Okategoriserade 21 november, 2003

Europa mot EU-konstitutionen

European Social Forum i Paris den 12-15 november, var ett stort steg mot en all-europeisk rörelse. Det första europeiska forumet, i Florens förra året, utgjorde en spretig startpunkt. Nu har innehållet konkretiserats samtidigt som nya länder och rörelser dras in i rörelsen. En europeisk rörelse har konstituerat sig – mot EU-konstitutionen.

PARIS Det är kyligt och fuktigt i Parc de la Villette och klockan närmar sig nio torsdagen den 12 november 2003. Över det stora torget kommer människor gående genom ett filter av tidningsförsäljare, flygbladsutdelare och gatuförsäljare.
La Villette, ett av forumets fyra centra, fungerar som ett eget litet samhälle med sina kaféer, biografer, sin bokmässa, pressrum, radio och tv-studior. Det sociala Europa som inte existerar någon annanstans finns här inne.
Inne i det gamla slakthuset, omgjort till kulturcentrum, vandrar deltagarna till den underjordiska salen döpt efter författaren, musikern och skådespelaren Boris Vian, till sammanträdesrum eller till den stora salen med läktare, Charlie Parker. Där startar en av flera paneldebatter om forumets stora tema: det sociala Europa och EU-konstitutionen.

”Det Europa vi vill ha väntar på att skapas”. Ordföranden, Pierre Barge, slår an tonen. Pierre Khalfa, medlem av franska Attacs vetenskapliga råd, börjar sitt inlägg med en summering av EU:s tillblivelse.
– Innan man talar om vad detta förslag till konstitution är, måste man utvärdera EU fram tills nu. Två saker har varit fundamentala i EU: För det första bygger det på den fria konkurrensen som en grundläggande rättighet. Och i jämförelse med denna rätt är det mesta av andra mål lösa deklarationer. För det andra har EU från början varit en konstruktion ovanifrån.
Konsekvensen är, menar Khalfa, att EU saknar legitimitet hos medborgarna i de europeiska länderna och att det är svårt att skapa en alleuropeisk offentlighet.
– Nu måste vi fråga oss: bryter konstitutionen med det som varit EU hittills? Svaret kan bara bli nej. Konstitutionen innehåller allmänt hållna deklarationer om rättigheter – full sysselsättning och dylikt – men ingen kompetens och inga institutioner beskrivs, som skulle kunna ge dessa rättigheter substans. Det enda som har substans är den marknadsliberala och militaristiska inriktningen. Giscard d´Estaing, ordföranden för det konvent som skrivit förslaget, har sagt att det är en konstitution för de närmaste 50 åren. Alltså: det är nu vi skall agera!
Den starka EU-kritiken, som är genomgående på forumet, är förvånande med tanke på att många av organisationerna har det sociala Europa på sin dagordning.
På mer än ett sätt har konstitutionen fått de kontinentala vänsterorganisationerna att närma sig den nordiska vänsterns traditionella EU-kritik. Men det finns en del historiska förklaringar till den ändring som är uppenbar.
Maria-José Aubet berättar om hur diskussionen i Spanien förändrats efter EU-inträdet.
– Vi kom från Francos diktatur när vi blev medlemmar av EU, så från början var alla positiva: det fanns ingen debatt om vart vi ville att EU skulle gå.
Aubet, en veteran i den spanska kvinnorörelsen, berättar att Maastrichtavtalet blev en vändpunkt i hennes syn på EU. Hon och hennes vänner började studera texten till fördraget.
– Det är en teknisk och bedräglig text, men vi hade erfarenhet av texterna av den katolska högern under diktaturen i Spanien. Dessa texter är lika varandra på det sätt att de alltid är mångtydiga och motsägelsefulla: Man skriver en sak och menar den fullständigt motsatta. För att förstå helheten måste man läsa hela texten. Och för oss är det klart att konstitutionen egentligen öppnar för en des-harmonisering av Europa: olika länder får olika mycket inflytande och i praktiken mycket olika roller. Den fria marknaden skall spela på olikheten mellan våra länder – det är karaktären på det EU som växer fram.

