Inrikes 22 augusti, 2023

Rättvis taxiapp utmanar gigbolagen

I vintras demonstrerade Taxiunionen med sympatisörer mot villkoren på Uber och Bolt. Foto: Vilgot Karlsson/Offensiv.

Den nystartade appen Fair är Sveriges första storskaliga försök att utmana gigekonomin i taxibranschen. Men för ett verkligt genomslag krävs en förändring av konsumentkulturen, enligt kooperativexperten Maria Norbäck.

Under vintern arrangerades flera uppmärksammade demonstrationer i Stockholm av Taxiunionen, en organisation som samlar både förare och åkare i taxibranschen. Protesterna riktade sig mot gigföretagen Uber och Bolt, som enligt organisationen både pressar priserna på marknaden samtidigt som de tar en alltför stor portion av förarnas inkomster. Taxiunionen krävde också att gigbolagen skulle erkänna dem som en förhandlingspart. Trots de uppmärksammade demonstrationerna fick organisationen inte gehör för något av sina krav från taxijättarna.

– Vi försökte ha en dialog med Uber och Bolt. Vi hade demonstrationer och försökte ha möten med dem. De påstod att de var villiga att ha en motpart som de kunde diskutera med. Men bakom kulisserna struntade de fullständigt i de organiserade chaufförerna, säger Taxiunionens ordförande Omid Sakhdari (bilden) till Flamman.

Nu tar taxichaufförerna nästa kliv i kampen mot gigbolagen – på deras egen planhalva. Taxiappen Fair (Android/Iphone) lanseras snart, och presenterar sig själv som ett arbetarägt initiativ. Appen ägs till 25 procent av Taxiunionen och till 25 procent av bolaget Reko Rides AB, som ligger bakom själva plattformen. Resten av företaget ägs av de åkare och taxichaufförer som köpt in sig själva som delägare. Plattformen är tänkt att fungera som ett kooperativ, där beslut fattas gemensamt av de parter som äger och arbetar via appen.

Fair lanseras inledningsvis i Storstockholm, där ett 30-tal åkerier och mellan 50 och 100 bilar anslutit sig till den nya plattformen. Enligt Omid Sakhdari kommer kooperativets affärsmodell innebära en ansenlig höjning av den ersättning som förarna får ut, jämfört med om de hade arbetat för gigbolagen.

– Den traditionella apptaxin tar 20–30 procent i avgift av förarna. I den här appen kommer avgiften ligga på 10 procent. Pengarna går till att täcka kostnaderna för att driva appen, så egentligen kör chaufförerna till självkostnadspris, säger Omid Sakhdari, som räknar med en 19-procentig höjning av ersättningen för plattformens åkare och chaufförer.

Samtidigt kommer resorna vara lite dyrare för kunderna än på gigapparna.

– Det kommer att vara något högre pris på den här appen, men det kommer inte att vara så märkbart för passagerarna. Vi räknar med ungefär en 12–13 kronor högre avgift per resa för kunder.

Taxiunionen startade som en Facebookgrupp för taxichaufförer 2015, men ombildades senare till en formell förening. Som förening har de påtalat flera problem med gigekonomin, varav ett är hur gigbolagen inte betalar skatt i Sverige och på så vis slussar ut pengar ur ekonomin.

– Vi har lagt som grundregel att Fair ska vara 100 procent svenskt. Det ska finnas i Sverige, det ska skötas i Sverige, alla skatter samt moms ska betalas i Sverige. Pengarna ska gynna svensk näring, säger Omid Sakhdari.

”Uber, världens största taxiföretag, äger inga fordon.” Teknikjournalisten Tom Goodwins ord från 2015 har citerats otaliga gånger, kanske för att de så väl sammanfattar gigekonomins affärsmodell. På företag som Uber och Bolt står arbetarna själva för sina fordon, inklusive bränsle och underhåll, medan företagen enbart tillhandahåller en digital infrastruktur och den kontorspersonal som behövts för att underhålla plattformen. Därför har ordet delningsekonomi ibland använts för att beskriva liknande företag. En falsk beskrivning enligt kritiker, som snarare ser metoden som ett uttryck för exploatering, där de ansvar och risker som arbetsgivare vanligtvis står för i stället läggs ut på de anställda.

