Okategoriserade 29 augusti, 2007

Orkanen Katrina – slutet för offentliga hyreshus i New Orleans?

Två år efter orkanen Katrina måste den avgörande frågan ställas i imperfekt: Vad hände egentligen med New Orleans och dess befolkning? För de offentligt ägda hyreshusen ser det mörkt ut, men kanske finns det ett alternativt slut.

Barriären som reser sig mellan Stephanie Mingo och hennes hem är en del av berättelsen. Liksom den parafras av Louis Armstrongs och Billie Holidays klassiska sång ”Do you know what it means to miss New Orleans” som står tryckt i rött på hennes vita t-shirt. Och sekunderna innan hon berättar varför taggtråden finns där, varför 1.300 lägenheter står tomma på andra sidan och varför fönstren är täckta med plåt, märks en ilska i hennes blick som sätter utropstecken bakom orden.
– De bommade för hela området för att vi inte skulle kunna flytta tillbaks. Det gör ont inom mig, för jag tycker inte att de har rätt att ta ifrån oss våra hem.

Berättelsen börjar med orkanen Katrina. Vi minns alla de bilder som nådde oss från det översvämmade New Orleans: båtar på hus, hus på bilar, människor på tak och broar. Tusentals människor, till synes mest fattiga svarta, kämpade för sina liv i vattnet. Bland dem fanns Stephanie. När evakueringsordern kom hade hon inget annat val än att stanna kvar. Hon hade ingen bil och det fanns inga bussar. Efter två dygn i sin lägenhet på andra våningen, strandsatt i en översvämmad stad, bestämde hon sig för att överge allt. Tillsammans med sina barn och barnbarn vadade hon till närmaste bro och väntade på hjälp. Till slut hamnade de i Houston
Vattnet drog sig sakta tillbaka och förödelsen kunde bokföras: Mer än 1.500 döda och hundratusentals hemlösa. 160.000 hus och 82.000 hyreslägenheter hade förstörts och New Orleans hade tömts på sin befolkning. Kritiken mot regeringen var hård och frågorna många: Hur kunde skyddsvallarna brista? Varför fanns det ingen evakueringsplan? Varför dröjde räddningsaktionen? Vad skulle nu hända med det ödelagda New Orleans, och med de 500.0000 som liksom Stephanie hade kastats ut över USA?
Stephanie visste vad hon ville. Hon var inte beredd på ett liv i diasporan.
– Jag var desperat, jag ville tillbaks till min hemstad och till min lägenhet till varje pris.
Men det skulle visa sig svårare än hon kunnat föreställa sig.

Den 29 augusti markerar tvåårsdagen av katastrofen. Den avgörande frågan måste nu ställas i imperfekt: Vad hände egentligen med New Orleans och dess befolkning efter Katrina?
En del av New Orleans, som de franska kvarteren, bär inte ett spår av Katrina. I några av de drabbade områdena växer husen upp igen – människor spikar, målar och torkar svetten ur pannan. I andra stadsdelar står vartannat hus öde, gräset klättrar längs husväggarna, fönstren är svarta och vattenranden löper från knut till knut. Och ett par områden, som det fattiga Lower Ninth Ward, är nästan folktomma. Som om vattnet sjönk undan först igår.
250.000 människor, halva stadens befolkning, har ännu inte återvänt. De flesta av dem bor fortfarande i husvagnsparker några mil från New Orleans eller i städer långt borta. Varför har de inte återvänt?
– Folk tror att allt är bra nu, men det är inte sant, säger Stephanie. Myndigheterna gör ingenting för oss, de verkar snarare motarbeta oss.
De som kunnat återvända är främst de som bodde i områden som inte översvämmades, eller som haft egna pengar till renoveringen. Över hundratusen husägare väntar fortfarande på den utlovade ersättningen från staten. Utan den kan de inte ens sanera sina hus.
För de människor som bodde i de 82.000 hyreslägenheter som förstördes är läget ännu värre. Återuppbyggnaden av hyreshus har inte stått högt upp på prioriteringslistan. Och en viss typ av hyreshus har paradoxalt nog inte alls funnits med på listan, annat än i minuskolumnen – nämligen de som ägdes av staten.

