Inrikes 14 oktober, 2019

Skjuta först – tänka sen?

Förra året sköt polisen sex personer till döds, vilket är den högsta siffran på nästan 30 år. Polisförbundet och forskare larmar om brist på utbildning, medan ledningen lägger locket på.

När domen mot de tre poliser som stått åtalade för dödsskjutningen av Eric Torell meddelades i förra veckan var få förvånade. Liksom 35 av 36 polisskjutningar med dödlig utgång mellan 1990 och 2018 blev poliserna även denna gång friade. Det blir ofta så med polisen, de går fria. Det är sammantvinnat med det faktum att de är de enda i landet som på laglig väg bär och brukar vapenvåld. De är också de enda inom staten som har befogenhet att med våld ingripa i hotfulla situationer.

– Det är ju en mänsklig faktor att om du tvingas utöva sånt våld att du måste skjuta någon som kanske också avlider, då påverkar det dig som människa. Som polis är man medveten om den här risken, men när man väl ställs för en situation är det en otrolig påfrestning, säger Patrik Danielsson, nationellt samordnande skyddsombud på Polisförbundet.

Att en arbetsuppgift kan ha som utgång att man i arbetsrollen faktiskt behöver döda en annan människa är något makabert. Det krävs en gedigen krishantering på arbetsplatsen, något som Patrik Danielsson anser att man under åren blivit allt bättre på. Men den senaste tiden har enligt honom präglats av att medlemmarna i större utsträckning känner sig hotade.

– Våra medlemmar upplever att man blir mer angripen av våld, både med skjutvapen och andra tillhyggen. Poliserna går inte allmänt runt och oroar sig men det finns grupper som jobbar i utsatta områden där man kan känna ett obehag och få en klump i magen när man går till jobbet för att man tänker att det kan gå illa, säger han.

Under 2018 omkom sex personer av polisens verkanseld, vilket är den högsta siffran på nästan 30 år. Något som man från polisledningens sida menar har att göra med tendenser i samhället.

– Polisen verkar i ett samhälle och speglar samhällsutvecklingen. I Sverige de senaste åren har tröskeln för att använda våld sjunkit och graden av våld ökat. Det är en omständighet som påverkar polisen, säger Stefan Hector, chef vid polisens operativa avdelning vid NOA.

Enligt honom är polisens våld proportionerligt och står i relation till förekomsten av skjutningar och sprängningar, som är unik för Sverige. I så väl Norge som Finland, som har mycket låga siffror vad gäller polisskjutningar i jämförelse, kan man inte se den utvecklingen.

– Polisen ska möta angreppet proportionerligt. Om någon kommer med en kniv eller en yxa har polisen rätt att freda sig, och kan inte springa från platsen för att undvika våld som de flesta andra nog skulle göra. Polisen måste skydda allmänheten och kan därför inte undvika att ingripa. Är det acceptabelt när personer blir skjutna av polisen? Acceptabelt är inte ordet jag söker, men polisens skjutningar är en konsekvens av situationerna polisen ställs inför, säger Stefan Hector.

Men trots det inte går att dra statistiska slutsatser om antalet som dött i polisskjutningar så har röster väckts om att det står i direkt relation till polisens brist på adekvat utbildning.

– Ska jag använda skjutvapen? Hur ska jag agera mot personen? När du tagit ett beslut är det oåterkalleligt. Ju mindre du får träna på olika situationer desto färre verktyg har du för att kunna lösa dem. På grund av resursbristen som finns så får inte alla den mängden utbildning man egentligen behöver. Och utbildning är oerhört väsentligt, säger Patrik Danielsson vid Polisförbundet.

Från skyddsorganisationen sida lyfter man alltså fram det stora behovet av utbildning inom polisen. Det är också det rapporten Sätta hårt mot hårt: en studie av polisens användning av våld och förmåga att hantera konflikter handlar om. Där pekar Stefan Holgersson, polis, forskare och visselblåsare, ut att det finns stora brister i polisens utbildning vad gäller just konflikthantering och vapenanvändning.

