Utrikes 03 februari, 2021

Venezuelas nya ekonomiska politik

Efter att ha återtagit kontrollen över nationalför­samlingen har Venezuelas regering sjösatt ett nytt ekonomiskt program som innehåller privatiseringar och samarbete med den privata oljesektorn. Riskerar regeringen att ge upp kontrollen över sin viktigaste exportvara?

När Venezuela höll val i början av december gick bara omkring sex miljoner och röstade, vilket motsvarar omkring 30 procent av väljarkåren. En orsak till det låga deltagandet är att de flesta av oppositionspartierna hade uppmanat till bojkott av valet. Resultatet blev att regeringspartiet PSUV tog tillbaka kontrollen över nationalförsamlingen med nästan 70 procent av rösterna. Tillsammans med sina allierade innehar regeringskoalitionen nu nästan 90 procent av sätena.

Samtidigt som den nya nationalförsamlingen installerades i början av januari höll oppositionen runt den självutropade presidenten Juan Guaidó en egen virtuell invigningsceremoni för en ny lagstiftande församling. Denna har ogiltigförklarats av Venezuelas högsta domstol.

Det faktum att oppositionen har förlorat sin majoritet i parlamentet innebär att Guaidó inte längre är talman, vilket var det ämbete som gjorde honom till en legitim de facto ledare i delar av omvärldens ögon efter att man anklagat president Nicolás Maduro för valfusk. Med talmanstiteln borta är det svårare för västländer att hävda att deras stöd till honom är konstitutionellt grundat. EU:s utrikeschef kritiserade visserligen valet för att inte ha levt upp till internationella standarder om transparens och sade att man därför ”inte kan erkänna valprocessen som trovärdig”. Men i samma kommuniké beskrevs Guaidó inte längre som Venezuelas interimspresident utan bara som en bland ”andra företrädare för den avgående nationalförsamling som valdes 2015”. Även om unionen lovar att fortsätta stödja oppositionen, sade två EU-diplomater till nyhetsbyrån Reuters att man inte längre kan erkänna Guaidó som interimspresident.

I USA är man dock inte lika noga med de juridiska detaljerna. Den nytillträde presidenten Joe Bidens utrikesminister Antony Blinken sade nyligen i ett tal till senaten att den nya regeringen kommer att fortsätta att erkänna oppositionsledaren som Venezuelas legitima ledare. Donald Trumps särskilde rådgivare i Venezuela-frågan Elliott Abrams har också sagt att han inte väntar sig någon större omläggning av politiken, och Juan Guaidós representant i USA var till och med inbjuden till Bidens installationsceremoni. Den enda förändringen hittills är att Blinken sagt att regeringen kommer att tillämpa de amerikanska sanktionerna på ett ”mer effektivt” sätt i sin strävan att avsätta Maduro, samtidigt som man också ska bistå landet med mer humanitär hjälp.

Den nye talmannen Jorge Rodriguez talar under nationalförsamlingens första sammanträde den 7 januari. Foto: Matias Delacroix/AP/TT.

Den nye talmannen Jorge Rodriguez talar under nationalförsamlingens första sammanträde den 7 januari. Foto: Matias Delacroix/AP/TT.

Sanktionerna som infördes av USA, först under Barack Obama och sedan av Trump, har försatt en redan misskött ekonomi i en katastrofal situation. Sanktionerna är riktade mot allt ifrån bankväsendet till matimport, och har i praktiken gjort att Venezuela helt har utestängts från traditionella finansiella kanaler. Det huvudsakliga målet är dock den viktiga oljeindustrin. I januari 2019 införde Trumps regering ett totalembargo mot venezuelansk oljeimport, vilket följdes av förbud mot så kallade ”swap deals” – handel med dieselolja i utbyte mot venezuelansk råolja. Förbudet mot att köpa venezuelansk råolja och betala med diesel innebär till exempel att sektorer som jordbruket och kollektivtrafiken drabbas hårt. En av Trumps sista handlingar som president var att svartlista 14 företag och tre personer som hävdats ha gjort oljeaffärer med Venezuela.