Stephanie söker en öppning i stängslet. Hon hittar en olåst grind, öppnar den och smiter in. Hon går samma väg som hon gått tusentals gånger, upp för trappan och in i det som var hennes lägenhet.
– Jag har bott här i hela mitt liv, i 43 år. Jag trivdes här, det var som en stor gemenskap där alla kände och tog hand om varandra. Nu är alla utspridda runt om i landet och de har inget att återvända till.
Vi befinner oss i St. Bernard – ett av New Orleans fyra stora ”public housing projects”, även kallade ”the bricks”, tegelstenarna. Identiska hyreshus i terrakotta med utsirade balkonger och med grönytor emellan. De byggdes på 30- och 40-talet, under den era som kallas New Deal. Tanken med husen var att minska den svåra bostadsnöden och ge låginkomsttagare ett bra hem med låg hyra.
Innan Katrina bodde mer än 5.000 familjer i dessa områden. De var precis som Stephanie låginkomsttagare, till 99 procent afroamerikaner.
– Public housing har varit min räddning, säger hon. Om det inte hade funnits hade jag aldrig kunnat försörja mina fyra barn.
Men när hon och de andra hyresgästerna försökte återvända efter Katrina fick de veta att områdena hade stängts ner. Och i fjol sommar kom myndigheternas beslut: 4.534 lägenheter i St. Bernard och tre andra stora områden skulle jämnas med marken, trots att många av husen inte ens varit översvämmade.
Det kommunala bostadsbolaget HANO och den federala bostadsmyndigheten HUD hävdade att ”det helt enkelt inte var någon idé att reparera dessa förfallna byggnader, som i och med översvämningen fått ännu allvarligare problem”.
Redan innan Katrina stod nära 2.000 av de totalt 7.000 lägenheterna tomma i väntan på en renovering som aldrig blev av. För varje år skar HANO ner anslagen till husen och korruptionen inom myndigheten var så utbredd att den federala regeringen till slut tog över driften.
Men är detta skäl nog att riva husen? De som motsätter sig myndigheternas planer tycker inte det. De menar att husen trots allt är bland de stabilaste i New Orleans, att det är fullt möjligt att renovera dem och att kostnaden för det knappt skulle bli större än rivningskostnaden. Och att riva dem nu, när tiotusentals låginkomsttagare är i ett skriande behov av tak över huvudet är helt enkelt vansinnigt, menar de.
– De vill rasera våra hem, men de har inte frågat oss vad vi vill, säger Stephanie. Vi vill att de öppnar upp dem och renoverar dem.
I andra sammanhang har argumenten dock varit helt frikopplade från husens standard: områdena påstås ha varit sociala sumpmarker där kriminalitet, droger och våld regerat. Lösningen, har man hävdat, är att bygga bort misären. Istället för public housing säger sig HUD och HANO vilja skapa så kallade ”mixed income areas”, områden för olika inkomstgrupper.

