Okategoriserade 05 maj, 2005

Tyskland: ett folk av diktare blev mördare

Allt sedan Hitlertyskland besegrats har försöken att tvätta den tyska armén och eliten från det skedda fortsatt. Nu, sextio år efter andra världskrigets slut diskuteras om slutet innebar befrielse eller nederlag för Tyskland. Flamman publicerar här en text inför den jubiléet av Jürgen Hofmann, från tyska vänsterpartiet PDS historiska kommission.

När den högsta tyska militärledningen hade undertecknat det officiella dokumentet om villkorslös kapitulation i närvaro av Antihitlerkoalitionens representanter i Karlshorst i Berlin natten mellan den 8 och 9 maj 1945, kunde folken i Europa andas ut. För dem hade ett krig avslutats, vars omfattning, förstörelse och antal offer överträffat allt de tidigare känt till. Med stortyska riket hade ett brottsligt system kuvats, vars planer på världsherravälde och maktfullkomlighet tillsammans med rashets hade ifrågasatt den mänskliga civilisationen som sådan. Därför utgjorde de här dagarna inte bara ett slut på kriget, utan framför allt en tid av seger och befrielse i de europeiska folkens medvetande…
Enligt senare beräkningar dog över 60 miljoner genom strider, repressalier, massförintelse och krigets verkningar. Av de 18 miljoner människor som den nationalsocialistiska regimen satte i koncentrationsläger blev 11 miljoner mördade eller dog genom sitt arbete. Det industriella massmord som förövades mot de 6 miljoner europeiska judar som liksom sinti och romer föll offer för rasutrotning är ofattbart. I Tyskland måste nästan 8 miljoner människor och i Japan över 2 miljoner människor från de erövrade länderna utföra tvångsarbete.

Sovjetunionen förlorade flest människor, över 27 miljoner. I Kina fick 15 miljoner, i Polen 6 miljoner, i Jugoslavien 1,7 miljoner, i Frankrike omkring 800 000, i USA och Storbritannien vardera 400 000 och i Italien 300 000 människor plikta med sina liv. Enbart vid fronterna tog ”Tredje riket” över 6 miljoner tyska medborgares liv för att driva igenom sina storhetsvansinniga planer på världsherravälde…
Segern över den tyska fascismen är och förblir de allierades verk inom Antihitlerkoalitionen. Endast med gemensamma ansträngningar kunde den mänskliga civilisationen räddas från en terrorregim som inte drog sig för några brott. Hotet fick stater med olika samhällssystem och människor med olika världsåskådningar och skilda politiska uppfattningar att samarbeta…
Vid sidan av Antihitlerkoalitionens stridande kämpade partisaner och motståndskämpar för sina hemländers frihet på alla ockuperade områden. I den avslutande operationen i Berlin deltog även polska soldater. Andra världskriget hade inletts med överfallet på deras hemland. Tyska antifascister anslöt sig också till Antihitlerkoalitionens arméer och till partisan- och motståndsgrupperna. Inte att förglömma de modiga kvinnor och män som av de mest skilda anledningar gjorde motstånd mot den nationalsocialistiska regimen inne i Tyska riket med ständig fara för livet.
Sovjetunionen bar den tyngsta bördan i kampen mot Nazityskland och hade största andelen i segern. Östfronten var andra världskrigets viktigaste front. Sovjetunionen fick upprepade gånger ta emot erkännanden för sina insatser av sina allierade i väst medan kriget pågick. De militära striderna med de tyska angriparna varade i sammanlagt 1418 dagar och nätter. Långt innan äntligen den andra fronten öppnade hade de sovjetiska soldaterna stoppat fienden utanför Moskva och tvingat fram en vändning av kriget i Stalingrad och Kurskbågen… Tre fjärdedelar av Tyska rikets förluster gjordes vid östfronten.