Så fortsätter debatten med talare efter talare som fördömer konstitutionen: inte en enda uttalar sig för förslaget. Men när det gäller vad som skall gälla istället finns olika linjer. En del menar att ett motförslag borde skrivas. Men även här finns en gemensam punkt: ny konstitution blir omöjlig utan att förkasta den gamla fullständigt.
Patrick Cohen-Seat, ordförande i tankesmedjan Espace Marx, poängterar att processen i konstitutionen gör det omöjligt att hoppas på ett reformerat förslag.
– Vad vi sett än en gång är användandet av det vi kan kalla Schumann-metoden: Att medborgarna ställs inför fullbordat faktum. Men skillnaden är att denna gång gäller det klivet in i en post-demokratisk era – konstitutionen handlar om att förstöra den nationella demokratin och samtidigt lägga makten i några få händer på en överstatlig nivå. Vi är inte mot EU, men ett annat Europa är inte möjligt utan fullständig vändning. Vi måste få EU-byråkratins nuvarande inriktning att spåra ur!
Som brukligt är avslutas panelen med att en lång kö formeras av människor ur publiken som vill ställa frågor, och inte alltför sällan, hålla tal i tio minuter. Men de flesta i publiken har applåderat färdigt och börjar droppa av.

S:t Denis: I skymningen letar vi oss ut till S:t Denis, en invandrartät förort nordväst om Paris styrd av kommunistpartiet och dess allierade. Här ligger gymnastikhallen Stade Mandela, inte långt från Avenue Lénine och Place de la Résistance.
I gymnastikhallen myllrar några hundra människor, varav många från Östeuropa. Detta är en av de första panelerna som ägnas helt åt Östländerna och deras förhållande till EU. Av många skäl, inte minst ekonomiska, har östländernas representation varit svag i Social Forum-processen. Det är också en hittills isolerad vänster som möter en process i full gång.
Här är stämningen annorlunda. Om resten av forumet karakteriseras av ett anti-nyliberalt konsensus finns här delegater som är positiva till privatiseringar.
Tydligast i den riktningen var Alexandar Todic från serbiska metallfacket, som förespråkade ”kontrollerade privatiseringar” istället för de panikutförsäljningar som den serbiska regeringen nu utför. Kritiken av EU är också generellt en annan. Det är framför allt en besvikelse över att EU inte behandlar de nya medlemsländerna som likar till de gamla.
Levent Sensever från det sociala forumet i Istanbul, Turkiet, inleder med att beskriva en vänster som är fundamentalt delad i EU-frågan.
– Det är tydligt att EU för många är en fråga om att stärka den demokratiska processen i Turkiet. Men vi måste skilja på EU-medlemskap och demokratiska rättigheter. EU kommer ju att innebära mycket mer än så: det handlar om ekonomi och vilket inflytande vi egentligen kan få i EU. När vi ansöker till EU har vi funnit att de kriterier som slogs fast i Köpenhamn innebär mer av det som redan förslagits av IMF: vi skall öppna våra marknader, vår ekonomi måste vara strukturerad på ett visst sätt och så vidare.

De nyanlända östdelegaternas panel handlar mindre om strategier och lösningar än om de erfarenheter som gjorts efter murens fall.
Från den polska fackföreningen OKP vittnar Slavomir Gzik om en stat i förfall. Från en kamp mot den auktoritära socialismen i Polen har fackföreningarnas kamp återigen ställts mot kapitalet.
– Besvikelsen efter murens fall blev mycket stor. Vad som skedde under några år var att vårt nationalarv, generationers arbete för att bygga upp välstånd, förskingrades. De allra flesta företag har avskedat folk på det mest brutala sätt. Det finns ingen efter dessa 14 år som har förtroende för den styrande eliten i Polen idag.

