Nyheter/Utrikes 29 december, 2020

Undflyende rättvisa i Kosovo

Gripandet av Kosovos president har kastat ljus på de krigs­brott som begicks av den kosovariska motstånds­rörelsen under konflikten på 1990-talet. Hittills har Västmakterna stöttat den sittande regimen, i stabilitetens namn och utan hänsyn till offren.

Den 5 november ställde sig Kosovos president Hashim Thaçi med en sorgsen min framför medierna för att meddela sin avgång och bekräftade att han blivit åtalad av den särskilda åklagarkammaren för Kosovo, som sitter i den internationella brottmålsdomstolens byggnad i Haag. Den tidigare talespersonen och sedermera politiska ledaren för Kosovos befrielsearmé (UÇK) ska dömas för krigsbrott och brott mot mänskligheten begångna mot Slobodan Milošević serbiska regim under kriget mellan 1998 och 1999 och de följande månaderna. Några timmar tidigare hade även ledaren för Kosovos demokratiska parti (PDK), Kadri Veseli, som tidigare var parlamentsledamot och chef för Kosovos informationstjänst (SHIK, UÇK:s underrättelsetjänst) meddelat att han kommer att åtalas, liksom parlamentsledamoten Rexhep Selimi. Föregående kväll hade Jakup Krasniqi, den tidigare talespersonen för gerillan och tidigare talmannen i parlamentet (2007–2014), gripits i huvud­staden Pristina. Publiceringen av anklagelseakten den 24 juni 2020 hade redan tvingat Thaçi att ställa in ett statsbesök i Washington tillsammans med sin serbiske motpart Aleksandar Vučić. De fyra politikerna som arresterades av den särskilda åklagarens byrå och flyttats till ett fängelse i Neder­länderna kommer att ställas till svars för att på organiserad basis ha gjort sig skyldiga till förföljelse, godtyckliga gripanden, grymma bestraffningar, tortyr och mord.

Kammaren, som har i uppdrag att döma de brott som begåtts på den tidigare serbiska provinsens territorium mellan den 1 januari 1998 och den sista december 2020, och vars huvudsakliga finansiär är EU, är kopplad till Kosovos rättssystem. Med säte i Haag består den av utländska domare och utgör därför en delvis internationell hybridjurisdiktion, precis som de särskilda domstolarna för Libanon, Sierra Leone och Centralafrikanska republiken. Sedan sommaren 2019 har tiotals tidigare gerillasoldater förhörts, ibland i egenskap av misstänkta, ibland i egenskap av vittnen. Den 24 september 2020 ställdes den första åtalade framför en domare. Den tidigare kommendanten för regionen Llap (i nordöstra Kosovo) Sali Mustafa anklagas för att ha begått brott eller gett order om brott mot serber, romer och albaner (godtyckliga gripanden, tortyr, grym behandling och mord).(2)

Kosovos premiärminister Hashim Thaci kungör sin avgång i ett tal i Pristina den 5 november i år. Thaci är misstänkt för krigsbrott mot serber under kriget på 1990-talet. Foto: Visar Kryeziu/AP/TT.

Kosovos premiärminister Hashim Thaci kungör sin avgång i ett tal i Pristina den 5 november i år. Thaci är misstänkt för krigsbrott mot serber under kriget på 1990-talet. Foto: Visar Kryeziu/AP/TT.

Upprinnelsen till den särskilda kammaren är en rapport av den schweiziske ledamoten i Europarådet Dick Marty, som antogs av rådets parlamentariska församling i januari 2011(3). Marty, som redan var känd för sitt arbete med att utreda den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s hemliga fängelser, har undersökt flera hundra fall där serbiska eller romska civila utsatts för utomrättsliga gripanden, misstänkt deportering till Albanien och försvinnanden. Han har även avslöjat fall av illegala fängslanden, tortyr och mord på albaner, som av UÇK anses vara politiska motståndare och oftast är medlemmar av Kosovos demokratiska liga (LDK), en organisation som grundats av den albanska motståndsrörelsens främsta ledare i Kosovo Ibrahim Rugova, som dog 2006. Dessa brott begicks under den väpnade konflikten, men också efteråt, under upprättandet av FN:s internationella protektorat (United Nations Mission in Kosovo, UNMIK) 1999, fastän 40 000 Nato-soldater just hade stationerats i denna tidigare serbiska provins.