Strypningen av oljesektorn, som utgör landets enskilt största inkomstkälla, drabbar hela befolkningen. I april 2019 beräknade de amerikanska ekonomerna Jeffrey Sachs och Mark Weisbrot att minst 40 000 personer dött som ett resultat av matvaru- och medicinbrist. Organisationer som FN har kritiserat USA för att kollektivt bestraffa Venezuelas befolkning och Maduros regering har anmält USA vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag för brott mot mänskligheten.

Enligt Thomas Posado, som forskar om Venezuelas ekonomi vid Sorbonne-universitetet i Paris, är sanktionerna det absolut sista Venezuela be­höver.

– Dessa åtgärder omöjliggör all ekonomisk återhämtning och bekämpning av hälsokrisen. Hävandet av sanktionerna borde vara av högsta humanitära prioritet, även om regeringen Biden inte verkar vilja ifrågasätta den delen av Trumps arv. Västländernas politik borde vara den rakt motsatta till den man bedriver. Man borde lätta eller till och med skriva av statsskulden för att ge lite syre åt ekonomin, säger han till Flamman.

Grafik: Tor Gasslander. Källa: Källa: US Energy information administration.

Grafik: Tor Gasslander. Källa: US Energy information administration.

Regeringen Maduro har dock nyligen lagt fram ett nytt politiskt program i syfte att komma runt blockaden och få igång ekonomin igen. I oktober antog den Nationella konstituerande församlingen (en legislativ församling som inrättades av Maduro efter att regeringen förlorat kontrollen över parlamentet och som sedermera har avskaffats igen) den så kallade ”anti-blockadlagen” (ley antibloqueo). Dess mål är att förbättra möjligheterna för privat inhemskt och utländskt kapital att investera i ekonomin, inte minst i oljesektorn. Den utgör därmed ett brott med den ekonomiska politik som regeringen har fört sedan Hugo Chávez kom till makten 1999.

2001 och 2007 antogs lagar som slog fast att det statliga oljebolaget PDVSA ska kontrollera landets oljefält och inneha minst 60 procent av ägarandelarna i alla samarbetsprojekt med den privata sektorn. Den nya lagen innebär att mindre oljeföretag ges rätt att driva oljefält ägda av staten i utbyte mot en del av vinsten. Totalt vill regeringen att driften sätts igång vid 70 övergivna oljefält. Utländskt kapital ska också ges större utrymme i samägda bolag. Anti-blockadlagen innehåller även klausuler som gör det möjligt för regeringen att underteckna hemliga avtal i syfte att undslippa amerikanska sanktioner.

President Maduro sade i sitt tal till nationen i början av januari att målet är att öka oljeproduktionen till 1,5 miljoner fat per dag. I dag är siffran historiskt låga 400 000 fat per dag. Som jämförelse uppgick Venezuelas dagliga oljeproduktion till omkring tre miljoner fat om dagen innan oljepriset kollapsade 2015.

Oppositions­ledaren Juan Guaidós status som självutropad interims­president ifrågasätts av allierade sedan han förlorat ämbetet som talman i national­församlingen. Foto: Matias Delacroix/AP/TT.

Oppositions­ledaren Juan Guaidós status som självutropad interims­president ifrågasätts av allierade sedan han förlorat ämbetet som talman i national­församlingen. Foto: Matias Delacroix/AP/TT.

Enligt Thomas Posado är den nya politiken förenad med både för- och nackdelar.

– Målet är att locka utländska investerare, främst ryska och kinesiska, trots USA:s sanktioner. Det uttryckliga syftet är att runda blockaden så att staten kan få likvida medel, vilket den behöver då man har behövt ställa in betalningen av vissa upphandlingskontrakt. Baksidan av denna politik är att man pantsätter nationalförmögenheten ytterligare, vilken redan är tungt belånad.