Rapporten visar bland annat att trots att de flesta skjutningar sker i dåligt ljus, övar bara polisen på mörkerskjutning en gång under utbildningen. Inte heller förekommer under kompetensprov tester i att göra bedömningar huruvida man som polis ska skjuta eller inte i olika situationer. Övningar i taktisk reträtt saknas också.

Stefan Holgersson slår fast att Polismyndigheten misslyckas med att ge den utbildning och fortbildning som krävs för att upprätthålla kunskapsnivån på ett område som är avgörande för polisens arbetsmiljö, medborgarnas rättssäkerhet och myndighetens trovärdighet. I rapporten citeras en instruktör i polisiär konflikthantering: ”Det är fullkomligt vansinnigt”.

– När man tittat på den svenska polisen har det visat sig att det inte är en lärande organisation. Man har i jämförelse med andra organisationer väldigt låg förmåga vad gäller att ta till sig utbildning och ledningen har väldigt lågt intresse av forskning, säger Stefan Holgersson.

Polisens egen statistik över verkanseld och varningsskott visar att nära nog en majoritet av de som skjuter bara varit i tjänst mellan fem och tio år och nästan en tredjedel under fem år. Ofta får just de poliser som är inblandade i en skjutning ta ansvaret över det som hänt, anser Stefan Holgersson, istället för att ledningen och strukturerna inom polisen står till svars.

– När polisen skjuter och någon far illa är det organisationens yttersta kapillärer som får ta konsekvenserna för det. Men de som har förutsättningarna för att påverka, de behöver aldrig ta ansvar. Det har man pekat på i många år men ingen gör något åt det, säger han.

De som Stefan Holgersson vill ställa till svars är polisledningen som fördelar resurser i den bristande utbildningen, så att poliserna tränas och övar sig i terrorsituationer, men inte i vardagsutbildning kring att hantera hotfulla situationer.

– Det svåra är att det varierar mellan enkelt och extremt. Poliser som möter de här situationerna hinner inte förbereda sig mentalt och därför är det väldigt viktigt att ha erfaren personal. Erfarna poliser kan säga att de nog också skulle ha skjutit i situationen med Eric Torell, men de säger också att de aldrig försatt sig i situationen från början. Men man kan inte behålla erfaren personal ute för man har bedrövligt ledarskap och en personalpolitik som får människor att tappa motivation och känner sig frustrerade, säger han.

WEB_INRIKES

Eric Torells mamma sörjer under sin sons begravning. Foto: Janerik Henriksson/TT

Fallet med Eric Torell, en 20-årig kille diagnosticerad med Downs syndrom och autism med en leksakspistol på en innergård en tidig morgon i Stockholm, skiljer också ut sig. Han blev skjuten med 25 skott, träffades av tre i ryggen och dog. Det är en synnerligen brutal bild som målas upp av en polis som varken tycks ha förmåga att göra säkerhetsbedömningar eller använda vapen på ett ansvarsfullt sätt. Men händelsen synliggör också betydligt fler problem inom polisen, enligt Stefan Holgersson.

– Det hade dels att göra med att de fick felaktig information från regioncentralen. Och regioncentralen har hög personalomsättning, vilket gör att det är låg personalkännedom och låg geografisk kännedom bland de som jobbar där. Det är strukturella problem som man inte tar tag i utan fortsätter att säga att allt är bra. Så får allmänheten och poliserna längst ut ta konsekvenserna, säger han.

Stefan Holgersson pekar också ut stora brister inom polisens självreflektion.

– Om man ens ställer frågan om de kunnat agera på ett annat sätt så blir de kränkta. Men det är väldigt svårt att bli bättre om man inte reflekterar över sitt eget beteende på organisatorisk och individuell nivå. Man är mer inriktad på att backa upp och täcka saker än vad man är på att tänka att man ska göra det bättre nästa gång.

Långt innan skjutningen av Eric Torell har anställda inom polisen larmat om att det skulle kunna uppstå situationer där oskyldiga blir skjutna i och med en utbildning som är fokuserad på terrorism och bristerna i personal. Men Stefan Holgersson berättar att det finns en omfattande rädsla att bli straffad om man internt kommer med kritik.