Men att gigarbetare äger sina fordon och redskap innebär också, tillsammans med de svaga anställningarna, att de enkelt kan lämna företag som inte behandlar dem på ett värdigt sätt. Åtminstone i teorin.

– Även om jag som enskild åkare skulle vilja köra för mig själv och bestämma mina egna priser, så har jag inte möjligheten. Jag kan inte utveckla en app och sprida den till tillräckligt många kunder, säger Maria Norbäck (bilden), som forskar om kooperativ inom gigekonomin vid Göteborgs universitet.

Trots det svåra utgångsläget har flera försök gjorts att utmana gigföretagen med kooperativa bolagsformer. I Frankrike har cykelbud och webbutvecklare tillsammans startat plattformen Coopcycle, som ligger till grund för en federation av cykelbud i olika städer runt om i landet. Samtidigt har dessa kooperativ ofta skilt sig från gigbolag från Foodora på ett avgörande sätt, i det att de ofta riktat sig mot företagskunder och offentliga verksamheter snarare än pizzasugna privatpersoner.

– Jag tror att kooperativ har svårare att konkurrera mot privatkunder, som tyvärr är väldigt priskänsliga och uppenbarligen struntar rätt så mycket i den sociala hållbarheten, säger Maria Norbäck till Flamman.

Ett av de mest framgångsrika försöken att bilda ett taxikooperativ ägde rum i amerikanska Denver år 2014, då missnöjda Uberförare slöt sig samman under namnet Green Taxi Cooperative. Efter en startfas där nya medlemmar gick in med en summa pengar lyckades bolaget växa till att omfatta en tredjedel av taxiförarna i staden, som är något mindre än Stockholm.

Men hård konkurrens från de investeringstunga gigbolagen – kombinerat med ett ofördelaktigt avtal kring körningarna från stadens flygplats – gjorde att Green Taxi gradvis förlorade sitt fotfäste på Denvers taximarknad. I april 2022 ansökte bolaget om konkurs.

Trots att inte alla kooperativ lyckats vinna över gigjättarna är Omid Sakhdari positiv till Fairs chanser att utmana teknikbolagen. Men det kommer samtidigt bli tufft, menar han.

– Det här blir en David mot Goliat-fajt för oss. Vi är en underdog som kommer in på marknaden, och vi kommer bryta mot många av de traditionella sätten som appföretag och klassiska taxibolag arbetar på.

– Vår största utmaning just nu är att se till att kunderna väljer den här appen och börjar använda sig av den. Att de förstår och ser poängen med att betala tio kronor mer för en resa.

RULJANS. Kooperativet Pling har levererat allt från luncher till möbler i tio års tid. Foto: Pling.

Även i Sverige har kollektiv startats inom budbranschen, bland annat Alternativa kuriren som erbjuder cykelleveranser i Malmö. Ett liknande initiativ är Pling, som är verksamma i Göteborg. Men även här har konkurrensen varit hård, och de kooperativa initiativen har ofta saknat resurser för att expandera verksamheten. Pling omsatte ett par miljoner under 2022 – att jämföra med Foodoras omsättning på strax under 4 miljarder.

– Det finns offentliga medel att söka som varit till stor hjälp, men eftersom det inte går att köpa sig kontroll över företaget är det ingen som är intresserad av att komma in med riskkapital, säger Plings medgrundare Thomas Röstell (bilden) till Flamman.

– Det blir svårare att konkurrera. När någon annan kan dumpa priserna blir det inte på lika villkor, utan marknaden blir snedvriden.

I gigekonomin har snabb tillväxt premierats framför verklig hållbarhet, och många av de stora bolagen har under det senaste decenniet gått med stora förluster. Ofta har man sänkt priserna till medvetet ohållbara nivåer, för att tvinga bort mindre konkurrenter från marknaden.