Inom den venezuelanska vänstern finns röster som är mer kritiska än så. Den chavistiske ledamoten i den konstituerande församlingen Telémaco Figueroa har till exempel beskrivit lagen som ett brott mot konstitutionen från 1999 och ett hot mot landets suveränitet. I synnerhet vänder han sig mot den klausulen om ”hemliga avtal”, som han menar gör att parlamentet förlorar all insyn i regeringens förehavanden i oljeindustrin.

– Detta är ett steg bakåt, och till och med ett svek mot det bolivarianska projektet som sattes igång av Hugo Chávez, sade han i en intervju med Venezuela Analysis i höstas.

Figueroa hävdar att regeringen riskerar att förlora kontrollen över viktiga naturresurser och ekonomiska sektorer. Enligt Thomas Posado är detta redan fallet. Som exempel nämner han hur det statliga ryska oljebolaget Rosneft 2016 fick 49,9 procent av ägarandelarna i det venezuelanska oljeföretaget CITGO som opererar i USA, i utbyte mot likvida lån till oljebolaget PDVSA. 2019 gav Trump CITGO till Guaidós pseudoregering, eftersom USA hade erkänt honom som Venezuelas president.

Andra chavister, såsom flera av dem som intervjuats i den nyutkomna boken *Venezuela: the present as struggle*, instämmer i kritiken mot regeringens kompromisser med det privata kapitalet, men anser att det är viktigare att stödja regeringen mot USA:s försök att avsätta den än att öppet uttrycka sitt missnöje.

USA:s sanktioner har gjort att diesel­bränsle blivit en bristvara i Venezuela, något som drabbar lokalbefolkningen hårt. Foto: Matias Delacroix/AP/TT.

USA:s sanktioner har gjort att diesel­bränsle blivit en bristvara i Venezuela, något som drabbar lokalbefolkningen hårt. Foto: Matias Delacroix/AP/TT.

En liknelse som har gjorts med anti-blockadlagen är den med bolsjevikernas Nya ekonomiska politik (NEP), som infördes efter det ryska inbördeskriget på 1920-talet. Målet var att stimulera småskalig handel sedan ”krigskommunismens” långtgående kollektiviseringar misslyckats generera tillräcklig tillväxt och lett till revolter.

Thomas Posado vänder sig dock mot den parallellen.

– Det är två väldigt olika kontexter. I Sovjetunionen kom bolsjevikerna till makten genom en social revolution och genomförde en fullskalig expropriering av bourgeoisin. I Venezuela krympte i stället den offentliga sektorn mellan 1999, då Chávez kom till makten, och 2007 – från 31,9 procent till 24,5 procent av BNP. 2007 började regeringen förstatliga flera företag och när Maduro valdes 2013 hade andelen ökat till 30,9 procent. 2019 var den 47 procent, men det berodde inte på förstatliganden, utan på att den privata sektorn hade kollapsat snabbare än den offentliga, nämligen med nästan 70 procent.

– Innehållet i programmen skiljer sig också åt. I Sovjetunionen handlade det om att stimulera små- och medelstora bönders ekonomiska aktivitet. I Venezuela går politiken ut på att överlåta fossila bränsleresurser till utländska multinationella företag. I Ryssland låg politiken fortfarande i linje med den antikapitalistiska processen; i Venezuela har den reducerats till ett retoriskt löfte. Men de två initiativen har det gemensamt att de båda är liberaliserande åtgärder som tagits i två länder som står inför enorma ekonomiska och geopolitiska problem, säger Thomas Posado.

Återstår att se vilken effekt anti-blockadlagen kommer att få på Venezuelas ekonomi. Hittills syns ännu ingen ljusning vid horisonten, och oljeindustrins egna förväntningar är att Venezuelas export kommer att fortsätta krympa. Frågan är i så fall hur länge befolkningen kommer att lägga band på sitt missnöje.

Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Ledare 24 maj, 2024

Public service i extremhögerns tjänst

Kommitténs ordförande Göran Hägglund lämnar betänkandet om public service till kulturministern den 13 maj. Foto: Samuel Steén/TT.