Priset för den prestationen blev högt. Över 11 miljoner sovjetiska soldater förlorade livet vid fronten. Över 13 miljoner civila dödades eller dog på grund av kriget. Vitryssland förlorade en fjärdedel av sina invånare. I städer som Leningrad, Smolensk och Pskov dog en tredjedel av befolkningen i striderna. De tyska angriparna lämnade spår av förödelse bakom sig. 1 700 städer och 70 000 byar, 31 000 industriföretag, 13 000 broar och 65 000 kilometer järnväg förstördes, sprängdes eller brändes ner. Det var bilderna av det som fanns på de sovjetiska soldaternas näthinnor när de gick över gränsen till Stortyska riket.
I april 1945 hade kriget återvänt till sin utgångspunkt. I Berlin hade rälsen lagts ut för ”den nya ordningen i Europa” med ”maktövertagandet” i januari 1933. Härifrån skulle ett ”tusenårigt rike” resa sig över de förslavade folken. Den inrikes terrorn följdes av terror utåt… I Berlin fanns den brottsliga nationalsocialistiska regimens kommandocentraler. Här fattades besluten om att sätta igång andra världskriget, ”Barbarossa-aktionen” och utplåningskriget mot Sovjetunionen liksom den ”slutgiltiga lösningen på judefrågan”. ”Diktarnas och tänkarnas folk” hade degraderat sig självt till ”Mördarnas och bödlarnas folk”.
”Aldrig mer fascism och krig” löd därför det budskap som formulerades efter 1945 efter bittra erfarenheter och som fick ett stort gensvar även i Tyskland. Det innefattade även frågan om ansvar och skuld, särskilt hos de ansvariga och de som profiterat på kriget och det nazistiska systemet. Därför riktades blickarna mot de kretsar av industriföretagare och jordägare som i alla fall välvilligt tolererat om än inte påskyndat nazisternas makttillträde, men ändå hade profiterat på deras erövrings- och förintelsepolitik.
Att antifascisterna satte in en stöt i denna antikapitalistiska riktning byggde på erfarenheter från början av 30-talet. Sommaren 1945 enades andra världskrigets segrarmakter i Potsdam om att ”avskaffa den rådande alltför stora koncentrationen av karteller, syndikat, truster och andra monopolsammanslutningar inom näringslivet”. Vid sidan av de ledande nazisterna satt även topprepresentanter för näringslivet och statliga ämbetsmän på de anklagades bänk under rättegångarna i Nürnberg. Segrarmakternas sanktioner skulle garantera att någon fara för Europa och världen aldrig mer skulle uppstå på tysk mark.

Andra världskrigets utgång hade förändrat världen. Trots sina enorma mänskliga och materiella förluster hade Sovjetunionens anseende, inflytande och militärpolitiska styrka ökat och landet fått en position inom världspolitiken som alla respekterade. I Asien blev de antikolonialistiska befrielserörelserna starkare och de första tecknen visades på kolonialsystemets kommande sammanbrott. I Europa hade arbetarrörelsen skaffat sig inflytande över hur efterkrigstiden skulle utformas genom att den deltagit på ett framträdande sätt i det antifascistiska motståndet… Internationella organisationer och sammanslutningar bildades. Ett framstående arv från Antihitlerkoalitionen är Förenta Nationernas organisation, vars stadga undertecknades i San Francisco i juni 1945.
Mot bakgrund av de dramatiska erfarenheterna var en återgång till det system som funnits före kriget inte att tänka på. Kravet på samhällsförändringar och chansen att de skulle förverkligas var en självklarhet efter bokslutet från århundradets första hälft. Det hade stått på dagordningen i många länder redan efter första världskriget. Det behövdes inget diktat från någon ockupationsmakt för att ta upp den frågan. I Västeuropa och Västtyskland slog man in på en väg som angetts av västmakterna, social marknadsekonomi som modell med en förstärkt parlamentarisk demokrati. För stora delar av den gamla eliten stundade snart nya karriärer. I Östeuropa och Östtyskland däremot inledde man grundläggande samhällsförändringar redan under den antifascistisk-demokratiska övergångsfasen. Men genom att senare överta den stalinistiska samhällsmodellen missades de chanser denna väg kunde ha inneburit.