Mest radikalt ställdes EU-frågan av Zdenek Steffek från tjeckiska ungkommunisterna.
– Som vi ser det, öppnade avskaffandet av stalinismen inte bara för kapitalismen utan för en nykolonialism. Stalinismen på det ekonomiska planet innebar självförsörjande jordbruk, garanterat boende, fungerande hälsovård och skola. Vi hade en avancerad ekonomi och liten statsskuld. Det sammanlagda ägandet i den tjeckoslovakiska staten motsvarade 80 miljarder euro år 1990. Efter kontrarevolutionen återupprättades borgerligheten på konstgjort sätt, till stor del genom utländska intressen. Splittringen av Tjeckoslovakien spelade andra länder i händerna. Det nya Tjeckien är ekonomiskt dominerat av Tyskland. För oss är detta vad EU handlar om: kolonisering av Tjeckien.
Privatiseringarna skedde i två vågor, varav den första siktade på att återlämna statlig ägo i privata händer, den andra att understödja de nya privata bankerna. Egendom motsvarande 75 miljarder har privatiserats, berättar Steffek.
– Effekterna är katastrofala. Arbetslösheten ligger på över 10 procent. 60 procent har en lön lägre än medellönen, som motsvarar 500 euro. Redan det är lågt med tanke på priserna. Sjukdomar som varit utrotade sedan 40 år har kommit tillbaka!
Den deprimerande utvecklingen i öst tycktes bokstavligt ha märkt alla dem som nu kommit för att knyta band med väst. Men mycket tycks också ha hänt sedan demonstrationerna i Prag 2000, då vänstern var svag. Nya organisationer och tidningar växer överallt i Östeuropa. Och glädjen över att vara eftertraktade som deltagare i forumprocessen är synbar. Slavomir Gzik från Polen utbrister:
– Det finns egentligen bara en sak som har ändrats till det bättre. Nu har vi en gemensam fiende med er i väst!

Hotel Paris la Villette: I mötesrummet i källaren på Hotel Paris la Villette har svenska Attac, svenska grenen av Miljöförbundet Jordens vänner och holländska Socialistiska partiet samlat till strategimöte mot konstitutionen. Det är fredag eftermiddag.
Enstaka deltagare från Danmark, Tyskland, Österrike och Cypern har också kommit dit och berättar om arbetet mot konstitutionen i deras länder.
Det visar sig vara mycket olika hur långt diskussionen kommit. På Cypern är frågan om antalet röster i kommissionen den viktigaste kritiken.
I Österrike handlar det om huruvida man skall överge neutraliteten.
En alleuropeisk koordination för att kräva folkomröstning har bildats: Democracy International (www.european-referendum.org).
Organisationen består av både federalister och euro-skeptiker. Tanken är att det skall öka legitimiteten för kampanjen.
– Generellt är skeptikerna för en omröstning, medan federalisterna är delade, menar Hans från Tyskland, som företräder organisationen.
I Spanien, Luxemburg, Tjeckien, Irland och Danmark är folkomröstningar på väg, säger Hans. I Holland och Frankrike är det mer osäkert. Enligt förslaget skall den nya konstitutionen träda i kraft om två år om 80 procent av länderna röstar för.
– Men det är en fråga som diskuteras i den debatt som just nu pågår om förslaget! Så vi vet inte…
Harry van Bommel från Holland menar att det viktigaste är att börja mobilisera för folkomröstningar så snart som möjligt.
– Det finns de som tvekar att kräva folkomröstning, det är klart att det finns en risk att vi förlorar, men en sak är då mycket klar: då blir det i vilket fall som eliten i Bryssel vill. Det som står i denna konstitution är deras vilja… Om era regeringar vägrar ställa frågan till folket borde vi ordna skuggomröstningar. Vänta inte på att regeringen skall föra fram förslaget om folkomröstning!

Sent på lördag eftermiddag vandrar 100 000 människor på gatorna mellan Place de la République, La Bastille och Place de la Nation, innan rörelsen upplöses och går åt var sitt håll. Det hinner bli blå timmen och mörkt innan vi är halvvägs. Men det viktigaste är gjort och består. Den rörelse som består av många rörelser har tagit ett stort kliv ut ur osäkerheten. Den allmänna kritiken mot nyliberalismen och kriget har samlats till en brännpunkt: EU-konstitutionen.

Inrikes 24 september, 2023

Liberalerna förstår inte pacifismens kärna

På årsdagen av den ryska invasionen medverkade Greta Thunberg i en demonstration arrangerad av pacifistiska organisationer som Svenska freds. Foto: Fredrik Persson/TT.

Ledarskribenter förlöjligar utan att begripa dess kärna – som är att ifrågasätta militarismen, en ideologi som ständigt har dragit in världen i krig.

Under sommaren har Jesper Ahlin Marceta på DN Ledare skrivit en del om pacifismen, ofta på tidningens sedvanliga mästrande sätt. Jag tror att det är svårt att förstå vad det innebär att vara pacifist utan att först förstå att pacifismen, likt antifascism och antikommunism, främst är en reaktiv ideologi. Pacifismen är antimilitaristisk. För att förstå den bör vi därför förstå den ideologi som den motsätter sig.