– Hela systemet är konstruerat för att de som är längst ut blir syndabockar. Men situationerna som uppstår är en effekt av olika systemfel som bottnar i att polisledningen får fortsätta hela tiden, det är ingen som behöver ta ansvar.

Stefan Holgersson hade velat se en motsvarighet till Lex Maria inom polisen. De enskilda poliserna ska fortsatt granskas och ställas inför rätta, men inte utan att man också ser till de strukturella problemen, som inte påverkas av huruvida någon blir fälld. Att utredningarna också måste handla om poliserna fått rätt utbildning och getts förutsättningar för att kunna hantera en given situation. I dagsläget blir enskilda poliser istället tystade när de kommer med kritik. Något som enligt Stefan Holgersson har att göra med att Polismyndigheten hellre ser till varumärke än till sin egen personal.

– Man har 200 anställda på kommunikationsavdelningen och man satsar jättemycket på att stärka sitt varumärke. Forskning som identifierar förändringsbehov är inte så intressant för då ifrågasätts varumärket. Det är problematiskt i en organisation som måste förändra sig för att vara bra, säger han.

Men där håller inte Stefan Hector, chefen vid polisens operativa avdelning NOA, med. Bristen på resurser är enligt honom inte en fråga om pengar, utan om antalet poliser i yttre tjänst. Han framhåller polisens interna utbildning i konflikthantering, POLKON. Där är det meningen att poliser ska öva sig i att hantera konflikter så lågaffektivt som möjligt och träna sig i att fatta beslut och göra bedömningar av olika typer av situationer. Men det spelar ingen roll om polisen får tio miljoner till, det tar fortfarande fyra år att utbilda en polis, menar han.

– Kort sagt: vi är för få poliser i Sverige. Vi orkar och hinner inte med allt som ligger i vårt uppdrag. Och är kärnverksamheten hotad, att vi har sprängningar och skjutningar, då prioriteras utbildningen bort. Om vi blir fler kan vi göra mer rum för utbildning men i dag får det stryka på foten, säger han.

Stefan Hector förklarar satsningen på kommunikationsavdelningen med att den behövs för att rekrytera nya poliser. Men forskaren Stefan Holgersson pekar snarare på politikernas intressen av att polisen ska fungera bra. I kombination med ett New public management-tänk har det skapat en organisation där yta är viktigare än innehåll.

– Det är inte svart eller vitt, men ytan och varumärket har blivit så viktigt att kunna visa upp samtidigt som polisen har fått så mycket krav. Då är det enklare att satsa på yta. Och när innehållet brister blir det ännu viktigare att anställa fler till kommunikationsavdelning. Det blir en ond cirkel där man döljer problemen och heller aldrig kommer till rätta med dem.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfatta veckan som gått. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla i och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Nyheter/Utrikes 18 april, 2024

Bosättare fördrev palestinier med hjälp av Israels armé

En israelisk soldat iförd kostym vid ett högtidsfirande organiserat av bosättare på Västbanken. Foto: AP Photo/Leo Correa.

Israelisk militär och bosättare kritiseras av Human Rights Watch för sin behandling av palestinier på Västbanken. Organisationen rapporterar att palestinier har fördrivits från sina hem, och många vågar inte återvända.

– Bosättare och soldater har fördrivit hela palestinska samhällen. De har förstört varje hem, med uppenbart stöd från styrande israeliska myndigheter, säger Bill Van Esveld, biträdande barnrättschef på Human Rights Watch (HRW), i ett uttalande på organisationens hemsida. Han fortsätter: 

– Medan världen fokuserar på Gaza så ökar övergreppen på Västbanken, underblåst av årtionden av straffrihet och likgiltighet bland Israels allierade.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Saga Grande
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Inrikes 18 april, 2024

Borta med vinden

Vattenfall har investerat miljarder i tre stora vindkraftparker runt Fredrika. Produktionen täcker ungefär en procent av hela landets elbehov, men intäkterna för byn och för Åsele kommun är små. Foto: Robert Henriksson / DN / SCANPIX.

Vind- och vattenkraften i trakterna kring Fredrika producerar en procent av Sveriges el. Samtidigt stängs bibliotek och äldreboenden i närområdet. Med de regler som finns i Sverige stannar vinsterna sällan kvar i bygden.