I motsats till de kvinnor och män som återvände från koncentrationsläger och emigration, som aldrig hade ifrågasatt maj 1945 som en befrielse och en chans talade den traditionella eliten, som hade ett omfattande inflytande under åren av uppbyggnad i Förbundsrepubliken, om ett sammanbrott eller ett krigshot och vidmakthöll Tredje rikets fortsatta existens. I Tyska Demokratiska Republiken instiftades den 8 maj 1945 som befrielsens dag redan kort efter grundandet och 8 maj blev helgdag. I Förbundsrepubliken Tyskland fick förbundspresidenten Richard Weizsäckers uppmaning att man trots motsägelsefulla erfarenheter borde uppfatta 8 maj 1945 även som en befrielsens dag ett klent gensvar så sent som 1985. Intill denna dag försöker man relatera den dagens betydelse endast till de tyska offren. Mönstret som utvecklades i filmer och berättelser på 50-talet, att fria en ”anständig” majoritet och en ”oskyldig” armé från samröre med den nazistiska regimens och dess toppfunktionärers förbrytelser, togs mer än gärna emot och förfelade inte sin verkan. På så sätt kunde man i stor utsträckning förtränga sin trohet mot Hitler, lojaliteter inom den nazistiska regimen, medansvar och inblandning i fascismens brott. Det var sextioåttorna som först ifrågasatte den myten.
I Östtyskland hade antifascisterna tillräckligt stor auktoritet för att förmå många människor att tänka om. Uppmaningen att överta en antifascistisk position hos en minoritet som grundläggande norm och rätta in sig i leden bland ”historiens segrare” var å ena sidan främjande för integrationen men möjliggjorde å andra sidan även en förträngning. Ensidigheten och de ritualiserade formerna i samband med minnet av nazismens brott och motståndet mot nazismen kan visserligen kritiseras, men inte att de tongivande kretsarna och personerna inom näringslivet, politiken och militären angreps och att det fick konsekvenser.

Många tyskar kan säkert räknas till offren för regimen och kriget de tidigare hade jublat åt – fast de inte generellt kan anses oskyldiga. Men för alla som överlevde gäller att de befriades från krigets skräck. De kunde andas ut. De hade befriats från den roll de hade haft som följe till en mördarregim. De befriades från möjligheten till en skändlig framtid som Europas slavägare. Fast det tyska folket inte fick utöva något självbestämmande till att börja med, hade det en framtid efter den 8 maj 1945.

Flammans veckobrev

Låt Flamman sammanfattar veckan som gått. Prenumera på vårt nyhetsbrev och häng med i vad som händer.

Genom att fylla och skicka detta formulär godkänner du Flammans personuppgiftspolicy.

Utrikes 04 juni, 2023

Ungdomen hoppas på ett demokratiskt Thailand

Pita Limjaroenrat, ledare för partiet Move Forward, tar emot folkets jubel i Bangkok efter valsegern för hans koalition. Foto: Wason Wanichakorn/AP.

Sedan statskuppen 2014 har Thailand levt under hårt militärstyre. Nu undrar ett helt land om den demokratiska oppositionens valseger den 14 maj ska bringa förändring.

Sedan parlamentsvalet i Thailand den 14 maj har landet präglats av vaksam optimism.

Valets stora vinnare var partiet Move Forward (tidigare Future Forward) och Peua Thai, arvtagare till Thai Rak Thai som vunnit alla val sedan 2001 under ledning av familjen Shinawatra. Tillsammans blev partierna tillräckligt stora för att kunna forma en stark koalitionsregering med 292 av 500 platser i representanthuset. Med stöd av ytterligare sex partier har koalitionen nu 313 platser och har tagit fram ett gemensamt program. Även om valet talar för ett generationsskifte så finns det hinder för verkligt genomgripande förändringar.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Karin Zackari
Forskare i historia och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.
Inrikes/Krönika 04 juni, 2023

Den gamla tidens engagerade kundtjänst är snart ett minne blott. Foto: Leif R. Jansson/TT.

Minns ni klasslistorna? En självklarhet för svenskar i min ålder. De satt ofta på kylskåpen, i början av läsåret släta och rena, i blomstertid hundörade och nedklottrade. De finns inte längre. Orsaken påstås vara GDPR. När jag häromåret tänkte kontakta de andra föräldrarna i klassen för att tillsammans adressera bristen på läromedel gav jag utmattad upp redan inför tanken på att logga in i en oberäknelig skolapp och där försöka hitta kontaktuppgifter ur en uppenbart inaktuell och ofullständig lista av e-postadresser. Det blev inget.