Den klassiska militarismen, som var mainstream bland eliten under början av 1900-talet, ser krig som är en naturlig och viktig del av den mänskliga tillvaron: nationer som inte befinner sig i krig riskerar att förlora sina dygder och bli dekadenta. Den klassiska militarismen är i stort sett död som ideologi i Sverige och västvärlden.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Karim Jebari
Filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier.
Kultur 24 september, 2023

Hur Naomi blev den andra Naomi

Trots att ”Doppelgänger”, Naomi Kleins sjätte bok, är hennes mest personliga, är hon fortfarande lika vass och relevant. Foto: Dan Hansson/SvD/TT.

Konspirationsteoretiker, säger Klein, ”har fel om fakta, men prickar rätt på känslorna”. Myra Åhbäck Öhrman har läst Naomi Kleins nya ”Doppelgänger”.

”Till mitt försvar var det aldrig min avsikt att skriva den här boken”.

Så inleder Naomi Klein Doppelganger: A trip into the mirror world, och jag är benägen att tro henne. I jämförelse med hennes tidigare verk, som No logo (1999), en kritik av varumärkefieringen hos okontrollerad global kapitalism och The Shock doctrine (2007), om hur nationella kriser utnyttjas för att minska motståndet mot kontroversiella politiska förändringar, känns premissen okaraktäristiskt privat. Klein tar nämligen avstamp i något så vardagligt som irritationen över att ständigt förväxlas med ”Den andra Naomi” – Naomi Wolf.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 23 september, 2023

Att komma fram till Samarkand

Positionen i gränslandet mellan de historiska civilisationerna har gjort Samarkand till en unik plats. Foto: Jonas Sjöstedt.

På resa mellan Uzbekistans mytomspunna städer upptäcker Jonas Sjöstedt ett land inklämt mellan två världsdelar och i skärningspunkten mellan storstadens modernitet och glesbygdens tradition – där arvet från Sovjet är lika närvarande som det från de islamiska och centralasiatiska civilisationerna.

Det är fantastiskt vackert, ändå är nästan inga turister på plats när jag och tonårsbarnen vandrar runt Registan, det gamla torget i Samarkand med byggnader som en gång i tiden var skolor. Här studerades filosofi, astrologi, matematik och teologi redan för 500 år sedan. Kanske beror frånvaron av människor på att det är så varmt, nästan 40 grader. Vi sätter oss på en bänk i skuggan under ett par träd på en innergård och bara tar in skönheten och atmosfären. Det är som att kliva in i en saga.

Samarkand, Bukhara och Khiva. Namnen på de uråldriga städerna längs Sidenvägen har något lockande och sagolikt över sig. Det är historiska städer med fantastiska gamla moskéer, uråldriga koranskolor, gränder och myllrande marknader där det säljs frukt, nötter och textilier. Det är vackra innergårdar där folk dricker te i skuggan under mullbärsträden. För äldre svenskar har säkert Thorstein Bergmans vemodiga visa ”Om du nånsin kommer fram till Samarkand”, som sjungits in av såväl Lena Andersson som Lill Lindfors, bidragit till denna längtan.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Utrikes 23 september, 2023

Bland sanddyner och teknikpionjärer formas framtidens bosättare

Med modeord som ”uppstartsnation” kombineras territoriell nybyggaranda med högteknologiskt entreprenörskap. Så hoppas Israel skapa en sionism för nästa generation.

Dagens Israel är ett splittrat land. Mängder med människor har tagit till gatorna i Tel Aviv sedan regeringen i våras föreslog en kontroversiell lag som fråntar Högsta domstolen rätt att påverka regeringens beslut. Eftersom Israel saknar en grundlag har Högsta domstolen spelat en viktig roll för landets demokrati, och den har fungerat som en garant för sekulär politik i ett land som präglas av allt mer extrema värderingar.

Samtidigt är frågan om ockupationen frånvarande och den minoritet som vill blanda in Palestinafrågan anklagas för att riskera att skada den unika enigheten i demonstrationstågen. Protesterna handlar om Israels demokrati, och därmed även om något så existentiellt som landets identitet och fortlevnad.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johanna Adolfsson
Kulturgeograf och forskare.
Ledare 22 september, 2023

Det judiska är större än Israel

Israel blir allt smärtsammare att förhålla sig till för sekulära judar. Foto: Kristopher Radder/AP.

Öknens planterade träd ger inte längre skugga åt övergreppen.

