Inrikes 04 november, 2023

”De här svamparna är giftiga”

Skogens guld. Både 2022 och 2023 anses ha varit bra svampår. Illustration av Marcus Nyblom.

Under jorden förenas politiker, lobbyister och företagare av osynliga trådar. Och i friskolesystemets snåriga värld har en mylla uppstått där gyllene svampar har lätt att gro. Nu har en utbränd och förbannad lärare gett sig sjutton på att avslöja de hemliga svampställena.

Det främsta misstaget när man plockar svamp är att gå längs stigen. Den som är för bekväm av sig ser aldrig skymten av skogarnas guldskimrande skatter. Då måste man våga sig in på otrampad mark.

Det säger Marcus Larsson (bilden), skolgranskare på Tankesmedjan Balans och kantarellplockare sedan barndomen. Han minns hur familjen varje sommar åkte till sommarstugan, belägen några mil utanför Örebro mellan flera små sjöar och svamprika skogar. Utan skärmar fanns bara naturen att förlora sig i.

Vår plan var egentligen att ge oss ut i Marcus nya svampmarker en bit norr om Göteborg, men det nollgradiga oktoberregnet ville annorlunda. Så vi möts i stället upp på klassiska hotellet Eggers för att prata om hans två favoritämnen – kantareller och koncernskolor.

– Som svampplockare är det lätt att effektivisera. När du väl har hittat ett ställe så kommer du bara tillbaka dit nästa år. Till slut har du 20 ställen i en stor skog där man kan plocka svampen som en orienterare.

Här skulle det egentligen ha varit en betalvägg…

Men på grund av stort intresse lämnar vi artikeln öppen lite längre än vanligt.

Om du uppskattar den, teckna gärna en prenumeration på Flamman. Det gör du enklast via den här länken: flamman.se/prenumerera.

Processen kring det nya mediestödet gör att mindre tidningar som Flamman riskerar att bli utan pengar under en längre tid från och med början av nästa år. Därefter vet ingen vad som händer.

Uppskattar du journalistik i stil med artikeln du just nu läser och vill se fler artiklar som den – här är vad du kan göra för att hålla Flamman levande:

Dela och sprid artikeln så att fler ser den
Stötta oss genom att prenumerera
Swisha en engångsdonation: 123 44 17 630 (märk betalningen med ”gåva”)

Tack för ditt stöd!

Plockandet har blivit hans sätt att varva ned. Sedan han grundade tankesmedjan 2017 tillsammans med Åsa Plesner, redovisningsforskare och tidigare skoladministratör, har de – vågar jag påstå – på en tunn budget förskjutit samtalet om marknadsskolan. Hemligheten ligger just i att gå sin egen väg.

– Precis som med skogen finns det i skolvärlden ”ställen” som alltid har funnits, men där ingen har letat. Ta ordet ”effektiviseringskrav”, som gör det möjligt för politiker att påstå att de satsar när de egentligen skär ned. Vi märkte att ingen skrev om det – så då gjorde vi det i stället.

Det första området som tankesmedjan Balans undersökte var föreställningen om att undervisningen ständigt måste bli mer ”effektiv”.

– Vi har lärt barn saker i tusentals år. Nu försöker politikerna hitta snabba knep, men alla metoder är redan testade. Det går inte att hitta den där årliga effektiviseringen på två, tre procent som de drömmer om.

Nästa fråga tankesmedjan tog sig an var effekten för de kommunala skolornas elever när det öppnar friskolor i stil med Internationella Engelska Skolan (IES), trots att det egentligen inte finns behov av en ny skola i kommunen. Effekten blir ofta att den kommunala skolan börjar förlora elever och tvingas betala en straffavgift för de tomma platserna – vilket sänker kvaliteten på undervisningen för de elever som blir kvar.

Med tiden har tankesmedjan Balans fått ett allt starkare fokus på det som sker bakom skolpolitikens kulisser: lobbyismen. Det är i alla fall den benämningen som används i Sverige när näringslivet försöker påverka politiker till gynnsamma beslut. Robin Zachari, kampanjchef på Skiftet, drar sig inte för att använda ett hårdare ord.