Den omänskliga och förnedrande behandlingen och försvinnandena som nämns i Martys rapport hade redan fastställts av UNMIK och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).(4) Den Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) hade även den undersökt brott begångna av UÇK, men dess chefsåklagare mellan 1999 och 2007 Carla Del Ponte förklarar i sina memoarer att hon hindrades från att gå vidare med utredningen.(5) Vad värre är hävdar hon att man medvetet förstört vissa komprometterande bevismaterial.

Anklagelserna i Martys rapport bekräftades i juni 2014 av John Clint Williamson, en amerikansk diplomat som utsetts till oberoende åklagare av EU. ICTY tvingades konstatera att skapandet av en jurisdiktion ad hoc för att döma dessa brott hade misslyckats. Det krävdes dock hårda påtryckningar från Bryssel och Washington för att Kosovos parlament 2015 skulle göra ett tillägg till konstitutionen och acceptera tillsättandet av en särskild kammare.

Hundratals medlemmar av ”Kosovos befrielsearmé” UÇK välkomnar premiärminister Hashim Thaci hem till Kosovo den 17 juli 2020. Enligt den kosovoalbanska nationella självförståelsen var serberna ensamt ansvariga för krigsbrott. Foto: Visar Kryeziu/AP/TT.

Hundratals medlemmar av ”Kosovos befrielsearmé” UÇK välkomnar premiärminister Hashim Thaci hem till Kosovo den 17 juli 2020. Enligt den kosovoalbanska nationella självförståelsen var serberna ensamt ansvariga för krigsbrott. Foto: Visar Kryeziu/AP/TT.

Martys rapport fäste också uppmärksamheten på misstänkt handel med organ som tagits från serbiska fångar för transplantationer i utlandet. Tyngden i dessa anklagelser drog genast till sig uppmärksamhet och utlöste en våg av förnekanden, som om det vore omöjligt att anklaga UÇK för ett sådant brott: Del Pontes tidigare talesperson Florence Hartmann gick så långt att hon beskrev den förra som ”oansvarig”, samtidigt som hon anklagade rapporten för ”revisionism”, med målet att ”relativisera” de brott som begåtts av serbiska styrkor genom att framhäva andra övergrepp.(6)

Misstankarna om organhandel var dock träden som skymde skogen av brott: de var bara en del av rapporten och, ifall de skulle visa sig stämma, gällde de bara ett litet antal av de fängslade. Martys rapport kastade framför allt ljus på det sätt på vilket en liten grupp stridande, varav många var från regionen Drenica i centrala Kosovo, tog monopol på den väpnade kampen mot det serbiska styret. Medlemmarna i gruppen, som ofta var släkt, tvekade inte att rensa ut potentiella rivaler innan de försvann medmakten och dess lukrativa positioner.

Sedan början på konflikten har talet om det ”patriotiska kriget” varit allestädes närvarande i Kosovo. Enligt den heroiska berättelsen om denna ”befrielse”, är Milošević regim ensamt skyldig till krigsbrotten. Soldaterna i UÇK utmålas som Natos ”allierade på marken” när försvarsalliansen valde att intervenera mot Serbien i mars 1999, samtidigt som Rugova beskrivs som en landsfader som tog hand om landet, trots hans maktlöshet över huvudstaden Pristina som kontrollerades den serbiska armén. Denna nationella berättelse har dock blivit mindre effektiv på senare tid. Å ena sidan har avslöjandet av de brott som begåtts av medlemmarna i Rugovas LDK underminerat fiktionen om kosovoalbanernas politiska enighet. Å andra sidan räcker retoriken om den heroiska motståndsrörelsen inte längre till för att rättfärdiga de tidigare gerillaledarnas kontroll över landet, som ofta utövas tillsammans med internationella tjänstemäns aktiva delaktighet, vars manöverutrymme inskränkts av hotet om våld.

ICTY har dömt flera högt uppsatta serbiska tjänstemän, såsom den tidigare vice premiärministern Nikola Šainović eller den tidigare vice inrikesministern Vlastimir Đorđević, båda dömda till 18 års fängelse 2009 och 2014. Men fastän ICTY har åtalat flera tidigare befälhavare i UÇK har ingen definitivt funnits skyldig, med undantag för Haradin Bala, som dömdes till 13 års fängelse 2005 för brott begångna i lägret Llapushnik/Lapušnik under sommaren 1998. Balas överordnade Fatmir Limaj greps 2003, men släpptes två år senare. Efter att ha återvänt till Kosovo, rentvådd och hyllad som ”martyr”, gav han sig direkt in i politiken igen. EU:s rättsinsatsmission i Kosovo (Eulex) har visserligen inlett en ny utredning mot honom för mordet på sju serbiska fångar och en alban i byn Kleçkë/Klečka, men han förklarades återigen oskyldig i maj 2012.