I helgen har många judar firat in det nya året. Trots att jag är judinna har ingen i min familj iakttagit högtider, men för ett par år sedan blev jag bjuden till en trevlig rosh hashana-middag hos en vän. Vi åt gratinerad blomkål och challebröd, och vid bordet satt två familjer med barn i lågstadieåldern. Framåt slutet av måltiden plockades traditionens symboliska höjdpunkt fram, äpplet (året som runt och rikt) och honungen (förhoppningen om ett sött år). Jag noterade att det var ett rosigt, svenskt äpple som en gäst kanske plockat med sig från sin tomt och som nu låg uppskuret på min assiett. ”Åh, så här fina äpplen har de nog inte i Israel!”, utbrast jag, varpå en av de större pojkarna svarade: ”Det bor faktiskt judar över hela världen, inte bara i Israel!”

Jag blev mållös. Den brådmogne unge mannen hade redan dragit samma slutsats som jag själv gjort först sent i livet, nämligen att den judiska världen är större än Israel. Och att för att landa i min identitet och lära mig något av den judiska historien, så behöver jag frigöra mig från en självförståelse som är kopplad till Israel. Jag behöver varken reflexmässigt springa till landets försvar, eller ha mindervärdeskomplex för att ha tappat kontakten med sederna. Det judiska är så rikt att den lilla bit som intresserar mig räcker gott och väl – drivkraften att ifrågasätta, kollektivt analysera texter, göra uppror, hålla fast vid idén om en gränslös värld, som sammanfattas i en av de äldsta skrifternas vackraste sats: tiqqun olam, förpliktelsen att laga världen.

Ändå förstår jag precis vad Israel representerar när jag tänker tillbaka på 1945, när en värld reser sig ur en katastrof för att bygga något nytt. Då står spillran av ett folk och undrar vad som finns kvar att leva för efter att inget land, inte ens det egna, erbjudit skydd mot nazisternas skoningslösa jakt på judar. När ens mamma, pappa, make eller barn i bästa fall återfinns som ett av tusentals namn i en loggbok, med stämpeln Vernichtet (förintad) i maginalen. Då är drömmen om ett eget land lätt att identifiera sig med. Som den israeliske författaren Amos Oz har sagt: ”Den värsta tragedin jag kan tänka mig är kollisionen mellan det rätta och det rätta.” Det rätta att bereda judar en egen plätt jord efter det stora sveket, och det rätta i att inte mörda palestinier och jaga dem ur deras hem.

Rörelsen själv talar om ‘savannisering’, men själv skulle jag kalla det för ekologiskt förpackad apartheid.

Mina föräldrar var aldrig religiösa. Så även om de aldrig övervägde att emigrera till Israel, så tjusades de ändå av landet som byggts upp av raska socialistiska kibbutzniks i en Medelhavsversion av Unga örnar, med småsamhällen byggda kring kollektivjordbruk och jätteförskolor. Att donera pengar till Keren Kajemet, den israeliska markägande stiftelsen som planterar träd i Negev, blev den perfekta kompromissen. Vem älskar inte träd som växer i öknen? I veckans nummer visar Johanna Adolfsson hur något så oskuldsfullt tjänar som vapen för en ockupation. Rörelsen själv talar om ”savannisering”, men själv skulle jag kalla det för ekologiskt förpackad apartheid.

Hon visar också hur landet, genom att klä nybyggandet i företagslingo, hoppas nå ut till en ny generation. Hittills har de massiva demonstrationerna mot detroniseringen av landets högsta domstol engagerat teknikentreprenörerna, som sett affärerna äventyras när landet faller i internationell onåd. Men kanske går det ändå att fresta några Silicon valley-hipsters att bosätta sig i öknen och skapa lagligt muslimfria zoner. Blir det till slut visionen om nya kapitalflöden som lättar högerregeringens huvudvärk och splittrar protestvågen?

Om några dagar infaller Yom Kippur och efter det kommer en högtid av ett helt annat slag: Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. I år är det Judisk Kultur i Sverige som är hedersgäst och det blir gott om tid för samtal om vad det innebär att vara jude i dag. Några israeler är bjudna, men precis som den unge mannen vid bordet sade: Det bor faktiskt judar över världen, inte bara i Israel.

Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]
Krönika/Kultur 22 september, 2023

Bästa vapnet mot algoritmerna är dumhet. Foto: Ørn E. Borgen/NTB/TT.