– När du tittar på det här, förklara för mig varför det här inte är korruption?

I oktober lanserade han sajten Skoligarkerna.se. Namnet är en blinkning till Rysslands oligarker – företagsledare som använt sina kontakter och nätverk inom staten och politiken för att berika sig själva. Robin Zachari förklarar:

– Precis som några rika ryssar kapade åt sig landets resurser efter Sovjets fall fanns det under 90-talskrisen personer i Sverige som tog beslut om skolsystemet – för att sedan starta skolor som de tjänade pengar på. Folkets resurser plundras.

Skolan hade problem som man ärligt ville lösa, men lösningen visade sig vara värre.

Enligt Robin Zachari gjorde den ekonomiska krisen att man försökte hitta sätt att effektivisera verksamheten. I samband med det tog man inspiration från företagsvärlden.

– Skolan hade problem som man ärligt ville lösa, men lösningen visade sig vara värre. Nu har vi i stället fått mer administration, eftersom staten behöver bygga upp en stalinistisk kontrollapparat för att se till att företagen gör det de ska, säger Robin Zachari.

Vad krävs för att man ska kvala in på er lista över skoligarker?

– Att man någon gång fattat ett beslut om skola och utbildning som man sedan dragit nytta av. Helst ska man ha en position inom skolsystemet. Till exempel jobbat som ordförande för Friskolornas riksförbund, eller motsvarande på lokal nivå, förklarar Robin Zachari.

Camilla Nothaft forskar om lobbyism vid Lunds universitet. Även om hon inte anser att det går att göra en direkt jämförelse mellan lobbyisterna i skolvärlden och ryska oligarker, som existerar inom ramarna för ett odemokratiskt system, håller hon med om att de liknar varandra på vissa sätt.

– Det finns en likhet i att det skapas en osund maktkoncentration. Ägarskapet hamnar långt från verksamheten, och andra värden tillåts styras än elevens rätt att få god undervisning.

Lobbyism beskriver hon som ett samlingsbegrepp för en bred uppsättning av former för politisk påverkan. Enligt Camilla Nothaft blir lobbyismen problematisk först när sådan påverkan inte sker öppet och transparent, och politikerna inte är ärliga med vilka som fått vara med och bestämma.

– När utomstående inte kan granska, då är det ett stort problem, säger hon.

Under 90-talet försvann gradvis det korporativistiska system som präglat både Sverige och Europa under 1900-talets mitt. Modellen innebar att olika representanter var inbjudna att delta i utformandet av lagstiftningsförslag. I Sverige var det i stor utsträckning arbetstagarrepresentanter. Nu sker påverkan utifrån i stället, berättar Camilla Nothaft.

– Svenskt näringsliv sade att det var orättvist att de fackliga företrädarna hade företräde i statliga styrelser. De tyckte att arbetsgivarna också skulle få vara med och påverka.

Den statliga demokratiutredningen från år 2000 rekommenderade lobbying som system, men med ett förbehåll.

Insyltad. Peje Emilsson är grundare till Kunskapsskolan och PR-byrån Kreab. Under den senaste månaden har hans affärer i diktaturen Saudiarabien ifrågasatts. Foto: Anders Wiklund/TT.

– Utredningen sade att detta krävde integritet hos politikerna, goda journalister och ansvarstagande lobbyister som agerar hederligt. Man lade ansvaret på dem som är med påverkar, säger Camilla Nothaft.

Men enligt Marcus Larsson följer hederlighet på tydliga regler.

– De fackliga företrädarna döljer inte sina kopplingar eller vilka frågor de vill driva, vilket däremot lobbyisterna kan göra.

Tankesmedjan Balans bildades inte för att titta på lobbyism. De fick i stället upp ögonen för frågan gradvis, i takt med att de bevakade lärarnas situation, skolornas ekonomi och hur etableringen av friskolor påverkade kommuner. Under tiden har Marcus Larsson märkt att människors reaktioner på slutsatserna förändrats.

