Inrikes/Nyheter 27 november, 2022

Sagor från en sjunkande civilisation

Tolkiens undergångssagor har tolkats som konservativa, pacifistiska eller anarkistiska, senast i samtalet om tv-serien Maktens ringar. Men viktigare än politiken är skildringen av civilisationers förfall – och de oseddas kamp för att fly undan.

Varje tid behöver sin domedagssaga. En trösterik berättelse om dem som lyckas fly från en högcivilisations undergång. När världen stod på randen till ett andra världskrig 1936 började J.R.R. Tolkien skriva på sin egen variant av myten om ön Atlantis undergång. I hans version kallades ön Númenor, en paradisö skapad för de människor som stod på gudarnas och alvkonungarnas sida i konflikten mot den onda makten Morgoth. Númenor förblindades av sin framgång och korrumperades till att revoltera mot gudarna i jakt på evigt liv. Är det en passande myt för vår tid?

Under hösten har världens dyraste tv-serie sänts, Amazons Maktens ringar, baserad på J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen. Eller rättare sagt på Tolkiens appendix till trilogin, på svenska utgivet som Ringens värld. Amazon betalade 250 miljoner dollar för rättigheterna till denna korta förhistoria till Härskarringen. Nu ska den bredas ut som tunt smör över fem planerade säsonger och öppna portarna för Amazon till den mättade streamingmarknaden. I dagarna har också boken Fall of Númenor släppts, en sammanställning av Tolkiens olika fragmentariska skildringar av tidsåldern före Hobbiten och Sagan om ringen.

Maktens ringar har väckt heta känslor bland Tolkiens fans och drogs in i det ständiga amerikanska kulturkriget om representation och identitet. Högern rasade helt förutsägbart över att Amazon gjort traditionalisten Tolkien ”woke”. Men även intressant kritik har dykt upp. I en essä i magasinet New Republic förklarar historikern Daniel Bessner att Amazonserien är ”en saga för en krigshungrande nation”. Även om det finns ett pacifistiskt stråk hos Tolkiens hobbitar i böckerna, menar Bessner att Peter Jacksons filmatisering från 2001 av Sagan om ringen kom att olyckligt sammanfalla med George W. Bushs krig mot terrorn. Det gav filmerna en ny laddning och fogade in dem i föreställningarna om civilisationernas krig mellan de goda nationerna i väst och de onda skurkstaterna i öst. På samma sätt anser Bessner att Maktens ringar blivit en passande beskrivning av det amerikanska imperiet 2022. Ondskan har besegrats, men varje tendens till att den kan uppstå igen ska sökas upp och stampas ut. Alven Galadriel, som är seriens huvudperson, kan inte acceptera fredstillståndet utan jagar ondskan ”från kris till kris, från krig till krig, precis som USA gjorde efter andra världskriget”. Maktens ringar skildrar hur imperialistiska ambitioner och korruption i det godas namn blir alvernas och människornas fall. Sagan om ringen utspelar sig i dessa stormakters ruiner.

Tolkien själv avskydde allegoriska läsningar av sina böcker. För honom var den mörke härskaren Sauron inte Stalin eller Hitler, och Mordor var inte Nazityskland. Trots detta går det inte att bortse från hur färgad Tolkien var av de stora krigen, hur mycket dessa sipprade in i hans världsbygge och färgade hans komplexa och mörka hjälteepos. I Sovjetunionen, där boken länge var förbjuden, lät man till och med skriva en egen version där berättelsen ges ur Saurons perspektiv.

Tolkien beskriver i essän Om sagor från 1939 hur hans ”smak för sagor väcktes på mandomens tröskel genom filologin och fick fullt och intensivt liv genom kriget”. I essän lyfter Tolkien flykten som ”en av sagans huvudfunktioner”. Det är ”en flykt som i regel är mycket praktisk och rent av kan vara heroisk”. Eskapismen blir en desertering. Flykten öppnar för ett motstånd vars mål inte är att offra sitt liv, utan att bevara och skydda det.

En hel generation unga män, Tolkiens egen generation, traumatiserades eller stupade i första världskriget, det första moderna masskriget. De tidigaste alvberättelserna började Tolkien skriva på ett fältsjukhus efter att ha insjuknat i skyttegravsfeber vid fronten i Somme. Dessa sagor skulle Tolkien komma att omarbeta i många olika versioner och stilar under hela sin livstid. De gavs ut först postumt som Silmarillion. Berättelserna växte fram ur Tolkiens språkintresse, hans egenhändigt konstruerade språk utgjorde grunden för skapandet av de världar språken talades i. Berättelserna växte fram som en sorts akademisk fanfiction, där Tolkien hämtade motiv från det finska nationaleposet Kalevala, Beowulfkvädet, Arthurlegenderna och Eddadikten om Sigurd Fafnersbane, som han arbetade om till en urmyt. Silmarillion samlade krönikor om de stora alvkungadömenas undergång i en mytisk urtid. Kriget som tragedi och utplåning bildar ett mörkt bakgrundsstråk i Tolkiens sagor, där de stupade staplas på hög på slagfält i ödelagda landskap. Grundkonflikten är mer komplex än bara en dualistisk strid mellan det onda och goda. Det är det godas hybris som ger det onda dess spelrum, de godas strävan efter makt och kontroll som gör dem möjliga att korrumpera. Hjältarna är tragiska och orsakar ofta sitt eget fall.