Hur smart målgruppsanpassningen än blir kommer reklamen ändå att förbli lika blåst eftersom målgruppen är det. Och det älskar jag oss för.

För cirka ett år sedan, när jag precis kommit ut som transtjej, fick jag under en period otroligt mycket Youtube-reklam för testosterontillskott – uppenbart riktad till osäkra manosfär-killar som dagdrömmer om stenhårda magmuskler lite oftare än deras homofobi borde tillåta. I går försökte Instagram sälja en vaginalsalva till mig med den käcka sloganen ”Luktar bävern knas?” Jag tror det är detta som kallas maskininlärning.

Att vi numera är övervakade och spårade dygnet runt har tyvärr länge varit deppig allmänbildning snarare än kittlande konspirationsteori. Våra sociala liv utspelar sig på spelplaner styrda av Google och Meta, som säljer data om dig till andra som i sin tur vill sälja produkter till dig, i det charmigaste av system.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Inrikes 21 september, 2023

Gruvprotest och klimatbön under aktionsvecka

Sáminuorra, Klimatalliansen och European Environmental Bureu är några av organisationerna som talar på Sergels torg under lördagen. Foto: Tuija Roberntz.

Från Luleå i norr till Malmö i söder – under klimataktionsveckan anordnas protester, sorgmarscher och samtal i hela landet för att uppmärksamma klimaträttvisa. Flamman har pratat med en demonstrationsarrangör om kampen mot gruvor och med en präst om bönens plats i klimatrörelsen.

Jojk ekar över Sergels torg lördagsmorgonen den 16 september. Vi befinner oss på en demonstration mot de gruvor som planeras runt om i landet, och personen som jojkar heter Astrid Lindstrand Tuorda. Starttiden, klockan halv tio, kan tyckas tidig för en demonstration. Anledningen till klockslaget stavas kungen. Han firar femtio år på tronen, och snart ska stora delar av stan spärras av för hans kortege.

– Vi ville ha en vandrande demonstration, men det fick vi inte tillstånd till, berättar Lisa Wanneby. Hon är ordförande för Urbergsgruppen, och arrangerar demonstrationen som en del av Week of action, en aktionsvecka i september där över 100 organisationer runt om i Sverige bjuder in till att agera för klimaträttvisa. Bland organisationerna som deltar finns Extinction rebellion, Greenpeace och Rebellmammorna, men också kristna grupper som kväkarna och Svenska kyrkan.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.[email protected]
Rörelsen 21 september, 2023

Verdinelli underskattar arbetarnas kollektiva makt

I flera städer har det arrangerats demonstrationer mot förslaget om informationsplikt. Foto: Oscar Olsson/TT.

Sedan den SD-ledda moderatregeringen tillträdde sker många attacker på personer med migrantbakgrund. Men ingen har mött sådant motstånd som den föreslagna angiverilagen, som går ut på att ge personal i offentlig sektor uppgiften att ange papperslösa de kommer i kontakt med till gränspolisen och Migrationsverket.

Sedan juni har en rad region- och kommunpolitiker deltagit i protesterna, främst genom skrivelser till regeringen om undantag för vård- och skolpersonal. Det ger hopp åt Cecilia Verdinelli, som i Flamman den 14/9 skriver att ”i just detta fall är motståndet från ledningen viktigare än motståndet från golvet”.

Hon menar att de gräsrotsmobiliseringar för olydnad som föregått regionpolitikernas gester, i synnerhet vårdarbetarkampanjen Vi anger inte, saknar en ”obehaglig pusselbit” i sina analyser: vissa offentliganställda röstar på SD och vill säkert ange papperslösa oavsett vad deras kollegor säger. Hon avråder därför från synliga kampanjsymboler på jobbet. Enligt Verdinelli är den viktigaste funktionen för dessa kampanjer att understödja region- och kommunpolitikers motstånd mot regeringen.

Hur starka protester hade vi sett från fackpampar och regionpolitiker om inte motståndet från golvet gått före?

Kampanjen är dock tydlig med att den inte riktar sig till politiker. Samma dag som Region Skåne blev först ut att fatta beslut om att personalen inte ska omfattas av anmälningsplikt, den 23 maj, skrev Vi anger inte i en debattartikel i Vårdfokus att ”Vårt budskap riktar sig varken till Sverigedemokraterna, regeringspartierna eller oppositionen. Det riktar sig till vårdpersonal, patienter och anhöriga.”