– Det här är också det tråkiga med marknaden: har man tillräckligt med pengar så kan man konkurrera genom låga priser. Där det har funnits andra alternativ så har de blivit utkonkurrerade, säger Maria Norbäck.

Enligt Omid Sakhdari kommer Fair arbeta på ett helt annat sätt.

– Vi kommer inte att arbeta så. Vi har inga riskkapitalister. Våra risktagare är våra åkerier, och det är deras pengar som står på spel. Vi kommer växa organiskt och sunt på marknaden, säger han till Flamman.

Samtidigt ser han optimistiskt på idén om att Fair eller deras affärsmodell ska växa även utanför Sveriges gränser i framtiden.

Vi försökte ha en dialog med Uber och Bolt. Men bakom kulisserna struntade de fullständigt i de organiserade chaufförerna.

– Vi hoppas att den här typen av organisation kan sprida sig i Europa. Kraften finns hos arbetarna, det är de som har egentligen makten. Men de måste inse att de får aldrig sin rätt om inte de tar sin rätt. När de går ihop med varandra så är de mycket starkare än vad de tror.

Thomas Röstell menar att det också finns ett behov av statliga investeringar för att se till att konkurrensen mellan kooperativ och stora plattformsföretag blir mindre snedvriden än i dag.

– Om man kan visa att man har en bra affärsmodell skulle man kunna få någon sorts statligt riskkapital, där man premierar den här typen av företag. För det finns stora fördelar: man får mer engagerad personal och bättre arbetsvillkor.

För Maria Norbäck är det uppenbart att det också krävs en kulturförändring hos de som köper exempelvis taxiresor.

– Det är upp till oss konsumenter nu faktiskt att skärpa oss. Vill du att det ska vara schyst, då får du betala. Precis som vi tänker på ekologiskt producerad mat måste vi tänka på hållbart producerade tjänster, oavsett om du går till nagelsalongen, köper mat eller åker taxi.

FAKTA: GIGEKONOMIN

• Förare som arbetar för gigappar i stil med Uber och Bolt är inte anställda av företagen de arbetar för, utan räknas som egenföretagare eller egenanställda.

Samtidigt är det företagen och inte förarna som bestämmer priserna för körningar. Jämförelsepriset – det vill säga det och 15 minuter – ligger på omkring 160 kronor på gigapparna, men kan stiga eller sjunka beroende på efterfrågan.

• När förare arbetar via Uber och Bolt drar företaget dessutom av en så kallad serviceavgift från intäkterna, som kan betraktas som en vinst företagen gör på körningarna. På Uber ligger serviceavgiften på 25 procent, medan Bolt tar ut 23 procent.

• Kombinationen av lågt jämförelsepris, hög serviceavgift och en modell där arbetarna själva måste stå för bränsle och underhåll har lett till en situation där förare kan behöva arbeta upp till 70–80 timmar i veckan för att komma upp i en tillräcklig månadslön.

Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Ledare 28 september, 2023

Riksbanken måste underställas folkviljan igen

Riksbankschef Erik Thedéen föreläser på Ekonomiska museet i Stockholm – där hans typ av institution hör hemma. Foto: Anders Wiklund/TT.

Sveriges ekonomiska politik hålls gisslan av en odemokratisk centralbank som bara har ett verktyg i lådan – räntehammaren. Det är dags att återta kontrollen.

Häromveckan var det dags igen, Riksbanken höjde räntan med 0,25 procentenheter till 4 procent och flaggade för att fler höjningar var på gång. Sveriges många hushåll med stora lån känner hur snaran börjar dras åt. Kritiken lät inte vänta på sig. Det är som måndag hela veckan vid varje ny räntehöjning.

Näringslivstoppar vars branscher drabbas hårt är som vanligt ute och klagar. LO-ekonomer tycker att Riksbanken bör utnyttja utrymmet att föra en självständig räntepolitik som är anpassad till den svenska ekonomins och arbetsmarknadens förhållanden, och inte bara blint följa andra stora centralbankers räntehöjningar.