Åren 1936 och 1937 tornade åter de mörka krigsmolnen upp sig över världen igen. General Franco tog makten i Spanien och inbördeskriget bröt ut. I Tyskland tillkännagav Adolf Hitler sina planer för att utöka livsrummet för det tyska folket medan Mussolinis italienska trupper försökte säkra imperialistiska kolonier i Etiopien. De germanska, fornnordiska och anglosaxiska myterna, samma myter Tolkien intresserat sig för, politiserades för nationalistiska identitetsbyggen. Mitt i detta kom Hobbiten ut. I efterdyningarna av publiceringen började Tolkien planera sitt nya skrivprojekt, i samråd med författaren och vännen C.S. Lewis. De singlade slant om två teman. Lewis fick i uppgift att skriva om rymdresor och Tolkien om tidsresor.

Det är så berättelserna om Númenor växer fram. Tolkien skildrar i det ofärdiga utkastet The lost road två personer som återkommer i historien. ”Tråden skulle varit att det i mänskliga familjer då och då dök upp […] en far och son med samma namn, som kunde tydas som Välsignelse-vän och Alv-vän”, skriver Tolkien i ett av sina brev. Tanken var att skildra de två i olika historiska epoker, som vikingar och langobarder, för att resa tillbaka till ett prehistoriskt Númenor. Det här säger något om Tolkiens berättelser. Han såg dem inte som skildringar av en annan fiktiv värld, utan han ville genom skapande avtäcka vår världs mytiska fornhistoria. Boken börjar på 1900-talet med Alboin (Alvvän), hans fader Oswin och son Audoin. J.R.R. Tolkiens egen son Christopher Tolkien, som publicerade historien postumt i The lost road and other writings: Language and legend before ’The lord of the rings’, påpekar att med Alboin skriver hans far in självbiografiska drag i berättelsen. De delar födelsedag, utbildning, yrkeskarriär och intresse för att uppfinna språk och myter.

I The lost road får Alboin och Audoin genom sin tidsresa bevittna hur Elendil (Alvvän på alvspråket quenya) försöker övertyga sin son Herendil (i senare böcker kallad Isildur) att ansluta sig till motståndet mot den onde Sauron som tagit makten över Nùmenor. Som kungens rådgivare hade Sauron omvandlat öriket till en totalitär stat med ”regimkritiker som oförklarligt försvinner, informanter, fängelser, tortyr, hemlighetsmakeri, fruktan för natten, propaganda som skriver om historien”. Sauron lär númenoranerna bygga skepp av metall som kan resa utan vind och konstruera missiler som kan träffa mål på flera kilometers håll. Kungen har på Saurons initiativ inlett en ”imperiell expansion” av Númenor till Midgård. ”När min fader i denna tidsålder hade nått tillbaka till den första man i historien som bar namnet Alvvän så fann han där en bild av det han fördömde och fruktade mest i sin egen tid”, skriver Christopher Tolkien i sin textkommentar.
Númenorlegenden blir det enda tillfället där Tolkien låter Gud, världens skapare Ilúvatar, direkt ingripa i historiens skede och sänka hela Númenor i havet. Bara Elendil och hans alvtrogna skara undkommer ödeläggelsen.

Tolkien slutförde aldrig The Lost Road. I stället började han senare hösten 1937 att skriva på fortsättningen på Hobbiten, det skrivprojekt som växte till Sagan om ringen. Han skickar de nya utkast till sonen Christopher som kallats in till militärtjänstgöring under andra världskriget. Vreden i hans privata brev till sonen under kriget är märkbar. I en ofta citerad brevpassage återgiven i Brev från J.R.R. Tolkien förklarar Tolkien att hans ”politiska åsikter lutar mer och mer åt anarki”. Han skriver att ”den mest orätta sysslan för vilken människa som helst, till och med för helgon […], är att vara chef över andra människor. Inte en på miljonen passar för det, och allra minst de som söker möjligheten.”