Vid det laget var kampanjen två månader gammal och hade fått mycket uppmärksamhet. Den föregicks i sin tur av ett upprop från december 2022 där över 4 000 vårdarbetare och studenter offentligt lovade att inte följa lagen. Den har också följts av liknande mobiliseringar bland bibliotekarier, lärare och socialarbetare, och protester från samtliga berörda fackföreningar.

Verdinelli vänder förhållandet mellan gräsrötter och ledning upp och ned. Hur starka protester hade vi sett från fackpampar och regionpolitiker om inte motståndet från golvet gått före?

Artikeln har också – trots Verdinellis ”fackligt-autonoma hjärta” – en pessimistisk syn på arbetarnas kollektiva makt. Visst finns det SD-väljare och andra rasister som arbetar i offentlig sektor, men skillnaden är stor på en angivare eller trettio. Verdinelli hoppas att rödgröna regionpolitiker kan stoppa lagförslaget. Det är mer troligt att mobiliseringar bland personalen kan minska angiveriets omfattning när lagen väl är på plats.

Det märkligaste i artikeln är dock tanken att papperslösa skulle bli mer otrygga i väntrummen om de ser vårdpersonal med ”Vi anger inte” skrivet på nyckelband eller pins. Hur deras trygghet skulle minska av offentligt stöd för deras rätt till vård är svårt att förstå. Det som skapar rädsla för att söka vård är nog snarare regeringens förslag än motståndet mot det.

Den här diskussionen berör också en större fråga. Hur ska vi förhålla oss till en öppet antidemokratisk regering? Vi ser redan lagstiftning riktad mot oppositionens ekonomi, statlig och oppositionell media, samt mot politisk aktivism. Angiverilagen måste ses i den kontexten.

Under sådana förhållanden är det viktiga med storskaliga olydnadskampanjer inte eventuellt stöd till oppositionella politiker. De är viktiga för att de försvarar demokratin genom att praktisera den direkt, och på så sätt gör den levande på nytt.

Viktor Mauritz, psykolog som avgett löfte om att aldrig ange.

Cecilia Verdinelli svarar direkt:

Jag håller med om att välfärdsanställdas motstånd från golvet spelar en avgörande roll för att regioner och kommuner, i sin tur, skall stå emot regeringens förslag om angiveri – etik i all ära, men det sista välfärdens arbetsköpare vill ha är en het konflikt med yrkesgrupper som redan i dag är svåra att anställa.

Vi ser dock olika på situationen på arbetsplatsen: Mauritz skriver att det är stor skillnad på en och trettio angivare. Förvisso, men min poäng är att det räcker med en enda angivare för att orsaka en personlig katastrof för patienten. Om jag påstår att ”vi anger inte” samtidigt som hon-nya-i-receptionen visst gör det har vi oavsiktligen skapat en fälla. Därför är det säkraste skyddet för den papperslöse en arbetsköpare som gör motstånd oavsett vad utredningen kommer fram till. Säkerheten måste rimligen vara riktmärket här, snarare än ideologin.

Cecilia Verdinelli, läkare som också avgivit löftet.

Viktor Mauritz
Psykolog.
Ledare 20 september, 2023

Regeringen presenterar misshandel som massage – och alla spelar med

Regeringen skär ned på värnandet av Östersjön och andra svenska vatten – men framställer det som en satsning. Foto: Kustbevakningen/TT.

Jag förstår att regeringen kallar nedskärningar på klimatet och välfärden för ”satsningar”, men inte varför vi andra låter dem göra det.

Äntligen stod klimatministern vid mikrofonen.

Församlingens huvuden lyftes. Så, där var hon ändå, Romina Pourmokhtari!

Det kom en visshet över henne, medan hon stod där, att hon hade idel fiender i pressen, fiender i alla bänkar.

I mars hade regeringens klimatarbete sågats av Klimatpolitiska rådet, bland annat för att utsläppen enligt regeringens egen bedömning förväntades öka i närtid. I början av september beskrev John Hassler – regeringens egen klimatexpert – hur sänkningen av bränsleskatten motverkar omställningen och riskerar leda till ”grova böter” av EU.

Men nu, den 17 september, skulle hon visa dem alla.

”Sveriges havs- och vattenmiljöer är unika, och ska bevaras för framtida generationer”, dundrade hon och presenterade en satsning på 158 miljoner kronor på att skydda vattenmiljöer.