Skylten som visar vägen mot biblioteket sitter kvar i Fredrikas centrum, men i början av februari slog det igen dörrarna för gott.

Bibliotekarien Britt-Marie Arvidsson har kört de två milen in till Fredrika för att visa oss biblioteket. Det ryms i ett enda, lite större rum i den låga röda skolbyggnaden. Trots det begränsade utrymmet finns allt som man kan vänta sig: skönlitteratur, deckare, fakta, och en avdelning om bygden och landets norra delar. Barnen har ett eget hörn med en kåta där man kan krypa in för att läsa i lugn och ro.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Arne Müller
Journalist i Umeå, som har skrivit boken "Norrsken: Drömmen om den gröna industrin", som granskar industriprojekten i norra Sverige.
Nyheter/Utrikes 18 april, 2024

Google-arbetare avskedas efter protest: ”AI-drivet folkmord”

Teknikarbetare protesterar utanför Googles huvudkontor i San Francisco i december 2023. Foto: Santiago Mejia/San Francisco Chronicle/AP.

28 anställda sägs upp efter att ha kritiserat teknikbolagets samarbete med israelisk militär.

Minst nio anställda på teknikjätten Google greps i tisdags under en tio timmar lång sittprotest inne på företagets kontor i New York City och Sunnyvale. Under onsdagen meddelade Google i ett internt meddelande att 28 anställda har avskedats för medverkan i protesterna, rapporterar The Verge.

– Allt fler är villiga att riskera sina jobb för att stå upp mot medverkan till folkmord, säger organisatören och Google-arbetaren Ray Westrick till Democracy Now!.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Peter Eriksson
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Utrikes 18 april, 2024

Putin trappar upp jakten på socialister: ”Värre än någonsin”

Georgier protesterar mot den ”ryska lagen” om utländska agenter den 9 april 2024, som har spridit sig i regionen. Foto: Shakh Aivazov/AP.

Ryska socialistiska rörelsen är senast i raden att klassas som utländska agenter och förbjudas att verka i landet. ”Jag räknar inte med att överleva kriget”, säger den svartlistade statsvetaren Greg Judin till Flamman.

Varje fredag håller Rysslands oppositionella andan. Då presenterar nämligen det ryska justitiedepartementet de senaste tillskotten till sin lista med ”utländska agenter”, där både individer, organisationer och medier kan hamna.

Fredagen den 5 april utökades listan med ett nytt namn: Ryska socialistiska rörelsen (RSR), en vänstergrupp med rötter i trotskismen. Flamman ringer upp Ilya Budraitskis (bilden), en av organisationens medgrundare, som sedan krigets början befinner sig i exil i USA.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Kultur 18 april, 2024

”Smärtpunkten” hyllar den hårda vården

Tony Olsson, spelad av Martin Nick Alexandersson och Riksteaterns producent Isa Stenberg (Maria Sid). David Dencik spelar Lars Norén. Foto: Nicklas Elmrin /SVT.

SVT:s serie om dubbelmordet i Malexander gestaltar en kriminalpolitik i förändring, men är okritisk till dagens trender. Kriminologen Hanna Tenenbaum har sett ”Smärtpunkten”.

Den 28 maj 1999 sköts poliserna Olle Borén och Robert Karlström ihjäl i Malexander av tre nynazister. Händelsen skakade Sverige. Själv var jag bara tre år, och berättelser om de sår som dåden lämnade fick jag ta del av långt senare.

SVT:s Smärtpunkten tar avstamp några månader tidigare, och gestaltar arbetet med Noréns pjäs 7:3, med tre fångar varav två nynazister i rollerna. Pjäsen spelades på scener utanför anstalter och efter den sista föreställningen rymde skådespelarna. Jakten på dem slutade med morden i Malexander.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Hanna Tenenbaum
Kriminolog.
Veckobrev 17 april, 2024

Jag älskar Sverige mer än Ivar Arpi

Till Sveriges försvar mot nationalisterna! Foto: Privat.

Jag skriver detta på väg hem från en föreläsning om Sveriges psykedeliska historia i Skövde, som jag måste säga är en fantastisk plats. Det första man möts av vid stationen är nämligen ett jättelikt kulturhus. Att det ser ut som en tegelborg från Super Mario Bros gör inte saken sämre.