Och det, intalar jag mig, må vara hänt. Sannolikt fanns tillräckligt goda skäl för GDPR för att stå ut med problemet. Men jag tappar det förlåtande konceptet när jag en tid senare dränks i tjatigt sälj från de fotoföretag som av outgrundlig anledning fortsatt får bedriva marknad på skolorna. Önskefoto, Exakta och de andra tycks ha full tillgång till föräldrars kontaktuppgifter och har dessutom svårt att ta ett nej. Jag begriper att det finns någon förklaring, ett kryphål som företaget nyttjar. Kanske att vi har en ”tidigare kundrelation”, kanske att jag någon gång ouppmärksamt klickat i någon ruta som ger företaget full tillgång till mig och mina avkommor intill tredje led, vem vet? Kontentan är hur som helst denna: Vi föräldrar och våra barn ”skyddas” effektivt från kontakt med varandra. Vi skyddas däremot inte, åtminstone inte effektivt, från sälj och kommers.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Cecilia Verdinelli
Skribent och läkare.
Inrikes 03 juni, 2023

Frågorna som vänstern borde ställa om Hybrit

Det fossilfria stålet Hybrit utgör kronan i den gröna svenska industrisatsningen. Foto: Erland Segerstedt.

Den gröna industriomställningen i norr är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen, och flera av högerns invändningar är irrelevanta. Men även från vänster finns anledning att ställa kritiska frågor.

Länge har det verkat som om enigheten är stor kring satsningen på ”fossilfritt stål” i norra Sverige, men den senaste tiden har skarp kritik hörts från Sverigedemokraterna, en del moderata politiker och några forskare. Kostnaderna är stora, elbehoven enorma och det går att minska utsläppen mer genom att skicka elen på export, menar kritikerna.

Det går att se problem med kritikernas resonemang, men också med den oreserverat positiva hållning som dominerat bland ledande politiker.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Arne Müller
Journalist i Umeå, som har skrivit boken "Norrsken: Drömmen om den gröna industrin", som granskar industriprojekten i norra Sverige.
Utrikes 02 juni, 2023

Priset på cement i Nigeria

Aliko Dangote, Afrikas rikaste man. Foto: Sunday Alamba/AP.

Afrikas snabbväxande cementmarknad har gjort många rika över dagen. Aliko Dangote har vunnit priser och blivit en panafrikansk ikon, men framgångarna bygger lika mycket på fiffel som företagsamhet.

Medan natten sänkte sig över Obajana i staten Kogi i centrala Nigeria lyste cementfabriken upp. På andra sidan vägen från dess taggtrådsstängsel och vakttorn sjönk byns byggnader av korrugerad plåt ned i mörkret: två världar separerade av en väg full av lastbilar. Godwin Agada, en mekaniker som har bott här i 20 år, berättar för mig att:

– Trots att han gör så stora vinster här, har vår granne nästan inte gjort någonting för oss. Vattnet går inte längre att dricka och allt fler drabbas av astma. Två brunnar har grävts, men vi äter sand. Så vi väntar fortfarande på de framsteg som Dangote Group lovade oss.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Jean-Christophe Servant
är tillsammans med Anne-Cécile Robert författare till boken "Afriques, années zéro" (2008).
Rörelsen 02 juni, 2023

Arabvärldens intellektuella lämnar syrierna i sticket

Den syriska presidenten Bashir al-Assad hälsas med värme till Arabförbundets toppmöte. Foto: Syriska myndigheterna/AP.

Med bedrövelse läser jag att den syriske presidenten och Baathpartisten Bashar al-Assad närvarar under Arabförbundets toppmöte den 19 maj, för första gången sedan en mångårig uteslutning. Syrien har i dagarna blivit fullvärdig medlem i Arabförbundet efter uteslutningen 2011, då al-Assad med brutalitet slog ned det syriska folkets fredliga uppror. Sedan dess har tusentals syrier fängslats och utsatts för tortyr, hundratusentals har dödats och cirka åtta miljoner är på flykt.