Underbara nyheter! Problemet är bara att regeringen i fjol skar ned på samma post med 258 miljoner kronor. Det största hotet mot Östersjön kommer alltså från regeringen själv. Eller som man säger på skräckfilmsprosa: samtalet kommer inifrån huset.

Så här fortsätter det på område efter område.

Först skjuter politikerna en torped genom skrovet, sedan kastar de besättningen en äggkopp med ett malligt leende.

”Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten”, påstod regeringen lika fräckt den 15 september. De generella statsbidragen till kommuner och regioner ”förstärks” med 10 miljarder kronor från och med nästa år, plus 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn.

”Regeringen är tydliga med att vi inte kommer lämna välfärden åt sitt öde”, lovade Elisabeth Svantesson i vad som snarast lät som en hotelse. Samtidigt beräknar Sveriges kommuner och regioner ett underskott på 20–30 miljarder under kommande år. Först skjuter politikerna en torped genom skrovet, sedan kastar de besättningen en äggkopp med ett malligt leende.

Det är häpnadsväckande hur ofta regeringens spinn publiceras rakt av, utan granskning.

”Kommuner och regioner får tio miljarder mer nästa år”, skriver Dagens Nyheter. ”Tio nya miljarder ska stötta kommuner och regioner i en svår tid”, skriver TT.

Det är som om vi plötsligt skulle börja kalla misshandel för ”knogmassage” – och av någon anledning spelar medierna med i charaden. Samtidigt är det inte så konstigt, med tanke på att båda sidor av politiken har lärt oss att tänka så här på ekonomin. Då pengarna till välfärden inte är indexerade – det vill säga anpassade för att följa inflationen – skärs dess budget i praktiken ned på varje år. Storleken på nedskärningarna är vad som på nyliberalt nyspråk kallas för ”reformutrymmet”. Därför borde politikerna inte få stå och presentera ”satsningar”, utan i stället berätta vad de skär ned på.

Tyvärr resonerar Socialdemokraterna likadant.

I Stockholm klubbade det rödgröna styret en höjning av schablonersättningen till skolor som var lägre än SKR:s prisindex över kommunernas förväntade kostnadsökningar för 2023. Eller som man säger på vanlig svenska: de skar ned på skolan. Men det kunde de förstås inte erkänna rakt ut, så i stället presenterade skolborgarrådet Emilia Bjuggren och finansborgarrådet Karin Wanngård budgeten som en ”rekordbudget” och en ”historisk satsning” på skolan.

Om jag sänkte mina barns veckopeng med 10 kronor, för att sedan lansera en ”godissatsning” på 5 kronor i veckan, så skulle jag ha behövt störta ned på mina knän och be dem om förbarmande. Det är synd om vi låter politikerna komma billigare undan.

Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kultur 20 september, 2023

En vanlig kille

Sjuhundra sidor killbeundran i den nya biografin om Musk, skriven av Walter Isaacson. Foto: John Raoux/AP.

I den nya biografin förvandlas psykopati till gudars krafter. Även om Musk i dag är mer ett kulturellt fenomen än en affärsman framstår han mest som ett Sommarprat i P1.

Elon Musk är min svurna fiende. Inte på samma sätt som att rika är socialisters naturliga fiender, eller för att han är en manskille som leker med rymdraketer och bilar. Utan för att han tog Twitter ifrån mig. Plattformen finns för all del kvar som X men är mer dysfunktionell än någonsin.

I den över 700 sidor långa nya biografin om Musk, skriven av Walter Isaacson, får jag lära mig att han köpte Twitter för att kunna äga liberalerna, own the libs, alltså ta revansch mot den majoritet av användare som tillbringade sin tid online med att håna honom, och som enligt honom tillhör ett ständigt kränkt, socialliberalt etablissemang. En situation han visserligen själv satt sig i med sina utspel – allt från att kalla dykaren som räddade några thailändska pojkar från att drunkna i en grotta för pedofil, till att ge Kanye Wests presidentkampanj sitt fulla stöd. Musk är i dag lika mycket ett kulturellt fenomen som en affärsman. Bilden på när han röker en joint i Joe Rogans podcast 2018 har blivit ett mem att använda för när någon säger någonting som ska verka smart men låter pårökt. Och hela detta kulturkrig mellan Musk och andra nördar har förstås utspelat sig på Twitter.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr