kan hjälpa till att förklara varför det sedan dröjde länge förrän någon filosof vågade ta ordet i sin mun.

Inte ens de första franska socialistiska tänkarna – som Charles Fourier och Henri de Saint-Simon – ville befatta sig med ordet jämlikhet när de började formulera sina politiska teorier under 1800-talets första decennium. Saint-Simon hade dåliga erfarenheter av skräckväldet även på ett personligt plan. Han satt nämligen fängslad en tid för att ha planerat en ambitiös kupp. Tanken var att köpa Notre Dame-katedralen för att sedan sälja ut delarna till högstbjudande.

Både Saint-Simon och Fourier förespråkade en hierarkisk samhällsorganisation. Tekniskt mest detaljerad var onekligen Fourier, vars fantasirika samhällsbygge utgick från människornas alla olikheter (sammanlagt 820 olika karaktärstyper) som, om de kombinerades på rätt sätt, skulle alstra 37 miljoner poeter (av samma kaliber som Homeros), 37 miljoner matematiker (av Newtons snitt) och 37 miljoner dramatiker (jämförbara med Molière).

Gudlöshet. En karikatyrbild av George Cruikshank med inskriptionen ”Ingen gud! Ingen religion! Ingen kung! Ingen konstitution!” bredvid trikoloren. Bild: George Cruikshank, ”The Radical’s Arms”, 1819.

Marx och Engels upprätthöll en hövlig distans till dessa utopiska socialister, vars teorier de i Kommunistiska manifestet stämplade som välmenande men i grunden fantasirika och felaktiga. Men på en punkt var de överens: i motviljan att bruka ordet jämlikhet. Inte en enda gång används det i Marx och Engels manifest, som publicerades i början av 1848, och gav bränsle till de revolutionära upptågen som blossade upp på sina håll i Europa (även i Sverige, även om just det blev en kortlivad historia).

Jämlikhet var enligt Marx en illusion, som distraherade folket från den verkliga kampen, nämligen den om klass, och vars lösning låg i revolutionen och störtande av kapitalismen.

Efter revolutionen kunde man visserligen börja prata om jämlikhet, tyckte Marx, men då utifrån människans ojämlikheter – ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” – tills kommunismen slutligen upplöst alla klassdistinktioner.

McMahons berättelse om jämlikheten är en svindlande historia som böljar och slingrar sig fram genom tiden. Och när den till slut letar sig in i 1900-talet tätnar intrigen, trådarna blir fler och persongalleriet börjar svämma över (Carl Schmitt, Mussolini, Gandhi, W E B Dubois, Martin Luther King, Frantz Fanon, Gloria Steinem, Carl Wittman, James Baldwin).

Man visste inte då att det hela skulle urarta och att man senare skulle se tillbaka på tiden som ”skräckväldet”.

Det är en mödosam uppgift att summera 1900-talets jämlikhetsprojekt. Och det blir därför lite trångt mot slutet av boken, då allt ska få plats, från FN och Maos Kina till Stonewallupploppet och välfärdsstaten.

Om Sverige sägs inte mycket, utöver det ansenliga utrymme som tilldelas Gunnar Myrdal. Visserligen inte för insatserna i hemlandet, men för hans utopiska försök att göra välfärdsstaten till exportvara.

Och hur det gick med det exportförsöket? Ja, ungefär som med giljotinen, får man förmoda. Det försvann väl i de höga vågorna någonstans, sjönk ned i havets djup. Eller så skvalpar det ännu runt i något sund, redo att skölja upp på land. Vem vet? Historien är lång. Och framtiden likaså.

Carl Cederström
Docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Nyheter/Utrikes 14 juni, 2024

Macrons kris kan föra vänstern till makten

Manon Aubry jublar vid ett valmöte den 25 maj. Hennes parti Det okuvade Frankrike är ett av de största partierna i den nya vänsteralliansen. Foto: Aurelien Morissard/AP.

Macrons extraval har satt fransk politik i gungning. Men medan flera högerpartier imploderar inför öppen ridå har vänstersidan lyckats samla sig oväntat snabbt i en ”folkfront” för att stoppa Le Pen.

I söndags kväll gick den välkammade 28-årigen Jordan Bardella – som Marine Le Pen kallar ”Lejonungen” – upp på en scen i Paris. Publiken som skanderade hans namn viftade med trikoloren i takt med den pumpande syntbasen i ”March of progress” av Malo.

Något progressivt framsteg var det dock inte som den nyblivne EU-parlamentarikern beskrev i sitt tal.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Inrikes/Nyheter 13 juni, 2024

Björn Söder anklagar Palestinautställning för lagbrott

Medelhavsmuseet ligger på Fredsgatan i Stockholm. Foto: Jessica Gow / TT.