Den särskilda åklagarkammaren för Kosovo håller förhör med den kosovariske parlamentsledamoten Rexhep Selimi i nederländska Haag den 11 november 2020. Foto: Eva Plevier via AP/TT.

Den särskilda åklagarkammaren för Kosovo håller förhör med den kosovariske parlamentsledamoten Rexhep Selimi i nederländska Haag den 11 november 2020. Foto: Eva Plevier via AP/TT.

Vittnesskyddet är en nyckel­fråga, vilket bekräftas av fallet Ramush Haradinaj, en karismatisk befälhavare över gerillan i västra Kosovo. Han åtalades i mars 2005, medan han var premiär­minister, och tog sig direkt till Haag. Han förklarades dock oskyldig den 3 april 2008. Detta domslut revs upp den 21 juli 2010 av ICTY:s överklagningsdomstol, som beordrade att han skulle arresteras för misstänkta trakasserier av vittnen. Några veckor efter att den första processen inletts i februari 2007 mejades det romska nyckelvittnet Kujtim Berisha ned av en bil i Montenegros huvudstad Podgorica. Haradinaj oskyldigförklarades återigen i november 2011.

Det är dock inte bara vittnena som utsätts för hot, kidnappningar och våld, utan även deras anhöriga. Resultatet är att flera personer som hörts av åklagarsidan vägrar att ställa sig inför domstolen eller drar tillbaka sina påståenden i rätten. Agim Zogaj skulle ha vittnat i processen mot Limaj som fördes av Eulex. Han var tidigare militärpolischef för UÇK:s 121:a brigad, samt chef för det hemliga fängelset i Kleçkë/Klečka där flera civila albaner och serber ska ha hållits fängslade, torterats och mördats 1998 och 1999 på Limajs order. Den 27 september 2011 påträffades han hängd i en park i Duisburg i Tyskland. Även om hypotesen att det rörde sig om ett självmord inte officiellt har uteslutits har hans familj beskrivit hur han utsattes för hårda påtryckningar.(7) Det skrivna vittnesmål han lämnade är graverande för Limaj, men har inte hörts av domarna.

Några veckor efter Martys rapport presenterade Europaråds­ledamoten Jean-Charles Gardetto från Monaco en rapport för den parlamentariska församlingen om den heta frågan om vittnesskydd.(8) Den förklarade att detta var ”särskilt svårt” i ett litet land som Kosovo, där alla känner varandra. Den fann det också naivt att tro att det räcker att flytta vittnen till andra städer och regioner än deras egna, samtidigt som mottagandet av vittnen i tredje länder inte är möjligt i större skala.(9)

Den särskilda kammaren för Kosovo har länge dröjt med att träda i kraft, något som har gett upphov till tvivel. Kommer den att vara kapabel att döma de ansvariga eller kommer den bara att förhöra dem som utfört dåden på order uppifrån? De första åtalen torde bidra till att skingra orosmolnen. Men kommer den särskilda kammaren att lyckas där ICTY misslyckades, genom att erkänna det oavvisliga behovet av transnationell rättvisa?

Negoman Marić som är ordförande i Föreningen för familjer till försvunna serber i Rahovec/Orahovac har tappat allt förtroende för rättvisan och accepterar bara motvilligt att svara på frågor från journalister. För honom kommer dessa gripanden för sent, mer än 20 år efter händelserna, när många vittnen har försvunnit. Kommer de åtalade till slut att gå med på att tala? Kosovos samhälle har otvivel­aktigt en lång väg kvar att gå för att försonas med sitt förflutna och erkänna de brott som begåtts i befrielsekampens namn.

Texten är tidigare publicerad i Le Monde diplomatique.

Översättning: Jonas Elvander.