Märks denna maktkritik i Tolkiens ringen-böcker? Året innan Sagan om ringen publicerades gav Tolkien ut en kommentar till den gamla engelska dikten The battle of Maldon. Slaget om Maldon utspelade sig 991 i Essex mellan den anglosaxiska armén och Olav Tryggvasons norska vikingar. Anglosaxernas armé leddes av hertigen Beorhtnoth, son av Beorthhelm. Vikingarna landsteg på en ö, från vilken man enbart kunde nå fastlandet via en smal landremsa. För att jämna ut oddsen vädjade de till Beorhtnoth att låta dem få fri passage över brostråket så att striden skulle bli hedersam. Beorhtnoth accepterade deras förfrågan. Han greps av ”ofermode” uppger dikten, ett övermod på grund av heder och hybris. Varefter vikingaarmén slaktade Beorhtnoth och hela hans armé i den kommande striden. Tolkien ägnar sin text The homecoming of Beorhtnoth (1953) åt att diskutera ofermod, vilket blir en svidande uppgörelse med den nordiska hjälteandan. I Tolkiens egen dikt följer vi två personer som letar efter hertigens sönderstyckade kropp på slagfältet. I deras samtal under letandet förbannar de Beorhtnoths hedersideal, hur han av prestige kunde låta så många unga män slaktas i onödan. Tolkien följer hur samma ideal återfinns i flera gamla engelska och germanska dikter, där hjälten i jakt på ära söker död på slagfältet och är beredd sätta allt på spel utan att tänka på konsekvenserna. Även Beowulf, en annan tidig hjälte i fornengelsk litteratur, drivs av samma övermod. Han tar sig an sina fiender obeväpnad och utan hjälp, allt för sitt eget eftermäles skull. Det individuella offret går före det gemensamma bästa, hjältedådet utförs för att hylla den egna överlägsenheten.

Tolkiens uppgörelse med den arkaiska hjälten, det nordiska hjälteidealet, utgör en röd tråd i hans böcker. I Härskarringen-trilogin kan bröderna Boromir och Faramir lyftas fram som exempel, där Boromir drivs av ofermod som slutar i tragedi när han försöker ta ringen från Frodo. Hans heder kan bara återupprättas genom att offra sitt liv i ett hjältedåd. Brodern Faramir står för det hjälteideal Tolkien själv hyllar, den hjälte som väljer sina strider och vet när det är läge att dra sig undan för att rädda liv, även om det varit mer ärorikt att stanna och slåss till siste man. I Silmarillion möter vi den tragiske hjälten Turin Turambarsom i sitt sökande efter öppen strid drar till sig Morgoths uppmärksamhet och därigenom orsakar förödelse och undergång för alvrikena. Till slut tar Turin sitt eget liv efter att i ett sista stordåd dödat draken Glaurung – och förstått konsekvenserna av sina handlingar. Beowulfs och Beorhtnoths anda vilar tungt över Boromir och Turin. Trollkarlarna Saruman och Gandalf är ett annat heroiskt motsatspar, där den självsäkre Saruman söker bygga allianser bland makthavare, strävar efter kontroll och makt för att öppet utmana Sauron, medan den mer försiktige Gandalf i stället vandrar runt och lyssnar, även bland de små och maktlösa. Hobbitarna i allmänhet, och Sam Gamgi i synnerhet, fungerar som de arkaiska hjältarnas motsats. ”Världshistoriens stora grunddrag, ’världens hjul, vrids ofta inte av härskarna och styresmännen, ens när de är gudar, utan av de till synes okända och svaga…”, skriver Tolkien i ett berömt brev (Brev 131) där han förklarar tankarna bakom sina böcker. Det är de små och osedda som kan agera utanför maktens blick, som inte räknas med och därigenom kan överraska och begå stordåd. Utan både Sam och Gollum hade Frodo aldrig lyckats med sitt uppdrag.

Så är J.R.R. Tolkien i slutändan, en konservativ bakåtsträvare, en traditionalistisk bevarare eller en trotsig anarkist i masskrigets tid? Kanske allt samtidigt. Men den politiska beteckningen är inte det viktiga. Tolkiens böcker utlovar inga utopier och fastslår ingen säker framtid. De är böcker om förfall och civilisationers bortdöende, men vars maktkritik uppmärksammar de små och oseddas kamper, de som försvarar livet och är kapabla att skapa något nytt. De är hjältar av en ny typ. De är det sista ledet, och uppvisar hjältemod utan att följa ett aristokratiskt hjälteideal, utan att dra ensamma till fronten eller låta sig offras i sin tids skyttegravar. Nog är det en eskapism som kan inspirera oss i vår tids kollaps.

Mathias Wåg
Grävande journalist och aktivist.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfattar veckan som gått. Prenumera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Kultur 01 juni, 2023

Hur gör man egentligen en familj?

"Självstående", skriven av frilansjournalisten Maria Hagström, är en praktika för en osynlig grupp – även om den är väl ytlig.