Utifrån myter om en ”vänsteragenda” vill regeringen krympa public service och öka dess politiska styrning. Detta kulturkrig kan bara mötas med klasspolitik.

Det är söndag den 12 maj. I Agendas studio ska EU-kandidaterna Helene Fritzon (S) och Charlie Weimers (SD) debattera klimatet.

– Hur viktig är klimatfrågan för dig? frågar programledaren.

Charlie Weimers svarar med en anklagelse:

– Ja, den är viktig. Men viktigast för oss är ju så klart migrationen och det är andra veckan i rad som den inte förekommer på bästa sändningstid i SVT, kan jag notera, trots att väljarna tycker att den är jätteviktig.

Orden ger en föraning om vad som komma skall. För dagen därpå presenterar riksdagen sin utredning för hur public service ska regleras nästa mandatperiod. Ett förslag som skulle ha lagts av riksdagens alla åtta partier tillsammans, men som slutat med att Tidö-partierna gjort upp bakom ryggen på oppositionen.

Riktningen är tydlig. Public service ska krympa, till förmån för kommersiella aktörer. Uppräkningen av de ekonomiska anslagen trappas ned. Kravet på fyra kanaler sänks till två. Sveriges Radio säger sig behöva säga skära ned med 220 heltidsanställningar – om uppräkningen inte höjs från dagens nivå.

Men verksamheten ska inte bara krympas. Som så ofta med Tidöregeringens kulturpolitik, kompletteras det marknadsliberala med ett inslag av högerextremism.

SD:s representant Alexander Christiansson berättar stolt på pressträffen att public service ska jobba särskilt mot de grupper där de har lågt förtroende. Som av en händelse råkar den lilla grupp av befolkningen vara just sverigedemokratiska väljare, visar Som-institutets årliga rapporter. En studie som publicerades den 17 maj visar samtidigt att människor som är ”klart till höger” tar del av SVT:s innehåll i lika stor utsträckning, och att en majoritet (55 procent) är emot ett smalare public service-uppdrag.

För att öka förtroendet har man tagit bort nyckelord i uppdragsbeskrivningen om jämställdhet, mångfald och variation i befolkningen. Och allvarligast: Public service ska utsättas för fler granskningar, för att se till att de är ”opartiska” och inte ”politiskt vinklade”.

Att public service skulle ha en dold vänsteragenda är dock en myt, som Kalla Fakta nu dessutom har kunnat visa att Sverigedemokraterna själva producerar och pumpar ut genom sin trollfabrik.

Samtidigt är det opartiska en omöjlig position. Det går inte att ställa sig utanför eller över politiken, som avspeglas i allt ifrån programval, till vems röster som får höras och vad som ses som ont, gott eller självklart.

Nu blir det viktigare än någonsin för vänstern att jobba strategiskt med att sätta en egen politisk agenda.

I bästa fall är strävan efter opartiskhet en jakt på den politiska mitten. Men public service hamnar redan i dag ofta en bra bit till höger om den. Ett flagrant exempel är den inkonsekventa hanteringen av Eurovision. Att utesluta Ryssland på grund av invasionen av Ukraina, sågs som en självklarhet. När samma krav restes mot Israel på grund av folkmord, sågs det i stället som politiskt och därför otänkbart.

Ett annat exempel är sammanhanget där den här artikeln började: samhällsprogrammet Agenda. 2021 visade Dagens ETC att nästan vartannat program handlade om invandring, med koppling till brottslighet. Människor med bakgrund i andra länder demoniserades och målades ut som roten till alla problem. Agenda drev tittarna framför sig när rasistiska förklaringsmodeller vann giltighet.

Om utredningens förslag blir verklighet kommer fler steg att tas i den riktningen. Bort från spegling av hela befolkningen med all dess variation, mot att bli ett verktyg i handen på en allt mer fascistisk höger.

Nu blir det viktigare än någonsin för vänstern att jobba strategiskt med att sätta en egen politisk agenda. Att avslöja vem som tjänar på rasismen, och möta kulturkriget med den klasspolitik de vill få oss att glömma.

Melinda Kandel
Tjänstledig städare och tidigare aktiv i Fastighetsanställdas förbund.
Kultur 24 maj, 2024

Med piska och offerkofta

Linda Skugge debuterade på 1990-talet och har sedan dess hunnit ömsa skinn många gånger. Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT.

Träna är härligt, suga balle är sådär. I sin nya bok bekräftar Skugge att hon är Skugge. Men energin är det inget fel på.

När krönikören, författaren och före detta feministikonen Linda Skugge utkommer med 50: Lämna mig inte – tredje delen i den svit som inleddes med 40: Constant reader och 45: Morbus Addison – är den skriven genom Lady Lazarus lins. 

Lady Lazarus är inte bara Linda Skugges porriga alias, utan även en dikt på fri vers av Sylvia Plath. För Linda Skugge är mer än Fittstim och Onlyfans. Hon är beläst och intellektuell, har ett associativt huvud och en språklig stil som kännetecknas av inre monolog – och att läsa 50: Lämna mig inte och bli kompis med Lady Lazarus är omtumlande.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Ida Stiller
Frilansjournalist.
Utrikes 23 maj, 2024

Slaget om EU:s själ

Sättet som Giorgia Meloni har omfamnats av EU-kommissionen tyder på att ingen konflikt behöver uppstå mellan högerextrema regeringar och EU:s ledarskap – så länge vissa villkor uppfylls. Foto: Roberto Monaldo/AP.

Den reaktionära nationalismen framställs ofta som europatankens motpol. Men idéer om ett enat Europa har en lång historia inom extremhögern – och efter nästa månads val kan de bli verklighet.

Inför Europaparlamentsvalet 2019 höll ledaren för det postfascistiska partiet Italiens bröder, Giorgia Meloni, ett tal. I det förklarade hon att EU:s huvudstad borde vara Rom, något som hon tänkte kräva som medlem av Europaparlamentet.

– Europeiska unionens huvudstad kan inte vara den plats som är mest bekväm att ha institutionerna på. Det borde vara den som bäst representerar dess tusenåriga identitet! skanderade hon från scenen.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Krönika 22 maj, 2024

Studentprotesterna ger hopp om att unga kan påverka samhället till det bättre, skriver Alva Edith Lundberg. Foto: Emil Davidson/TT.

Katastrofnyheterna haglar: barn i Gaza mördas och ständigt nya värmerekord slås på en jord som dränks och torkas ut om vartannat. Nyheterna gör mig ständigt medveten om att jag bor i ett rikt välfärdsland och inte behöver oroa mig över om mina basala behov kan uppfyllas.

Men jag är orolig ändå. Jag är 24 år och kan inte vända ryggen åt barnen i Gaza, alla människor som lider och dör av klimatkrisens konsekvenser, eller åt SEB som lånar ut hundratals miljarder till industrier som möjliggör klimatkatastrofens fortsatta förödelse.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 22 maj, 2024

De låter inte Frankrike glömma kvinnovåldet

Den feministiska kollagerörelsen uppmärksammar mäns våld mot kvinnor. Foto: Agathe Hurtig Cadenel.

Den franska feministrörelsen Collages féminicides klottrar namnet på mördade kvinnor på väggarna om nätterna. Mot sig har de både poliser och mansgrisar.

Till skillnad från Sverige fortsätter metoo att växa i Frankrike. Häromveckan tog den sig ända till filmfestivalen i Cannes där skådespelerskan Judith Godrètche premiärvisade sin kortfilm Moi aussi, franska för jag också. Det var en film – och ett ämne – som präglade årets filmfestival.

Först var det litteraturen med Vanessa Sprangoras bok Samtycket, nu är det filmbranschen. Rörelsen är inte klar förrän varenda bransch rensat ut sina våldsamma män.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Fanny Jönsson
Journalist och ledarskribent bosatt i Paris.
Inrikes 21 maj, 2024

Välkommen till Gazarondellen

Rondellen på Kristianstadsgatan vid Folkets Park, tidigare känd som “Knarkrondellen“, går numera under namnet “Gazarondellen“. Foto: Johan Nilsson/TT.