Fotnoter


Journalister på Courrier des Balkans och författare till ”Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase dans l’Europe des confins”, La Découverte, Paris, 2018.
Första förhörsinställelse, Den särskilda åklagarkammaren för Kosovo, Haag, 28 september, 2020.
Dick Marty, ”Omänsklig behandling av personer och illegal organhandel i Kosovo”, rapport nr. 12462, Europarådets parlamentariska församling, Europarådet, Strasbourg, 7 januari 2011.
”Human rights in Kosovo: As seen, as told”, vol.II, 14 juni–31 oktober 1999, OSSE, Wien, 5 november 1999.
Carla Del Ponte (med Chuck Sudetic), La caccia: Io e i criminali di guerra, Feltrinelli, Milano, 2008.
Se ”Trafic d’organes au Kosovo: un rapport accablant”, La valise diplomatique, 4 januari 2011, www.monde-diplomatique.fr
Jean Daville, ”Crimes de guerre et protectiondes témoins au Kosovo: ’Eulex m’a tuer’”, Le Courrier des Balkans, 3 oktober 2011, www.courrier-desbalkans.fr
”Vittnesskydd: En hörnsten i rättvisan och försoningen på Balkan”, resolution nr. 1784 av Europarådets parlamentariska församling, 26 januari 2011.
Påståenden som insamlats av Jean-Arnault Dérens, Le Courrier des Balkans, 26 januari 2011.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Rörelsen 19 juli, 2024

Ett sista engångsligg med Stockholm Pride

Försvarsmakten deltar i Stockholm Pride 2023 – i kamouflage. Foto: Oscar Olsson/TT.

Detta är en insändare. Skribenten ansvarar själv för alla åsikter som uttrycks.

Det queera och antifascistiska blocket har sedan 2016 varit ett av de största i Stockholms prideparad. Närvaron av våra kroppar och budskap har under dessa år både utmanat och synliggjort maktstrukturerna i paraden, som under regnbågens färger blivit en avbild av det kommersialiserade och fascistiska samhället.

När homo-, transfoba och rasistiska grupper tillåtits att marschera stolt i samma parad har vi samlats för att visa att vi är fler än dem. Blocket har varit gruset i regnbågskapitalismens sko och har alltid mötts av en orimlig polisnärvaro, ajabajasamtal och den ständigt närvarande frågan: ”Kommer vi tillåtas gå i paraden i år?”

Trots att vi lyckats karva ut en radikal bit i en annars hopplös parad har vår längtan efter att göra slut med Stockholm Pride likt en dysfunktionell relation ständigt varit levande. Problemen eskalerade under flera års tid, men när Prideledningen förra året uttalade sig om vårt block och Erdogandockan kände vi att bägaren runnit över. Prideledningen slängde våra queera syskon i Turkiet och Kurdistan under bussen, och relationen hade officiellt övergått från infekterad till destruktiv.

Samtidigt som vi planerat och drömt om ett politiskt pride i nätverket Reclaim pride Stockholm har våra hjärtan krossats och vår kamp behövts på annat håll. Det pågående folkmordet i Palestina har manat oss att ta över gatorna. I månader har vårt skrik efter eldupphör ekat i staden. Sedan demonstrationernas start har vi i snöstorm, regn och hetta mötts under parollen ”Queer as in free Palestine”.

Vi har sett israeliska soldater posera med regnbågsflaggor framför ett sönderbombat Gaza. Vi har sett reklamfilmer som marknadsför Tel Avivs stränder som ett gayvänligt resmål. Vi har sett hurrande liberaler som firar att homosexuella officerare välkomnas i den israeliska armén. Vi har sett och kartlagt brotten.

Vi gör det för att påminna hur Prideparaden borde vara en plats för samhällsförändring och politiska krav.

Israels rosatvätt är genomskinlig, och ingen regnbågsflagga är stor nog att dölja våldet. I verkligheten bjuder Israel in festglada turister att dansa på ockuperad mark, ovanpå ruinerna av etniskt rensade palestinska byar. En homosexuell officer bär samma vapen, samma förtryckaruniform och är lika mycket en del av att upprätthålla en kolonial regim som den heterosexuella soldaten. Vi säger: inte i vårt namn. Inte i vårt fucking namn.

Svenska politikers tystnad över det pågående folkmordet i Gaza har varit öronbedövande men vi är inte förvånade. Det är samma politiker som länge kysst förtryckarregimers ringar. Det är samma svenska politiker som i augusti kommer att gå i Stockholms prideparad. Hur många av Gazas barn måste dö för att någon med makt ska ta ställning? Vi undrar om Prideledningen kommer att låta Israels ambassad gå i paraden trots domen i ICJ, de otaliga bevisen på brott mot mänskliga rättigheter och skoningslöst mördande.