Kulturhuset byggdes 1964 efter en ritning av Hans-Erland Heineman och sägs vara Sveriges första. Innanför tegelväggarna finns konsthall, biograf, danssalonger, restaurang, konferensrum, en teater med 500 stolar, samt ett bibliotek som pryds av ett praktfullt betongverk av Siri Derkert, ”Senapsträdet och himlens fåglar”.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Leonidas Aretakis
Chefredaktör på Flamman.[email protected]
Nyheter/Utrikes 17 april, 2024

Högerextrema norrmän återskapar Hamsuns röst med AI: ”Groteskt”

Författaren Knut Hamsuns signatur. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Författarens ättlingar är skeptiska till projektet – men det högernationalistiska förlaget har inga planer på att stoppa det.

Det norska högerextrema förlaget Legatum Publishing har planer på att använda AI för att återskapa den nazistiska nationalikonen Knut Hamsuns röst. Syftet är att den konstgjorda rösten ska läsa in Hamsuns bok ”Svält” på engelska. 

Då det gått mer än 70 år efter författarens död så tappar förlaget Gyldendal rättigheterna till verket, som därmed får användas av vem som helst. Frågan om upphovsrätten även gäller någons röst är dock inget lagen har beslutat om än.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Saga Grande
Student i litteraturvetenskap och praktikant på Flamman.[email protected]
Kultur 17 april, 2024

Bilden av den mörke titanen saknar distans

Hur mycket Lars Norén tål Sverige? Författaren porträtteras nu i en dokumentär på SVT av Sindra Grahn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT.

Lite genikult skadar inte, men dokumentären om dramatikerns konstnärskap hade mått bra av att våga gräva vidare kring gränslinjen mellan etik och estetik.

Hur mycket Lars Norén tål Sverige? Bara det senaste året har två fackböcker givits ut, hans sista oavslutade dagbok har publicerats, ett teatermanus har blivit serieroman, ett antal pjäser har satts upp och i dagarna sänds en dokumentär och en dramaserie om hans liv och verk.

Det hela hade inte varit så problematiskt om det inte kombinerats med en förgudning av honom. En ny ton har infunnit sig i samtalet: Norén beskrivs som en dyster titan, en mobbad olympier.

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Rasmus Landström
Författare, litteraturredaktör och medlem i Flammans styrelse.
Inrikes 17 april, 2024

Greta Thunberg har äntligen blivit farlig

Klimatungdomens växande radikalism tyder på mognad. Foto: Pascal Bastien/Avaaz/AP.

Den klimatrörelse som Alex Schulman drömmer om skulle snabbt bli irrelevant.

Jorden har feber. Mars blev den tionde månaden i rad som det globala värmerekordet slogs. Medeltemperaturen de senaste tolv månaderna är 1,56 grader högre än under förindustriell tid. Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader vid slutet av århundradet framstår som alltmer omöjligt att uppnå. Samtidigt fortsätter utsläppen att öka. Alla förhoppningar om kraftfulla åtgärder mot klimatförändringen har grusats, alla vackra löften från världens makthavare dragits i smutsen.

Min generation har helt enkelt misslyckats fullständigt, och vet om det. I en desperat jakt på syndabockar riktar somliga in sig på klimatrörelsen, och inte minst dess ikoniska ledargestalt Greta Thunberg – som nu blivit för radikal och obekväm. ”Hon hade chansen att förändra världen och kastade bort den”, skriver Alex Schulman i en bitter krönika i DN.

Hans besvikelse visar att han svalt myten om Greta Thunberg med hull och hår: berättelsen om det oskyldiga barnet som säger sanningen till makten, bjuds in till parlament och FN för att hålla tal, och äntligen förmår världens makthavare att ta sitt förnuft till fånga. Men den berättelsen har naturligtvis alltid varit falsk. Inte för att den överdriver Thunbergs betydelse eller genomslagskraft, utan för att den förtiger att den verkliga makten vare sig vilar i FN:s generalförsamling eller i några nationella parlament.