Det hörs till och med kritik från bankekonomer som tycker att det är fel att penningpolitiken styr medan finanspolitiken är förvisad till baksätet, det vill säga att förändringar i styrräntan premieras medan skattepolitik och investeringar hålls tillbaka. Hedrande med tanke på de gigantiska vinster som bankerna gör i detta läge. Men de oroar sig väl för att fastighetsbranschen kan kollapsa om räntan fortsätter uppåt.

Argast av alla är Andreas Cervenka som i Aftonbladet (21/9) förklarade att i princip allt Riksbanken gjort det senaste decenniet har varit fel. Misstag efter misstag har gett oss 15 förlorande år, argumenterar han. ”Med sådana vänner behöver svensk ekonomi inga fiender.”

Men tänk om människorna på Riksbanken inte är dumma i huvudet? Tänk om institutionen bara är riggad på fel sätt. Det formella beslutet om centralbankens självständighet trädde i kraft 1999, delvis eftersom det var ett kriterium för EU-inträdet. Det är ingen naturlag att den måste vara självständig.

Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

Den bakomliggande idén är att det skulle vara farligt att låta folket och de folkvalda ha direkt inflytande över penningpolitiken. I stället överlåter man ansvaret på en teknokratisk ekonomisk elit. Med detta oberoende skapades också en striktare separation mellan finanspolitiken och penningpolitiken, två politikområden som egentligen hänger tätt samman.

Trots penningpolitikens komplexitet så har Riksbanken bara fått ett övergripande mål, att hålla inflationen på två procent per år, och ett trubbigt verktyg för att nå målet, att höja och sänka räntan. Något motsvarande mål om att hålla arbetslösheten låg finns inte. Det behöver kanske inte påpekas att man för det mesta också misslyckas att nå inflationsmålet.

Men nu börjar den här nyliberala uppdelningen äntligen att ifrågasättas. Nyligen var den franska ekonomiprofessorn Eric Monnet i Stockholm och talade vid Arena Idés konferens New economic order om behovet av att demokratisera penningpolitiken.

Monnet menar att de senaste 15 åren har retoriken inte visat sig stämma med verkligheten. Centralbanker har fokuserat mer på att stabilisera finansmarknader än på att nå inflationsmål. Man har också använt sig av många fler verktyg än räntan, som exempelvis stödköp av värdepapper (så kallade kvantitativa lättnader), valutaswapar och riktade lån.

Dessutom har den förda penningpolitiken lett till en stigande ojämlikhet, skyhöga bankvinster och en dysfunktionell bostadsmarknad. Områden som borde ligga på de folkvaldas bord. Tyvärr har centralbankernas oberoende blivit ett sätt för politikerna att svära sig fria från ansvar, menar Monnet.

I Sverige ifrågasatte nyligen professor Bo Rothstein Riksbankens självständighet i DN-Debatt (4/9). Han möttes av tystnad, inte en enda replik. Här är frågan belagd med tabu – det är hög tid att det krossas.

Enna Gerin
är biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Inrikes 27 september, 2023

”Idéer från vänster kan bli mainstream”

Elinor Odeberg och Philippa Sigl-Glöckner samtalar med Silvia Kakembo på Södra teaterns scen. Foto: Jacob Lundberg.

Stämningen var hoppfull när internationella vänsterekonomer samlades på Södra teatern i Stockholm för att diskutera hur ekonomin kan underställas demokratiskt inflytande.

Glöm snacket om löneprisspiraler och omättliga arbetare som driver på inflationen genom orimliga lönekrav. Mitt under polykrisens perfekta storm av krig och pandemi dök den upp: vinstpristornadon. Vad som ursprungligen avfärdades som en absurd idé är i dag en allmänt accepterad sanning om ekonomin. Och den har kraften att vända hela den ekonomiska spelplanen över ända.

Ingen vet det bättre än Isabella Weber (bilden).