Redan 2017 hade FN:s särskilda kommission som granskar det syriska inbördeskriget tillräckligt med bevis för att kunna åtala presidenten för krigsbrott. Inget hände.

I dag ser vi hur krigsförbrytaren får återta sin plats på den regionala scenen.

Har han blivit rumsren, eller kan det vara så att toppmötets värdland Saudiarabien vill distansera honom från Putins grepp? En kan spekulera, särskilt med anledning av den ukrainske presidenten Zelenskyjs oväntade närvaro vid toppmötet i Jidda.

Gulfstaternas regimer med Saudiarabien i spetsen, eller övriga arabiska regimer för den delen, har jag inga förväntningar på. Däremot skäms jag å irakiernas vägnar. Förblindade av sekterismen har de glömt att de delade samma öde som det syriska folket när Baathpartiet styrde Irak. Att bli av med Saddam Hussein fick ett högt pris. USA:s olagliga invasion av Irak 2003 har kostat många irakier livet, det talas om en miljon. Ändå hölls demokratiska val och de tidigare förtryckta shiamuslimerna som utgör mer än 60 procent av befolkningen fick makten. I dag styr de med stöd av Iran.

Under Saddam Husseins tid öppnade syrierna sina hjärtan och välkomnade oss exilirakier. Syrierna, det generösa folket som även tagit emot palestinier, libaneser och tillbaka i tiden även varit det främsta exillandet för greker som flydde undan de turkiska förföljelserna. Miljoner irakier levde eller passerade genom Syrien på flykt från krig och diktatur. Var är irakiernas solidaritet med det syriska folket i dag?

Hyckleri eller realpolitik? Utfallet är ändå detsamma.

Den irakiska regimen är öppen med sitt stöd till al-Assad. En anledning är deras rädsla för att Syriens sunnitiska majoritet ska få samma inflytande i Syrien som de själva har fått i Irak.

De undviker att prata om sunniterna överlag. I stället framhåller de farhågan för ett maktövertagande av sunnitiska extremistgrupper. Samma argument verkar Iraks intellektuella använda och bortser från det syriska folkets rätt till grundläggande demokratiska rättigheter som rätten till fria val där folket självt får styra över utfallet.

Krigsförbrytaren al-Assad har även besökts och hyllats av arabiska intellektuella från hela regionen, inklusive ordförandena för författarförbunden i Tunisien (Alaa Abdel Hadi), Palestina (Murad al-Sudani), Tunisien (Adel Khedr) och Jordanien (Akram Al-Zoubi), samt den irakiska författaren Najeh al-Mamour.

De är väl medvetna om regimens fruktansvärda övergrepp på det syriska folket. Irakiska intellektuella som öppet har tagit ställning mot al-Assad är väldigt få, och i ett politiskt oroligt Irak verkar den irakiska regimen och de religiösa shiitiska miliserna vara ense om ett totalt stöd för al-Assad. Hyckleri eller realpolitik? Utfallet är ändå detsamma: Vi har övergett det syriska folket och lämnat det i klorna på en grym tyrann.

Som svenskirakier skäms jag.

Kholod Saghir
Skribent med rötter i Irak
Kultur 01 juni, 2023

Hur gör man egentligen en familj?

"Självstående", skriven av frilansjournalisten Maria Hagström, är en praktika för en osynlig grupp – även om den är väl ytlig.

Assisterad befruktning för ensamstående är inte för fattiga, men “Självstående” är en bok som behövs.

2016 kom lagen som gör det tillåtet i Sverige för ensamstående att skaffa barn med hjälp av assisterad befruktning. Sedan lagen kom på plats och ändrade möjligheter för och föreställningar om det planerat ensamstående föräldraskapet finns inte mycket skrivet på området. Självstående är alltså en bok som behövs.