Att mänskligheten i dag befinner sig i en existentiell kris beror i grunden på ett kapitalistiskt ekonomiskt system baserat på hänsynslös exploatering av människor och natur. Ett system som sätter majoriteten av världens tillgångar – och därmed makten över de mest avgörande ekonomiska besluten – i händerna på en liten minoritet.

Läs mer

Miljardärer och kapitalförvaltare utövar alltså lika mycket makt över vår gemensamma framtid som folkvalda politiker. För den som inte vill se detta är det bekvämt att göra Greta Thunberg till syndabock.

Men det somliga vill se som urartning är snarare ett tecken på mognad. Det är både förutsägbart och logiskt att klimatrörelsen blir mer konfrontativ i takt med att tiden rinner ut och den politiska utvecklingen går åt fel håll. Att rörelsen blir mer systemkritisk och knyter an till andra frågor – som motståndet mot Israels blodiga krig i Gaza – är nödvändigt.

Att rörelsen blir mer systemkritisk och knyter an till andra frågor – som motståndet mot Israels blodiga krig i Gaza – är nödvändigt.

En tänkande politisk rörelse måste klara att peka på samband. Mellan militarisering och miljöförstöring. Mellan Israels brott mot palestinierna och fossilindustrins brott mot hela mänskligheten. Mellan den nationalistiska högerns förakt för svaghet och kapitalets behov att söndra och härska. Mellan växande ojämlikhet och urvattnad demokrati. Mellan åtstramad välfärd och utarmning av naturresurser.

Klimatkatastrofen är mänsklighetens allvarligaste kris hittills, men långtifrån den första. Förstörelsen av ekosystem, lokalsamhällen och människoliv har accelererat sedan kapitalismens födelse. Långt innan temperaturkurvorna började peka uppåt existerade överflöd sida vid sida med svält och misär, maktfullkomlighet intill maktlöshet. Mänskligheten lägger mer kraft och resurser på att utveckla och köpa nya högteknologiska vapen än klimatomställning.

Att de unga klimataktivisterna förstår detta bättre än Alex Schulman är inte så konstigt. De har ju redan testat det han föreslår – att snällt sitta utanför parlamenten och be politiker att ”lyssna på vetenskapen”. Tack vare dem finns det nu verkligt hopp. Inte om frälsning genom modiga beslut av världens makthavare, utan om en demokratisk folkrörelse som formar framtiden underifrån.

Inrikes/Nyheter 16 april, 2024

L svänger i skolfrågan: ”Ny politik om två år”

Lotta Edholm, Johan Pehrson och Fredrik Malm vid presskonferensen. Foto: Samuel Steén / TT.

Liberalerna vill ta fram en ny skolpolitik inför valet 2026. Men enligt Åsa Plesner kan partiet börja driva en annan politik redan nu om viljan finns.

Under tisdag eftermiddag höll Liberalerna en presskonferens där de presenterade sin nya vision för den svenska skolan, som ska omsättas i en ny skolpolitik inför valet 2026. 

I centrum står återregleringen av skolan, där bland annat friskolereformen ska rullas tillbaka, tillsammans med målstyrningen och kommunaliseringen. Även en ”postmodern och konstruktivistisk kunskapssyn” nämns i partiets debattartikel i Svenska Dagbladet, publicerad samtidigt som presskonferensen. 

Lås upp

Vill du läsa vidare? Registrera dig för vårt nyhetsbrev och lås upp Flamman.se i 24 timmar.

Redan prenumerant? Logga in här

Vill du läsa vidare? Fortsätt genom att bli prenumerant. Om du redan är det, logga in här. 👇

Prenumerera och läs direkt!

Genom att prenumerera får du direkt tillgång till alla artiklar på webben, och veckans nummer i din mejlkorg eller brevlåda.

Digital månadsvis (4 nr)
55 kr
Papper månadsvis (4 nr)
79 kr
Stötta fri vänstermedia! (4 nr)

Vänsterperspektiv behövs. Ge Flamman lite extra skjuts med en stödprenumeration!

95 kr
Jacob Lundberg
Nyhetsredaktör och marknadsansvarig på Flamman. Tipsa om nyheter på 072-9218737 (sms/Signal).[email protected]