Assisterad befruktning för ensamstående är inte för fattiga, men “Självstående” är en bok som behövs.

2016 kom lagen som gör det tillåtet i Sverige för ensamstående att skaffa barn med hjälp av assisterad befruktning. Sedan lagen kom på plats och ändrade möjligheter för och föreställningar om det planerat ensamstående föräldraskapet finns inte mycket skrivet på området. Självstående är alltså en bok som behövs.

Den grupp som beskrivs i boken är både privilegierad, eftersom prövningarna inför att bli förälder på egen hand kräver goda ekonomiska och sociala förutsättningar, men också granskad och utelämnad till en vård som varierar kraftigt beroende på region. Narrativet om en stark, aktivt väljande kvinna återkommer och framhävs av författaren själv, exempelvis i upprepade formuleringar som ”inte ensam men själv” och i användandet av ordet självstående som delvis syftar till att skilja ut gruppen från ensamstående.

Frilansjournalisten Maria Hagströms väg mot att skaffa barn på egen hand utgör utgångspunkt för reportageboken där egna reflektioner och möten i lekparken samsas med intervjuer med forskare, donatorer och personer som kommit till genom spermiedonation. Utöver att boken är lättillgänglig och erbjuder översikt över sådant som lagstiftning och dess tillkomst, gläntar den på dörren till en mängd stora frågor om familjebildning och relationer som är relevanta oavsett om man funderar på att skaffa barn på egen hand eller inte.

I vissa fall ger resonemangen uttryck för en individualistisk och hypereffektiv syn på förhållanden, där de rationaliseras bort eftersom det gör det enklare att slippa konflikter och gemensamma beslut, och där risken för osäkerhet och smärta som varannan vecka-lösningar och jobbiga uppbrott kan ge upphov till, helt kan elimineras. Men lika ofta finns de nära relationerna på andra ställen; personerna som intervjuats berättar om att söka den utvidgade familjen och om att tvingas lära sig be om hjälp och vara beroende av andra än den närmaste familjen, vilket ofta öppnar nya dörrar för kollektivitet. Vänner, andra självstående föräldrar och släktingar blir viktiga. Här kan också nämnas hur vårdens syn på vad som är familj ställer till det; för att skaffa barn själv kontrolleras att man har ett starkt socialt nätverk, men vissa regioner realiserar kravet på att inte vara i en relation genom att undersöka att man inte är skriven på samma adress som någon annan, vilket försämrar möjligheterna att ha andra människor nära i vardagen.

Stundvis önskar jag att boken skulle gå djupare in i de resonemang den öppnar – ibland lämnas de så hastigt att tilltalet nästan verkar förenklande. Jag hade till exempel önskat att Hagström vågat gå in mer i hur rätten till assisterad befruktning för ensamstående ändå utmanar bilden av hur en familj ser ut, i stället för att vifta bort den potentiellt intressanta frågan med att männen förstås alltid kommer att behövas. Samma sak gäller avsnittet som ställer frågan om varför det ses som viktigt med utseendemässig matchning och vad det gör när priviligerade människor skaffar barn som liknar dem själva. Men kanske blir det någon annans uppgift att utveckla och gräva djupare i – sådant finns det också mer av i Josefin Oleviks bok Den befriade familjen från 2016. Självstående erbjuder perspektiv på det barnskaffande som sker på egen hand, vilket är nog så viktigt.

Okategoriserade 31 maj, 2023

Turkiet kräver att kurdisk demonstration stoppas

Berömd. På en demonstration mot Erdogan och Nato i Stockholm den 21 januari skymtades den omtalade dockan. Foto: Christine Olsson/TT.

De nya terrorlagarna sågas av både tunga juridiska instanser och människorättsorganisationer. Nu kräver Turkiet att en demonstration stoppas med hänvisning till lagen. ”Är alla kurder terrorister?”, säger Ridvan Altun från det kurdiska nätverket NCDK.

Den 1 juni blir deltagande i terrororganisation ett nytt brott i Sverige. Den som deltar i en organisation som ägnar sig åt att ”främja, stärka eller understödja terror” straffas med fängelse i upp till fyra år. Det blir även straffbart att finansiera deltagande i en terrorstämplad organisation, att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att begå det.

Lagrådet, som granskar och yttrar sig över regeringens lagförslag innan de läggs fram i riksdagen, har varit starkt kritiska mot lagändringen. Kritiken har bland annat handlat om att förslaget inskränker förenings-, yttrande- och tryckfriheten, och att det är otydligt vad som faktiskt kriminaliseras. Enligt justitieministern Gunnar Strömmer kommer lagen inte omfatta sådant som att delta i ett möte eller vifta med en terrorstämplad organisations flagga. Liknande saker kan däremot användas som bevis för att styrka brott mot den nya lagen.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Soledad Cartagena
Bibliotekarie och journalist.
Ledare 31 maj, 2023

Sverige borde ha råd med mjölk till barn

I Köping tvingas kommunen dra ned på mjölken för barn i skola och förskola. Foto: Hasse Holmberg/TT.