– Tidigare när vi skrivit om lärarnas situation sa folk saker som ”jag blir ledsen, vi måste ändra på det här”. När vi pratar om lobbyism är reaktionerna annorlunda: vanligt folk blir förbannade, säger Marcus Larsson.

Han beskriver en värld där 1 procent av svenskarna befinner sig på systemets insida, i en värld där lobbyism är normaliserad och som de övriga 99 procenten inte ens känner till.

– Jag vet inte någon annan fråga där det finns en så stor skillnad mellan dem som vet och dem som inte vet, och där acceptansen för det skiljer sig så ofantligt, säger Marcus Larsson.

Han menar att tankesmedjans granskning av lobbyismen inte handlar om att sätta dit någon, utan om att förklara varför något som få vill ha kvar ändå lever vidare.

– Jag och Åsa slipper gärna gå ut i det här korståget, säger han, med en blinkning till sitt användarnamn på X, ”Skolinkvisition”.

För Marcus Larsson är det inte viljan att påverka folk mot en viss uppfattning som gör lobbyismen farlig, utan snarare närvaron av bakomliggande ekonomiska intressen, vilka inte sällan går på tvärs med den demokratiska viljan.

– I en sorts grunddefinition ju jag själv också lobbyist.

Om sossarna styr så blir det lite mindre nedskärningar, med moderaterna lite mer, men systemet bygger på att det hela tiden skärs ned.

Men som lobbyist för lärarnas intressen verkar Marcus Larsson vara ganska ensam. Utöver några kunniga skolforskare – han nämner särskilt Lärarförbundets utredare Johan Ernestam – så säger han att lobbyismfrågan knappt har lyfts från fackligt håll. Något som gör honom besviken som mångårig fackligt aktiv. Och medan Balans ständigt intervjuas både i vänsterpressen och de stora dagstidningarna, så har lärarfackets tidning Vi lärare varit betydligt kyligare.

De två senaste redaktionella texterna som nämner honom är ”Trenden: Cyberlärarna blir stjärnor på sociala medier” (26/9) och ”Influencer-lärarna – hur påverkas trovärdigheten?” (20/8 2021), som sampublicerades med de varnande artiklarna ”Korruptionsprofessorn: Granska lärarna i sociala medier” (26/9) och ”Tre frågor att ställa dig innan du dansar på Tiktok” (20/8 2021).

Det framstår som att fackets tidning granskar dig, snarare än frågar dig om skolans egentliga makthavare?

– Så framstår det ja.

Vad Marcus Larsson framför allt saknar från fackligt håll är dock en kritik mot de strukturer som ytterst ligger bakom problemen i skolan.

– ”Satsa på skolan!” Det har man sagt i 30 år. Men man pratar mindre om de politiska styrsignaler som omöjliggör dessa satsningar, och därför ser vi inte heller någon förändring. Vi har ju bestämt att man ska jobba med åtstramningar. Om sossarna styr så blir det lite mindre, med moderaterna lite mer, men systemet bygger på att det hela tiden skärs ned.

Han nämner det ”finanspolitiska ramverket” – svenskans osexigaste term, men en central del i att förstå varför den ekonomiska politiken inte tycks förändras särskilt mycket oavsett vilka partier som styr Sverige. Att facken är ovilliga att ta samtalen om dessa styrningsmekanismer tror han beror på att de själva har varit med om att nästan undantagslöst acceptera dem.

Svampar är kopplade till varandra genom underjordiska nät av tunna trådar, så kallade mycel. Foto: Christian Scheckhuber/Wikimedia.

Frågan är också undangömd i den bredare debatten. En sökning på begreppet på veckotidningen Flammans hemsida ger 3 410 träffar, mot 236 hos DN och 160 på Aftonbladet. De stora dagstidningarna verkar alltså ointresserade av att folkbilda om de principer som styr finansieringen av den svenska välfärden, trots att skolan och vården var väljarnas två viktigaste frågor enligt SVT:s vallokalsundersökning i fjol.

– Då uppstår känslan att det blir skit oavsett vem som styr.

Fackförbundet Sveriges lärare tackar nej till att besvara Marcus Larssons kritik, utan hänvisar till sina rapporter. När vi ringer upp svarar deras presskontakt Helena Mehra med ett skratt:

– Ja, han har hållit på länge.