Men de boende minns St Thomas, ett public housing project som revs 2002 av just den andledningen. Resultatet då: bara en fjärdedel av lägenheterna blev tillgängliga för låginkomsttagare och av de 800 familjer som bott i området kunde bara 70 återvända. In flyttade medelklassen – och New Orleans första Wal-Mart. Oron finns att det blir likadant nu, och att det skulle ta flera år innan områdena är uppbyggda.
– Vi låginkomsttagare har inte råd att bo i de nya medelklassområdena. Vi behöver public housing, säger Stephanie. Annars får de höja våra löner.
Men för Stephanie är samtliga argument från myndighetshåll bara snömos. Hon ser en bakomliggande tanke i deras agerande.
– Det verkar som om de inte vill att vi fattiga svarta ska återvända.
Den planerade demoleringen av ”the bricks” är det senaste årets mest infekterade fråga i New Orleans. Inget har skapat mer motstånd. Ett nyvaket civilsamhälle har formerat sig kring försvaret av de offentligägda husen och Stephanie har funnits i frontlinjen genom sitt arbete i organisationen Peoples Hurricane Relief Fund. Tillsammans med andra organisationer har de gjort allt för att få myndigheterna att ändra sig: ockuperat husen, städat ur dem, hållit torgmöten, kontaktat politiker och sökt hjälp av advokater.
En av dem som hjälpt de boende är juridikprofessorn Bill Quiggley.
– Alla som tvingades lämna New Orleans har enligt internationell lag en otvetydig rätt att återvända, och myndigheterna är skyldiga att hjälpa dem. De som hade staten som hyresvärd borde därför vara de första som garanteras denna rätt, förklarar han.
Armarna flaxar oavbrutet upp och ner när han citerar Louisianas republikanske kongressman Richard Baker: ”Äntligen har vi städat bort public housing från New Orleans. Vi kunde inte göra det, så Gud gjorde det åt oss” – ett omtalat citat som enligt Quiggley innehåller facit till många makthavares handlingar.
– De har velat bli av med public housing länge och med Katrina såg de sin chans att ro planen i land.
Men det är egentligen inte byggnaderna i sig de vill ha bort, menar han, det är de fattiga svarta som bodde i dem. En demolering skulle hindra minst 30.000 fattiga svarta att återvända, troligen permanent. Särskilt sedan marknadshyrorna i de privatägda hyreshus som överlevde Katrina gått upp med 70 procent.
Enligt Bill Quiggley är rivningsivern därför en del av en ritning för ett annat New Orleans – ett vitare New orleans.
– Elefanten i rummet som vi inte vågar prata om är rasismen. Den understryker allt som har hänt här och tillsammans med klassklyftorna utgör den huvudorsaken till att 250.000 människor fortfarande inte har återvänt.

Och det är främst de svarta som fortfarande inte kommit hem. Innan Katrina var minst 67 procent av befolkningen i New Orleans afroamerikaner, en av de högsta siffrorna i USA. Nu är mindre än hälften av stadens reducerade befolkning svart.
Att montera ner offentligägda hyreshus, privatisera hyresbostäder och förvandla arbetarområden i innerstäderna till ”mixed income areas” och köpcentra är inget som gör New Orleans unikt. Tvärtom, det är en allmän trend. Det kallas för ”gentrification”, efter det gamla engelska ordet för överklass – gentry. Det federala programmet Hope VI har rivit ”public housing projects” runt om i USA sedan 1992 och förpassat tusentals fattiga till husvagnar eller gjort dem hemlösa. Fattigdomen har angripits genom att kasta ut de fattiga ur stadsbilden, inte genom inkomstutjämnande politik.
Bill Quiggly tror att politikerna har sett New Orleans efter Katrina som ett laboratorium: ett tillfälle att helt bygga om en stad enligt dessa principer. Bostäderna är inte det enda som har privatiseras och ”gentrifieras”, det gäller även skolorna, sjukvården och lokaltrafiken.
Berättelsen skulle kunna sluta här. Som ännu en krönika över de fattigas öde. Men kanske finns det ett alternativt slut. Den kamp som Stephanie Mingo och hundratals andra gräsrotsaktivister har fört, med hjälp av volontärer, professionella jurister och utvecklingsexperter från hela landet, har stoppat upp den planerade rivningen. Ett område, B.W. Cooper, har renoverats och öppnats upp. Och tack vare en allians med progressiva demokrater rullar just nu en motion genom representanthuset, som skulle tvinga HUD att renovera och öppna ytterligare 3.000 lägenheter i ”the bricks”. Och Bill Quiggley är försiktigt positiv:
– Vi har fortfarande en lång väg kvar, men de boende är starka och de kommer att fortsätta kämpa tills de är tillbaks i sina lägenheter.

För Stephanie Mingo är det självklart. Hon återvände till New Orleans, kämpade sig till ett tillfälligt boende – en lägenhet som hon delar med sina döttrar och två barnbarn – och nu står hon här utanför St. Bernard, det bostadsområde som en gång var hennes hem.
– Jag kommer inte att vila förrän de har öppnat upp husen, säger hon. Jag tror att de kommer att göra det, det är bara en fråga om tid. Men om vi förlorar kan jag i alla fall säga till mig själv: ”du försökte Stephanie, du gjorde allt du kunde och du kan vara stolt över dig själv”.