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]
Utrikes 27 september, 2023

Etnisk rensning framför omvärldens ögon

Anhöriga till soldater som dog förra veckan begraver sina söner innan de lämnar. Foto: Marut Vanyan.

Efter månaders blockad av enklaven Nagorno-Karabach gav Armenien i förra veckan till slut upp: svält, sjukdomar och bombardemang har fått en stadig ström armenier att lämna området. Forskare talar nu om folkmord.

För två veckor sedan stod jag vid blockaden av enklaven Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan. Ingen humanitär hjälp hade kommit in på flera månader och människor som jag talade med inne i den armeniska regionen i Azerbajdzjan berättade om hunger, sjukdomar och desperation. Detta trots att Internationella domstolen i Haag vid två tillfällen beordrat landet att öppna den.

Blockaden framför var stillsam. Ett par azerbajdzjanska lastbilar körde fram och tillbaka med byggmateriel nedanför kullen där landets flagga hängde högt. Bakom låg den ryska militärbasen där de fredsbevarande styrkorna skulle finnas.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Canbäck
Frilansjournalist och författare med fokus på den postsovjetiska världen.[email protected]
Nyheter 26 september, 2023

Veckan som gått

Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Per Gahrton (bilden) avlider vid 80 års ålder.

Gahrton började som riksdagsledamot för Folkpartiet, där han företrädde partiets vänsterfalang och bland annat förespråkade vapenleveranser till Nordvietnam. 1969 utsågs han av Veckojournalen till ”årets argaste unga man”.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Kommentar/Utrikes 26 september, 2023

Stefanos Kasselakis vill förvandla Syriza till de amerikanska Demokraterna. Foto: Yorgos Karahalis/AP.

Efter att ha öppnat partiledarvalet har Greklands största vänsterparti tagits över av en okänd affärsmagnat som vill förvandla partiet till de amerikanska Demokraterna. Vänsterpopulismens flaggskepp ser därmed ut att förlisa på egen hand.

I söndags kväll kom den kalldusch som medlemmarna i det grekiska vänsterpartiet Syriza anat skulle välla över dem.

I andra omgången av partiets ledarval vann den unge affärsmannen Stefanos Kasselakis mot den tidigare arbetsmarknadsministern Effie Achtsioglou med över 56 procent av rösterna.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Elvander
Utrikesredaktör och doktorand vid European University Institute i Florens.[email protected]
Inrikes 24 september, 2023

Liberalerna förstår inte pacifismens kärna

På årsdagen av den ryska invasionen medverkade Greta Thunberg i en demonstration arrangerad av pacifistiska organisationer som Svenska freds. Foto: Fredrik Persson/TT.

Ledarskribenter förlöjligar utan att begripa dess kärna – som är att ifrågasätta militarismen, en ideologi som ständigt har dragit in världen i krig.

Under sommaren har Jesper Ahlin Marceta på DN Ledare skrivit en del om pacifismen, ofta på tidningens sedvanliga mästrande sätt. Jag tror att det är svårt att förstå vad det innebär att vara pacifist utan att först förstå att pacifismen, likt antifascism och antikommunism, främst är en reaktiv ideologi. Pacifismen är antimilitaristisk. För att förstå den bör vi därför förstå den ideologi som den motsätter sig.

Den klassiska militarismen, som var mainstream bland eliten under början av 1900-talet, ser krig som är en naturlig och viktig del av den mänskliga tillvaron: nationer som inte befinner sig i krig riskerar att förlora sina dygder och bli dekadenta. Den klassiska militarismen är i stort sett död som ideologi i Sverige och västvärlden.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Karim Jebari
Filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier.
Kultur 24 september, 2023

Hur Naomi blev den andra Naomi

Trots att ”Doppelgänger”, Naomi Kleins sjätte bok, är hennes mest personliga, är hon fortfarande lika vass och relevant. Foto: Dan Hansson/SvD/TT.

Konspirationsteoretiker, säger Klein, ”har fel om fakta, men prickar rätt på känslorna”. Myra Åhbäck Öhrman har läst Naomi Kleins nya ”Doppelgänger”.