För Malmöbor är rondellen vid Folkets park nästan en mytomspunnen plats. De som bor runt Möllevången stämmer träff där, går ut med hunden eller passerar den dagligen på väg till jobbet. Den har tidigare kallats för ”Knarkrondellen” och ”Bajsrondellen”. Men nu är den sökbar på Google Maps som ”Gazarondellen”.

Det råder folkfeststämning i den ljumma vårluften när ”Gazarondellen” invigs i Malmö den 10 maj, på initiativ av en grupp som är engagerade i Palestinafrågan. Många har tagit sig hit. Inklusive poliser med automatvapen. Barn i alla åldrar springer runt, tonåringar fotar varandra mot graffitiväggen och trumljuden hörs svagt i bakgrunden. Folk dricker kaffe och Palestine cola. Poesikollektivet BAM, bestående av Athena Farrokhzad, Burcu Sahin och Merima Dizdarević, läser dikter. Latinos for Palestine uppträder med en palestinsk dans som en slags motstånd mot patriarkatet.

Palestinska kvinnoförbundet i Sverige bjuder på den palestinska rätten maqluba som på svenska betyder upp och ner. De vill sprida kärlek och menar att det är viktigt att inte fastna i det negativa. I stället fokusera på det positiva och på det som människor har gemensamt.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Soledad Cartagena
Bibliotekarie och journalist.
Rörelsen 21 maj, 2024

Vad är Vänsterpartiets vision för skolan?

Vänstern är bra på att kritisera högerns skolpolitik, men inte lika bra på att ta fram en egen. Foto: Johan Nilsson/TT.

Detta är en insändare. Skribenten ansvarar själv för alla åsikter som uttrycks.

Lärares tid i klassrummet har ökat sedan avregleringarna på 90-talet och den tid som lärare har till för- och efterarbete av lektioner har minskat. Skolans uppdrag har samtidigt utökats vilket lett till att dagens lärare måste lägga mer tid på annat än kärnuppdraget än vad lärare gjorde förr. Tillsammans har de här förändringarna skapat ett läraryrke som är farligt för hälsan. Grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger är de yrkesgrupper där högst andel upplever arbetsrelaterade besvär.

I princip samtliga politiska partier brukar gå till val på slogans som att ”satsa på skolan” eller ”minska lärares arbetsbelastning”, men intresset för att problematisera ökningen av lärares undervisningstid har trots det länge varit lågt bland politiker. Vi var därför många skolintresserade som hajade till när först Sverigedemokraterna, sedan Moderaterna och till slut hela regeringen meddelade att de vill se en nationell reglering av lärares undervisningstid.

Liberalerna är det regeringsparti som på senare tid gått längst av alla i att kritisera styrmodellen new public management (NPM). NPM bygger på att politiker ska använda samma incitament för att effektivisera välfärden, som beslutsfattare inom näringslivet använder för att effektivisera den privata produktionen av varor och tjänster. Det kan till exempel handla om att politiker ska styra genom att sätta allt högre mål för verksamheten i stället för att reglera vilka villkor som verksamheten behöver för att kunna prestera bättre.

Vi hoppas att partier och debattörer till vänster går vidare från att kritisera Tidöpartiernas seriositet,
till att lansera egna visioner.

Från vänster ställs nu fullt befogade frågor om hur allvarligt menade regeringens nya skolpolitik verkligen är: ni säger bra saker, men varför genomför ni dem inte? Men samtidigt kan den som läser till exempel Vänsterpartiets olika kommunala valmanifest ställa samma typ av frågor till vänstern: ni skriver bra saker, men varför skär ni också ned när ni hamnar i majoritet i kommunerna, ibland samtidigt som ni säger att ni satsar?