Hon säger att de kan tänka sig att diskutera finansieringsfrågan, men att de inte vill ”bemöta den här enskilda personen” och därför tackar nej.

Senare återkommer Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges lärare, i ett mejlsvar till Flamman. Där skriver hon följande: ”Systemfrågorna är bland våra allra viktigaste frågor, men vill man driva på det hårdare eller på ett annat sätt så går det bland annat att skriva motioner till kongressen. Det är där vi formar vår politik. Eller att engagera sig. Marcus Larsson är en av alla Sveriges Lärares medlemmar. Han är precis som alla andra medlemmar välkommen att driva frågor och engagera sig i vårt nya förbund.”

Den som vill förändra skolan måste alltså ha tålamod nog att förklara de krångliga mekanismerna som ligger bakom skolans problem. I ett blogginlägg beskriver Balans exempelvis ”produktivitetsavdraget” på de statliga myndigheterna (8/11 2022). För 2023 fanns där ett lönepåslag på 2,31 procent, följt av ett avdrag på 1,82 procent då alla handläggare förväntas arbeta så mycket mer produktivt.

Den inbyggda krångligheten är en av anledningarna till att marknadsskolan har överlevt. Det andra är att borgerliga tankesmedjor och tidningar badar i pengar. Samtidigt menar Marcus Larsson att högern också verkar ha roligare ihop.

– De har en härlig kollegialitet som jag inte upplever finns på andra sidan. Till vänster, både fackligt och politiskt, är man mer mån om att lyfta sina egna saker, och om någon annan gör någonting bra så sprider man inte gärna det. Almega däremot har inga problem att lyfta exempelvis Henrik Jönssons Youtubevideor.

Det är bara i svenska skogar det växer sådana här svampar. Alla andra länder verkar förstå att de är giftiga.

I bästa västkustanda illustrerar han poängen med ett skämt:

– Har du två värmlänningar i ett rum så kommer de att starta tre dansband. Har du två vänstermänniskor i ett rum så kommer det att grundas tre partier.

Jag förklarar hur vi har tänkt kring omslaget – politiker som lockas av de glimrande lobbysvamparna, utan att bry sig om det underjordiska nätverket av trådar som styr dem. Vi börjar prata plockning igen. Han lovar skicka mig en rejäl kantarellpåse och tipsar mig om att den svarta trumpetsvamp som jag mirakulöst nog hittade för någon månad sedan kan pulvriseras och blandas in i en köttfärssås.

Marcus Larsson eggas av tanken om ett mycelnätverk som styr skolans utveckling under ytan. Tankesmedjan ägnar i dag mycket tid åt att beskriva just den processen – och nu har de även börjat nämna namn.

– Det har inte gjorts tidigare från fackligt håll, men det har varit väldigt framgångsrikt för oss. Att våga prata om de här skolägarna och vilka de umgås med.

Inte nog med att skolministern rekryterades direkt från skandalkoncernen Tellusgruppen, som i flera granskningar – från 2014 i Uppdrag Granskning till 2023 i SVT – gjort sig kända för att låta barnen gå hungriga. Trådarna går hela vägen upp till statsministern. I tankesmedjans senaste bok De gränslösa beskriver de hur Ulf Kristersson delar sommarstuga med Göran Thorstensson, styrelsemedlem i skolkoncernen Watma Education som också jobbar på pr-byrån Nordic Affairs. Nu står det klart att det blir en uppgradering: tillsammans köper de Vängården Fållökna för 13 miljoner kronor – en herrgård, där de enligt statsministerns fru Birgitta Ed ska ”starta en verksamhet för att arbeta med existentiell hälsa”.

Frontfigur. Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges lärare, går i täten för en manifestation mot nedskärningar den 6 maj 2023 i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT.

– Ännu ett bevis på de starka banden mellan skolkoncerner, som kämpar mot sänkt skolpeng för friskolor, och statsministern som ska besluta i samma fråga 2026, säger Marcus Larsson.