SD-politikern Björn Söder anklagar Medelhavsmuseets utställning ”Nakba” för lagbrott och politisk aktivism. Men Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer, menar att det snarare kan vara Söder själv som bryter mot lagen.

Den 16 maj invigdes Nakba: Palestinska berättelser från 1948 på Medelhavsmuseet i Stockholm. Utställningen bygger på en bok av Bernt Hermele, där han har samlat 65 berättelser om flykten från palestinska byar i samband med Israels grundande. Under utställningen visades föremål som tagits med i flykten – som ett färgfoto, en bit av ett stengolv och en hemnyckel.

Nu ifrågasätts utställningen av den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Björn Söder, i en skriftlig fråga till kulturminister Parisa Liljestrand.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kommentar/Kultur 13 juni, 2024

Om kungahuset inte värnar den goda konsten och de kungliga samlingarna – vem ska då göra det? Här invigs en utställning med ”paketkonstnären” Yrjö Edelman. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Som socialist tycker jag inte att det är mitt jobb att försvara möjligheten att besöka de kungliga slotten – men ingen annan verkar ju göra det.

Kungen och Silvia – vem bryr sig? Få normala människor får i dag puls av det svenska kungahuset. Trots att de börjar bli till åren verkar de inte sugna på att släppa fram den i och för sig sympatiska Victoria, som med sin gammaldags utstrålning har allt svårare att genomborra sensationsbruset av fittparfymer och rysskonton. Systern Madeleine passar klart bättre in i den samtida medielogiken, men hennes Piz Buin-ångande Saint Tropez-aura och sunkiga karlslok vid sin sida påminner mer om en influerare i mellanskiktet än en prinsessa.

Men om man bortser från ideologisk hållning kring privilegieavel och orättvisan i ”800 rum” och går till kärnuppdraget, alltså kungahuset som marknadsföringsmotor i världen och sammanhållande kraft, så finns det anledning att ställa frågan: Vad får vi för guldmynten?

Nyligen firade Sverige nationaldag och i en notis i DN under rubriken I korthet kunde man samma dag få veta att Kungahuset sparar in. Det var inte fråga om stramare apanage, inställda semestrar och renoveringar, utan om att det sedvanliga firandet på borggården var inställt. Ett besök på kungens hemsida informerar om att paret i stället besökte Pajala, så just det kan inte ha kapat kostnaderna så mycket.

Men längre ned i samma notis meddelas att flera av de kungliga slotten hädanefter håller stängt för allmänheten.

Nu tillhör inte jag den del av den radikala vänstern som anser att allt med kungahuset fordrar en fransk ”utjämning” (se Carl Cederströms text i veckans nummer). Med sitt inflytande och sina pedagogiskt varaktiga epoker är de utomordentligt användbara som minnesstickor för historiekunskap och i alla fall bakåt i tiden högkompetenta beställare av konst och arkitektur.

Läs mer

Som ung konsthistoriestuderande var jag själv på Karl-Gurras lönelista som anställd guide på Hovstaterna. I tjugoårsåldern tog jag jobb på Rosersbergs slott i norra Stockholm. Först pendel och sedan en halvtimmes promenad till fots. Allt för konsten. Det var det värt. Vill man komma riktigt nära de människor som styrde storpolitiken under det turbulenta 1800-talet är det en upplevelse.

Här levde den siste representanten av den oldenburgska ätten, Karl XIII, bror till den mer berömde Gustav III. Detaljerna i inredningen, ordagrant instruerade av hertig Karl själv och gemålen Hedvig Elisabeth Charlotta, är så välbevarade att man anar deras andedräkter. Precis som sina föregångare var de bildade människor med medel att anlita Europas främsta konsthantverkare. Färgsprakande sidentapeter, allegoriska fresker och dekorsymboler avslöjar det rättesnöre som han fann i frimureriet.

Kanske var det i det gröna biblioteket med det schackrutemönstrade trägolvet som den ofrivillige monarken tog det svåra beslutet att adoptera uppkomlingen från Pau, marskalk Jean-Baptiste Bernadotte som gynnats av den jakobinska röran och stigit i graderna hos Napoleon. Den mäktige Gustav III hade mördats några år tidigare och själv var Karl XIII barnlös. Med andra ord: diplomati på högsta möjliga nivå värktes med största sannolikhet fram i dessa flyglar.

Nej, jag är absolut inte rojalist, men när Hovstaterna stänger ute medborgare från tillgången till levande historia och kulturarv så är det inte så mycket kvar för ett kungahus att bidra med. Fram till nyligen fanns en särskild inrättad avdelning ägnad åt att göra specialutställningar utifrån de kungliga samlingarna, vars konstnärliga kvalitet är i absolut världsklass. Den funktionen är också indragen i all tysthet. Är inte det ett skumt beteende i tider av ökande historieintresse och nationell stolthet?

Giuseppe Penone, ”The Inner Flow of Life”, 2024. Foto: Örjan Furberg.

Kvar finns en inte jättebegåvad designprins och en nyinrättad konstfond, Prinsessan Estelles Kulturstiftelse, som varje år inviger en till intet förpliktigande skulptur på Djurgården. Inköpspolicyn verkar vara en variant på glasögonfodralet ur en Gucci-kollektion, det vill säga ett slätstruket verk av en superkändis som sett sina bästa dagar.

Häromveckan klipptes bandet för det senaste tillskottet: en uppochnedvänd, död trädstam i brons av italienaren Giuseppe Penone (se bilden ovan). En passande fallen fallossymbol för de torftiga resterna av den en gång så ståtliga kulturkonservatismen.

Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Nyheter/Utrikes 12 juni, 2024

Ökänd polsk antisemit tar plats i EU-parlamentet

Braun-fans i september 2023. Foto: Czarek Sokolowski/AP.

En judisk ljusstake fick högerextremisten Grzegorz Braun att balla ur. Nu ska han representera Polen i EU.

Under tisdagen stod det klart att den högerextrema politikern Grzegorz Braun tar en av de polska platserna i Europaparlamentet. 

I vintras väckte den ultrakonservativa Braun internationell uppmärksamhet efter att han med hjälp av en brandsläckare blåst ut en menora, en judisk ljusstake, som ställts upp i det polska parlamentet för att uppmärksamma den judiska ljushögtiden chanukka. I samband med den antisemitiska aktionen beskrev han parlamentets övriga ledamöter som deltagare i en ”satanisk, talmudisk kult” och menade att de borde skämmas.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Kommentar 12 juni, 2024

En israelisk missil landar i närheten av Khan Younis, långt innanför gränsen för den ”humanitära zonen” så som den definierades den 6 maj. Foto: Forensic Architecture.

Lägret Tal al-Sultan ingick i det som IDF beskriver som en ”säker zon”. Ändå föll bomberna.

Den 26 maj bombade Israels armé ett tältläger i Tal al-Sultan dit människor tagit sig för att de trodde att det var en säker zon.

Människor i hela världen gav uttryck för en ny dimension av sorg. Vi gick till jobbet eller gjorde det vi var tvungna men något svart satt som en rovfågel runt våra axlar och våra huvuden. Man börjar sortera i sitt inre om det är värst att se lemälästningarna eller sorgen, en mammas tysta mun eller små barnfingrar som lite försiktigt vilar mot en vit säck med ett namn på. Eller när säckarna körs iväg på en kärra.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johanna Adolfsson
Kulturgeograf och forskare.
Ledare 12 juni, 2024

Grälsjuka kan stoppa Europas extremhöger

Viktor Orbán drömmer om att göra Ungern stort igen. Foto: Darko Vojinovic/AP.

EU:s högersväng är ett faktum. Men den blev inte lika stor som befarat. Och samarbetet kan skjutas i sank – av partiernas bångstyriga företrädare.

Det var en leende Viktor Orbán som mötte reportrarna utanför skrytbygget Puskás Arena i november 2022. Efter 93 rafflande minuter hade rödtotten Zsolt Kalmár gjort 2–1 mot Grekland på övertid. Segern var ett faktum.

Men det var inte den ungerska startelvans bollsinne som blev dagens stora nyhet. I stället var det ett tygstycke över Orbáns axlar som fick omvärldens blickar att riktas mot Budapest. På halsduken syntes Ungerns flagga i form av en blobb med – för det otränade ögat – svåridentifierade konturer.

För vissa var figuren mer lättigenkännlig som Storungern, det kungadöme som upptog stora delar av Balkan under 1800-talet. I nationalistkretsar lever idén kvar som en dröm om att Ungern ska återta land från i princip alla grannländer. Allra mest från Rumänien, där 1,2 miljoner etniska ungrare fortfarande bor.

Att nationalismen är på frammarsch i Europa visade sig inte minst i söndagens val till EU-parlamentet. Högerextrema partier ser ut att knipa en fjärdedel av platserna, och det viskas om att mittenhögern kommer söka samarbete med dem snarare än med socialdemokraterna. Därtill har de nyfascistiska tjejbossarna Giorgia Meloni och Marine Le Pen börjat smida planer på att förena dagens splittrade nationalistpartier i en stor grupp.

Men samarbetet krackelerar innan det ens tagit form. Rumänska AUR har meddelat att de kommer att vägra delta i en grupp där det ungerska maktpartiet Fidesz ingår, just på grund av deras stormaktsambitioner. Samtidigt är AUR själva inga kattungar, utan drömmer om att ”återta” delar av västra Ukraina, som anses rättmätigt rumänska.

Ironiskt nog kan det bli nationalisterna själva som räddar Europa från nationalismen.

Ungrarna och rumänerna är inte heller ensamma om sådana drömmar. Bland de andra koncept som flyter runt i den nationalistiska idésoppan finns Storbulgarien, Storserbien, Storgrekland och – håll i dig nu – Stormoldavien. I Spanien drömmer Vox om att återta Gibraltar.

Nationalister är sällan särskilt bra på att samarbeta, och det finns en logisk förklaring till det. Grundprincipen i ideologin är ju att sätta den egna nationen först. Det är en olöslig ekvation, där rika länder vill slippa fördela pengar till fattigare stater, medan de fattigare länderna vill maximera bidragen. Lägg till lite gammal hederlig revanschism, och kaoset är totalt. Att göra ett land ”stort igen” är sällan populärt bland grannarna.

Läs mer

Grälsjukan bland de högerextrema har redan fått vissa att döma ut idén om en stor nationalistisk grupp i parlamentet. ”Drömmen om en EU-kritisk supergrupp som kan konkurrera med mittenhöger- och mittenvänsterblocken förblir just en dröm”, skriver Ben Hall på Financial Times.

Hur bra det funkar att överbrygga skillnaderna såg vi under eftersnacket efter Ungerns match mot Grekland. Ukraina kallade upp Ungerns ambassadör för en avhyvling. Även Rumäniens regering blev rasande, och krävde en ursäkt. Orbán själv ryckte bara på axlarna.

”Fotboll är inte politik”, sade han.

Ironiskt nog kan det bli nationalisterna själva som räddar Europa från nationalismen.

Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Nyheter/Utrikes 11 juni, 2024

Finska socialister gör rekordval: ”Vänsterskräll”

Vas toppkandidat Li Andersson. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP.

Partiledaren Li Andersson tror att framgångarna för Nordens röda partier kan stöpa om europeisk vänsterpolitik. Men hon är inte öppen för samarbete med vem som helst.

– Jag måste ärligt talat säga att vi blev överraskade, säger Li Andersson, toppkandidat till Europaparlamentet för finska Vänsterförbundet (Vas) och avgående partiledare.

När rösterna räknades under söndagskvällen stod det klart att hennes parti överträffat förväntningarna med råge. Med 17,3 procent mer än fördubblade Vas siffrorna jämfört med förra årets riksdagsval. De blev inte bara landets näst största parti, utan också större än Socialdemokraterna för första gången någonsin.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Nyheter 11 juni, 2024

Stora framgångar för den nordiska vänstern

Jubel när danska SF meddelades valresultatet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

EU svänger åt höger, visar resultaten från valet till Europaparlamentet. Men i de nordiska länderna syns i stället en vänstervåg.

När den första vallokalsundersökningen presenterades under söndagen fick Vänsterpartiet 11 procent av rösterna, och hamnade strax efter Sverigedemokraterna. Resultatet var partiets bästa på 20 år. Ändå höll sig publiken lugn.

– Det var först runt 23, när vi fick det riktiga resultatet, som jublet bröt ut. Folk insåg att det var en braksuccé och släppte loss, säger Aron Etzler (bilden), partisekreterare och valgeneral, till Flamman.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Utrikes 11 juni, 2024

Belgiens vänster trotsar högerströmmen

Raoul Hedebouw är Arbetarpartiets ansikte utåt och hans effektiva, populistiska retorik, levererad på både franska och flamländska, har gjort honom populär över hela Belgien. Foto: PTB.

Över hela Europa mörknar den politiska kartan, men i Belgien fortsätter det marxistiska Arbetarpartiet att skörda framgångar. Efter att ha blockerat framväxten av högerpopulism i Vallonien är partiet nu tredje störst i Bryssel och växer även i det högerdominerade Flandern.

Det var inte bara i Frankrike som söndagens val ledde till en dramatisk skräll. I Belgien var det en ”supervalsöndag”, där val höll till landets alla kammare, från lokala och regionala till nationella och EU-parlamentet. Efter att det liberala regeringspartiet OpenVDL kollapsat i Flandern meddelade premiärminister Alexander De Croo att hans regering avgår. Orsaken till kollapsen i Flandern var framgångarna för det högernationalistiska N-VA som tillsammans med högerextrema Vlaams Belang helt dominerar det politiska landskapet i landsdelen. Men det berodde delvis även på att vänsterpartiet PvdA/PTB, eller Arbetarpartiet som det står för, oväntat nog gick framåt.

Partiet fick drygt åtta procent av rösterna i regionen, och blev därmed större än De gröna och nästan lika stora som det liberala regeringspartiet. Enligt Arbetarpartiets politiska ordförande David Pestieau visar det att partiet kan nå framgång i alla möjliga miljöer.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]