Den grupp som beskrivs i boken är både privilegierad, eftersom prövningarna inför att bli förälder på egen hand kräver goda ekonomiska och sociala förutsättningar, men också granskad och utelämnad till en vård som varierar kraftigt beroende på region. Narrativet om en stark, aktivt väljande kvinna återkommer och framhävs av författaren själv, exempelvis i upprepade formuleringar som ”inte ensam men själv” och i användandet av ordet självstående som delvis syftar till att skilja ut gruppen från ensamstående.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Okategoriserade 31 maj, 2023

Turkiet kräver att kurdisk demonstration stoppas

Berömd. På en demonstration mot Erdogan och Nato i Stockholm den 21 januari skymtades den omtalade dockan. Foto: Christine Olsson/TT.

De nya terrorlagarna sågas av både tunga juridiska instanser och människorättsorganisationer. Nu kräver Turkiet att en demonstration stoppas med hänvisning till lagen. ”Är alla kurder terrorister?”, säger Ridvan Altun från det kurdiska nätverket NCDK.

Den 1 juni blir deltagande i terrororganisation ett nytt brott i Sverige. Den som deltar i en organisation som ägnar sig åt att ”främja, stärka eller understödja terror” straffas med fängelse i upp till fyra år. Det blir även straffbart att finansiera deltagande i en terrorstämplad organisation, att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att begå det.

Lagrådet, som granskar och yttrar sig över regeringens lagförslag innan de läggs fram i riksdagen, har varit starkt kritiska mot lagändringen. Kritiken har bland annat handlat om att förslaget inskränker förenings-, yttrande- och tryckfriheten, och att det är otydligt vad som faktiskt kriminaliseras. Enligt justitieministern Gunnar Strömmer kommer lagen inte omfatta sådant som att delta i ett möte eller vifta med en terrorstämplad organisations flagga. Liknande saker kan däremot användas som bevis för att styrka brott mot den nya lagen.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Soledad Cartagena
Bibliotekarie och journalist.
Ledare 31 maj, 2023

Sverige borde ha råd med mjölk till barn

I Köping tvingas kommunen dra ned på mjölken för barn i skola och förskola. Foto: Hasse Holmberg/TT.

De brutala nedskärningarna som vi ser över hela landet är bara en försmak. Smärtgränsen måste vara nådd snart.

Det knakar överallt och gör dessutom ont.

I ett hårt och utdraget förlopp plågas hushållen fortfarande under inflationen när kostnaderna fortsätter att öka. Nu står välfärden på tur – inflationen och räntorna innebär en katastrof för kommunernas och regionernas ekonomi. Under våren har SKR krävt besked om krisstöd från regeringen i hopp om att kunna freda kommuners och regioners budgetarbete inför 2024. Man har förgäves påpekat att den exceptionella situationen kräver extra tillskott och att fungerande välfärdsinstitutioner behöver ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet för att kunna fungera på ett adekvat sätt.

Något besked från regeringen har dock inte kommit. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) tycks snarare sätta en ära i att vara så undflyende som möjligt. I fredags meddelade hon via TT att hon ”följer frågan och återkommer med höstbudgeten”.

Särskilt under en ekonomisk kris, där många hushåll lider, blir skolmaten extra viktig att hålla fast vid.

Själv förväntar jag mig inga mirakel. Elisabeth Svantessons prestationer hittills är inte imponerande. Vi har i dagsläget EU:s sämsta tillväxt. Vi har en uppseendeväckande passiv finanspolitik utan några som helst krisinsatser. Därtill har vi en åtstramningspolitik som hotar att kväva landets ekonomi ytterligare under en nedgång. Förutom skattesänkningar som inflationsförsäkrar höginkomsttagares inkomster står regeringen handfallen.

Under tiden tvingas grundskolan i Göteborg kapa 500 tjänster. Från södra Sverige larmar sex regiontoppar, moderater såväl som socialdemokrater, om en kommande vårdkris. Flera av landets sjukhus går mot underskott och fyra av fem kommuner har inte kunnat räkna upp budgeten i takt med inflationen. 2024 kommer bli ett hårt år, men det börjar redan nu.