I en av sina granskande trådar på X (28/10) skriver han vidare att koncernens ägare och ordförande Anders Hultin hade uppdraget att ta fram friskolereformen i regeringen Bildt. Liknande kopplingar till partipolitiken finns i flera andra skolkoncerner, med svängdörrar för framför allt moderater och liberalpartister, men även en och annan socialdemokrat.

På tåget från Göteborg skriver jag till Marcus Larsson och ber honom om ett trevligt slutcitat om vad vi ska göra med de underjordiska lobbynätverken som styr i det fördolda. Han svarar med en kornig kortvideo från en skog.

Den ser ut att föreställa en napalmbombning.

Snart utvecklar han sig. Problemet är inte lobbyismen, utan att vi över huvud taget tillåter aktiebolagsdrivna skolor ägda av till före detta politiker och utländska riskkapitalister – något som en majoritet av väljarna är emot.

– Det är bara i svenska skogar det växer sådana här svampar. Ingen annanstans finns skolkoncerner och skollobbyister betalade av offentligt finansierade skolföretag. Alla andra länder verkar förstå att de är giftiga.

Tack för att du läste!

Om du uppskattade artikeln och vill se mer liknande journalistik, teckna gärna en prenumeration på Flamman. Det gör du enklast via den här länken: flamman.se/prenumerera.

Processen kring det nya mediestödet gör att mindre tidningar som Flamman riskerar att bli utan pengar under en längre tid från och med början av nästa år. Därefter vet ingen vad som händer.

Här är vad du kan göra för att hjälpa oss att hålla Flamman levande:

Dela och sprid artikeln så att fler ser den
Stötta oss genom att prenumerera
Swisha en engångsdonation: 123 44 17 630 (märk betalningen med ”gåva”)

Tack för ditt stöd!

Intervjun med Marcus Larsson är skriven av Leonidas Aretakis, övriga texten av Jacob Lundberg och Tuija Roberntz.

Artikeln har tillfogats en kommentar från Sveriges lärare.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Kultur 10 december, 2023

Utan berättelser, ingen klimatkamp

Vägen framåt för klimatrörelsen är insikten om att katastrofen redan är här. Foto: Oliver Berg/AP.

Är du paradisiker, anarkokapitalist, miljökämpe eller vänster? Författarna till boken ”I apokalypsens skugga” vill förstå vad som krävs för att miljörörelsen äntligen ska bli en massrörelse.

På en fest för några veckor sedan träffade jag två miljöaktivister som identifierade sig som ”paradisiker” respektive ”anarkokapitalist”. Jag tvivlar på att de kommer vakna upp i morgon som övertygade antikapitalister. Men i en ny bok menar sociologerna och rörelseforskarna Carl Cassegård och Håkan Thörn att det är just ett sådant uppvaknande miljörörelsen måste genomgå. Åtminstone om den ska lyckas bli den motkraft som så desperat behövs för att bromsa klimatkrisen.

För kapitalism och klimatkamp går knappast hand i hand. I veckan pågår ett klimattoppmöte i Förenade Arabemiraten, lett av Ahmed al-Jaber – ordförande för landets statliga oljebolag. Oxfam presenterade nyligen en rapport som visade att den rikaste procenten av världens befolkning står för lika stor del av utsläppen som de fattigaste fem miljarderna. I höstas lade regeringen fram en budget som innebar en regelrätt slakt av miljö- och klimatpolitiken.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Nyheter 09 december, 2023

”Kriget har öppnat en avgrund av oförsonlighet”

Cecilia Uddén har varit Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent i totalt 22 år. Foto: Robin Lorentz-Allard/Aftonbladet/TT.

Hon är Sveriges mest rutinerade Mellanösternkorrespondent med över 20 års erfarenhet av Israel-Palestina-konflikten. Men något liknande det pågående Gaza-kriget har Cecilia Uddén aldrig tidigare upplevt.

Hon har bevakat Mellanöstern i totalt 22 år, med bas först i Amman och numera i Kairo. Redan från början har hon följt situationen i Israel och Palestina, från Oslo-avtalet till den andra intifadan och de otaliga krigen på 2000-talet mellan Israel och Hamas. Men för Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén är det pågående kriget i Gaza något helt nytt: till skillnad från tidigare finns i dag ingen på någon sida som faktiskt vill ha fred, menar hon.