I våra grannländer är skolan inte en så tydligt partipolitisk fråga som i Sverige, vilket innebär att politiker i till exempel Norge eller Finland inte i lika stor utsträckning förväntas komma med enkla och snabba lösningar på skolans komplicerade problem. Delvis beror det här på att de flesta andra länder har kvar reglerade skolsystem vilket innebär långsiktigt stabila förutsättningar för skolor. Lärare och rektorer måste inte hela tiden parera ett politiskt klimat med olika typer av ”lyft” eller ”garantier”, samtidigt som de faktiska möjligheterna att göra ett bra arbete försämras.

Läs mer

Vi tror att det vore bra om skoldebatten i Sverige förflyttade sig i riktning mot att diskutera övergripande styrningsfrågor och att politiker i högre grad än i dag lämnar detaljfrågor till skolans professioner. Regeringens tankar om att reglera lärares undervisningstid och Liberalernas utspel om att hitta en väg bort från NPM-styrningen är steg i rätt riktning, även om de än så länge ”bara” är retorik. Det är en retorisk förflyttning som innebär att skolfrågan har blivit större än att handla om marknadslösningar.

Vi hoppas att partier och debattörer till vänster går vidare från att kritisera Tidöpartiernas seriositet, till att lansera egna visioner för arbetsvillkoren för lärare och elever. Hur ska skolan regleras? Hur ska den fredas från enstaka lyft och bli en samhällsinstitution med arbetsro? Där behövs egna svar, och det tycks vara läge att formulera dem nu.

Kultur 21 maj, 2024

”Att träffa de överlevande palestinierna från 1948 ger mig mening”

Författaren till bland annat ”Nakba: Katastrof inför våra ögon” (2023), ”Överlevarna: Röster från förintelsen” (2020) samt poddar i dessa ämnen. Foto: Karl Zetterström.

Kritiken mot Nakba-utställningen på Medelhavsmuseet är tröttsam, säger Bernt Hermele till Flamman. ”Rätten att få framföra sin berättelse är okränkbar”.

Ögonblicket innan jag får syn på en vitklädd Bernt Hermele i hatt på en bänk utanför Medelhavsmuseet slår det mig att det just i dag firas Yom Ha’atzmaut på sina håll i världen och framför allt i Israel – självständighetsdagen till minne av Israels bildande 1948. Vi har stämt träff för att prata om något annat, utställningen Nakba: Palestinska berättelser från 1948, på Medelhavsmuseet i Stockholm, som är baserad på Hermeles arbeten.

Kort bakgrund: När staten Israel bildades år 1948 drevs 750 000 palestinier på flykt. Ytterligare 130 000 flydde till andra platser inom den nya statens gränser. Palestinierna kallar fördrivningen al-Nakba, Katastrofen.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Kultur 20 maj, 2024

Det språket tror sig beskriva

”Ett myller stilla av ickedöd” är en typisk rad i Gustav Sjöbergs diktverk. Foto: Ida Borg.

En filosofiskt lagd åsnekentaur och en kvinna i Överkalix som badar bastu och äter köttsoppa. Anna Hörnell uppskattar myllret men får till slut munnen full av alger.

I ett ogint ögonblick ser jag orden ”himlens av mångfald stjärnor” och tänker: vad är det här för Yodasvenska? Det är poeten och översättaren Gustav Sjöberg som skrivit dem, i diktverket Laguner blomma som nyss kommit ut på Albert Bonniers förlag, och ett tag är jag sur som de myrmarker boken till stor del handlar om över hur mycket texten kräver av mig.

Efter ett par poesiböcker på OEI Editör, en rad översatta titlar av bland andra filosofen Giorgio Agamben, och ytterligare ett par egna böcker på tyska och italienska, har Luleåbördiga Sjöberg nu skrivit en bjässe till bok, nästan 400 sidor lång och stor som ett fotoalbum. Som redan nämnts har texten en förkärlek för okonventionell ordföljd, men efter hand återgår mitt PH-värde till det normala.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Ledare 19 maj, 2024

Hur ska jag överleva separationen?