Läs mer

Den palestinska flaggan har varit årets mest laddade symbol, förbjuden på arenan under Eurovision i Malmö samtidigt som prideflaggan välkomnas (men bara om den används i opolitiskt syfte). I år kommer vi därför att hålla prideflaggan (i ett jävligt politiskt syfte) i ena handen och palestinska flaggan i den andra. Vi gör det för att påminna hur Prideparaden borde vara en plats för samhällsförändring och politiska krav.

Lördagen den 3 augusti samlas vi därför i paraden för ett engångsligg med Stockholm Pride. Vi samlas under parollen Queers for Palestine. Att gå i blocket är att göra motstånd och inte låta den dödliga tystnaden passera. Vi queera vet att Pride föddes ur upplopp, protest och en bubblande ilska. En hunger efter rätten att få leva, dansa och älska. Pride för oss är en dag för handling och solidaritet. Pride betyder att minnas dem som kastade första stenen och låta deras arv och vår kamp eka över gatorna. Vi är queera antifascister för att vi vet vilka kroppar som drabbas av det fascistiska våldet.

Krönika/Kultur 18 juli, 2024

Anant Ambani och Radhika Merchants bröllop i Gujarat, Indien, har kostat 6 miljarder svenska kronor. Bild: Reliance Industries via AP.

Doften av garam masala och gurkmeja i gyllene sagoskrud ska få världen att ge efter för oligarkernas fascistiska framtidsvisioner.

Vad passar bättre att bryta av det dystopiska nyhetsflödet från krig och valrörelser än ett färgsprakande indiskt sagobröllop? Med sin visuella orgasm av glittrande sarier, uppsluppna danser och spelande neonfontäner, har det fått Metgalan att framstå som en vetelängdsstel fika med bostadsrättsföreningen.

Detta har hänt: Asiens rikaste man, Mukesh Ambani, har hållit ett flera veckor långt bröllop för sin son Anant. Bruden är Radhika Merchant, även hon dotter till en förmögen indisk familj och festen, med drygt 1 000 privatjetinflugna gäster från hela världen, ägde rum i förra veckan i Jamnagar i den indiska delstaten Gujarat. Budget: 6 miljarder kronor.  

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Kultur 17 juli, 2024

Profeten från Åsele

Sverker Sörlin ser hur slöjd, språk och humaniora nedvärderas av rådande kunskapsideal. Foto: Leonidas Aretakis.

Redan för 40 år sedan förutspådde Sverker Sörlin att Norrland skulle bli skådeplats för kampen om framtiden. Men han anade inte hur paradoxal konflikten skulle bli.

Mitt i junis värmebölja är jag mest sugen på att få veta mer om Snö, Sverker Sörlins bok som kommer ut i höst. Men den är inte riktigt klar och han meddelar att han bara går med på en intervju om han får fokusera på sitt stora ämne: den gröna omställningen och Norrland som symbol för ett globalt vägskäl. Det går jag med på.

Härom veckan godkände Högsta domstolen gruvbrytning i Gallók i Jokkmokk, ett område som innefattar samebyn Jåhkågasska tjiellde. Frågan bränner. Medan sista ordet inte är sagt, då företaget först måste söka miljötillstånd i mark- och miljödomstolen, tilltar friktionen likt ett muller ur jordens inre. Den gröna omställningen med Parisavtal ska efterlevas, jobb ska skapas och Sverige ska åter bli den ledande, ultramoderna och konkurrenskraftiga industrinationen. Välstånd blir eventuellt en del av frukten.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Utrikes 16 juli, 2024

”Du står precis där min bror dödades”

En förstörd gata i Tulkarem dagen efter ett israeliskt flyganfall. Foto: Florian Elabdi.

Åren före den 7 oktober 2023 var bland de dödligaste på länge för civila på Västbanken. Det har fått en ny generation palestinier i flyktinglägren att förkasta det palestinska självstyret och se väpnat motstånd som det enda sättet att uppnå frihet.

En israelisk soldat höjer sitt automatgevär mot mig. Sedan gestikulerar han åt mig att ta en omväg genom ett ogräsfält för att nå en grupp palestinska journalister som står uppradade utanför lägret.