De brutala nedskärningarna som vi ser över hela landet är bara en försmak. Smärtgränsen måste vara nådd snart.

Det knakar överallt och gör dessutom ont.

I ett hårt och utdraget förlopp plågas hushållen fortfarande under inflationen när kostnaderna fortsätter att öka. Nu står välfärden på tur – inflationen och räntorna innebär en katastrof för kommunernas och regionernas ekonomi. Under våren har SKR krävt besked om krisstöd från regeringen i hopp om att kunna freda kommuners och regioners budgetarbete inför 2024. Man har förgäves påpekat att den exceptionella situationen kräver extra tillskott och att fungerande välfärdsinstitutioner behöver ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet för att kunna fungera på ett adekvat sätt.

Något besked från regeringen har dock inte kommit. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) tycks snarare sätta en ära i att vara så undflyende som möjligt. I fredags meddelade hon via TT att hon ”följer frågan och återkommer med höstbudgeten”.

Särskilt under en ekonomisk kris, där många hushåll lider, blir skolmaten extra viktig att hålla fast vid.

Själv förväntar jag mig inga mirakel. Elisabeth Svantessons prestationer hittills är inte imponerande. Vi har i dagsläget EU:s sämsta tillväxt. Vi har en uppseendeväckande passiv finanspolitik utan några som helst krisinsatser. Därtill har vi en åtstramningspolitik som hotar att kväva landets ekonomi ytterligare under en nedgång. Förutom skattesänkningar som inflationsförsäkrar höginkomsttagares inkomster står regeringen handfallen.

Under tiden tvingas grundskolan i Göteborg kapa 500 tjänster. Från södra Sverige larmar sex regiontoppar, moderater såväl som socialdemokrater, om en kommande vårdkris. Flera av landets sjukhus går mot underskott och fyra av fem kommuner har inte kunnat räkna upp budgeten i takt med inflationen. 2024 kommer bli ett hårt år, men det börjar redan nu.

I Köping sker det ofattbara när kommunen tvingas dra in mjölken för förskolebarn och skolbarn för att klara budgeten. Mjölken är viktig för att få i sig viktiga näringsämnen, särskilt för mindre barn som äter mindre mängder mat vid måltiderna. Många äter dagens nyttigaste mål just i förskolan och skolan. Särskilt under en ekonomisk kris, där många hushåll lider, blir skolmaten extra viktig att hålla fast vid. Inte ens det verkar Sverige klara av.

Välfärden är redan kraftigt eftersatt efter en lång tid av underfinansiering där skattesänkningar och subventioner har prioriterats framför social infrastruktur, av borgerliga såväl som av socialdemokratiskt ledda regeringar. Hur den kommer att se ut efter ytterligare ett ekonomiskt stålbad går knappt att föreställa sig.

I ett mail till Aftonbladet skriver Elisabeth Svantesson: ”Jag kommer inte att lämna kommuner och regioner i sticket.” Det låter inkännande, men i själva verket knakar det och gör ont i samhällskroppen. Så ont att en rad olika yrkesgrupper börjar värna om sina intressen. Här ryms bland annat Sveriges Lärares nationellt uppmärksammade demonstrationer mot nedskärningar i skolan.

Frågan är om trycket kan bli så hårt att det knakar och gör ont även i regeringen. Jag hoppas det.

Laila Vianden
Ledarskribent i Flamman.laila.vianden@flamman.se
Okategoriserade 30 maj, 2023

”SD-bögar” klipps om efter hot mot dragqueens

Journalisten Erik Galli har intervjuat SD-bögar. Fotograf: Albin Händig.
Journalisten Erik Galli har intervjuat SD-bögar. Fotograf: Albin Händig.

Arbetet med den nya dokumentärserien ”SD-bögar” har kantats av utmaningar. Stockholm Pride ställde inte upp på att bli intervjuade och i sista stund klipptes serien om, efter hotelser mot dragqueens.

Med sin nya dokumentärserie ”SD-bögar” hoppas SVT belysa en allt mer framträdande grupp av homosexuella sverigedemokrater. Under arbetet med programmet har journalisten Erik Galli intervjuat sverigedemokratiska väljare, politiker och debattörer.

­– Med tanke på den misstro som många sverigedemokrater har för journalister och SVT blev jag förvånad över att det var just Stockholm Pride som avböjde att ställa upp på en intervju, säger Erik Galli till Flamman.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.tuija.roberntz@flamman.se
Krönika/Kultur 30 maj, 2023

Ilja Kabakov 1932–2023. Postsovjets viktigaste konstnär har gått ur tiden. Foto: Marty Lederhandler/Ap.