Ledare 28 september, 2023

Riksbanken måste underställas folkviljan igen

Riksbankschef Erik Thedéen föreläser på Ekonomiska museet i Stockholm – där hans typ av institution hör hemma. Foto: Anders Wiklund/TT.

Sveriges ekonomiska politik hålls gisslan av en odemokratisk centralbank som bara har ett verktyg i lådan – räntehammaren. Det är dags att återta kontrollen.

Häromveckan var det dags igen, Riksbanken höjde räntan med 0,25 procentenheter till 4 procent och flaggade för att fler höjningar var på gång. Sveriges många hushåll med stora lån känner hur snaran börjar dras åt. Kritiken lät inte vänta på sig. Det är som måndag hela veckan vid varje ny räntehöjning.

Näringslivstoppar vars branscher drabbas hårt är som vanligt ute och klagar. LO-ekonomer tycker att Riksbanken bör utnyttja utrymmet att föra en självständig räntepolitik som är anpassad till den svenska ekonomins och arbetsmarknadens förhållanden, och inte bara blint följa andra stora centralbankers räntehöjningar.

Det hörs till och med kritik från bankekonomer som tycker att det är fel att penningpolitiken styr medan finanspolitiken är förvisad till baksätet, det vill säga att förändringar i styrräntan premieras medan skattepolitik och investeringar hålls tillbaka. Hedrande med tanke på de gigantiska vinster som bankerna gör i detta läge. Men de oroar sig väl för att fastighetsbranschen kan kollapsa om räntan fortsätter uppåt.

Argast av alla är Andreas Cervenka som i Aftonbladet (21/9) förklarade att i princip allt Riksbanken gjort det senaste decenniet har varit fel. Misstag efter misstag har gett oss 15 förlorande år, argumenterar han. ”Med sådana vänner behöver svensk ekonomi inga fiender.”

Men tänk om människorna på Riksbanken inte är dumma i huvudet? Tänk om institutionen bara är riggad på fel sätt. Det formella beslutet om centralbankens självständighet trädde i kraft 1999, delvis eftersom det var ett kriterium för EU-inträdet. Det är ingen naturlag att den måste vara självständig.

Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

Den bakomliggande idén är att det skulle vara farligt att låta folket och de folkvalda ha direkt inflytande över penningpolitiken. I stället överlåter man ansvaret på en teknokratisk ekonomisk elit. Med detta oberoende skapades också en striktare separation mellan finanspolitiken och penningpolitiken, två politikområden som egentligen hänger tätt samman.

Trots penningpolitikens komplexitet så har Riksbanken bara fått ett övergripande mål, att hålla inflationen på två procent per år, och ett trubbigt verktyg för att nå målet, att höja och sänka räntan. Något motsvarande mål om att hålla arbetslösheten låg finns inte. Det behöver kanske inte påpekas att man för det mesta också misslyckas att nå inflationsmålet.

Men nu börjar den här nyliberala uppdelningen äntligen att ifrågasättas. Nyligen var den franska ekonomiprofessorn Eric Monnet i Stockholm och talade vid Arena Idés konferens New economic order om behovet av att demokratisera penningpolitiken.

Monnet menar att de senaste 15 åren har retoriken inte visat sig stämma med verkligheten. Centralbanker har fokuserat mer på att stabilisera finansmarknader än på att nå inflationsmål. Man har också använt sig av många fler verktyg än räntan, som exempelvis stödköp av värdepapper (så kallade kvantitativa lättnader), valutaswapar och riktade lån.

Dessutom har den förda penningpolitiken lett till en stigande ojämlikhet, skyhöga bankvinster och en dysfunktionell bostadsmarknad. Områden som borde ligga på de folkvaldas bord. Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

I Sverige ifrågasatte nyligen professor Bo Rothstein Riksbankens självständighet i DN-Debatt (4/9). Han möttes av tystnad, inte en enda replik. Här är frågan belagd med tabu – det är hög tid att det krossas.

Enna Gerin
är biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Inrikes 27 september, 2023

”Idéer från vänster kan bli mainstream”

Elinor Odeberg och Philippa Sigl-Glöckner samtalar med Silvia Kakembo på Södra teaterns scen. Foto: Jacob Lundberg.