– Vi filmade dig när du gick. Vi var rädda att du skulle bli skjuten, säger en av de lokala journalisterna med lättad min när jag till slut når fram till gruppen.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Florian Elabdi
Journalist från Danmark.
Inrikes 15 juli, 2024

Frihet är mer än förkortad arbetstid

1978 förkortades arbetstiden senast, då 25 dagars semester infördes i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Det arbete som tog 40 timmar att utföra för femtio år sedan tar 13 timmar i dag. Ändå har inte arbetstiden kortats. Men i kampen för kortare arbetstid får vänstern inte missa det verkliga målet: friheten.

Det rör på sig i frågan om arbetstidsförkortning. Under våren har frågan lyfts av socialdemokratiska toppar som Annika Strandhäll som nästa stora reform. Initiativet hyllas av Daniel Suhonen: ”Det skulle säkra valseger 2026. Och återval 2030.”

Till och med vissa företag har hakat på för att locka personal och minska sjukskrivningstalen.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johan Alfonsson
Forskare vid högskolan i Halmstad.
Kultur 14 juli, 2024

Bladvändare om Walter Benjamins badsemester

Enstöringen Ludwig Wittgenstein, doldisen Ernst Cassirer, slarvern Walter Benjamin och nazisten Martin Heidegger. Foto: Wikimedia, AP (montage).

Wolfram Eilenbergers gruppbiografi över 20-talets filosofer sätter det personliga i förgrunden, men fastnar ibland i sina egna arketyper.

I Wolfram Eilenbergers Trollkarlarnas tid: Filosofins stora årtionde 1919-1929, tecknas ett fängslande grupporträtt av fyra förgrundsgestalter inom den tyskspråkiga filosofin. Den bortglömda Ernst Cassirer, den ångestfyllda, rebelliska Martin Heidegger, den frisinnade men enstöriga Ludwig Wittgenstein, och det vilsna geniet Walter Benjamin.

Det är en brokig skara – på många vis. Men de är sammanbundna av tiden, närmare bestämt efterkrigsåren och Weimarrepublikens politiska och sociala flux. Med undantag för Heiddegger och Cassirer stötte de aldrig in i varann, men om de hade gjort det så hade det garanterat lett till hätska diskussioner. Eilenbergs metod – att väva samman vitt skilda tänkare, aktiva under samma period, känns igen från den tidigare på svenska utgivna Frihetens lågor: Filosofins räddning i en mörk tid 1933–1943, som skildrade Simone de Beauvoir, Simone Weil, Hannah Arendt och Ayn Rand.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Inrikes 13 juli, 2024

I vår tids politik har det mänskliga blivit en bugg

Att politikerna låter som papegojor har lämnat plats för falukorvspopulisterna Jan Emanuel Johansson och Sara Skyttedal. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Sociala medier har fått politiker att välja korta, förutbestämda budskap framför att svara på journalisternas frågor. Inte konstigt att så många föredrar roliga frifräsare som verkar äkta – som Donald Trump och Sara Skyttedal.

Inför det amerikanska presidentvalet 1908 kom en ny teknologi att sprida kandidaternas budskap när William Taft och William Jennings Bryan spelade in sammanlagt 22 fonografcylindrar, en primitiv uppfinning som möjliggjorde inspelningar som varade två minuter per cylinder. Rösten separerades från människan, partiernas budskap kokades ned till ”ljudsnuttar” (sound bites), minnesvärda korta kommentarer.

Trots att reklamen i tidskriften Edison Phonograph Monthly försökte påvisa vilket radikalt teknologiskt skifte det innebar att kunna höra ”presidentkandidater i ens eget hem och lyssna till deras politiska åsikter uttryckta i deras verkliga röster” sågs inte inspelningarna som mer än kuriosa: en entreprenör i New York tog till och med betalt för ”debatten” han skapade i en spelhall, när han spelade upp cylindrarna bakom pappfigurer på Taft och Bryan.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Agri Ismaïl
Författare.
Ledare 12 juli, 2024

Underskatta inte hotet från LO

LO:s nya ordförande Johan Lindholm vill se en mer offensiv socialdemokrati. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Den nytillträdda LO-ordföranden Johan Lindholm hotar att dra in pengarna till Socialdemokraterna. Vi har hört det förr, men denna gång kan det vara på allvar.

Plötsligt skakar marken i arbetarrörelsen. De sex miljoner kronor LO ger årligen till partiet kan komma att dras in om inte Socialdemokraterna levererar arbetarpolitik, sade LO:s nyvalde, beryktat bråkige ordförande Johan Lindholm till Expressen härom veckan (25/6).