I Köping sker det ofattbara när kommunen tvingas dra in mjölken för förskolebarn och skolbarn för att klara budgeten. Mjölken är viktig för att få i sig viktiga näringsämnen, särskilt för mindre barn som äter mindre mängder mat vid måltiderna. Många äter dagens nyttigaste mål just i förskolan och skolan. Särskilt under en ekonomisk kris, där många hushåll lider, blir skolmaten extra viktig att hålla fast vid. Inte ens det verkar Sverige klara av.

Välfärden är redan kraftigt eftersatt efter en lång tid av underfinansiering där skattesänkningar och subventioner har prioriterats framför social infrastruktur, av borgerliga såväl som av socialdemokratiskt ledda regeringar. Hur den kommer att se ut efter ytterligare ett ekonomiskt stålbad går knappt att föreställa sig.

I ett mail till Aftonbladet skriver Elisabeth Svantesson: ”Jag kommer inte att lämna kommuner och regioner i sticket.” Det låter inkännande, men i själva verket knakar det och gör ont i samhällskroppen. Så ont att en rad olika yrkesgrupper börjar värna om sina intressen. Här ryms bland annat Sveriges Lärares nationellt uppmärksammade demonstrationer mot nedskärningar i skolan.

Frågan är om trycket kan bli så hårt att det knakar och gör ont även i regeringen. Jag hoppas det.

Laila Vianden
Ledarskribent i Flamman.laila.vianden@flamman.se
Okategoriserade 30 maj, 2023

”SD-bögar” klipps om efter hot mot dragqueens

Journalisten Erik Galli har intervjuat SD-bögar. Fotograf: Albin Händig.
Journalisten Erik Galli har intervjuat SD-bögar. Fotograf: Albin Händig.

Arbetet med den nya dokumentärserien ”SD-bögar” har kantats av utmaningar. Stockholm Pride ställde inte upp på att bli intervjuade och i sista stund klipptes serien om, efter hotelser mot dragqueens.

Med sin nya dokumentärserie ”SD-bögar” hoppas SVT belysa en allt mer framträdande grupp av homosexuella sverigedemokrater. Under arbetet med programmet har journalisten Erik Galli intervjuat sverigedemokratiska väljare, politiker och debattörer.

­– Med tanke på den misstro som många sverigedemokrater har för journalister och SVT blev jag förvånad över att det var just Stockholm Pride som avböjde att ställa upp på en intervju, säger Erik Galli till Flamman.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Tuija Roberntz
Reporter på Flamman.tuija.roberntz@flamman.se
Krönika/Kultur 30 maj, 2023

Ilja Kabakov 1932–2023. Postsovjets viktigaste konstnär har gått ur tiden. Foto: Marty Lederhandler/Ap.

Ilja Kabakov såg Sovjets misslyckande som ett exempel på fallna utopier – kapitalismen inkluderat.

I helgen avled konstnären Ilja Kabakov, 89 år gammal. Med sina spöklika iscensättningar av solkiga kommunistiskt dekorerade officiella rum, satte han ljuset på de auktoritära systemens självdestruerande natur. Hans konst skrivs in i historien som den postsovjetiska världens paradigmskifte, kanske den egentliga starten för den postmoderna installationen.

Som konststudent minns jag väl hans verk Jag finns här på utställningen Revir på Kulturhuset i Stockholm 1994. På den tiden drevs Kulturhuset av en arbetsgrupp av medelålders kvinnliga curatorer och medan Moderna Museet precis som i dag favoriserar mer oförargliga anglosaxiska konstnärer, spanade sådana som Elisabet Haglund och Sissi Nilsson in konstens mer oväntade och vibrerande nervcentra. Jag finns här bestod av en installation, ett rum som med några få attribut framkallade det så kallade ”röda hörnet” – den partilokal som fanns på varje företag och institution i Sovjet. En ideologisk inrättning där det pampigt röda ersatts av smutsbrunt och trasiga glödlampor som signalerar att festen är över.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Stötta Flamman!

Om du vill stödja Flamman kan du Swisha en valfri summa (dock minst 20 kronor) till 123 44 17 630 eller så lösa en prenumeration:

Digital månadsvis (4 nr)
45 kr
Papper månadsvis (4 nr)
59 kr
Paulina Sokolow
Kulturredaktör och konstvetare.kultur@flamman.se