”Till mitt försvar var det aldrig min avsikt att skriva den här boken”.

Så inleder Naomi Klein Doppelganger: A trip into the mirror world, och jag är benägen att tro henne. I jämförelse med hennes tidigare verk, som No logo (1999), en kritik av varumärkefieringen hos okontrollerad global kapitalism och The Shock doctrine (2007), om hur nationella kriser utnyttjas för att minska motståndet mot kontroversiella politiska förändringar, känns premissen okaraktäristiskt privat. Klein tar nämligen avstamp i något så vardagligt som irritationen över att ständigt förväxlas med ”Den andra Naomi” – Naomi Wolf.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Utrikes 23 september, 2023

Att komma fram till Samarkand

Positionen i gränslandet mellan de historiska civilisationerna har gjort Samarkand till en unik plats. Foto: Jonas Sjöstedt.

På resa mellan Uzbekistans mytomspunna städer upptäcker Jonas Sjöstedt ett land inklämt mellan två världsdelar och i skärningspunkten mellan storstadens modernitet och glesbygdens tradition – där arvet från Sovjet är lika närvarande som det från de islamiska och centralasiatiska civilisationerna.

Det är fantastiskt vackert, ändå är nästan inga turister på plats när jag och tonårsbarnen vandrar runt Registan, det gamla torget i Samarkand med byggnader som en gång i tiden var skolor. Här studerades filosofi, astrologi, matematik och teologi redan för 500 år sedan. Kanske beror frånvaron av människor på att det är så varmt, nästan 40 grader. Vi sätter oss på en bänk i skuggan under ett par träd på en innergård och bara tar in skönheten och atmosfären. Det är som att kliva in i en saga.

Samarkand, Bukhara och Khiva. Namnen på de uråldriga städerna längs Sidenvägen har något lockande och sagolikt över sig. Det är historiska städer med fantastiska gamla moskéer, uråldriga koranskolor, gränder och myllrande marknader där det säljs frukt, nötter och textilier. Det är vackra innergårdar där folk dricker te i skuggan under mullbärsträden. För äldre svenskar har säkert Thorstein Bergmans vemodiga visa ”Om du nånsin kommer fram till Samarkand”, som sjungits in av såväl Lena Andersson som Lill Lindfors, bidragit till denna längtan.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jonas Sjöstedt
Frilansjournalist och tidigare partiledare för Vänsterpartiet.
Utrikes 23 september, 2023

Bland sanddyner och teknikpionjärer formas framtidens bosättare

Med modeord som ”uppstartsnation” kombineras territoriell nybyggaranda med högteknologiskt entreprenörskap. Så hoppas Israel skapa en sionism för nästa generation.

Dagens Israel är ett splittrat land. Mängder med människor har tagit till gatorna i Tel Aviv sedan regeringen i våras föreslog en kontroversiell lag som fråntar Högsta domstolen rätt att påverka regeringens beslut. Eftersom Israel saknar en grundlag har Högsta domstolen spelat en viktig roll för landets demokrati, och den har fungerat som en garant för sekulär politik i ett land som präglas av allt mer extrema värderingar.

Samtidigt är frågan om ockupationen frånvarande och den minoritet som vill blanda in Palestinafrågan anklagas för att riskera att skada den unika enigheten i demonstrationstågen. Protesterna handlar om Israels demokrati, och därmed även om något så existentiellt som landets identitet och fortlevnad.

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Johanna Adolfsson
Kulturgeograf och forskare.
Ledare 22 september, 2023

Det judiska är större än Israel

Israel blir allt smärtsammare att förhålla sig till för sekulära judar. Foto: Kristopher Radder/AP.

Öknens planterade träd ger inte längre skugga åt övergreppen.