Stämningen var hoppfull när internationella vänsterekonomer samlades på Södra teatern i Stockholm för att diskutera hur ekonomin kan underställas demokratiskt inflytande.

Glöm snacket om löneprisspiraler och omättliga arbetare som driver på inflationen genom orimliga lönekrav. Mitt under polykrisens perfekta storm av krig och pandemi dök den upp: vinstpristornadon. Vad som ursprungligen avfärdades som en absurd idé är i dag en allmänt accepterad sanning om ekonomin. Och den har kraften att vända hela den ekonomiska spelplanen över ända.

Ingen vet det bättre än Isabella Weber (bilden).

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Utrikes 27 september, 2023

Etnisk rensning framför omvärldens ögon

Anhöriga till soldater som dog förra veckan begraver sina söner innan de lämnar. Foto: Marut Vanyan.

Efter månaders blockad av enklaven Nagorno-Karabach gav Armenien i förra veckan till slut upp: svält, sjukdomar och bombardemang har fått en stadig ström armenier att lämna området. Forskare talar nu om folkmord.

För två veckor sedan stod jag vid blockaden av enklaven Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan. Ingen humanitär hjälp hade kommit in på flera månader och människor som jag talade med inne i den armeniska regionen i Azerbajdzjan berättade om hunger, sjukdomar och desperation. Detta trots att Internationella domstolen i Haag vid två tillfällen beordrat landet att öppna den.

Blockaden framför var stillsam. Ett par azerbajdzjanska lastbilar körde fram och tillbaka med byggmateriel nedanför kullen där landets flagga hängde högt. Bakom låg den ryska militärbasen där de fredsbevarande styrkorna skulle finnas.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Canbäck
Frilansjournalist och författare med fokus på den postsovjetiska världen.[email protected]
Nyheter 26 september, 2023

Veckan som gått

Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Per Gahrton (bilden) avlider vid 80 års ålder.

Gahrton började som riksdagsledamot för Folkpartiet, där han företrädde partiets vänsterfalang och bland annat förespråkade vapenleveranser till Nordvietnam. 1969 utsågs han av Veckojournalen till ”årets argaste unga man”.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Kommentar/Utrikes 26 september, 2023

Stefanos Kasselakis vill förvandla Syriza till de amerikanska Demokraterna. Foto: Yorgos Karahalis/AP.

Efter att ha öppnat partiledarvalet har Greklands största vänsterparti tagits över av en okänd affärsmagnat som vill förvandla partiet till de amerikanska Demokraterna. Vänsterpopulismens flaggskepp ser därmed ut att förlisa på egen hand.

I söndags kväll kom den kalldusch som medlemmarna i det grekiska vänsterpartiet Syriza anat skulle välla över dem.

I andra omgången av partiets ledarval vann den unge affärsmannen Stefanos Kasselakis mot den tidigare arbetsmarknadsministern Effie Achtsioglou med över 56 procent av rösterna.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Inrikes 24 september, 2023

Liberalerna förstår inte pacifismens kärna

På årsdagen av den ryska invasionen medverkade Greta Thunberg i en demonstration arrangerad av pacifistiska organisationer som Svenska freds. Foto: Fredrik Persson/TT.

Ledarskribenter förlöjligar utan att begripa dess kärna – som är att ifrågasätta militarismen, en ideologi som ständigt har dragit in världen i krig.

Under sommaren har Jesper Ahlin Marceta på DN Ledare skrivit en del om pacifismen, ofta på tidningens sedvanliga mästrande sätt. Jag tror att det är svårt att förstå vad det innebär att vara pacifist utan att först förstå att pacifismen, likt antifascism och antikommunism, främst är en reaktiv ideologi. Pacifismen är antimilitaristisk. För att förstå den bör vi därför förstå den ideologi som den motsätter sig.

Den klassiska militarismen, som var mainstream bland eliten under början av 1900-talet, ser krig som är en naturlig och viktig del av den mänskliga tillvaron: nationer som inte befinner sig i krig riskerar att förlora sina dygder och bli dekadenta. Den klassiska militarismen är i stort sett död som ideologi i Sverige och västvärlden.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Karim Jebari
Filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier.
Kultur 24 september, 2023

Hur Naomi blev den andra Naomi

Trots att ”Doppelgänger”, Naomi Kleins sjätte bok, är hennes mest personliga, är hon fortfarande lika vass och relevant. Foto: Dan Hansson/SvD/TT.