Ensemblen i Mitt hjärta säger: Lev, skrik, andas lär ut läxor om barnens nödvändiga uppror mot sina föräldrar. Foto: Jenny Baumgartner.

Jag släpar med mig mina två barn till en nytolkning av Sofokles pjäs ”Antigone”, och inser att den egentligen handlar om barnens rättfärdiga uppror mot oss vuxna.

Min åttaåriga dotter och treåriga son skrattar när barnen på scenen leker kurragömma, läser ramsor och kramas med en hund.

I Farnaz Arbabis version av Antigone står leken i centrum, men ödet tvingar flickan att bli vuxen snabbt. Hon vill begrava sin bror, som gjort uppror mot kung Kreon och vars straff är värre än döden – hans lik ska ätas upp av djuren. Nu måste hon välja mellan kärleken och rädslan.

Det var i lördags jag släpade med mig mina två barn för att se Mitt hjärta säger: Lev, skrik, andas på Unga Klara, där nytolkningen av Sofokles pjäs var den ena av två fina 45-minutersakter. Den andra följer 13-åriga Artemis i vår samtid, som reagerar med ilska på sina föräldrars, och hela vuxenvärldens bristande medkänsla för barnlivets villkor.

Båda spärras också in för sina uppror – Antigone i en grotta och Artemis på ett barnhem. Båda framhärdar i att slå sig fria.

Det grekiska originalet tolkas ofta som en konflikt mellan plikterna till den lilla världen och till den stora, till familjen och härskaren, traditionen och lagen. Men här handlar det i stället om föräldrars och barns svårigheter att förstå varandra, och om generationsupprorets centrala betydelse. Ett barn måste klippa bandet till sina föräldrar för att senare återskapa det, för annars blir de inte till individer. Inte bara som ett första, ofrivilligt trauma vid födseln när klyvningen sker från modern, utan som ett andra och mera medvetet uppror i tonåren.

Nog gör dagens tonåringar uppror, men inte som vi till vänster önskar.

Bredvid mig har jag två ensiffriga barn som jag har tvingat dit, men som lyckligtvis sitter förtrollade i en och en halv timme. Så lätt kommer jag inte alltid att ha det. Hur kommer jag att känna när min dotter vill låsa in sig på sitt rum, eller träffa kompisar hellre än mig? Eller om min son blir ilurad dumheter av sina datorspelskompisar eller lömska Youtube-algoritmer? Kommer jag att ta det oundvikliga fadersmordet som en man, och inse att de måste gå in i framtiden utan mig? Att min generation ändå inte verkar hitta några svar, och därför inte har den minsta rätt att läxa upp dem.

Kanske kan vi hitta musik och spel som vi gillar – just nu spelar vi jämt äventyrsbrädspelet Andor, där man ska rädda tre vargungar från en drake, och vi har varvat alla Mariospel på Switch tillsammans. Kanske hittar vi rentav gemensamma kamper. (Min son skrev på eget bevåg ”Alla barn ska få dansa” på sitt första maj-plakat.) Men det är långt ifrån säkert. Jag ser de tre konservativa partierna samla 57 procent i skolvalet 2022, de röda 24. Nog gör dagens tonåringar uppror, men inte som vi till vänster önskar. Samtidigt är det lätt att förstå att de är arga på oss.

Min fru är bortrest och jag har tagit min son till en park för att skriva färdigt denna ledare. Han lär sig cykla med stödhjul och tar sig snabbt fram och tillbaka mellan soptunnorna på ena sidan till tennisplanen på den andra, precis som pappa har sagt. Jag vill vara där, känna allt som han känner – vinden mot ansiktet, det klämmande hjälmbandet, hjulens dallrande i gruset – men jag inser också att han snart kommer att klara vad som helst utan mig.

Läs mer

Mitt hjärta säger, i regi av Farnaz Arbabi, fritt efter Sofokles Antigone. Lev, skrik, andas, i regi av Gustav Deinoff. Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]