Ilja Kabakov såg Sovjets misslyckande som ett exempel på fallna utopier – kapitalismen inkluderat.

I helgen avled konstnären Ilja Kabakov, 89 år gammal. Med sina spöklika iscensättningar av solkiga kommunistiskt dekorerade officiella rum, satte han ljuset på de auktoritära systemens självdestruerande natur. Hans konst skrivs in i historien som den postsovjetiska världens paradigmskifte, kanske den egentliga starten för den postmoderna installationen.

Som konststudent minns jag väl hans verk Jag finns här på utställningen Revir på Kulturhuset i Stockholm 1994. På den tiden drevs Kulturhuset av en arbetsgrupp av medelålders kvinnliga curatorer och medan Moderna Museet precis som i dag favoriserar mer oförargliga anglosaxiska konstnärer, spanade sådana som Elisabet Haglund och Sissi Nilsson in konstens mer oväntade och vibrerande nervcentra. Jag finns här bestod av en installation, ett rum som med några få attribut framkallade det så kallade ”röda hörnet” – den partilokal som fanns på varje företag och institution i Sovjet. En ideologisk inrättning där det pampigt röda ersatts av smutsbrunt och trasiga glödlampor som signalerar att festen är över.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.kultur@flamman.se
Ledare 29 maj, 2023

Strategiska stämningar – högerns nya vapen mot pressfriheten

Torypartiet och Italiens bröder är två av många europeiska högerpartier som försvarat ”slapps”, strategiska stämningar för att motverka granskningar. Foto: Alberto Pezzali/AP.

Stämningar mot journalister har blivit en vanlig metod för att tysta granskningar. Men samtidigt som både Mathias Wåg och Bianca Meyer utsätts för metoden i Sverige, så försöker våra EU-representanter urvattna unionens försök att bemöta den.

Förra veckan hölls rättegången mot Mathias Wåg. Vänsterjournalisten, som bland annat har belönats med Guldspaden, stäms för grovt förtal för att 2018 ha beskrivit högerextremisten Dan Lindberg som ”en av Sveriges ökändaste dömda nazister” på Twitter. Detta som kommentar på en artikel i högerextrema Nya Tider, som kräver svar från Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson, och där Lindberg beskrivs som ”journalist”.

Relevant information när någon anklagas för att smita undan ”granskning”, kan tyckas.

Samtidigt pågår ett liknande fall där högerextremisten Nick Alinia har stämt Bianca Meyer för ett januariavsnitt av hennes podd Unge Meyers lidande, med titeln ”Att håna en nazistpyssling”. Där kallar medpoddaren Jonatan Unge honom för ”nassepyssling”, med hänvisning till Alinias extremism i längd och åsikter.

Bakom båda stämningarna står den högerextrema aktivisten Christian Peterson, som kallar sig själv ”Förtalsombudsmannen”. Då det i båda fallen handlar om 20 000 kronor – en summa som lätt kan kampanjas ihop – motiveras stämningarna knappast av pengar. Troligen inte heller om den skada som individerna har lidit, med tanke på att de själva har mångfaldigat spridningen av denna bortglömda tweet och månadens nyord ”nazistpyssling”.

I stället handlar det om att göra det svårare att prata explicit om extremhögern, och därmed även att granska den. Poängen är inte ens att vinna, utan att göra försvararen – och i förlängningen oss alla – för rädd och trött för att upprätthålla sina granskningar.

Internationellt kallas denna strategi för slapp eller strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande (”strategic lawsuits against public participation”). Den har på senare år blivit ett viktigt verktyg i händerna på alla som vill undvika granskning, i synnerhet kriminella nätverk och högerregeringar.

Den 1 juni hördes vittnesmålet från stjärnjournalisten Roberto Saviano, som har stämts av Italiens tidigare inrikesminister Matteo Salvini som han – även det på Twitter 2018 – har kallat ”ministern för den kriminella underjorden”. I november stod han också inför rätta för att ha kallat premiärminister Georgia Meloni och hennes vice Salvini för ”jävlar” (bastardi) på grund av deras uttalanden om migranter, och en tredje tvist gäller hans beskrivning av kulturministern Gennaro Sangiuliano som en ”medioker journalist och Putins levnadstecknare”.

Det finns många exempel bland Moderaternas systerpartier i Europa, som grekiska Ny Demokratis förföljelse av den holländska journalisten Ingeborg Beugel för hennes rapporter om hur landet behandlar flyktingar. Storbritannien har under Torypartiet blivit ett europeiskt centrum för ”slappar”, som inkluderar oligarken Roman Abramovitjs stämning av journalisten Catherin Belton för hennes bok Putins krets (Bonniers, 2021) och det kazakiska gruvbolaget ENRC:s stämning mot journalisten Tom Burgis för hans bok om ”smutsiga pengar”. Båda journalister vann sina mål, men till priset av mycket tid och pengar. Ändå stoppade Torypartiet i november en lagändring som skulle göra det svårare att tysta granskningar via domstolarna. Metoden är använd sedan länge av högerpartier i Polen, Ungern och Slovenien.

Den 27 april 2022 tog EU fram ett direktivförslag för att motverka dessa attacker mot pressfriheten, till applåder från bland annat organisationen Case (”Coalition against slapps in Europe”). Sverige har som ordförandeland varit ansvarigt för att ta fram ett kompromissförslag. Hur regeringen har agerat? Du vet redan svaret.

Som tidningen Journalisten har rapporterat menar Case att det svenska förslaget är ”självdestruktivt, går tvärtemot syftet med direktivet och undergräver dess andemening.” Enligt organisationen är lagen så urvattnad att den endast täcker en tiondel av de 570 slapp-målen som identifierats, förlorar sin avskräckande effekt då skadeståndsklausulen tagits bort, samt definierar ”ogrundade” påståenden så snävt att lagen blir oanvändbar.

Det ligger en stark symbolik i att Unesco utser den svenska tryckfrihetsförordningen till världsminne samma år som Sverige tappar en placering i det pressfrihetsindex som sammanställs av Reportrar utan gränser. Detta sedan riksdagen i januari röstade igenom den ”spionlag” som ska försvåra för granskningar som kan skada Sveriges förhållande till andra länder. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot.

Att Tidölaget – känt för att förespråka ”journalistrugby” mot reportrar – skulle ta hoten på allvar är knappast troligt. Snarare lär detta bli ännu ett område där Sverige en gång i tiden excellerade, men där de senaste årtiondenas högergir har gjort oss till medelmåttor.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.leonidas.aretakis@flamman.se
Kultur 29 maj, 2023

Vem blir smalast och snyggast?

"Flickdjur" är danska Cecilie Linds åttonde bok. Foto: Laerke Posselt.

I “Flickdjur” är besattheten av att inte äta en fråga om kontroll, (auto)erotik och att göra sig tom och mottaglig för andras drömmar.

”Vem vill inte knulla en tjej på femton” säger en man i Flickdjur. Och det räcker att se på hur dagens reklam kapitaliserar på och sexualiserar ungdom för att instämma. Sällan har skönhetsideal varit så närvarande, tillgängliga och inflytelserika. Genom att leka med och omfamna klyschor skriver Cecilie Lind utmanande om flickskap, ätstörning och barns sexualitet.

Cecilie Lind (f. 1991) debuterade 2010 och har sedan dess gett ut åtta böcker. Flickdjur, översatt från danska av Jonas Rasmussen, är en 176 sidor lång roman med formen av en långdikt, i betydelsen att styckena är oregelbundna i sin längd: ibland är de en sida, men i de flesta fall är de några rader korta. Linds språk är starkt poetiskt och späckat med dramatiska övergångar och bilder ur flickdjurens universum – en värld bestående av päls, sidenklänningar och rosor.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Utrikes 27 maj, 2023

Här står klimatförändringarna folket upp till halsen

På Bulacans gator är klimatförändringarna en del av vardagen. Foto: Jonas Sjöstedt.

Ständiga regnstormar tvingar invånarna i filippinska Bulacan att vada i vatten. Nu kräver de förändring – men emot sig har de stora kapitalintressen. Jonas Sjöstedt rapporterar från klimatförändringarnas frontlinje.

Det är eftermiddag, vattnet stiger sakta och täcker allt fler gator i Bulacan strax norr om Manila. Vattnet svämmar över stadens gator nästan alla eftermiddagar. Har det regnat mycket eller om tidvattnet är högt så att havsvattnet tränger in blir det ännu värre.

I det smutsiga vattnet flyter sopor. En hund står och äter ur en kastad blöja. Flugorna surrar i luften. Folk vadar genom det smutsiga vattnet.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Nyheter 26 maj, 2023

Vänstern behöver en kommunistisk horisont

Lisa Jonasson, "Spelrum" (Collage av pappersklipp och trä, 2021). Foto: Nora Bencivenni.

En vänster som slutar tänka bortom kapitalismen blir konservativ, skrämd och kan enbart föreställa sig framtiden i form av dystopier. I den tredje delen av Flammans utopiserie letar Mathias Wåg efter de frön till ett annat samhälle som kapitalismen sår överallt.

Vi älskar våra dystopier. Vi frossar i nyheter om förfallet, trots att det skrämmer oss. Våra partier tävlar om vem som kan måla upp mörkast framtidsscenario och mobilisera hämndkänslor mot utpekade syndabockar som beskylls för katastrofen. På våra sociala medier lyfts det mest upprörande innehållet fram av algoritmerna. Vår populärkultur översvämmas av berättelser om undergången och postapokalypsen, den ödelagda jorden där zombierna eller mördarmaskinerna driver runt. Dystopierna har vi överallt, utopierna ser vi ingenstans.

En av Sveriges radios populäraste poddar är P3 Dystopia, som nu är inne på sitt femte år. P3 Dystopia är ”podden om allt som går åt helvete”, om ”saker som står på spel” och ”vår tids stora ödesfrågor”. Avsnitten handlar om olika större katastrofscenarier som klimatförstörelse, krig, svält, pandemier, regnskogsskövlingar och gigantiska vulkanutbrott. Men den levererar också dystopiska skildringar av mer vardagliga fenomen, som det slitsamma lönearbetet, influerare, hälsoindustrin, ungas klimatångest, tappad framtidstro, drogbekämpning, identitetspolitik och reklam. Programmet tar tendenser som finns i dag och driver dem till sin spets, ser hur de skulle kunna utvecklas till framtida katastrofer om de fortsätter på samma bana som nu. Dramatiserade scenarier blandas med kommentarer från forskare och filosofer, som vrider och vänder på hotbilderna.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Mathias Wåg
Grävande journalist och aktivist.
Rörelsen 26 maj, 2023

Släta inte över problemen med islamism

Imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi är ”stolt” över att vara inspirerad av Muslimska brödraskapet. Foto: Jessica Gow/TT.

Yasmine Abdullahi skriver i en ledare i Flamman nummer 19 om Jimmie Åkesson, SD och islamhat. Hennes artikel är starkt vinklad och måste bemötas, då det faktum att det finns islamhat och att muslimer ofta diskrimineras i det svenska samhället bara är en del av problematiken kring islam i Sverige. Att SD är ett osympatiskt främlingsfientligt parti gör inte islamisterna och deras politik mera sympatisk.

Muslimska brödraskapet, som mer än andra varit ideologiska inspiratörer och format islams agenda hos oss, anser sig vara talesmän för ett av Gud inspirerat perfekt samhällssystem. Detta står följaktligen över allting och kan inte kritiseras. Muslimska brödraskapet är mot sekulär lagstiftning och anser att lagarna i ett samhälle ska härledas ur sharia. Islam utgår från Koranen och den så kallade heliga seden, sunna. Denna grundläggande hållning innebär att Muslimska brödraskapet är i opposition till de sekulära värderingar som råder i Västvärlden inom bland annat kvinnors rättigheter, yttrandefrihet, hbtq-rättigheter och religionsfrihet för alla.

Givet är att social sammanhållning och integration blir svåra att genomföra, då sådana trossatser styr tanke och handling.

Imamen i Stockholms moské Mahmoud Khalfi förklarar i DN att han är stolt över att vara inspirerad av Muslimska brödraskapet. Det säger allt om hans livssyn. Någon revolt mot denna totalitära övertygelse har inte märkts bland andra ledande svenska muslimer.

Muslimska Brödrarskapet grundades 1928 men fick vind i seglen och spred sina läror med framgång först i och med den iranska revolutionen 1979, som radikaliserat islam. Kortkort och annan lätt klädsel försvann efterhand i stora delar av den muslimska världen. Slöjan, hijab, blev uniform för anständiga kvinnor.

Den europeiska vänster, som en gång kämpade solidariskt med den spanska arbetarklassen mot francofascismen, lyfte inte ett finger då deras kamrater som stött ayatollah Khomeini, blev förföljda och mördade tillsammans med kurder. Islamofascismen segrade och sitter alltjämt kvar vid makten. Hur kan Yasmine Abdullahi kritisera motstånd mot slöjan som förtryckande religiöst förbud, då hon vet vad som hänt de kämpande kvinnorna i Iran?

När ska sanningen börja få genomslag i alla kretsar i Sverige? Det är bittert att erkänna strukturella misstag, men någonstans måste det börja. Inte minst för de muslimers skull som bara vill vara ifred och sköta sin relation till Gud på egen hand.

Yasmine Abdullahi svarar direkt:

Hej Ullmar,

Det är intressant att du fokuserar på islamism, när min text handlar om islamofobin. Inte en gång uttrycker jag stöd för odemokratiska ideologier. Jag undrar också varifrån du får att muslimer i Sverige skulle efterleva det muslimska brödraskapets linje. Det kanske kommer som en överraskning, men studier visar att majoriteten av svenska muslimer inte är medlemmar i något samfund.

Jag är inte emot att Sverige undersöker vad som föder extrema tankesätt. Men man behöver för den skull inte avfärda ett av de största problemen som Sverige har – nämligen den växande islamofobin.

Yasmine Abdullahi