– Det här är en helt ny situation där allt är uppkastat i luften. Jag var med på 1990-talet då Hamas och Islamiska Jihad utförde många självmordsattentat i Israel. Då förstärkte attentaten alltid viljan till fred. Även om det alltid fanns en grupp som skanderade att ”det bevisar att de inte vill ha fred”, så fanns det också en som tyckte att det bevisade att freden var nödvändig.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Utrikes 09 december, 2023

Utan imperialism, inga imperiemöbler

Casamance-regionens civilbefolkning drabbas hårt av konflikterna mellan regering och rebeller, kopplade till den olagliga smugglingen av rosenträ till grannlandet Gambia. Foto: Tilda Kämmlein.

Den bördiga Casamance-regionen i södra Senegal är hemvist åt en av Afrikas mest seglivade separatiströrelser. Striderna har på senare år intensifierats i takt med en snabbväxande träsmuggling till Kinas produktion av möbler i imperiestil.

Senegals politik har sedan självständigheten 1960 präglats av en sällsynt stabilitet. Landet beskrivs som en demokratisk oas – i kontrast med sina konfliktdrabbade grannar – och är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer.

I skuggan av framgångarna pågår dock ett lågintensivt inbördeskrig i regionen Casamance, i södra delen av landet i gränsområdet mot Gambia, mellan staten och rebellrörelsen MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance). Gruppen bildades 1982 och har sedan dess kämpat för regional autonomi. I augusti i fjol skrev båda parter under ett fredsavtal, men konflikten spås vara långt ifrån över.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Tilda Kämmlein
Frilansjournalist.
Rörelsen 08 december, 2023

Socialismen handlar om att bygga makt här och nu

Nooshi Dadgostar talar på Vänsterdagarna i Göteborg, 25 november 2023. Foto: Adam Ihse/TT.

Kjell Östberg skriver i Flamman om förslaget till partiprogram för Vänsterpartiet. Det är en läsning som ligger ganska långt från hur diskussionerna gått i programkommissionen – men som kanske kan leda till en bra diskussion, där det blir tydligare vad programförslaget innebär och inte. 

En av de saker vi landat i under arbetets gång har varit att vi vill se en socialistisk rörelse som står med båda benen i de klasskonflikter som pågår här och nu. Därför har strategiska frågor som hur vi bygger sammanhållning och makt vägt tungt för oss. 

Begreppet förhandlingsstyrka är en del av en serie resonemang i programförslaget om hur förändring blir möjligt. Vi har velat ge materialistiska svar på varför radikala förslag kan eka tomt i en politisk situation, för att sedan visa sig vara sprängstoff i en annan. 

Det är genom att vinna konkreta ekonomisk-politiska segrar i strategiska frågor som vi bygger makt och hopp

Östberg tar upp löntagarfonderna, som är ett bra exempel på just det. Skälen till att det förslaget kom så långt handlade om att en bred arbetande klass stod samlad organisatoriskt, att politiken drivit fram full sysselsättning och att människor levde i en ny ekonomisk och social trygghet. 

Decennier av framsteg för arbetarrörelsen hade byggt upp en förhandlingsstyrka som blev självförstärkande. Den användes i allt från vilda strejker till centrala avtal och politiska initiativ. 

Att vi lyft fram det beror på att vi ser det som avgörande för vad Vänsterpartiet kan göra idag för att skapa liknande situationer i framtiden. Det är genom att vinna konkreta ekonomisk-politiska segrar i strategiska frågor som vi bygger makt och hopp. 

Ofta kommer det handla om saker som människor upplever som enkla och självklara. Kan vi till exempel göra verklighet av det starka tryck som finns idag på att styra upp ägandet i skolan, så skulle den segern öppna dörren för en liknande diskussion kring exempelvis oansvariga banker. En seger öppnar för nästa. Det vi kallar socialism är den verkliga rörelse som gör upp med de unkna strukturer vi ser idag, för att parafrasera Marx. 