Konspirationsteoretiker, säger Klein, ”har fel om fakta, men prickar rätt på känslorna”. Myra Åhbäck Öhrman har läst Naomi Kleins nya ”Doppelgänger”.

”Till mitt försvar var det aldrig min avsikt att skriva den här boken”.

Så inleder Naomi Klein Doppelganger: A trip into the mirror world, och jag är benägen att tro henne. I jämförelse med hennes tidigare verk, som No logo (1999), en kritik av varumärkefieringen hos okontrollerad global kapitalism och The Shock doctrine (2007), om hur nationella kriser utnyttjas för att minska motståndet mot kontroversiella politiska förändringar, känns premissen okaraktäristiskt privat. Klein tar nämligen avstamp i något så vardagligt som irritationen över att ständigt förväxlas med ”Den andra Naomi” – Naomi Wolf.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 23 september, 2023

Att komma fram till Samarkand

Positionen i gränslandet mellan de historiska civilisationerna har gjort Samarkand till en unik plats. Foto: Jonas Sjöstedt.

På resa mellan Uzbekistans mytomspunna städer upptäcker Jonas Sjöstedt ett land inklämt mellan två världsdelar och i skärningspunkten mellan storstadens modernitet och glesbygdens tradition – där arvet från Sovjet är lika närvarande som det från de islamiska och centralasiatiska civilisationerna.

Det är fantastiskt vackert, ändå är nästan inga turister på plats när jag och tonårsbarnen vandrar runt Registan, det gamla torget i Samarkand med byggnader som en gång i tiden var skolor. Här studerades filosofi, astrologi, matematik och teologi redan för 500 år sedan. Kanske beror frånvaron av människor på att det är så varmt, nästan 40 grader. Vi sätter oss på en bänk i skuggan under ett par träd på en innergård och bara tar in skönheten och atmosfären. Det är som att kliva in i en saga.

Samarkand, Bukhara och Khiva. Namnen på de uråldriga städerna längs Sidenvägen har något lockande och sagolikt över sig. Det är historiska städer med fantastiska gamla moskéer, uråldriga koranskolor, gränder och myllrande marknader där det säljs frukt, nötter och textilier. Det är vackra innergårdar där folk dricker te i skuggan under mullbärsträden. För äldre svenskar har säkert Thorstein Bergmans vemodiga visa ”Om du nånsin kommer fram till Samarkand”, som sjungits in av såväl Lena Andersson som Lill Lindfors, bidragit till denna längtan.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Utrikes 23 september, 2023

Bland sanddyner och teknikpionjärer formas framtidens bosättare

Med modeord som ”uppstartsnation” kombineras territoriell nybyggaranda med högteknologiskt entreprenörskap. Så hoppas Israel skapa en sionism för nästa generation.

Dagens Israel är ett splittrat land. Mängder med människor har tagit till gatorna i Tel Aviv sedan regeringen i våras föreslog en kontroversiell lag som fråntar Högsta domstolen rätt att påverka regeringens beslut. Eftersom Israel saknar en grundlag har Högsta domstolen spelat en viktig roll för landets demokrati, och den har fungerat som en garant för sekulär politik i ett land som präglas av allt mer extrema värderingar.

Samtidigt är frågan om ockupationen frånvarande och den minoritet som vill blanda in Palestinafrågan anklagas för att riskera att skada den unika enigheten i demonstrationstågen. Protesterna handlar om Israels demokrati, och därmed även om något så existentiellt som landets identitet och fortlevnad.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johanna Adolfsson
Kulturgeograf och forskare.
Ledare 22 september, 2023

Det judiska är större än Israel

Israel blir allt smärtsammare att förhålla sig till för sekulära judar. Foto: Kristopher Radder/AP.

Öknens planterade träd ger inte längre skugga åt övergreppen.

