Personuppgiftspolicy lättläst

Den 25 maj blir dataskyddsförordningen ny lag i Sverige och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Syftet med lagen är att stärka privatpersoners rätt till personlig integritet. 

Dataskyddsförordningen reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får spara och hantera personuppgifter. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan kopplas till en privatperson.

Flamman har ett prenumerationsregister, där vi sparar personuppgifter om alla som prenumererar på tidningen. Vi får spara till exempel namn och adress för alla som prenumererar på tidningen, eftersom vi inte kan skicka tidningar och fakturor utan dessa uppgifter.

Om vi vill spara personuppgifter utöver de som krävs för att kunna leverera en prenumeration måste vi fråga personen om vi får spara de uppgifterna. Detta gäller till exempel kontaktuppgifter för direkt marknadsföring eller uppgifter om ålder och kön på våra prenumeranter för att kunna ta fram statistik.

Alla har rätt att veta om Flamman har sparat personuppgifter om dem. Man har också rätt att få sina uppgifter rättade om något skulle vara fel. Och om man inte har en pågående prenumeration eller en oreglerad skuld till oss så har man rätt att bli raderad ur vårt prenumerationsregister.

Om du inte tycker att Flamman hanterar personuppgifter på rätt sätt, så kan du informera Datainspektionen. Datainspektionen är den myndighet som ska se till att reglerna om personuppgifter följs. Datainspektionens telefonväxel når du på nummer 08-657 61 00, eller så kan du mejla till [email protected]. Eftersom Datainspektionen är en myndighet blir allt man skickar i mejl eller post till dem en offentlig handling.

Kakor

Vi använder kakor (cookies) för att användarna ska få en bättre användarupplevelse på sidan. En kaka är en textfil som sparas på din dator. Den används för att vi ska kunna samla statistik om våra besökare, se till så att besökarna inte behöver få upp för många annonser och för att vi ska kunna marknadsföra tidningen mot de som besökt sidan. Alla kakor är anonymiserade och vi har ingen möjlighet att koppla spårningsinformationen till en specifik person. Om du inte vill att vi ska spara kakor på din dator kan du ställa in det i din webbläsare. Du kan också rensa gamla kakor.

Om du vill läsa hela Flammans personuppgiftspolicy kan du göra det här.