Vi är helt överens med Kjell Östberg om att det kapitalistiska samhället behöver läggas på historiens skräphög. Det är också en av de tydligaste röda trådarna i programförslaget. Trots att förslaget är kortare, argumenterar det långt mer uttryckligt kring varför ägandefrågorna spelar så stor roll. Förändringar där löser högst praktiska problem som samhället står inför idag, och kommer samtidigt åt grunden för kapitalets makt.  

I programförslaget finns två stycken som handlar om Vänsterpartiets visioner om ett bättre samhälle. Det första sammanfattar de tidigare resonemangen om varför just ägandet är centralt. Det andra beskriver det friare liv vi skulle kunna leva om vi genomför det skiftet. 

Det finns inget att vinna på att försöka skriva recept för framtidens kök

Vi har velat ge visionerna rätt roll i rörelsen – de är en del av rörelsens hjärta. Hoppet om ett samhälle som präglas av värme, demokrati och omsorg för morgondagen tar oss ur normaliseringen av den hårda verklighet vi möter i vardagen. 

Skulle vi däremot försöka göra en ritning på hur allt en dag ska se ut, kommer den snart vara hopplöst förlegad. Det finns inget att vinna på att försöka skriva recept för framtidens kök. Vi kan visserligen arbeta här och nu för att ge förutsättningar för en ny strid i löntagarfondernas anda om tio eller trettio år. Designen av de förslagen lämnar vi dock med varm hand till den tidens rörelser. 

Programförslaget bygger på förtroende för att människor kommer använda den förhandlingsstyrka vi tillsammans bygger upp till kloka saker. Det bygger också på ett förtroende för andra vänsterpartister, och att vi är ett parti som genomsyras av socialistisk och feministisk övertygelse. Ett partiprogram som försöker ”förpliktiga” organisationen till olika sätt att agera långt i framtiden kommer bli fyrkantigt, och stå i vägen för det verkliga arbetet. Vi behöver tvärtom ha gott om utrymme att svara strategiskt på de politiska situationerna allt eftersom de uppkommer. 

Verkliga samhällen formas i historiska situationer. Därför är det ett medvetet val att socialismen i förslaget till partiprogram framför allt handlar om att bygga upp den makt och sammanhållning som öppnar för att faktiskt förändra samhället i grunden. 

Jens Börjesson
Sammankallande för Vänsterpartiets programkommission
Krönika 08 december, 2023

Snillen spekulerar. Foto: SVT.

När Utrikesbyrån ger sig på att förstå varför Greta Thunberg solidariserar sig med palestinierna blir nivån pinsamt låg. Panelen lyckas ta sig igenom ett helt program utan att ens nämna klimatrörelsens relation till antikoloniala kamper.

”Varför bryr sig Greta Thunberg om frågor som inte handlar om klimatet och skadar inte detta klimatrörelsen?” frågar sig programledaren Rebecca Randhava och hennes tre panelister. Greta gått igenom ”formativa år” och måste få ändra sina åsikter, poängterar kommunikationsforskaren Sol Agin, men ifrågasätter samtidigt  om klimatplattformen är rätt forum. 

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.[email protected]
Utrikes 08 december, 2023

Gazakriget försenar svenskt Nato-inträde: ”Vi säger ja när Netanyahu är i Haag”

Erdogan på ett möte till stöd för Palestina den 28 oktober 2023. Foto: Emrah Gurel/AP.

Under kriget mot Gaza har Turkiets handel med USA och Israel fortsatt som vanligt. Samtidigt pressas han av folklig ilska till konfrontation med Väst. Nu kan nya krav från den turkiska högern försena Sveriges Natointräde ytterligare.

I dag ställer Devlet Bahçeli, ordförande för Erdogans högernationalistiska koalitionspartner MHP och skuggledare i regimen, nya krav för att acceptera ett svenskt medlemskap i Nato.