I helgen har många judar firat in det nya året. Trots att jag är judinna har ingen i min familj iakttagit högtider, men för ett par år sedan blev jag bjuden till en trevlig rosh hashana-middag hos en vän. Vi åt gratinerad blomkål och challebröd, och vid bordet satt två familjer med barn i lågstadieåldern. Framåt slutet av måltiden plockades traditionens symboliska höjdpunkt fram, äpplet (året som runt och rikt) och honungen (förhoppningen om ett sött år). Jag noterade att det var ett rosigt, svenskt äpple som en gäst kanske plockat med sig från sin tomt och som nu låg uppskuret på min assiett. ”Åh, så här fina äpplen har de nog inte i Israel!”, utbrast jag, varpå en av de större pojkarna svarade: ”Det bor faktiskt judar över hela världen, inte bara i Israel!”

Jag blev mållös. Den brådmogne unge mannen hade redan dragit samma slutsats som jag själv gjort först sent i livet, nämligen att den judiska världen är större än Israel. Och att för att landa i min identitet och lära mig något av den judiska historien, så behöver jag frigöra mig från en självförståelse som är kopplad till Israel. Jag behöver varken reflexmässigt springa till landets försvar, eller ha mindervärdeskomplex för att ha tappat kontakten med sederna. Det judiska är så rikt att den lilla bit som intresserar mig räcker gott och väl – drivkraften att ifrågasätta, kollektivt analysera texter, göra uppror, hålla fast vid idén om en gränslös värld, som sammanfattas i en av de äldsta skrifternas vackraste sats: tiqqun olam, förpliktelsen att laga världen.

Ändå förstår jag precis vad Israel representerar när jag tänker tillbaka på 1945, när en värld reser sig ur en katastrof för att bygga något nytt. Då står spillran av ett folk och undrar vad som finns kvar att leva för efter att inget land, inte ens det egna, erbjudit skydd mot nazisternas skoningslösa jakt på judar. När ens mamma, pappa, make eller barn i bästa fall återfinns som ett av tusentals namn i en loggbok, med stämpeln Vernichtet (förintad) i maginalen. Då är drömmen om ett eget land lätt att identifiera sig med. Som den israeliske författaren Amos Oz har sagt: ”Den värsta tragedin jag kan tänka mig är kollisionen mellan det rätta och det rätta.” Det rätta att bereda judar en egen plätt jord efter det stora sveket, och det rätta i att inte mörda palestinier och jaga dem ur deras hem.

Rörelsen själv talar om ‘savannisering’, men själv skulle jag kalla det för ekologiskt förpackad apartheid.

Mina föräldrar var aldrig religiösa. Så även om de aldrig övervägde att emigrera till Israel, så tjusades de ändå av landet som byggts upp av raska socialistiska kibbutzniks i en Medelhavsversion av Unga örnar, med småsamhällen byggda kring kollektivjordbruk och jätteförskolor. Att donera pengar till Keren Kajemet, den israeliska markägande stiftelsen som planterar träd i Negev, blev den perfekta kompromissen. Vem älskar inte träd som växer i öknen? I veckans nummer visar Johanna Adolfsson hur något så oskuldsfullt tjänar som vapen för en ockupation. Rörelsen själv talar om ”savannisering”, men själv skulle jag kalla det för ekologiskt förpackad apartheid.

Hon visar också hur landet, genom att klä nybyggandet i företagslingo, hoppas nå ut till en ny generation. Hittills har de massiva demonstrationerna mot detroniseringen av landets högsta domstol engagerat teknikentreprenörerna, som sett affärerna äventyras när landet faller i internationell onåd. Men kanske går det ändå att fresta några Silicon valley-hipsters att bosätta sig i öknen och skapa lagligt muslimfria zoner. Blir det till slut visionen om nya kapitalflöden som lättar högerregeringens huvudvärk och splittrar protestvågen?

Om några dagar infaller Yom Kippur och efter det kommer en högtid av ett helt annat slag: Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. I år är det Judisk Kultur i Sverige som är hedersgäst och det blir gott om tid för samtal om vad det innebär att vara jude i dag. Några israeler är bjudna, men precis som den unge mannen vid bordet sade: Det bor faktiskt judar över världen, inte bara i Israel.

Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]