I helgen har många judar firat in det nya året. Trots att jag är judinna har ingen i min familj iakttagit högtider, men för ett par år sedan blev jag bjuden till en trevlig rosh hashana-middag hos en vän. Vi åt gratinerad blomkål och challebröd, och vid bordet satt två familjer med barn i lågstadieåldern. Framåt slutet av måltiden plockades traditionens symboliska höjdpunkt fram, äpplet (året som runt och rikt) och honungen (förhoppningen om ett sött år). Jag noterade att det var ett rosigt, svenskt äpple som en gäst kanske plockat med sig från sin tomt och som nu låg uppskuret på min assiett. ”Åh, så här fina äpplen har de nog inte i Israel!”, utbrast jag, varpå en av de större pojkarna svarade: ”Det bor faktiskt judar över hela världen, inte bara i Israel!”

Jag blev mållös. Den brådmogne unge mannen hade redan dragit samma slutsats som jag själv gjort först sent i livet, nämligen att den judiska världen är större än Israel. Och att för att landa i min identitet och lära mig något av den judiska historien, så behöver jag frigöra mig från en självförståelse som är kopplad till Israel. Jag behöver varken reflexmässigt springa till landets försvar, eller ha mindervärdeskomplex för att ha tappat kontakten med sederna. Det judiska är så rikt att den lilla bit som intresserar mig räcker gott och väl – drivkraften att ifrågasätta, kollektivt analysera texter, göra uppror, hålla fast vid idén om en gränslös värld, som sammanfattas i en av de äldsta skrifternas vackraste sats: tiqqun olam, förpliktelsen att laga världen.

Ändå förstår jag precis vad Israel representerar när jag tänker tillbaka på 1945, när en värld reser sig ur en katastrof för att bygga något nytt. Då står spillran av ett folk och undrar vad som finns kvar att leva för efter att inget land, inte ens det egna, erbjudit skydd mot nazisternas skoningslösa jakt på judar. När ens mamma, pappa, make eller barn i bästa fall återfinns som ett av tusentals namn i en loggbok, med stämpeln Vernichtet (förintad) i maginalen. Då är drömmen om ett eget land lätt att identifiera sig med. Som den israeliske författaren Amos Oz har sagt: ”Den värsta tragedin jag kan tänka mig är kollisionen mellan det rätta och det rätta.” Det rätta att bereda judar en egen plätt jord efter det stora sveket, och det rätta i att inte mörda palestinier och jaga dem ur deras hem.

Rörelsen själv talar om ‘savannisering’, men själv skulle jag kalla det för ekologiskt förpackad apartheid.

Mina föräldrar var aldrig religiösa. Så även om de aldrig övervägde att emigrera till Israel, så tjusades de ändå av landet som byggts upp av raska socialistiska kibbutzniks i en Medelhavsversion av Unga örnar, med småsamhällen byggda kring kollektivjordbruk och jätteförskolor. Att donera pengar till Keren Kajemet, den israeliska markägande stiftelsen som planterar träd i Negev, blev den perfekta kompromissen. Vem älskar inte träd som växer i öknen? I veckans nummer visar Johanna Adolfsson hur något så oskuldsfullt tjänar som vapen för en ockupation. Rörelsen själv talar om ”savannisering”, men själv skulle jag kalla det för ekologiskt förpackad apartheid.

Hon visar också hur landet, genom att klä nybyggandet i företagslingo, hoppas nå ut till en ny generation. Hittills har de massiva demonstrationerna mot detroniseringen av landets högsta domstol engagerat teknikentreprenörerna, som sett affärerna äventyras när landet faller i internationell onåd. Men kanske går det ändå att fresta några Silicon valley-hipsters att bosätta sig i öknen och skapa lagligt muslimfria zoner. Blir det till slut visionen om nya kapitalflöden som lättar högerregeringens huvudvärk och splittrar protestvågen?

Om några dagar infaller Yom Kippur och efter det kommer en högtid av ett helt annat slag: Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. I år är det Judisk Kultur i Sverige som är hedersgäst och det blir gott om tid för samtal om vad det innebär att vara jude i dag. Några israeler är bjudna, men precis som den unge mannen vid bordet sade: Det bor faktiskt judar över världen, inte bara i Israel.

Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.[email protected]