Framför allt handlar det om karensavdraget, som Lindholm, med rätta, kallar ”orättvis klasslagstiftning”. De som drabbas hårdast är de som tjänar sämst. Som kör bussen, tar hand om barnen och de gamla, lagar maten, håller rent, bygger landet. LO:s medlemmar, som inte kan arbeta från soffan när de blir sjuka.

Attityden är främmande. LO har nämligen länge fungerat som Socialdemokraternas fackliga utskott. Den del av organisationen som ansvarat för klassfrågorna, men som framför allt följer partilinjen och ordnar fram arbetarröster i valet.

Företrädare för både Socialdemokraterna och facken ska ha blivit nervösa. Men menar Lindholm verkligen allvar?

Hade någon frågat mig för några år sedan hade jag fnyst åt frågan. Min fackliga erfarenhet består nämligen, tyvärr, av en rad besvikelser. Över att sjunkande medlemstal möts med klagosång och passivitet. Att de reformistiska rötterna sitter så djupt att man går med på att sälja ut både strejkrätten och lagen om anställningsskydd. Att inte kunna försäkra kollegan som funderar på att gå med i facket, att ja, 500 kronor är mycket på en städlön, men den dagen du behöver hjälp kommer facket att finnas där. Trakasserier, uppdrivet tempo och utslitna axlar väger många gånger nämligen lätt, när det i andra vågskålen finns samförstånd och fred.

Med ett LO som vågar stå mer självständigt mot socialdemokratin finns goda chanser att skjuta det politiska landskapet åt vänster.

År 1995 var 85 procent av arbetarna anslutna till ett fackförbund. 2023 hade siffran sjunkit till 59 procent. En förklaring till det stadiga tappet, som fackligt engagerade gärna för fram, är nyliberalismens intåg i Sverige och i människors medvetanden. Kollektivism blev omodernt. Klasskampen hamnade i skuggan av kulturkrig.

Det ligger mycket i det. Men lika mycket handlar tappet om att medlemmarna tagit sin hand från en organisation som inte längre håller vad den lovar. Som levererar just besvikelser.

Visst hade Johan Lindholm kunnat varit en fortsättning på den utvecklingen. En frasradikal som sluter upp i ledet när det gäller. Men mycket talar faktiskt för motsatsen. Som ordförande för Byggnads var han en av dem som vägrade skriva under las-överenskommelsen. Han representerade ett av de förbund som slutade ge pengar till Socialdemokraterna, och i sitt installationstal på LO-kongressen lyfte han vikten av organisatorisk självförbättring för att stärka medlemssiffrorna.

Men viktigare än Johan Lindholm som person är faktiskt tiden. Mitt i all rasistisk smörja drar nämligen en vänstervind genom landet. Främst tar den sig uttryck i att Socialdemokraterna för första gången verkar mena allvar med att vilja driva en så radikal fråga som arbetstidsförkortning – som till och med spås bli valfråga 2026.

Läs mer

Låt oss inte vara naiva. LO kommer aldrig att hejda sig själv från en god, klassöverskridande kompromiss, oavsett vem som styr. Men med ett LO som vågar stå mer självständigt mot socialdemokratin, ställa krav och sätta klassfrågorna i centrum, finns goda chanser att skjuta det politiska landskapet åt vänster. Det är en utveckling att möta med så öppna armar det bara går.

Melinda Kandel
Tjänstledig städare och tidigare aktiv i Fastighetsanställdas förbund.
Kultur 11 juli, 2024

Isande precision om Chiles klassamhälle

Hanna Nordenhöks översättning av Zeráns språk är precist. Meningarna är korta, något som passar det svenska språket. Foto: Lorena Palavecino.

Likt ett klassiskt drama med subtila lager vecklas hembiträdet Estelas tragedi ut. Det motstånd som kokat i henne sedan länge ekar även på Santiagos gator. Allt är på väg att brista.

När romanen börjar har tragedin redan inträffat. Hembiträdet Estela García är inlåst, häktad? Flickan är död. Från sin cell talar Estela, hon vill bli utsläppt, hon ska berätta för oss vad som har hänt. Är det mord och var det Estela som begick det?

Med det till synes enkla greppet, blir jag fångad av den chilenska författaren Alia Trabucco Zeráns senaste roman Rent hus. Men det handlar inte bara om mordmysteriet eller den olycksbådande profetian, uttalad av Estelas mor och som tagen ur en grekisk tragedi, om att döden alltid kommer i par om tre. Trabucco Zerán har strukturerat romanen i korta kapitel som blir till lagom stora munsbitar, skrivna med ett rakt och direkt språk. På så sätt bryter hon med den spanskspråkiga litterära traditionen av långa meningar med satser som avlöser varandra. Resultatet ser enkelt ut, men det kräver stor precision och skicklighet. Estela talar direkt till mig.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Adriana Aires Rastén
Översättare och poet
Rörelsen 11 juli, 2024

Drömmen om jämlikhet har ersatt socialistiska ambitioner

Tygpåse i tunnelbanan med ett jämlikhetsbudskap. Foto: Helena Landstedt/TT.

Detta är en insändare. Skribenten ansvarar själv för alla åsikter som uttrycks.

I en artikel i Flamman #24 hävdar Carl Cederström att giljotinen skrämde Marx från att använda ordet jämlikhet. Tanken som han hämtat från den amerikanske historikern Darrin McMahon är att maskinen blev en symbol för upplysningen och dess jämlikhetstanke. Med ”skräckväldets” massavrättningar skulle en motvilja ha uppstått mot att använda ordet jämlikhet.

Stämmer detta? Jag har inte läst McMahon men är tveksam till tesen. I artikeln lämnas inte heller några belägg för att Marx på grund av giljotinen skulle ha skrämts från att använda ordet jämlikhet. I stället hänvisas till att det bland de utopiska socialisterna fanns en motvilja och att den skulle ha delats av Marx.

Jag är övertygad om att helt andra skäl är anledningen till att Marx inte använde ordet jämlikhet i Kommunistiska manifestet. Cederström berör också i förbigående dessa skäl. Jämlikhet var för Marx en ”illusion” som distraherade folk från den verkliga kampen som gick ut på att störta kapitalismen.

I Manifestet slås tydligt fast att kommunisternas läror ingalunda vilar på ”idéer och principer”. Jämlikhet är en sådan idé. Idéer är ju i grunden bara ett uttryck för rådande maktförhållanden och den klasskamp som pågår enligt Marx. Under kapitalistiska förhållanden är jämlikhet därför en omöjlighet.

Uppgiften är att få ett slut på utsugningen, på löneslaveriet, att ersätta kapitalismen med en ny produktionsordning. Detta innebär inte att Marx var motståndare till social och ekonomisk jämlikhet, men så som verkligheten såg ut var andra uppgifter viktigare. Marx’ uppfattning delades av den socialdemokratiska arbetarrörelse som växte fram under slutet på 1800-talet. Programmatiskt talades inte om jämlikhet utan uppgiften var att ersätta kapitalismen med en ny produktionsordning.

Marx var inte motståndare till social och ekonomisk jämlikhet, men så som verkligheten såg ut då var andra uppgifter viktigare.

Detta är slående om vi går till den svenska socialdemokratins partiprogram. Jämlikhetstanken finns i programmen från första början men den är inte central. Det första partiprogrammet från 1897 skrevs av Axel Danielsson efter mönster från den tyska socialdemokratins Erfurtprogram. Uppgiften är arbetarklassens befrielse genom avskaffandet av det privata ägandet av produktionsmedel. Så länge detta är huvuduppgiften finns ingen anledning att lägga stor energi på att åstadkomma den jämlikhet som ändå med automatik skulle komma med det socialistiska samhället.

Inte förrän med det partiprogram som antas 1944 och som är skrivet av Ernst Wigforss dyker ordet jämlikhet upp tre gånger. Perspektivet och inriktningen är inte längre ett avskaffande av den privata äganderätten till produktionsmedlen. Nu ska det borgerliga samhället omdanas så att ”bestämmanderätten över produktionen lägges i hela folkets händer”. Då blir jämlikhetsfrågan central och ordet relevant. Det är ett samhälle på ”frihetens och likställighetens grund” som ska ersätta kapitalismen.

Läs mer

I takt med att de socialistiska ambitionerna sedan bli mindre framträdande i partiprogrammen under slutet av 1900-talet ökar frekvensen av ordet jämlikhet. Jämlikhet blir under 1960- och 1970-talet den centrala politiska frågan samtidigt som ägandefrågan tonas ned programmatiskt till förmån för ett individperspektiv som tar sig uttryck i formuleringar om människors lika värde och krav på lika chanser.

Per Sundgren
Författare och tidigare politiker.