– Vi ställer oss givetvis kyliga till ett svenskt Natointräde. För oss är förolämpningar mot vår heliga skrift detsamma som att förtrycka muslimer. Om en permanent fred uppnås mellan Israel och Palestina, om den palestinska statens oberoende och territoriella integritet erkänns, med Östra Jerusalem som sin huvudstad och med 1967 års gränser, om Israel går med på att betala kompensation, och att en rättegång för Netanyahu förbereds i Haag, så kommer vi att säga ja till Sveriges Natomedlemskap.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Halil Karaveli
Halil Karaveli är senior forskare vid Institute for security and development policy (ISDP) i Stockholm, och författare till boken "Why Turkey is authoritarian" (2018).
Utrikes 08 december, 2023

En postsovjetisk krutdurk

Kazakstans president Qaym-Zjomart Toqayev och Rysslands president Vladimir Putin skakar hand med diplomater i den kazakiska staden Astana. Foto: Pavel Bednyakov/AP.

Centralasien har en lång historia av etniska konflikter. Med ett instabilt närområde och autokrater i presidentpalatsen riskerar regionen att explodera i nya krig.

För de flesta i väst är Centralasien en vit fläck på kartan. Hade de fem muslimskt präglade postsovjetiska republikerna i området varit ett enat land, så skulle dess ekonomi varit bland de 30 största, dess befolkning bland de 20 största och dess territorium det sjunde största i världen. I stället är det är en splittrad region som vanstyrs av autokrater, i den globala uppmärksamhetsekonomins periferi. Men i kölvattnet av den dramatiska geopolitiska utvecklingen runt Ukraina kan avkroken förvandlas till en brännpunkt för världspolitiken – i värsta fall.

För som Vladimir Putins erövringskrig mot Ukraina visar är den postsovjetiska ordningen långt ifrån självklar. Att föreställa sig Putins nyimperialism ta sikte på exempelvis Kazakstan kräver inte mycket fantasi. I landets norra delar finns en betydande rysk minoritet, som skulle kunna behöva ”befrias” så fort den ryska militärmakten har återhämtat sig från debaclet i Ukraina.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 07 december, 2023

En miljöaktivist i örnens näste

Protest i Arkhangelsk mot Moskvas planer på att dumpa sopor i ett dussintal fattiga glesbygdsstäder. Foto: Natalia Beshkareva/Pravda/AP.

När miljöaktivisten och journalisten Dmitrij Sjevtjenko tog sig in på byggarbetsplatsen för Putins nya privatresidens blev han stoppad och beordrad att radera bilderna. Men minneskortet fick han med sig i strumpan.

Ryssland är som de flesta länder: delat. Å ena sidan finns storstäder som Sankt Petersburg och Moskva, där det satsas på storslagna byggen, förbättrad infrastruktur och nöjen. Å andra sidan finns periferin, på ryska kända som regiony, regionerna. Det är eftersatta delrepubliker och områden med en betydligt lägre levnadsstandard, samtidigt som de utarmas på naturresurser, i högre grad drabbas av miljöförstöring, och där attraktiv mark inte sällan olagligt tas över av politiker och oligarker.

Regionerna drabbas också hårdare av miljöförstöring. För några år sedan, när Moskvas soptippar svämmade över, beslöts exempelvis att huvudstadens sopor i stället skulle dumpas i den arktiska orten Sjies. Lokala och tillresta miljöaktivister slog upp tältläger och gjorde allt för att förhindra planerna.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Satir 07 december, 2023

Ellen Lagerson
Illustratör och formgivare.
Kultur 06 december, 2023

Folkhemmet som sunkigt mattorg

Iris Smeds, ”Det tusenåriga riket” (Scen 5 och 7), 2023.

”Det isolerade benet” sätter fingret på samhällets smärtpunkter, och får skriket ut i rymden att kännas meningsfullt.

Tittar du också på nyheterna och känner att du vill skrika rakt ut i rymden utan att något händer? Har du någonsin känslan av att befinna dig i en dröm, fastän allt som händer sker på riktigt utan att larmet går eller att folk gör det mest logiska och grips av panik?

Känslan av dissociation och förtvivlan, som många av oss någon gång delat, är utgångspunkten för en ny utställning med den makabra titeln Det isolerade benet.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]